search-last
Отгонжаргал Түмэнжаргал

Оюутан

Их эмчийн ангийн 4курс

Одоогоор нийтлэхийг зөвшөөрсөн контент байхгүй байна.

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно !