Болдбаатар Энх-оюун

Дотрын их эмч, Анагаах Ухааны магистр

Дотрын эмч, ЧДЭМТ, Контент бүтээгч

Ходоодны шархлаа өвчин (Peptic ulcer disease)
Гипотиреодизм – Бамбай булчирхайн дутмагшил (Hypothyroidism)
Нефроз хамшинж (Nephrotic syndrome)
Бөөрний архаг өвчин/дутагдал (Chronic kidney disease)
Зүрхний архаг дутагдал (Congestive heart failure)
Тогтолцооны улаан яршил (Systemic lupus eruthematosus)
Цочмог панкреатит (Acute Pancreatitis)

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно !