Enkhoyun
Болдбаатар Энх-оюун
Болдбаатар Энх-оюун
АУ-ы магистр
Хүний их эмч, дотрын анагаах судлалын
oyukabez@gmail.com

Хамтарч хийсэн:

Community
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
2023-conference-min