Podcast

Анагаах ухааныг зөвхөн уншаад зогсохгүй сонсож ойлгох нь сургалтын бас нэгэн үр дүнтэй аргуудыг нэг юм. Бид өөрсдийн Podcast-аар дамжуулан анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийг урьж оролцуулан сонирхолтой олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгаа шинжилгээ, шинэчлэгдсэн удирдамж, оношилгоо эмчилгээний арга технологийн талаар ярилцаж та бүхэнд мэдлэг, мэдээллийг түгээх болно.

Podcast-н шинэ дугаарууд

Podcast бусад Application дээр сонсох

Та өөрийн ашигладаг Апп болон платформ дээр сонсох боломжтой