Podcast

Анагаах ухааныг зөвхөн уншаад зогсохгүй сонсож ойлгох нь сургалтын бас нэгэн үр дүнтэй аргуудыг нэг юм. Бид өөрсдийн Podcast-аар дамжуулан анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийг урьж оролцуулан сонирхолтой олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгаа шинжилгээ, шинэчлэгдсэн удирдамж, оношилгоо эмчилгээний арга технологийн талаар ярилцаж та бүхэнд мэдлэг, мэдээллийг түгээх болно.

Podcast бусад Application дээр сонсох

Та өөрийн ашигладаг Апп болон платформ дээр сонсох боломжтой