Үндсэн бүлэг:

XXII. Тусгай зориулалтын код - Codes for special purposes

Тайлбар:

Гол агуулгыг цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Community

Шинээр нэмэгдсэн:

2023-conference-min
Play Video

Хямдрал дуусахад

Өдөр
Цаг
Минут