ICD-10 Өвчний олон улсын ангиллыг монгол, англи хэл дээр цааш дэлгэрүүлэн уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Play Video

Хямдрал дуусахад

Өдөр
Цаг
Минут