N04

Нефрозын хамшинж – Nephrotic syndrome

Үндсэн бүлэг:

XIV. Шээс бэлгийн тогтолцооны эмгэгүүд - Diseases of the genitourinary system
( Үндсэн болон дэд бүлгийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг бүлгийн нэр дээр дарж харна уу ! )

Дэд бүлэг:

[Дээрх дэд ангилал дээр дарж нэмэлт тайлбарыг харна уу]

Орох нь:

  • Төрөлх нефрозын хамшинж
  • Өөх төст нефроз

Хэрэв та дээрх агуулгаас алдаа эсвэл шинэчлэх шаардлагатай зүйл олж харсан бол доорх линк дээр дарж бидэнд сайжруулах саналаа илгээнэ үү ! Баярлалаа.

erdemed-memory-plus-reduced
erdemed-melatonin-reduced
Шинэ нийтлэл, контентын мэдээлэл

тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллийг доор оруулаад илгээхийг дарна уу !

Хамтран ажиллах

Цааш унших