Анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан мэдлэг, мэдээллийн платформ