Мигреньтэй өвчтөнүүд Деменц болох эрсдэлтэй юу ?

Тойм Мигреньтэй хүмүүст Деменц үүсэх эрсдэл бага байгааг саяхны когорт судалгааны үр дүн харуулсан байна. Гэсэн хэдий ч Мигреньтэй хүмүүст цус харвах эрсдэл байгаа ба хяналтад байх ёстой гэж Deutsche Gesellschaft für Neurologie судалгаандаа онцолжээ. Тархинд цус харвах эрсдэл бага зэрэг нэмэгддэг Мигрений үеийн судасны өөрчлөлттэй холбоотой толгойн өвдөлт, тархинд цус харвах болон деменцтэй хэрхэн […]

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.