Амиокордин
200 мг
Амиодарон – Amiodarone
KRKA d.d., Novo Mesto
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 460

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 322

Даатгуулагч төлөх дүн: 138

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Зүрхний хэм алдагдах
  • Амь насанд аюултай ховдлын хэм алдагдал 
  • ховдлын дээдхэм алдагдал
   • Вольфа-Паркинсона-Уайта хам шинж
   • пароксизм мерцани
   • тосгуурын терепенат
   • ховдол болон тосгуурын экстрасистол
   • титэмийн гаралтай хэм алдагдлаас үүссэн зүрхний дутагдал
   • хос агшилт
   • Шигасын үеийн зүрхний булчингийн өөрчлөлт буюу ховдлын хэм алдагдал
   • стенокардия
 • Бэлдмэлд хэт мэдрэг (тур тусмаа иодод)
 • синусын брадикарди
 • синоатриаль хориг
 • II болон III зэргийн AV хориг(кардиостимулятор хэрэглээгүй)
 • зүрхний шок
 • гипокалиеми
 • коллапс
 • артерийн даралт багсах
 • синусын зангилаа сульдах хам шинж (СССУ)
 • зүрхний дутагдал (ээнэгшлээ алдман)
 • гипотериоз
 • гипертериоз
 • уушгины завсрын эдийн өөрчлөлт
 • МАО хориглогч хэрэглэж байгаа
 • хөхүүл
 • 18 доош насныхан. 

Бэлдмэлийг архаг бөөр болон элэгний дутагдал, гуурсан хоолойн багтраа, ахимаг насныханд  (брадикардигаар өвчлөх өндөр эрсдэлтэй) болгоомжтой хэрэглэнэ. 

 • Тунг өвчтөний биеийн байдал болоод тухайн өвчний шинж тэмдгээс хамааруулан тохируулна.
 • Бэлдмэлийг бага зэрэг усаар даруулан бүхлээр нь залгина. Бэлдмэлийг хоол идэсний дараа болон хооллох үед ууж болно.
 • Эхний эмчилгээнд
  • Ердийн тун 600-800мг бөгөөд 2-3 хувааж хэрэглэнэ.
  • Ердийн эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 8-15 өдөр.
  • Хоногийн тунг 1200 мг хүртэл ихэсгэж болно.
 • Үргэлжлүүэх эмчилгээ
  • Хамгийн бага эмчилгээний тун нь тухайн хүний өвчлөлөөс хамаарна.
  • Ердийн нэг удаагийн тунг 100-400 мг тооцож болох бөгөөд тунг 1-2 хувааж хэрэглэж болно.

Насанд хүрэгсэд болон хүүхдэд 

 • Амионкардоныг насанд хүрэгсдэд эмчилгээний хамгийн бага тун болон эмилгээний үргэлжлүүэх тунгаар хэрэглэнэ.
 • Амионкардоны хүүхдэд үзүүлэх үр дүн болон аюулгүй байдал нь тодорхойлоогүй.
 • Насанд хүрэгсдэд
  • эмчилгээний хоногийн дундаж тун 400 мг
  • нэг удаагийн дээд тун 400 мг
  • хоногийн дээд тун 1200 мг. 

Тунг хэтрүүлвэл 

 • Шинж тэмдэг
  • артерийн даралт буурах, брадикарди, хэм алдагдах, элэгний үйл ажиллагаа алдагдах, ховдлын дээд хориг, <<Пирует>> хэлбэрийн тахикарди.
 • Шинж тэмдгийн эмчилгээ
  • Брадикарди байвал атропин, бета-адренорецепторын агонистууд, глюкагон болон богино үйлчилгээт зүрхний хэм хөтлөгч хэрэглэнэ.
  • Даралт бууралтыг арилгах зорилгоор зүрхний агшилтыг дэмжих болон судас нарийсгах эмийг хэрэглэнэ.
  • <<Пирует>> хэлбэрийн хэм алдагдал байвал Mg давсыг вений судсаар хийх ба зүрх дэмжих эмчилгээг хийнэ.
  • Гемодиалез үр дүнгүй.  

Зүрх судасны системийн зүгээс

 • Синусын брадикарди (холинолитикүүдэд тэсвэртэй), ховдлын дээд хориг үүсэх бөгөөд удаан хугацаагаар хэрэглэхэд зүрхний дутагдлын шинж тэмдэг даамжрах, <<Пируэт>> тахикарди, хэм алдалтыг даамжруулах, болон үүсгэж болно. 

Эмьсгалын систем

 • Удаан хугацаагаар хэрэглэхэд- хуурай ханиах, цулцан болон завсрын эдийн хаван, уушгины фиброз болон плеврит. 

Ходоо гэдэс болон элэгний талаас

 • Дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах, хоолны дуршил буурах, амтны мэдрэхүй буурах, амт ялгахаа болих, хэвлийгээр өвдөх, гэдэс дүүрэх, ховор тохиолдолд элэгний дамжуулах тогтолцоо алдагдах (цусанд элэгний трансаминазууд ихсэх), Удаан хугацаагаар хэрэглэхэд- Хордлогот гепатит, цөсний зогсонгшил, шарлалт, печени!. 

Бамбай булчирхай

 • Т4 түвшин ихсэх, Т3 бага зэрэг буурах, гипотериоз, гипертериоз (бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоох). 

Мэдрэлийн системийн талаас

 • Удаан хугацаагаар хэрэглэхэд захын мэдрэлийн эмгэг, бадайрах, салганах, бага тархины тэнцвэргүйдэл, толгой өвдөх, харааны мэдрэлийн эмгэг болон мэдрэлийн үрэвсэл, олон мэдрэлийн эмгэг, толгой эргэх, ядрах, тархины дотоод даралт бага зэрэг ихсэх, шөнө хар дарах, хий зүйл сонсох. 

Мэдрэхүйн эрхтэний зүгээс

 • судаслаг бүрхүүлийн үрэвсэл, нүдний эвэрлэг бүрхүүлд өөхөн хуримтлал бий болох болон харааны өөрчлөлт (юм танихгүй байх, харааны талбайн органик өөрчлөлт – өвчтөнүүдэд гэрлийг цэг мэт талбайгаар харах, харанхуйд хурц гэрэл харах гэсэн зовиур илэрч байсан),микроотслойка сетчатки.Харааны мэдрэлийн эмгэг, харааны мэдрэлийн үрэвсэл. 

Арьс

 • Биеийн ил хэсгийн арьс гэрэлд мэдрэгших (гэрэлд мэдрэг болох), амиокордамин эмчилгээний үед болон эмчилгээг зогсоосны дараах хэдэн долоо хоногоос эхлэн арьсны өнгө цэнхэр болох буюу туурах шинж илэрч болно. Ховор тохиолдолд арьсаар туурах, Стивенса-Джонсона хам шинж, хордлогот эпидермолиз болон мэдрэлийн судас хавагнах гаж нөлөө илэрч болно. Арьсны өнгө гүн цэнхэр болох нь эмчлгээг зогсооход аяндаа алга болох буюу хуучин байдалдаа орно. 

Лабораторын шинжилгээ

 • Удаан хугацаагаар хэрэглэхэд – тромбоцитопени, цус задралын болон цус төлжилгүйдлийн цус багдалт. 

Бусад

 • Булчингийн эмгэг, эпидермит, хүч тамир буурах, үс унах, судасны үрэвсэл. 
 • Амиодарон нь хэм алдагдлын эсрэг III бүлгийн эм бөгөөд зүрхний бахын эсрэг, титэм судас тэлэх, альфа болон бетта адреноблокатор, бамбай булчирхайн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, даралт бууруулах үйлдэл үзүүлнэ.
 • Зүрхний бахын эсрэг үйлдэл нь титэм судас тэлэх болон адрены эсрэг үйлдэл үзүүлэн зүрхний булчингийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээг багасгасантай холбоотой. Амиодарон нь зүрх судасны сиситемийн альфа болон бетта адренорецепторт хориг (хангалттай бүрэн хориг үүсгэдэггүй) үүсгэж симпатик мэдрэлийн ширхэгээр ирэс сэрлийг багасгаснаар  титэм судасны эсэргүүцэлийг багасгах, титэм судасны цусан хангамжийг ихэсгэх, зүрхний цохилтын тоог багасгах (ЧСС), зүрхний булчингийн энергий нөөцлөх чадварыг сайжруулна.
 • Мөн захын судасны эсэргүүцэлийг багасгах (ОПСС), артерийн даралт бууруулна (в/в хийхэд).
 • Амиодароны хэм алдалтын эсрэг үйлдэл нь зүрхний булчингийн цахилгаан физиологид нөлөөлх буюу кардиомиоцит эсийн үйлийн потенциалыг уртасгах, ховдол, тосгуурын рефрактор үеийг нэмэгдүүлэх, ховдол тосгуурын зангийлаа болон гисийн багц, пуркинье ширхэг, нэмэлт ширхэгүүийг сэдээсэнтэй холбоотой.
 • Амиодарон нь бамбайн гормонтой төстэй бүтэцтэй.
 • Бэлдэмлийн найрлагад ойролцоогоор молекул жингийн 37% иод агуулагддаг. Иймээс бамбай булчирхайн гормоны солилцоо (Т4-с Т3 үүсэлтийг дарангуйлах), кардиомиоцит болон гепатоцит эсүүдэд үзүүлэх гормоны үйлдлийг хориглох, зүрхний булчинг бамбай булчирхайн гормоны сэдээх үйлдлийг (Т3 дутагдлын үед тиреотропны гормоны ялгаралт ихсэх болон бамбай хордлого үүснэ) бууруулна. 
 • Ууж хэрэглэхэд цусанд дээд концентраци 5-6 цаг, шимэгдэлт 30-50%, биохүрэхүй 40%, уурагтай холбогдолт 95%.
 • Амиодароны үндсэн бодисын солилцоо элгэнд явагдах бөгөөд зари хэсэг нь ходоодны салст бүрхүүлд явагддаг. Амиодарон нь элгэнд цитохром Р450 (изоэнзим CYP3A4) оролцоотой бодисын солилцоонд орно.
 • Гол метаболит болох дезэтиламиодарон нь хэм алдагдлын эсрэг фармакологийн идэвхитэй үйлдэл үзүүлнэ. Ууж хэрэглэсэн амиодарон нь 2 үе шаттай ялгарна: анхдугаарт  (хагас ялгарлат – 4-5 цаг), хоёрдугаарт 25-110 өдөр.
 • Десэтиламиодароны сүүлийн хагас ялагарлын хугацаа дунджаар 61 өдөр.
 • Ууж хэрэглэсэн тунгийн цөсөөр (85-95%) болон 1%-с баггүй нь бөөрөөр ялгарана (иймээс бөөрний үйл ажиллагааны дутагдалтай бол тунг өөрчлөх хэрэггүй).
 • Амиодарон, түүний метболит не диалезаар ялгарахгүй. Амиодарон нь цус тархины хориг болон ихэсийн хоригоор нэвтрэх (10-50%) ба хөхний сүүтэй (тунгийн 25%, хувираагүй хэлбрээр)  ялгарана.   
 • Амиокординыг хэм алдалтын эсрэг эмүүд (бепридил, хэм алдагдлын эсрэг Ia, Ib, Ic бүлгийн эмүүд, соталол), винкомицин, султоприд, эритромицин (судсаар тарих), пентамид (судсаар) –тай хамт хэрэглэхэд <<Пирует>> маягийн олон хэлбэрт ховдлын тахикарди, QT интервал уртсах, синусын брадикардид өртөмтгий болох, SA болон AV зангилааны хориг илэрч болох учраас эсрэг зааллттай.
 • Амиокординыг 3 цагирагт сэтгэл гутралын эсрэг эмүүд, фенотиазин, астемизол, терфенадин хамт хэрэглэхэд QT интервал уртсах, ховдлын хэм алдагдал үүсэх эрсдэлийг ихэсгэх, ялангуяа <<Пирует>> маягийн хэм алдагдал үүсч болно.
 • Амиокординыг бусад бүлгийн эмүүдтэй хамт хэрэглэхдээ болгоомжтой хэрэглэх бөгөөд хамт хэрэглэхэд гипокалиеми үүсч болзошгүй эмүүдэд:
  • Туулгах эмүүдийн  үйлдлийг дэмжинэ, шээс хөөх эмүүдтэй хэрэглэхэд кали ялгаралтыг ихэсгэх ба кортикостроид,амфотерицин Б (судсаар), нийлмэл кортикотропин (тетракозакид) хэрээлэхэд гипокалиеми үүсч болно. Үүнээс үүдэн QT интервал уртсах, ховдлын хэм алдалтын эрсдэл нэмэгдэх, <<Пирует>> хэлбэрийн хэм алдагдал илэрнэ.
 • Амионкордаминыг калцийн суваг хориглогчууд(удаан )(дилтиазем, верапамил, бусад калцийн суваг хориглогчууд) болон бета-адреноблокаторуудтай хамт хэрэглэхгүй. Учир нь брадикарди, ховдол тосгуурын дамжуулалтыг удаашруулна.
 • Бэлдмэл нь шууд бус үйлдэлтэй цус шингэлэх эмүүдийн (варфарин, аценокумарол) үйлдлийг хүчжүүлнэ. Иймээс дээрх эмүүд буюу варфарин тунг 66%, аценокумаролын тунг 50% багасгах бөгөөд протромбины хугацааг хянаж байна.
 • Амионкордаминыг дигоксинтой хэмт хэрэглэхэд дигоксины концентраци цусанд ихсэж (ялгаралтыг бууруулна) ховдол тосгуурын дамжуулалт алдагддаг. Иймээс цусан дахь дигоксины концентрацийг хянаж байж дигоксины тунг(1/2-с бага) тооцоолох бөгөөд дигоксины хэрэглээг зогсоох үгүйг шийднэ.
 • Мөн бэлдмэлийг зүрхний гликозидуудтай хамт хэрэглэхэд брадикарди болон ховдол тосгуурын дамжуулалт буурах эрсдэлийг ихэсгэдэг байна.
 • Амиокординыг фенитоинтой(дифенин) хамт хэрэглэхэд түүний цусанд дахь концентрацийг ихэсгэж фенитоины тун хэтэрсэн шинж тэмдэг илэрдэг. Иймээс фенитоины концентрацийг хянаж тунг бууруулах (1/3 – 1/2) хэрэгтэй.
 • Амиокординыгциклоспоринтай хамт хэрэглэхэд түүний ялгаралтыг бууруулж цусанд циклоспорины хэмжээ ихэсдэг. Иймээс мөн циклоспорины тунг адилхан зохицуулах хэрэгтэй.
 • Амиодарон нь хинидин, прокаинамид, флекаинидын концентрацийг цусанд ихэсгэдэг.
 • Амиодарон нь бамбай булчирхайн натри иодид (131-I, 123-I) болон натри пертехнетата(99mTc)шингээлтийг бууруулна.
 • Клостерамин нь амиодароны шимэгдэл, хагас задралын хугацаа, ийлдэсний концентрацийг бууруулж байхад циметидин нь ихэсгэх нөлөө үзүүлнэ.
 • Ерөнхий унтуулгын үед амиокординыг хэрэглэхэд брадикарди, артерийн даралт буурах, дамжуулалт алдагдах, зүрхний цохилтын эзэлхүүнийг бууруулах тул болгоомжтой хэрэглэнэ.
  • Бэлдмэлийг хэрэглэж буй өвчтөн хагалгаанд орохоор бол аль болох унтуулгын бодис хэрэглэхээс зайлсхийх (насанд хүрсэн өвчтөнд хагалгааны дараа амсьгалын замын хурц дутагдлын хам шинж илэрсэн) хэрэгтэй.
 • Бэлдмэл хэрэглэхэд гэрэлд мэдрэгших үйлдэл үзүүлдэг. 

Онцгой заалт 

 • Амодарон эмчилгээний дараагаар рентгенээр уушгийг шинжлэх, бамбай булчирхайн үйл ажиллагааг (гормонууд) үнэлэх, элэг болон плазмын электролитыг хянах хэрэгтэй. Эчилгээний үед транаминазыг шинжилгээгээр (өдрийн 3-с олон хэрэглэж байгаа, давтан өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа, тунг багасгаж байгаа болон эмчилгээг бүрэн дуусах хүртэл) үе үе үзэж байх хэрэгтэй бөгөөд нүдний эмчид үзүүлж(нүдний эвэрлэг болон харааны өөрчлөлт илэрвэл амиодарон хасах) байх хэрэгтэй. Бэлдмэлийг венийн судсаар хэрэглэхэд цусны эргэлтйн зүгээс өөрчлөлт (АД буурах, цусны эргэлтйн дутагдал) илрэх тул хэрэглэж болохгүй. Дээрх эмчилгээний аргаар зөвхөн яаралтай болон эмчилгээ үр дүнгүй байгаа тохиолдолд хэрэглэнэ. Амиокордин нь уушгинд хордуулах нөлөө буюу даамжрах явцтай амьсгалын дутагдал, хуурай ханиах шинж үзүүлнэ. Хаганлгааны үед амиокордин эмчилгээний хийлгэсэн тохиолдолд хагалгаанд орсны дараагаар амьсгалын замын хурц дутагдлын хам шинж илрэх тул хагалгаан үед амьсгал авах үеийн хүчил төрөгчийн (FiO2) концентраци болон хүчил төрөгчийн үзүүлэлтүүдийг (SaO2, PaO2)  хянаж байх хэрэгтэй. 

Лабораторын шинжилгээ

 • амиокордин найрлагад йод агуулагддаг тул бамбай булчирхайн радиоидэвхит шинжилгээнд өөрчлөлт (Т3, Т4, ТТГ концентраци) гарна. Амиодарон эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнд арьсны гэрлийн эмгэг үүсэх тул нарны гэрлээс хамгаална. 

Автомашин жолоодох болон тоног төхөөрөмжтэй ажиллах байдалд үзүүлэх нөлөө. 

 • Бэлдэмэлийн концентраци ихэссэнтэй холбоотой сэтгэц хөдөлгөөний зүгээс хүчтэй хариу урвал өгдөг тул аль болох машин жолоодох, ажил хийхээс зайлсхийж байх хэрэгтэй. 
 • Амиодароныг жирэмсний хугацаанд хэрэглэхгүй. учир нь хүүхдэд гипотериоз, зоб, брадикарди, оюун ухааны хомсдол үүсгэж болно.
 • Мөн бэлдмэлийг хөхүүл үед хэрэглэхгүй. Амиодарон нь эхийн хөхний сүүнд ялгарч ордог. 

Найрлага

 • 1 шахмалын найрлагад: Идэвхитэй найрлага: Амиодарон гидрохлорид 200 мг.
 • Туслах бодис
  • Лактоз моногидрат, эрдэнэ шишийн (эрдэнэ шишийн) цардуул, повидон, коллоид окись кремния безводная, магни стеарат. 

Тодоройлолт:Дугуй хэлбэртэй бага зэрэг цайвар шаргал өнгөтэй, нэг талдаа риской шахмал. 

Эмийн эмчилгээний бүлэг: Хэм алдагдлын эсрэг эм. Код АТХ С01ВD01. 

Савалгаа 

 • 200 мг шахмал. 1 блистртээ 10 шахмал. Цаасан хайрцгандаа 3 болон 6 блистр, зааврын хамт. 

Хадгалах нөхцөл 

 • Хүүхэд хүрэхээргүй газар 250С доош хэмд, гэрлийн тусгалаас хол хадгалана. 

Хадгалах хугацаа 

 • 5 жил. 

Үйлдвэр 

КРКА, д.д., Ново место, Словения 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.