Амоксапен
500 мг
Амоксициллин – Amoxicillin
Remedica Ltd.
Эмийн хэлбэр: Капсул

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 220

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 66

Даатгуулагч төлөх дүн: 144

Эмчийн ангилал:

A, B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Амоксапеныг бактерийн гаралтай дараах халдваруудын эмчилгээнд хэрэглэнэ

 • Амьсгалын дээд замын халдварууд
 • Архаг, хурц бронхит
 • Дунд чихний үрэвсэл
 • Цистит, уретрит, пиелонефрит
 • Абортын үжил
 • Жирэмсэн үеийн бактерури
 • Заг хүйтэн
 • Хэвлийн гялтангын үрэвсэл
 • Хэвлийн дотоод халдварууд
 • Цусан үжил
 • Бактерийн эндокардит
 • Арьс, зөөлөн эмийн халдварууд
 • Остеомиелит
 • Тахал төст халууралт
 • Эндокардитаас уух замаар урьдчилан сэргийлэлт зэрэгт хэрэглэнэ. 
 • Амоксапен, пенициллиныг пенициллинд хэт мэдрэг өвчтөнд хориглоно.
 • Мөн пенициллинд тэсвэртэй стафилококкын эсрэг эмчилгээнд хэрэглэхгүй. 

Насанд хүрэгчид

 • 250 мг ердийн тунгаар өдөрт гурван удаа, хүнд хэлбэрийн халдварын үед тунг нэмэгдүүлэн 500 мг-аар өдөрт гурван удаа ууна. Өдөрт хэрэглэх 6 гр тогтоогдсон дээд тунг хуваан олгоно. Заг хүйтний эмчилгээнд 3 гр ердийн тунг дангаар болон хуваан хэрэглэнэ. 

Хүүхдэд

 • 10 түүнээс дээш насны хүүхдэд 125 мг тунгаар гурван удаа, хүнд халдварын үед нэмэгдүүлэн 250 мг тунгаар гурван удаа ууна.

Тун хэтрэлт 

 • Амоксапен, пенициллины тун хэтрэлтээс гарах үзүүлэлтийг хараахан тодорхойлох боломжгүй. 
 • Пенициллины бусад бэлдмэлүүдийн адил ховор, хөнгөн,  түр зуурын гаж нөлөө үүснэ. Үүнд
  • суулгах
  • тууралт гарах
  • чонон хөрвөс
  • улайлт үүснэ.
 • Пенициллинд мэдрэг бол чонон хөрвөсийн тууралт гарна. Ховор тохиолдолд хуурамч бүрхүүлт колит үүсдэг гэж тэмдэглэгдсэн. 

Эм судлалын шинж чанар 

Амоксапен дараах бичил биетний эсрэг өргөн хүрээний үйлдэл үзүүлнэ

Грам эерэг  Грам сөрөг 
Streptococcus faecalis 

Streptococcus pneumonia 

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus viridians 

Staphylococcus aureus 

Clostridium species 

Corynobacterium species 

Bacillus anthracis 

Listeria monocytogenes 

Heamophilus influenza 

Escherichia coli 

Proteus mirabilis 

Salmonella species 

Shigella species 

Bordetella pertussis 

Brucella species 

Neisseria gonorrhoeae 

Neisseria meningitides 

Vibro cholera 

Pasteurella septic 

 • Амоксациллин маш хурдан шимэгдэх ба ампициллин ууж хэрэглэсний дараа сийвэн дэх антибиотикийн агууламж ампициллин адил тунгаар хэрэглэснээс хоёр дахин их байна.
 • Ходоодон дахь хоол ундны зүйл эмийн гүйцэд шимэгдэлтэнд саад болно.
 • Эмийн сийвэнгийн уурагтай холбогдолт 20% ба хагас задралын хугацаа 1-1,5 цаг гэж тэмдэглэгдсэн.
 • Хагас задралын хугацаа шинэ төрсөн нярай, өндөр настан, бөөрний эмгэгтэй өвчтөн удааширна.
 • Амоксапен ихэсийн хориг нэвтэрэх ба хөхний сүүгээр бага хэмжээтэй ялгарна. 
 • Аллопуринолтой хамт хэрэглэснээр ялангуяа гиперурикемитэй өвчтөнд арьсны тууралт гарах нь ихэсдэг. 
 • Туршилтын амьтанд хийгдсэн судалгаанд Амоксапен тератоген нөлөө үзүүлээгүй. Эмнэл зүйн судалгаанд жирэмсэн эмэгтэйд амоксапен  зохимж сайтай гэж үзсэн.  Жирэмсэн эмэгтэйд антибиотик эмчилгээг зайлшгүй шаардлагатай үед хийнэ. 

Савлалт 

 • Бүрээст 250 мг                                        20
 • Бүрээст 500 мг                                        20
 • Ууж хэрэглэх хөвмөл 125мл/5 мл          60, 100мл
 • Ууж хэрэглэх хөвмөл 250мл/5 мл          60, 100мл
 • Хальсан бүрхүүлт шахмал 250 мг          1000
 • Хальсан бүрхүүлт шахмал 500 мг          1000

Найрлага 

 • Амоксапенд идэвхтэй нэгдэл Амоксацилин (тригидрат) 

Хадгалах нөхцөл 

 • Амоксапен шахмал, бүрээс, ууж хэрэглэх хөвмөл бэлтгэх нунтаг бэлдмэлийг 250С ихгүй хэмд, гэрлийн шууд тусгалгүй, чийг багатай хадгална. Амоксапены уух хөвмөл бэлтгэсний дараа 250С ихгүй хэмд эсвэл хөргүүрт (2-80С) гэрлийн тусгалаас хамгаалан хадгална. 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.