Амокси-БКРС
500 мг
Амоксициллин – Amoxicillin
BKRS Pharma Pvt.Ltd
Эмийн хэлбэр: Шахмал, Капсул

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 160

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 48

Даатгуулагч төлөх дүн: 112

Эмчийн ангилал:

A, B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Амоксициллинд мэдрэг бичил биетнээр  үүсгэгдсэн нянгийн гаралтай халдварууд болох амьсгалын зам, дунд чих болон шээсний замын халдварын эмчилгээнд хэрэглэнэ.

 • Амьсгалын замын халдвар – хатгалгаа, бронхит;
 • Дунд чихний үрэвсэл;
 • Шээсний замын халдвар – Давсагны үрэвсэл (цистит), пиелонефрит;
 • Цөс, хэвлийн хөндийн халдвар;
 • Бэлгийн замын халдвар;
 • Заг хүйтэн;
 • Цусан халдвар;
 • Нянгийн эндокардит;
 • Арьс, зөөлөн эдийн халдвар;
 • Менингит (эмчийн зөвлөмжийн дагуу);
 • Гэдэсний халдвар (балнад, сальмонеллёзийн халууралтын үед эмчийн зөвлөмжийн дагуу);
 • Шүдний буглаа (мэс ажилбарын туслах эмчилгээнд)
 • Үйл ажиллагаатай холбоотойгоор (жишээ нь) нянгийн эндокардит үүсэх эрсдэлтэй өвчтөнд бактериеми үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх.
 • Пенициллиний бүлгийн бэлдмэлд хэт мэдрэг хүмүүст болон бусад бета-лактамын бүлгийн антибиотик (цефалоспоринууд гэх мэт)-т хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэхийг хориглоно.
 • Мөн халдварт мононуклеозын үед амоксициллинаас үүдэлтэй арьсны тууралт үүсэх эрсдэлтэй тул хэрэглэж болохгүй. 

Дотуур ууж хэрэглэнэ. 

Насанд хүрэгсэд

 • 250мг тунгаар 8 цагийн  зайтай хэрэглэх ба хүнд хэлбэрийн халдварын үед тунг ихэсгэн 500мг тунгаар 8 цагийн  зайтай хэрэглэнэ.
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай хүнд тунг бууруулан хэрэглэх шаардлагатай ба амоксициллин 250мг капсул, амоксициллин 125мг/5мл эсвэл 250мг/5мл  хөвмөл зэрэг тохирох тунтай эмийн хэлбэрүүдээс хэрэглэж болно. 

Эндокардитаас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ

 • Хэсгийн болон мэдээ алдуулалтгүй шүдний ажилбарын үед
  • Хиймэл хавхлагатай (эндокардитаар өвчилж байгаагүй), өмнөх саруудад амоксициллин хэрэглээгүй өвчтөнд ажилбар хийхээс 1 цагийн өмнө амоксициллиныг 3г тунгаар уулгаж хэрэглэнэ. Эндокардитаар өвчилж байсан өвчтөнд амоксициллин + гентамицин хэрэглэнэ. 
 • Ерөнхий мэдээ алдуулалттай шүдний ажилбарын үед
  • Өмнөх саруудад пенициллиний бүлгийн антибиотик хэрэглээгүй өвчтөнд:
   • Амоксициллинийг 1г тунгаар булчинд эсвэл судсаар тарих ба 6 цагийн дараа 500мг тунг уулгана. 5-аас доош насны хүүхдэд насанд хүрэгсдэд хэрэглэх тунгийн ¼-ийг, 5-10 насны хүүхдэд насанд хүрэгсдэд хэрэглэх тунгийн ½ -ийг хэрэглэнэ.
   • Эсвэл ажилбараас 4 цагийн өмнө амоксициллинийг 3г тунгаар уулгах ба ажилбарын дараа даруй 3г тунгаар уулгана. 5-аас доош насны хүүхдэд насанд хүрэгсдэд хэрэглэх тунгийн ¼-ийг, 5-10 насны хүүхдэд насанд хүрэгсдэд хэрэглэх тунгийн ½ -ийг хэрэглэнэ.
   • Эсвэл ажилбараас 4 цагийн өмнө дотуур ууж хэрэглэх 3г амоксициллин + 1г пробенецидтэй хамт хэрэглэнэ. 
 • Хиймэл хавхлагатай эсвэл эндокардитаар өвчилж байсан өвчтөнд
  • 1г амоксициллин + 120мг гентамицинийг судсаар тарих ба 6 цагийн дараа 500мг тунг уулгана. 5-аас доош насны хүүхдэд амоксициллинийг насанд хүрэгсдэд хэрэглэх тунгийн ¼-ийг, гентамицинийг 2мг/кг тунгаар хэрэглэнэ. 

Өмнөх саруудад амоксициллин хэрэглэж байсан болон түүнд хэт мэдрэг хүмүүст дээрх эмчилгээг хийхийг хориглоно. 

 • Амьсгалын дээд замын халдвар
  • Залгиур хоолой өвдсөн үед шүдний ажилбарын үе дэх эмчилгээ тунг тарьж хэрэглэнэ. 
 • Шээс бэлгийн замын халдвар
  • Ерөнхий мэдээ алдуулалттай шүдний ажилбарын үеийн эмчилгээг харна уу. Шээсний халдварын үед халвдар үүсгэгч бичил биетний эсрэг эмчилгээ хийнэ. Шээс бэлгийн замын халдварын эмчилгээтэй ижил. 
 • Эх барих – эмэгтэйчүүд болон ходоод гэдэсний замын халдвар
  • (Урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг хиймэл хавхлагатай эсвэл эндокардитаар өвчилж байсан өвчтөнд хийх эмчмлгээг хийнэ.) Эмэгтэйчүүдийн халдварын эмчилгээ шээсний халдварын эмчилгээтэй ижил. 

Хүүхэд

 • Хүүхдийн жин < 40кг
 • Хэрэглэх заалт, өвчний байдал, эмгэг төрүүлэгч нянгаас хамаарч 40-90мг/мг тунг өдөрт 2 эсвэл 3 хувааж хэрэглэх ба хоногийн тунг 3г-аас хэтрүүлж болохгүй. (доор бичсэн тунгийн тусгай зөвлөмж болон 4.4, 5.1, 5.2-ыг харна уу).
 • *Зохих тунг өдөрт 3 удаа хэрэглэх нь эмчилгээг үр дүнтэй байлгах боловч PK/PD өгөгдөл дээд хязгаарт хүрсэн үзүүлэлттэй тохиолдолд зохих тунг өдөрт 2 удаа хэрэглэх шаардлагатай.  Хүүхдийн жин 40кг-аас дээш болон нөсөнд хүрэгсдийн ердийн тунгаар хэрэглэнэ. 

Тунгийн тусгай зөвлөмж

 • Тонзилит
  • Өдөрт 50мг/кг тунг 2 хувааж хэрэглэнэ.
 • Дунд чихний цочимог үрэвсэл
  • Өндөр тархалттай уушгины хатгалгааны улмаас пенициллиний бүлгийн мэдрэг байдал багассан бол өөрийн улсын эмчилгээний стандартыг мөрдөнө үү.
 • Эритем, мигрень
  • 50мг/кг тунг өдөрт 3 хувааж 14-21 хоногийн турш хэрэглэнэ. 
 • Эндокардитаас урьдчилан сэргийлэх
  • Мэс заслаас 1 цагийн өмнө 50мг/кг тунгаар 1 удаа хэрэглэнэ. 
 • Бөөрний үйл ажиллагаа алдагдалтай үед хэрэглэх тун
  • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд тунг багасгаж хэрэглэнэ. Креатиний клеаренс 30мл/минутаас бага бол зохих тун хоорондын зайг ихэсгэж хоногийн нийт тунг багасгана (see 4.4, 5.2-ыг харна уу). 

Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай, 40кг-аас дээш жинтэй хүүхэд

Креатиний клеаренс мл/мин  Тун  Тун хоорондын зай 
> 30  Ердийн тун  Тохируулга шаардлагагүй: 
10 – 30  Ердийн тун  12 цаг 

(Тунгийн 2/3) 

< 10  Ердийн тун  24 цаг 

(Тунгийн  1/3) 

Тун хэтрэлт

 • Тун хэтэрсэн тохиолдол мэдээлэгдээгүй. Тун хэтэрсэн тохиолдолд хоол боловсруулах замын зүгээс дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах зэрэг илэрэх ба шинж тэмдгийн эмчилгээ хийнэ.  

Хэт мэдрэгшил, харшлын урвал

 • Түүнд хэт мэдрэг хүнд хэрэглэхэд коллапс хавсарсан анафилаксийн шок үүссэний улмаас хэдэн хормын дотор үхэж болох магадлалтай.  Хэт мэдрэгшилийн урвал илэрсэн даруйд эмчилгээг зогсооно.  
 • Ихэнхдээ арьсны тууралт, загатнаа, чонон хөрвөс илэрнэ. Ховор тохиолдолд олон хэлбэрт эритем, Стивенс – Джонсоны хам шинж,  эпидермал некролиз, буллоз, эксфолиатив дерматит бүртгэгдсэн.
 • Ховор тохиолдолд хүнд хэлбэрийн харшлын урвалууд болох ангионейротик хаван, анафилакси, ийлдсийн өвчин болон васкулит илэрсэн.
 • Ховор тохиолдолд завсрын нефрит илэрнэ. 

Хоол боловсруулах замын зүгээс

 • Дунк зэргийн хямрал: Дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах. Арьс салстын мөөгөнцөр. Антбиотикоос үүдэлтэй колит (псевдомембраны колит). 

Элэгний зүгээс

 • Хэсэг хугацаанд элэгний энзимүүдийн үзүүлэлт (АЛАТ, АСАТ) ихсэнэ.  Ховор тохиолдолд бусад бета-лактамын бүлгийн антибиотикуудаас үүдэлтэй элэгний үрэвсэл, цөс зогшинслын шарлалт үүсч болно.

Цусны зүгээс

 • Ховор тохиодолд лейкопени, агранулоцитоз, тромбоцитопени, гемолитик цус багадалт, протромбины хугацаа уртсах зэрэг гаж нөлөө илэрсэн. 

ТМС-ийн зүгээс

 • Ховор тохиолдолд толгой эргэх, таталт болон параестези илэрнэ. Бөөрний үйл ажиллгааны алдагдалтай өвчтөнд өндөр тунгаар хэрэглэхэд таталт илэрч болно. 
 • Амоксициллин нь бүх пенициллиний бүлгийн антибиотикуудын адил нянгийн эсийн ханыг нийлэгжилтийг саатуулах замаар нянгийн эсрэг үйлдэл үзүүлнэ. Пенициллиназа ферментийг ялгаруулдаг нянгуудад нөлөөлөхгүй ба пенициллиназа ферментийг ялгаруулдаг Staphylococcus aureus, грам эерэг, сөрөг бичил биетнүүд (Escherichia coli, Proteus, Klebsiella)  амоксициллин болон ампициллинд тэсвэртэй болсон. 
 • 26-33 дах долоо хоногтойдоо төрсөн дутуу нярайд өдөрт 3 удаа судсаар тарихад бие дэх нийт клеаренс 0.75 - 2 мл/мин хооронд хэлбэлзэх ба энэ нь дутуу нярайн инулины клеаренстэй (GFR) ижил байна. Дотуур ууж хэрэглэхэд түүний шимэгдэлт болон биохүрэхүй бага насны хүүхдэд насанд хүрэгсдээс өөр байх ба дотуур ууж хэрэглэхэд биохүрэхүй багасч, шимэгдэлт ихэссэнээр тэдэндкреатининийклеаренс ихсэх магадлалтай. 
 • Амоксициллин хэрэглэж буй өвчтөнд протромбины хугацаа уртассан тухай мэдээлэгдсэн. Иймд антикоагулянт хамт хэрэглэж байгаа тохиолдолд протромбины хугацааг хянаж байх шаардлагатай.
 • Ихэнх нянгийн эсрэг эмүүд дотуур ууж хэрэглэх жирэмслэлтээс хамгаалах эмийн идэвхийг бууруулна.
 • Пробенецид пенициллиний бүлгийн эмүүдийн ялгаралтыг багасгана. 

Хааяадаа ноцтой эмгэг бүхий хэт мэдрэгшил (анафилаксын шок)-ийн урвал пенициллиний бүлгийн антибиотикууд эмчилгээний явцад мэдээлэгдсэн. Энэ урвал нь бета-лактамуудад хэт мэдрэг өвчтөнд ихэвчлэн тохиолдсон. 

Амоксициллинийг бөөрний үйл ажиллгааны алдагдалтай хүмүүст болгоомжтой хэрэглэх ба ноцтой алдагдалтай өвчтөнд зайлшгүй хэрэглэх тохиолдолд тунг багасгах хэрэгтэй. 

Халдварт мононуклеоз, тунгалагийн лейкаеми болон ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүст хэрэглэхэд амоксициллинаас үүдэлтэй арьсны тууралт үүсэх эрсдэлтэй ба харшлын урвал илэрсэн тохиолдолд түүнийг хэрэглэхийг зогсооно. 

Халдварын эсрэг удаан хугацаагаар хэрэглэхэд түүнд дассан нянгийн тоо нэмэгдэнэ. 

Дутуу төрсөн хүүхэд болон нярайд болгоомжтой хэрэглэх ба элэг, бөөрний үйл ажиллагаа, цусны үзүүлэлтүүдийг хянах шаардлагатай. 

Савлалт

 • 1 хавтгайд 10 ширхэг капсул байх ба хайрцагт хэрэглэх зааврын хамт хийсэн байна. 

Хадгалалт

 • 250С – ээс ихгүй хэмд гэрлээс хамгаалж хадгална. 

Хүчинтэй хугацаа

 • 5 жил. Хүчинтэй хугацаа дууссан бэлдмэлийг хэрэглэхийг хориглоно. 

Үйлдвэрлэгч

BKRS PHARMA PVT. LTD., E-56, G.F., Sector-54, Golf Course Road, Gurgaon, Haryana- India 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.