Анаприлин
40 мг
Пропранолол – Propranolol
Tatchempharmpreparaty JSC
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 125

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 88

Даатгуулагч төлөх дүн: 38

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Артерийн гипертензи
 • ачааллын зүрхний бах
 • тогтворгүй зүрхний бах
 • синусын тахикарди (ялангуяа гипертиреозын үед)
 • ховдлын дээрх тахикарди
 • мерцательный тахиаритми
 • ховдлын дээрх ба ховдлын экстрасистол
 • зүрхний булчингийн шигдээсээс сэргийлэх (систолын артерийн даралт 100мм мөнгөн усны баганаас дээш)
 • хагалгааны өмнөх феохромоцитома (альфа-адреноблокатортой хамт)
 • ноцтой салганах шинж
 • мигрень (хөдлөлөөс сэргийлэх)
 • тиреотоксикоз болон тиреотоксикозын кризын эмчилгээнд туслах бэлдмэлийн зорилгоор (тиреостатик эмийн бэлдмэл зохимжгүй үед)
 • диэнцефалын хам шинжийн үеийн симпатоадреналын криз. 
 • Пропранолол болон бэлдмэлийн найрлага дахь бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хэт мэдрэг хүмүүс
  • II – III зэргийн тосгуур ховдлын хориг
  • синоаурикуляр хориг
  • илэрхий брадикарди (минутанд 50-с цөөн цохилт)
  • артерийн гипотензи
  • зүрхний цочмог болон архаг дутагдлын ээнэгшилгүйдлийн шат
  • зүрхний булчингийн цочмог шигдээс (систолын артерийн даралт 100 мм мөнгөн усны баганаас бага)
  • зүрхний гаралтай шок
  • уушгины хаван
  • синусын зангилааны сулралын хам шинж
  • Принцметаллын зүрхний бах
  • зүрх томрох (зүрхний дутагдлын шинжгүй)
  • захын судасны хүнд явцтай өөрчлөлт
  •  бодисын солилцооны хүчилшил (ялангуяа чихрийн шижингийн кетоацидоз)
  • феохромоцитома (альфа-адреноблоктортой хамт хэрэглээгүй)
  • гуурсан хоолойн багтраа
  • уушгины архаг явцтай бөглөрөлт өвчин
  • гуурсан хоолой агчих урвалд өртөмтгий байх
  • солиорлын эсрэг ба  сэтгэл засах (хлорпромазин, триоксазин ба бусад)
  • моноаминоксидазыг хориглогч эмтэй хамт хэрэглэх
  • 18 хүртэл насны хүүхэд (эмчилгээний үр нөлөө болон аюулгүй байдал нь тогтоогдоогүй).
 • Лактазын дутагдал, лактоз зохидоггүй хүмүүс, глюкоз-галактозын шингээлтийн алдагдал
 • Бэлдмэлийг хоолны өмнө бага зэргийн шингэнээр даруулж ууж хэрэглэнэ.
 • Артерийн гипертензийн үед 40мг-р хоногт 2 удаа хэрэглэнэ. Артерийн даралт бууруулах үйлдэл хангалттай илрэхгүй байвал бэлдмэлийн тунг 40мг-р хоногт 3 удаа эсвэл 80мг-р хоногт 2 удаа хэрэглэх хүртэл нэмэгдүүлнэ. Хоногийн дээд тун 320мг.
 • Зүрхний бах, зүрхний хэмнэл алдагдлын үед эхлээд 20мг-р хоногт 3 удаа, дараа нь тунг аажим нэмэгдүүлэн 80-120мг хүртэл ихэсгэн 2-3 хувааж хэрэглэнэ. Хоногийн дээд тун 240мг байна.
 • Мигрень-ээс сэргийлэх зорилгоор, түүнчлэн ноцтой салганах шинжийн үед эхлээд 40мг-р хоногт 2-3 удаа хэрэглэх ба шаардлагатай үед хоногийн тунг 160мг хүртэл аажим ихэсгэнэ.
 • Зүрхний булчингийн шигдээсийн дахилтаас сэргийлэх зорилгоор эмчилгээг шигдээсийн дараах 5-аас 21 хоногийн хооронд эхлэх ба 40мг-р хоногт 3 удаа 2-3 өдөр хэрэглэнэ. Дараа нь 80мг-р хоногт 2 удаа хэрэглэнэ.
 • Феохромоцитомын үед зөвхөн альфа-адреноблоктортой хамт хэрэглэнэ. Хагалгааны өмнө хоногт 60мг тунгаар 3 өдөр хэрэглэнэ.
 • Гипертиреозын үед (туслах бэлдмэл) 40мг тунгаар хоногт 3-4 удаа, шаардлагатай тохиолдолд тунг хоногт 120-160мг хүртэл ихэсгэж болно.
 • Элэгний үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн үед бэлдмэлийн тунг багасгах шаардлагатай.
 • Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй хүмүүст эхний тунг багасгах ба эсвэл бэлдмэлийг хэрэглэх хоорондын зайг уртасгана. 

Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө 

 • Шинж тэмдэг
  • брадикарди, толгой эргэх, муужрах, артерийн даралт илэрхий багасах, зүрхний хэмнэл алдагдал, амьсгалахад хүндрэлтэй болох, гуурсан хоолой агчих, гарын хумс хөхрөх, таталт.
 • Эмчилгээ
  • ходоод угаана, идэвхжүүлсэн нүүрс хэрэглэнэ, тосгуур ховдлын сэрэл дамжилтын өөрчлөлтын үед 1-2мг атропин судсанд тарина, түр зуурын зүрх идэвхжүүлэгч тавих нь үр дүн багатай бол эпинефрин, ховдлын экстрасистолын үед  лидокаин (IА ангиллын эм хэрэглэхгүй), артерийн гипотензийн үед өвчтөнг Тренделенбургийн байрлалд байлгах хэрэгтэй.
 • Хэрэв уушгины хавангийн шинж тэмдэггүй байвал сийвэн орлуулах шингэн судсанд хийнэ, үр дүнгүй байгаа үед эпинферин, допамин, добутамин; таталтын үед диазепам судсанд тарина, гуурсан хоолойн агчлын үед  бета-адреномиметик эм амьсгалаар болон тарьж хэрэглэнэ. 
 • Зүрх судасны системийн зүгээс: синусын брадикарди, тосгуур ховдлын хориг (бүрэн хөндлөн хориг болон зүрх зогсох хүртэл), зүрхний архаг дутагдал үүсэх, зүрх дэлсэх, зүрхний булчингийн сэрэл дамжуулалт өөрчлөгдөх, зүрхний хэмнэл алдагдал, артерийн даралт илэрхий багасах, ортостатик гипотензи, цээжээр өвдөх, судас агчлын илрэл (захын цусны эргэлтийн өөрчлөлт ихсэх,  доод мөчид хөрөх,  Рейно-ын хам шинж)
 • Хоол боловсруулах системийн зүгээс: ам хатах, дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах, өтгөн хатах,  аюулхай орчим өвдөх, элэгний үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх,  амт өөрчлөгдөх.
 • Мэдрэлийн системийн зүгээс: толгой өвдөх, нойргүйдэх,  хар дарах,  астенийн хам шинж,  сэтгэц хөдөлгөөний түргэн урвал гүйцэтгэх чадвар багасах,  хөөрөлд орох, сэтгэл гутрал, гаж мэдрэхүй,  ядрамтгай болох,  сульдах,  толгой эргэх, нойрмоглох,  ухаан балартах,  ой тогтоолт түр зуур алдагдах,  хий үзэгдэл, салганах
 • Амьсгалын системийн зүгээс: хамрын салст бүрхүүлийн үрэвсэл, хамар битүүрэх, амьсгаадах,  гуурсан хоолой агчих, ларингоспазм
 • Бодисын солилцооны зүгээс: цусан дахь сахарын хэмжээ багасах (I хэлбэрийн чихрийн шижинтэй өвчтөн), цусан дахь сахарын хэмжээ ихсэх (II хэлбэрийн чихрийн шижинтэй өвчтөн)
 • Мэдрэхүйн эрхтний зүгээс: нүдний салст бүрхүүл хуурайших (нулимсны шүүрэл багасах), харааны өөрчлөлт, нүдний эвэрлэг ба салст бүрхүүлийн үрэвсэл
 • Нөхөн үржихүйн системийн зүгээс: бэлгийн дур хүсэл буурах, бэлгийн сулрал, Пейронийн өвчин
 • Арьсны зүгээс: үс унах, хайрст үлдийн явц хурцдах, хөлс их хэмжээгээр ялгарах,  арьс улайх, экзантем, хайрст үлд төст арьсны урвал, эксфолиатив арьсны үрэвсэл
 • Дотоод шүүрлийн системийн зүгээс: бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа багасах.
 • Харшлын урвал: арьсны тууралт, Стивенс-Джонсоны хам шинж, эпидермийн хордлогот үхжил, олон хэлбэрийн улайрал, чонон хөрвөс.
 • Лабораторийн үзүүлэлт: агранулоцитоз, элэгний трансаминазын идэвх ба билирубины концентраци ихсэх, антинуклеар эсрэг биеийн титр ихсэх, лейкоцитын тоо цөөрөх,  тромбоцитын тоо цөөрөх.
 • Урагт нөлөөлөх нь: ургийн өсөлт саатах,  цусан дахь сахарын хэмжээ багасах, брадикарди.
 • Бусад: булчингийн сульдал, нуруу ба үеэр өвдөх,  цээжээр өвдөх, “үгүйдлийн” хам шинж 
 • Сонгомол бус үйлдэлтэй бета-адреноблокатор. Зүрхний бахын эсрэг, зүрхний хэмнэл алдагдлын эсрэг, цусны даралт бууруулах үйлдэл үзүүлнэ. Бета-адренорецепторыг сонгомол бусаар хориглож (75% бета-1 адренорецептор ба 25% бета-2 адренорецептор) катехоламинаар идэвхжсэн аденозин трифосфатаас (АТФ) цагирагт аденозин монофосфат үүсэх (цАМФ) явцыг багасгах ба үүний дүнд эсийн дотор орох кальцийн ионы урсгал багасдаг. Сөрөг хроно-, дромо-, батмо-, инотроп үйлдэл (зүрхний агшилтын давтамжийг цөөрүүлэх, сэрэл дамжуулалт болон сэрэмтгий чанарыг дарангуйлж зүрхний булчингийн агших чанарыг бууруулна) үзүүлдэг.
 • Бета-адреноблокаторыг хэрэглэж эхлэх үед захын судасны ерөнхий эсэргүүцэл эхний 24 цагийн хугацаанд ихсэх (араг ясны булчингийн судасны бета-2 адренорецепторын идэвхжлийг дарангуйлах ба альфа-адренорецепторын идэвх реципрок ихэссэний дүнд) ба 1-3 хоногийн дараа өмнөх түвшиндээ хүрч удаан хугацаагаар хэрэглэх үед багасдаг.
 • Цусны даралт бууруулах үйлдэл нь зүрхний минутын эзлэхүүн, захын судасны симпатикын идэвхжил багасах, ренин – ангиотензины системийн идэвх (рениний шүүрлийн хэт ихсэлттэй өвчтөнд ач холбогдолтой), гол судасны нумын барорецепторын мэдрэг чанар буурах (артерийн даралт багассаны хариуд тэдгээрийн идэвхжлийн ихсэлт явагддаггүй), төв мэдрэлийн системд нөлөөлсөнтэй тус тус холбоотой. Ээлж эмчилгээний 2 долоо хоногийн төгсгөлд артерийн даралт бууруулах үйлдэл нь тогтворжино.
 • Зүрхний бахын эсрэг үйлдэл нь зүрхний булчингийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг багасгаснаар (сөрөг хронотроп болон инотроп үйлдлээр) тодорхойлогдоно. Зүрхний агшилтын давтамж багассанаар диастол удааширч зүрхний булчингийн перфуз сайжирна. Зүүн ховдол дахь диастолын төгсгөлийн даралт болон ховдлын булчингийн ширхгийн хүчдэл ихэссэнээр зүрхний булчингийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ ихсэж (ялангуяа зүрхний архаг дутагдалтай өвчтөнд) болно.
 • Зүрхний хэмнэл алдагдлын эсрэг үйлдэл нь хэмнэл алдагдал үүсгэх хүчин зүйлийг (тахикарди, симпатик мэдрэлийн системийн идэвх ихсэх, цагирагт аденозинмонофосфатын агууламж ихсэх, артерийн гипертензи) арилгах, синусын болон гаж ритмийн удирдлагын аяндаа сэрэх хурдыг багасгах,  тосгуур ховдлын сэрэл дамжуулалтыг удаашруулснаар нөхцөлдөнө.
 • Тосгуур ховдлын зангилаа ба нэмэлт замаар ихэвчлэн антеград болон ретроград (бага хэмжээгээр) чиглэлтэй дамжих сэрэл дамжилтыг дарангуйлна. Зүрхний хэмнэл алдагдлын эсрэг эмийн ангиллаар II бүлэгт хамаарна.
 • Зүрхний булчингийн цус хомсролыг багасгах нь зүрхний булчингийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг багасгаснаар илрэх ба мөн зүрхний булчингийн шигдээсийн дараах нас баралт багасах нь түүний зүрхний хэмнэл алдагдлын эсрэг үйлдэлтэй холбоотой.
 • Судасны гаралтай толгойн өвдөлт үүсэхээс сэргийлэх чадвар нь судасны бета-адренорецепторыг хориглож тархины артерийн судас өргөсөхийг багасгах, катехоламинаар үүсгэгдэх тромбоцитын бөөгнөрөмтгий чанар болон липолизыг дарангуйлах,  тромбоцитын наалдамтгай чанарыг багасгах, адреналин чөлөөлөгдөх үед цусны бүлэгнэлтийн хүчин зүйлийн идэвхжлийг саатуулах, эдэд хүчилтөрөгч орохыг идэвхжүүлэх, рениний шүүрлийг багасгах зэргээр нөхцөлдөнө.
 • Пропранололыг хэрэглэх үед салганах шинж багасах нь бета-2 адренорецепторыг хориглосонтой холбоотой. Цусны атеросклероз үүсгэх шинжийг багасгана. Умайн агшилтыг (аяндаа болон эмийн бодисын нөлөөгөөр үүссэн) хүчжүүлнэ
 • Гуурсан хоолойн тонусыг ихэсгэх ба их тунгаараа тайвшруулах үйлдэлтэй.. 
 • Хоол боловсруулах замаар түргэн, хангалттай бүрэн (90%) шимэгдэх ба бие махбодоос харьцангуй түргэн гадагшилдаг.
 • Ууж хэрэглэх үед биохүрэхүй нь 30-40% (элгээр “анх дайрах” үйлдэл, микросомын исэлдэлт) бөгөөд бэлдмэлийг удаан хугацаагаар хэрэглэх үед энэ нь исэх (элэгний ферментийг дарангуйлах метаболит үүсгэнэ) ба түүний хэмжээ нь хоол хүнсний шинж ба элэгний цусны урсгалын эрчмээс хамаарна.
 • Элгэнд глюкуронжих замаар метаболизмд ордог. Хэрэглэснээс хойш 1-1,5 цагийн дараа цусны сийвэн дэх концентраци нь дээд хэмжээндээ хүрнэ. Тосонд уусах чадвар өндөр бөгөөд элэг, тархи, бөөр, зүрх зэрэг эрхтний эдэд хуримтлагдана.
 • Цус тархины хориг, ихсийн хориг,  хөхний сүүнд нэвтэрнэ. Цусны сийвэнгийн уурагтай 90-95% холбогдоно. Тархалтын эзлэхүүн нь 3-3,5л/кг.
 • Гэдсэнд цөстэй хамт орох ба глюкуронгүйжих бөгөөд эргэн шимэгдэнэ. Хагас ялгарлын хугацаа нь 3-5 цаг ба ээлж эмчилгээний үед энэ нь 12 цаг хүртэл уртсана.
 • Түүнчлэн элэг ба бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өндөр настай өвчтөний цусан дахь бэлдмэлийн концентраци ихсэх бөгөөд хагас ялгарлын хугацаа нь уртасдаг. 90% нь бөөрөөр ялгарах ба 1%-с бага хэсэг нь өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр байна. Гемодиализын үед биеэс гадагшилдаггүй. 
 • Пропранололын даралт бууруулах үйлдэл нь шээс хөөх эм, резерпин, гидралазин, цусны даралт бууруулах бусад эм, этанолтой хамт хэрэглэх үед ихэсдэг.
 • Даралт бууруулах үйлдэл нь стероид бус үрэвслийн эсрэг эм (натрийг барьж саатуулах ба бөөрний простагландины нийлэгжилтийг хориглоно), эстроген (натрийг барьж саатуулах), моноаминоксидазыг хориглогч бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх үед суларна.
 • Циметидин биохүрэхүйг нь ихэсгэнэ.
 • Цусны сийвэн дэх лидокаины концентрацийг ихэсгэх ба теофиллины клиренсийг багасгана.
 • Фенотиазины уламжлалын бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх үед  2 бэлдмэлийн аль алиных нь цусны сийвэн дэх концентраци ихсэнэ.
 • Тиреостатик болон умайн булчинг агшаадаг эмийн үйлдлийг ихэсгэнэ, гистамины эсрэг эмийн үйлдлийг багасгана.
 • Арьсны сорилын зорилгоор болон дархлаа эмчилгээний зорилгоор харшил үүсгэгч хэрэглэж байгаа үед хүнд явцтай системийн урвал (анафилаксии) үүсэх магадлалыг ихэсгэнэ.
 • Амиодарон, верапамил, дилтиазем нь пропранололын сөрөг хроно-, ино-, дромотроп үйлдлийг хүчжүүлнэ.
 • Пропранололыг хэрэглэж байгаа үед верапамил, дилтиаземыг судсанд тарьж хэрэглэж болохгүй.
 • Судсанд тарихад зориулсан йод агуулсан рентген тодруулагч бодис анафилаксын урвал үүсэх эрсдлийг ихэсгэдэг.
 • Фенитоиныг судсанд тарьж хэрэглэх, ерөнхий унтуулгын бодис (нүүрс устөрөгчийн уламжлал) нь артерийн даралт бууруулах үйлдэл болон зүрхний үйл ажиллагааг дарангуйлах үйлдлийг нь ихэсгэдэг.
 • Инсулин болон ууж хэрэглэдэг цусан дахь сахарын хэмжээ бууруулах эм гипогликеми үүсэж буй шинж тэмдгийг (тахикарди, артерийн даралт ихсэх) далдалж болно.
 • Ксантины уламжлалын бэлдмэлийн (дифллинээс бусад) клиренс багасна.
 • Глюкокортикостероид нь пропранололын даралт бууруулах үйлдлийг нь сулруулна.
 • Зүрхний гликозид, метилдопа, резерпин, гуанфацин, зүрхний хэмнэл алдагдлын эсрэг эсрэг эм нь брадикарди, тосгуур ховдлын хориг, зүрх зогсох, зүрхний дутагдал үүсэх болон гүнзгийрэх эрсдлийг ихэсгэдэг.
 • Нифедипин нь артерийн даралтыг илэрхий бууруулж болно.
 • Деполяризаци үүсгэдэггүй булчин сулруулагч эмийн үйлдэл  болон кумарины цус шингэлэх үйлдлийг уртасгадаг.
 • 3 ба 4 цагирагт бүтэцтэй сэтгэл уналын эсрэг эм, солиорлын эсрэг эм, сэтгэл засах эм (хлорпромазин, триоксазин ба бусад), этанол, тайвшруулах ба нойрсуулах эм нь ТМС-ийг дарангуйлах үйлдлийг нь хүчжүүлнэ.
 • Цусны даралт бууруулах үйлдэл нь их хэмжээгээр ихэсдэг учир моноаминоксидазыг хориглогчтой хамт хэрэглэхийг зөвлөхгүй. Иймээс пропранолол болон моноаминоксидазыг хориглогчийн эмчилгээний хоорондын зай нь 14 хоногоос багагүй байна.
 • Устөрөгчжүүлээгүй харга мөөгний алкалоид нь захын цусны эргэлтийн өөрчлөлт үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг.
 • Сульфасалазин нь цусны сийвэн дэх пропранололын концентрацийг (метаболизмыг хориглоно) ихэсгэх ба рифампицин нь хагас ялгарлын хугацааг нь богиносгоно.
 • Хамт хэрэглэх үед эпинефриний цусны даралт ихэсгэх үйлдэл нь ихсэж  амь насанд аюултай хүнд явцтай даралт ихсэх болон брадикарди үүсэх эрсдэл үүснэ. Симпатомиметик (эпинефрин ба эфедрин) бэлдмэлийн гуурсан хоолойг өргөсгөх үйлдлийг багасгана.
 • Феохромоцитомын үед хагалгааны өмнө (түүнчлэн хагалгааны үед) цусны даралт ихсэлтийг багасгах зорилгоор альфа-адреноблокатортой хамт хэрэглэнэ. 

Болгоомжлол 

 • Чихрийн шижин (цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулах эмтэй хамт хэрэглэх үед цусан дахь сахарын хэмжээ багасаж гипогликеми үүсэх аюултай), бөөр ба элэгний дутагдал, гипертиреоз, булчин сульдал, зүрхний дутагдал, феохромоцитома (альфа-адреноблоктортой хамт хэрэглэж байгаа үед), хайрст үлд, захын цусны эргэлтийн өөрчлөлт, харшлын урвалын өгүүлэмжтэй хүмүүс, I зэргийн тосгуур ховдлын хориг, жирэмсэн үе, өндөр настай хүмүүс. 

Онцгой анхааруулга 

 • Анаприлин хэрэглэж байгаа өвчтөнг хянахдаа зүрхний агшилтын тоо ба артерийн даралт (эмчилгээний эхэнд – өдөр бүр, дараа нь 3-4 сард 1 удаа), зүрхний цахилгаан бичлэг зэргийг ажиглах хэрэгтэй.
 • Өндөр настай өвчтөний бөөрний үйл ажиллагааг хянахыг зөвлөнө (4-5 сард 1 удаа).
 • Өндөр настай өвчтөнд ихсэж буй брадикарди (минутанд 50 цохилтоос цөөн), артерийн гипотензи (систолын артерийн даралт 100мм мөнгөн усны баганаас бага), тосгуур ховдлын хориг,  гуурсан хоолойн агчил, ховдлын хэмнэл алдагдал,  элэг эсвэл бөөрний үйл ажиллагааны хүнд явцтай өөрчлөлтийн шинж илэрсэн тохиолдолд бэлдмэлийн тунг багасгах  ба эсвэл эмчилгээг зогсооно.
 • Бета-адреноблокатор хэрэглэсний улмаас сэтгэл унал үүсвэл  эмчилгээг зогсоохыг зөвлөнө.
 • Зүрхний агшилтын тоог тооцоолох аргачлалыг өвчтөнд зааж сургах ба зүрхний агшилтын тоо минутанд 50-аас цөөн болсон тохиолдолд эмчийн зөвлөгөө шаардлагатай талаар зааварчилна.
 • Контакт линз хэрэглэж байгаа өвчтөн бэлдмэлийн эмчилгээний үед нулимсны шүүрэл багасаж болзошгүй болохыг анхаарах хэрэгтэй.
 • Зүрхний дутагдалтай (эрт үе шат) өвчтөн анаприлин бэлдмэлийг хэрэглэхийн өмнө зүрхний гликозид болон шээс хөөх эм хэрэглэх шаардлагатай.
 • Зүрхний цус хомсрох өвчин ба артерийн тогтвортой гипертензийн эмчилгээ удаан хугацаагаар үргэлжлэх ба анаприлиныг хэдэн жил хэрэглэж болно.
 • Эмчилгээг эмчийн хяналтан дор аажим зогсооно. Огцом зогсоовол зүрхний булчингийн цус хомсрол, бахын хам шинж огцом ихсэж биеийн хүчний ачаалалд тэсвэрлэх чанар дордож болно.
 • Бэлдмэлийн эмчилгээг тунг 2 долоо хоног ба түүнээс дээш хугацаанд (тунг 3-4 өдөр тутамд 25%-р багасгана) аажим багасгаж зогсооно.
 • Чихрийн шижинтэй өвчтөнд бэлдмэлийг цусан дахь сахарын агууламжийн хяналтан (4-5 сард 1 удаа) дор хэрэглэнэ.
 • Тиреотоксикозын үед анаприлин нь гипертиреозын эмнэл зүйн тодорхой шинжийг (жишээ нь тахикарди) далдалж болно. Тиреотоксикозтой өвчтөнд бэлдмэлийг огцом зогсоож болохгүй. Учир нь  шинж тэмдэг нь хүчжинэ.
 • Цусан дахь сахарын хэмжээг багасгах бэлдмэл хэрэглэж байгаа өвчтөнд бета-адреноблокаторыг болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Учир нь удаан хугацаагаар хоол идэхгүй бол гипогликеми үүсэж болно. Энэ үед илрэх тахикарди болон салганах зэрэг шинж нь бэлдмэлийн нөлөөгөөр далдлагдаж болно.
 • Бета-адреноблокторын эмчилгээний үед гипогликемийн үндсэн шинж нь хөлс их хэмжээгээр ялгарах гэдгийг өвчтөнд зааварчилна.
 • Цусан дахь сахарын хэмжээг багасгах эмтэй хамт болгоомжтой (инсулины эмчилгээний суурин дээр гипогликеми, ууж хэрэглэдэг цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулах эм хэрэглэж байгаа суурин дээр гипергликеми үүсэх аюултай) хэрэглэнэ.
 • Клонидинтэй хамт хэрэглэж байгаа үед түүний хэрэглээг зөвхөн анаприлиныг зогсоосноос хойш хэдэн өдрийн дараа зогсоож болно.
 • Феохромоцитомтой өвчтөнд зөвхөн альфа-адреноблокатор эмтэй  хамт хэрэглэнэ.
 • Солиорлын эсрэг эм, сэтгэл засах эмтэй хамт хэрэглэж болохгүй.
 • Катехоламины нөөцийг багасгадаг бэлдмэл (жишээ нь резерпин) нь бета-адреноблокаторын үйлдлийг хүчжүүлж болно. Иймээс ийм хослол хэрэглэж байгаа өвчтөнд артерийн гипотензи ба брадикарди илрэх эсэхийг эмч байнга хянаж байх хэрэгтэй.
 • Анаприлины эмчилгээний суурин дээр верапамил, дилтиазем судсанд тарьж хэрэглэхээс зайлсхийнэ.
 • Сэтгэц идэвхт эмийн бэлдмэлтэй (жишээ нь моноаминоксидазыг саатуулагч) тэдгээрийг 2 долоо хоногоос дээш хугацаагаар хэрэглэж байгаа үед болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Хлороформ эсвэл эфирын ерөнхий унтуулгаас хэдэн өдрийн өмнө бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоох хэрэгтэй. Учир нь артерийн гипотензи үүсэх ба зүрхний булчингийн үйл ажиллагаа дарангуйлагдах эрсдэл ихсэнэ.
 • Тамхичдад бета-адреноблокатор эмийн үйлдэл сул илэрнэ.
 • Артерийн даралт огцом багасаж болзошгүй тул эмчилгээний үед этанол хэрэглэхийг зөвлөхгүй.
 • Цус ба шээсэнд катехоламин, норметанефрин, ванинилминдалын хүчлийн агууламж, антинуклеар эсрэг биеийн титр тодорхойлох шинжилгээ хийхээс өмнө бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоох хэрэгтэй.
 • Эмчилгээний үед байгалийн чихэр өвс, уургаар баялаг хоол хүнс хэрэглэхээс зайлсхийнэ. Учир нь биохүрэхүй нь ихсэж болно. 

 Жолоо барих, машин механизмтай ажиллах чадварт бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө 

 • Эмчилгээний үед тээврийн хэрэгсэл жолоодох, сэтгэц хөдөлгөөний түргэн урвал ба анхаарал төвлөрүүлэлт шаардлагатай ажил гүйцэтгэхээс зайлсхийнэ. 
 • Эхэд үзүүлэх эмчилгээний ашигтай үйлдэл нь урагт үзүүлэх эрсдлээс илүү шаардлагатай байгаа тохиолдолд жирэмсэн үед хэрэглэж болно.
 • Жирэмсэн үед  хэрэглэх шаардлага гарвал ургийн байдлыг сайтар ажиглах ба төрөхөөс 48-72 цагийн өмнө зогсооно.
 • Бэлдмэлийг хөхүүл үед хэрэглэхийг цээрлэнэ.

Эмийн хэлбэр 

 • 40мг шахмал.
 • 10 шахмалыг тусгай үүр бүхий савлалттай гаргана.
 • 5 тусгай үүр бүхий савлалтыг хэрэглэх зааврын хамт цаасан хайрцагт хийнэ. 

Хадгалалт 

 • 25°С-аас доош хэмд хадгална.
 • Хүүхэд үзэж хүрэхээргүй газар хадгална.

Хүчинтэй хугацаа 

 • 4 жил.
 • Хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш бэлдмэлийг хэрэглэхгүй.

Үйлдвэрлэгч/ Үйлдвэрлэл явуулах газрын хаяг/хэрэглэгчийг хүсэлт хүлээн авах байгууллага 

АО<<Татхимфармпрепараты>>, ОХУ 

420091, Татарстаны Бүгд Найрамдах Улс, Казань хот, Беломорын гудамж, 260 байр 

Утас: (843) 571-85-58; факс: (843) 571-85-38 

e-mail: marketing@tatpharm.ru 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.