Бетаклав
500 мг + 125мг
Амоксициллин | клавулоны хүчил – Amoxicillin | Clavulanic acid
KRKA d.d., Novo Mesto
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 1320

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 396

Даатгуулагч төлөх дүн: 924

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • , жишээлбэл, дийлэнхи  тохиолдолд стрептококк пневмони, гемофилус инфлюэнза, моракселла катаралис ба идээт стрептококкоор үүсгэгддэг гүйлсэн булчирхайн дахилтатүрэвсэл, хамрын дайврын үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл 
 • Амьсгалын доод замын халдвар, жишээлбэл, дийлэнхи  тохиолдолд стрептококк пневмони, гемофилус инфлюэнза, моракселла катаралисаар үүсгэгддэг архаг бронхитын сэдрэл, уушигны хатгалгаа, бронхопневмони 
 • Стафилококк сапрофитикус, Энтерококкийн бүлгийн хэвшинжүүдээр үүсгэгдсэн давсагний үрэвсэл, шээлэйн үрэвсэл, бөөрний үрэвсэл, эм бэлэг эрхтний үрэвсэл, мөн түүнчлэн Нейссерия гонорейгаар үүсгэгдсэн гонорей 
 • үүсгэгддэг 
 • Яс болон үений халдвар, жишээлбэл, алтлаг стафилококкоор үүсгэгдсэн ясны идээт үрэвсэл, шаардлагатай тохиолдолд удаан хугацааны эмчилгээ хийх боломжтой. 
 • Шүд, эрүүний ясны халдвар, жишээлбэл, периодонтит, шүд, эрүүний ясны халдварын шалтгаантай дээд эрүүний синусит,  шүдний хүнд явцтай идээт буглааа целлюлит болж тархах 
 • үе шаттай эмчилгээний нэг хэсэг болж болно. 
 • Амоксициллин нь Бетаклав®-ын идэвхтэй бодисуудын нэг учраас амоксициллинд мэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн халдварыг уг бүтээгдэхүүнээр эмчлэх боломжтой.Мөн түүнчлэн Бетаклав® бүтээгдэхүүн нь амоксициллинд мэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн хавсарсан халдварын үед болон бета-лактамаз үүсгэдэг, амоксициллин ба клавулановын хүчлийн хавсарсан нэгдэлд мэдрэг нянгуудын халдварын эмчилгээнд хэрэглэх боломжтой. 
 • Амоксициллин ба клавулановын хүчлийн хавсарсан нэгдэлд үзүүлэх нянгийн мэдрэг байдал нь газарзүйн байршил, хугацаанаас хамааран харилцан адилгүй байна. Иймд боломжтой тохиолдолд тухайн газрын нянгийн мэдрэг байдлыг анхаарч үзэх ёстой. Шаардлагатай тохиолдолд нянгийн дээж цуглуулах болон нянгийн мэдрэг байдлын шинжилгээг хийх хэрэгтэй. 
 • хэт мэдрэг тохиолдол 
 • Өмнө нь амоксициллин ба клавулановын хүчлийн хавсарсан бэлдмэлийг хэрэглэхэд шарлалт үүсч байсан эсвэл элэгний үйл ажиллагаа алдагдсан тохиолдол 
 • 12 нас хүртэлх хүүхдэд эсвэл биеийн жин 40кг-аас бага тохиолдолд 

Ууж хэрэглэх 

 • Эмийн тунг өвчтөний нас, биеийн жин, бөөрний үйл ажиллагаа болон халдварын хүнд, хөнгөний байдлаас шалтгаалан тухайн тохиолдол болгоны онцлогийг харгалзан тогтооно. 
 • Ходоод гэдэсний замын талаас гарч болох ямар өөрчлөлтийг бууруулах болон шимэгдэлтийг дэмжихийн тулд эмийн бэлдмэлийг хоол идэхийн өмнө хэрэглэх нь зүйтэй. 
 • Нянгийн эсрэг эмчилгээний хамгийн доод хугацаа нь 5 өдөр байна. 
 • Эмнэлзүйн шалтгаангүйгээр эмчилгээ 14 өдрөөс хэтрэх ёсгүй. 
 • Насанд хүрэгсэд ба 12-с дээш настай эсвэл биеийн жин 40кг-с их хүүхэд 
 • 500мг + 125мг 1 шахмалыг хоногт 3 удаа 
 • 875мг + 125мг 1 шахмалыг хоногт 2 удаа 

Онцгой бүлгийн өвчтөнүүд 

 • 12-с доош насны эсвэл биеийн жин 40кг-с доош жинтэй хүүхэд 
 • Амоксициллин болон клавулановын хүчлийг агуулах эмийн өөр хэлбэрийг ашиглахыг зөвлөж байна. 

Ахмад настай өвчтөнүүд 

Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвтөнүүд 

 • үндэслэгдэнэ. 
Креатининий клиренс  Бетаклавын тун 
>30 мл/мин  Тунг тусгайлан тохируулах шаардлагагүй 
10-30 мл/мин  500мг + 125мг(дунд болон хүнд явцтай халдварын үед) 1 шахмалаар, хоногт 2 удаа 
<10 мл/мин  500мг + 125мг(дунд болон хүнд явцтай халдварын үед) 1 шахмалаар хоногт 1 удаа 

Гемодиализд байгаа өвчтөнүүд 

 • Тун нь амоксициллины өгч болох дээд тунд үндэслэнэ. 
 • 500мг + 125мг 1 шахмалыг 24 цагт 2 удаа хэрэглэх 
 • өгнө. 
 • 30 мл/мин-тай өвчтөнд хэрэглэх нь зүйтэй ба уг тохиолдолд тунг бууруулах шаардлагагүй. Ихэнх тохиолдолд боломж гарвал парентерал эмчигээг сонгох нь зүйтэй. 

Элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнүүд 

 • Эмчилгээг анхаарал болгоомжтой хийх бөгөөд элэгний үйл ажиллагааг тогтмол хянах шаардлагатай. 
 • Эдгээр өвчтөнүүдэд зөвлөсөн тунгийн горимийг өөрчлөхөд өгөгдөл хангалтгүй байна. 

Үйлдлийн механизм 

 • Амоксициллин – Грам эерэг ба Грам сөрөг нянгийн эсрэг, өргөн хүрээний хагас синтетик антибиотик.  Амоксициллин нь бета-лактамазийн нөлөөгөөр идэвхгүй болдог учраас энэхүү ферментийг нийлэгжүүлдэг микроорганизмуудад нөлөөлдөггүй байна. 
 • хэлбэрийн эсрэг идэвхгүй юм. 
 • Бетаклав нь клавулановын хүчлийг агуулснаар амоксициллиныг бета-лактамаз ферментээр устгагдахаас сэргийлэх бөгөөд энэ нь түүний нянгийн эсрэг хүрээг өргөжүүлдэг байна. 
 • нөхцөлд амоксициллиний клавулоны хүчилтэй хавсрахад гарах идэвхийг нянгийн бүлгээр харуулвал: 
  • Грам эерэг аэроб
   • Бациллус антракус
   • Энтерококк фецалис
   • Листериа моноцитогенезис
   • Нокардиа астеройд
   • Идээт стрептококк1,2
   • Агалакти стрептококк1,2
   • Стрептококкууд (Бусад бета-цус задлагч стрептококк)1,2
   • Алтлаг стафилококк (метициллинд мэдрэг)1
   • Сапрофит стафилококк (метициллинд мэдрэг)
   • Коагулазо сөрөг стафилококкууд (метициллинд мэдрэг)
  • Грам эерэг анаэроб
   • Клостридууд
   • Пептококкуснигер
   • Пептострептококк магнус
   • Пептострептококк микрос
   • Пептострептококкууд
  • Грам сөрөг аэроб
   • Бордетелла пертуссис
   • Гемофилус инфлуэнза1
   • Хеликобактер пилори
   • Моракселла катаралис1
   • Нейсериа гонорея
   • Пастурелла мультоцида
   • Вибрио холерия
  • Грам сөрөг анаэроб
   • Бактероид фражилис
   • Бактероидууд
   • Капноцитофагууд
   • Эйкенеллакорроденс
   • Фюзобактериум неклеатум
   • Фюзобактерууд
   • Порфиромоназууд
   • Превотеллууд
  • Бусад
   • Боррелиа бургдорфери
   • Лептоспира иктериогеморрагие
   • Трепонема паллидум 

Амоксициллин ба клавулановын хүчлийн хавсарсан нэгдэлд тэсвэртэй байх магадлалтай бактерууд 

 • Грам сөрөг аэробууд
  • Эшерихи коли1
  • Клебсиелла окситока
  • Клебсиеллапневмони1
  • Клебсиеллууд
  • Протеус мирабилис
  • Протеусвулгарис
  • Протеусууд
  • Салмонеллууд
  • Шигеллүүд
 • Грам эерэг аэробууд
  • Коринебактерууд
  • Энтерококк фэциум
  • Стрептококкус пневмони 1,2
  • Вириданс бүлгийн стрептококк 

Амоксициллин болон клавулановын хүчлийн хавсарсан нэгдэлд байгалийн  тэсвэрлэг чанартайнянгууд 

 • Грам сөрөг аэробууд
  • Ацинебактерууд
  • Цитробактер фреунди
  • Энтеробактерууд
  • Хафния алвей
  • Легионелла пневмофилла
  • Морганелла моргани
  • Провиденсууд
  • Псевдомонас
  • Серратия
  • Стенотрофомонас мальтофилия
  • Иерсиния энтероколитик 
 • Бусад
  • Хламиди пневмони
  • Хламиди пситакки
  • Хламидууд
  • Коксиелла бюрнетти
  • Микоплазмууд 

1 – Дараах нянгуудад амоксициллин ба клавулановын хүчлийн идэвхийг эмнэлзүйн судалгаанд харуулсан байна. 

2–Эдгээр нянгийн омгууд нь  бета-лактамазыг үүсгэдэггүй. Амоксициллиныг дангаар хэрэглэхэд үзүүлэх идэвх нь амоксициллин ба клавулановын хүчлийн хавсарсан нэгдэлд үзүүлэх идэвхтэй төстэй байна. 

Шимэгдэлт 

 • Бетаклав®-ын идэвхтэй хоёр бодис болох амоксициллин ба клавулановын хүчил нь хоёулаа хэрэглэсний дараа ходоод гэдэсний замаас хурдан, бүрэн гүйцэд шимэгдэнэ. Бетаклав®-ын идэвхтэй бодисын нийлэгжилт нь хоол идэхийн өмнө хэрэглэхэд хамгийн тохиромжтой. 
 • Доор амоксициллин ба клавулановын хүчлийгэрүүл, сайн дурын хүмүүс өлөн үедээ хэрэглэсэн судалгааны фармакокинетикийн үзүүлэлтүүдийг харуулсан байна. 
 • 500мг амоксициллин 
 • 125мг клавулановын хүчил 

Үндсэн фармакокинетикийн үзүүлэлтүүд 

Бодис  Тун 

(мг) 

Cmax 

(мг/л) 

Tmax 

(цаг) 

AUC 

(мгхч/л) 

T1/2 

(цаг) 

Амоксициллин           
Амоксициллин/Клавулановын хүчил, 500мг + 125мг  500  6,5  1,5  23,2  1,3 
Амоксициллин/Клавулановын хүчил, 875мг + 125мг  1750  11,64 

2,78 

1,50(1,0-2,5)  53,52 

12,31 

1,19 
Амоксициллин, 500мг  500  6,5  1,3  19,5  1,1 
Клавулановын хүчил           
Клавулановын хүчил, 125мг  125  3,4  0,9  7,8  0,7 
Амоксициллин/Клавулановын хүчил, 500мг + 125мг  125  2,8  1,3  7,3  0,8 
Амоксициллин/Клавулановын хүчил, 875мг + 125мг  250  2,180,99  1,25(1,0-2,0)  10,16 

3,04 

0,960,12 

Cmax– цусны сийвэн дэх дээд концентраци 

TMax – цусны сийвэн дэхдээд концентрацид хүрэх хугацаа 

AUC – муруйн доод талбай <<концентраци-хугацаа>> 

T1/2 – хагас задралын хугацаа 

 • Хувиралт 
 • Амоксициллин ба клавулановын хүчил нь цусны сийвэн дэх уургуудтай холбогдох чадвар сул. Хийгдсэн судалгаанаас үзэхэд цусны сийвэнгийн уургуудтай нийт клавулановын хүчлийн 25 %, нийт амоксициллины 18 % нь цусны сийвэнд холбогдсон байна. 
 • Амьтанд хийгдсэн судалгаанаас үзэхэд ямар нэгэн эрхтэнд Бетаклав® бүтээгдэхүүний нөөцлөлт-кумуляциилрээгүй байна. Амоксициллин нь пенициллинтэй адил хөхний сүүнд нэвтэрдэг байна. Түүнчлэн клавулановын хүчлийн үлдэгдэл ул мөр хөхний сүүнд мөн ажиглагддаг байна. Хэт мэдрэгшил, суулгалт эсвэл амны хөндийн салс бүрхүүлийн мөөгөнцөр үүсэх магадлалыг эс тооцвол хөхөөр бойжиж буй хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх амоксициллин ба клавулановын хүчлийн өөр сөрөг нөлөө мэдэгдээгүй байна. 
 • Амьтны нөхөн үржихүйн үйл ажиллагааны судалгаанаас амоксициллин ба клавулановын хүчил нь эхэсийнбарьерыгнэвтэлдэг болох нь тогтоогдсон байна. Гэвч урагт ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлээгүй байна. 

Бодисын солилцоо

 • -пиррол-3-карбоны хүчил ба 1-амино-4-гидрокси-бутан-2-она болж нүүрсхүчлийн диоксид хэлбэрээр бөөр, ходоод гэдэсний зам ба амьсгалаар хүртэл ялгардаг байна. лт) 

Жирэмсэн үед 

 • Амьтанд хийгдсэн нөхөн үржихүйн үйлийн судалгаанаас үзэхэд амаар болон тарилга хэлбэрээр амоксициллин ба клавулановын хүчлийн хавсарсан бэлдмэлийг хэрэглэхэд урагт ямар нэгэн гаж нөлөө үзүүлээгүй байна. 
 • Хугацаанаас өмнө ургийн бүрхүүлийн задрал болсон эмэгтэйчүүдэд хийгдсэн цөөн судалгаанд урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ нь нярайд энтероколит үүсэх эрсдлийг ихэсгэдэг байж болзошгүй гэжээ. Бусад бүх эмийн бэлдмэлүүдийн адил Бетаклав®-ыг хэрэглэхэд үзүүлэх эерэг нөлөө нь урагт гарч болох сөрөг нөлөөнөөс давах тохиолдлоос бусад тохиолдолджирэмсэн үед хэрэглэхгүй байх нь зүйтэй. 

Хөхүүл үед 

 • Хөхүүл үед Бетаклав бүтээгдэхүүнийг ашиглаж болно. Гэхдээ энэхүү бүтээгдэхүүний идэвхтэй бодисууд хөхний сүүнд нэвтэрдэгтэй холбоотойгоор хэт мэдрэгшил, суулгалт эсвэл амны салст бүрхүүлд мөөгөнцөр үүсэхийг эс тооцвол хөхүүл хүүхдэд өөр сөрөг нөлөө үзүүлээгүй байна. Хэрвээ хөхүүл үед ямар нэгэн таагүй шинж тэмдэг илэрвэл хөхөөр хооллохоо зогсоох нь зүйтэй. 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.