Бидоп
10 мг
Бисопролол – Bisoprolol
Gedeon Richter
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 960

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 288

Даатгуулагч төлөх дүн: 672

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Бисопролол болон бусад бета-адреноблокаторт хэт мэдрэг
 • шок, ялангуяа зүрхний, коллапс
 • уушгины хаван, зүрхний хурц дутагдал, зүрхний архаг дутагдлын ээнэгшлээ үед, инотроп эмчилгээ шаардлагатай байгаа үед
 • AV хоригийн II-III зэргийн үед зүрхний цахилгаан идэвхжүүлэгч шаардлагагүй тохиолдолд, синатриал хориг, синусын зангилааны сулралын хам шинж, илэрхий брадикарди – ЗЦТ минутанд 60 удаа, зүрхний дутагдлын шинж тэмдэггүй кардиомегали, илэрхий цусны даралт буурах (ялангуяа, инфаркт миокардын үед систолийн даралт 100 мм.муб)
 • асуумжинд гуурсан хоолойн багтрааны хүнд хэлбэр ба уушгины архаг бөглөрөлт эмгэгтэй өвчтөнд
 • захын цусны эргэлтийн сүүлийн үе шат, Рейногийн хам шинж
 • феохромоцитом (альфа-адреноблокатортой хамт хэрэглээгүй тохиолдолд), метаболический ацидоз, аюулгүй болон үр дүн нь тогтоогоогүй учир 18-аас доош насны хүүхдэд хэрэглэхгүй, лактозид тохирдоггүй ба лактозын дутагдалтай эсвэл глюкоз-галактозын мальабсорбцитай үед хэрэглэхгүй (найрлаганд нь лактозыг агуулна).
 • Дотуур, өлөн элгэн дээр ууна. Нэг шахмалаар зажлахгүйгээр, бүхлээр нь залгина. Эмийн эмчилгээний тунг хувь хүнд тохируулна.
 • Цусны даралт ихсэх эмгэг ба зүрхний ишемийн үед: зүрхний бахын стенокардийн дахилтаас сэргийлэх зорилгоор эмчилгээний эхний тун хоногт 5мг байна. Шаардлагатай гэж үзвэл хоногийн нэг удаагийн тунг 10мг хүртэл ихэсгэж болно. Эмчилгээний хоногийн дээд тун – 20мг байна.
 • Зүрхний архаг дутагдал: эмчилгээний эхний тун 1,25мг-ийг эхний долоо хоногт; хоёр дахь долоо хоногийн турш – 2,5мг/хоногт; гурав дахь долоо хоногийн турш – 3,75мг/хоногт; 4-өөс 8 дахь долоо хоногуудад хоногт – 5мг; 9-өөс 12 дахь долоо хоногт хоногийн тун нь 7,5мг цаашлаад хоногт 10мг ууж хэрэглэнэ. Эмчилгээний хоногийн дээд тун 10мг-аар зөвлөдөг.
 • Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй, креатинины клиренс 20мл/минутаас доошгүй эсвэл элэгний үйл ажиллагааны илэрхий өөрчлөлттэй үед эмчилгээний хоногийн дээд хэмжээ – 10мг байна.
 • Хижээл настанд эмчилгээний тунгийн зохицуулалт хийх шаардлагагүй.

Эмийн тунг хэтрүүлэн хэрэглэх

 • Шинж тэмдэг
  • Аритми, ховдлын экстрасистоли, илэрхий брадикарди, AV хориг, зүрхний архаг дутагдал үүсэх, алга, хуруу болон хумсны өнгө хөхрөх, амьсгал авахад хүндрэлтэй болох, бронхоспазм, толгой эргэх, ухаан алдах, таталт болон гипогликеми илэрнэ. 
 • Эмчилгээ
  • Ходоод угаах, шингээх үйлдэлтэй бэлдмэл хэрэглэх, шинж тэмдэгийн эмчилгээнд – AV хоригийн үед 1-2 мг атропиныг судсанд тарих, эпинефрин эсвэл түр зуурын кардиостимуляторыг тавих
  • ховдлын экстрасистолийн үед – лидокайн (IA бүлгийн бэлдмэлийг хэрэглэхгүй)
  • цусны даралт илэрхий унахад – өвчтөнд тренделенбургийн байрлалд хэвтүүлнэ, хэрэв уушгины хавангийн шинж илрээгүй тохиолдолд – судсаар сийвэн орлуулах шингэн тарина, хэрэв үр дүн өгөхгүй бол – эпинефрин, допамин, добутамийг  (хронотроп ба инотроп үйлдлийг дэмжих болон илэрхий цусны даралт уналтыг барих зорилгоор) тарина. Зүрхний дутагдлын үед – зүрхний гликозид, диуретик болон глюкагон
  • таталтын үед – диазепамыг судсаар
  • бронхоспазмыг – бета 2 – адреностимуляторыг ингаляцаар хэрэглэнэ. 
 • Гарч болзошгүй гаж нөлөөг эрхтэн тогтолцоо болон гарах давтамжаар нь ангилсан. Гарах давтамжийн хэлбэлзэл:
  • байнга (≥1/10)
  • элбэг (≥1/100)
  • элбэг биш (≥1/1000 болон ˂1/100)
  • ховор (≥1/10000 болон ˂1/1000)
  • ба маш ховор (˂1/10000)
  • тусгай мэдээллийг хавсаргав. 
 • Төв мэдрэлийн тогтолцооны талаас:
  • цөөн -  хэт ядрах, сулрах, астени, толгой эргэх, толгой өвдөх, нойр алдагдах, депресс, тайван бус болох, ухаан санаа самуурах, ухаан түр хугацаагаар балартах; ховор – хий юм харах, миастени, аймшигт зүүд зүүдлэх, таталт ялангуяа эрээн булчин, Рейногийн хам шинж болон “перемежающейся” хромота эмгэгийн үед захын мөчид парестези ажиглагдах, салганалт.
 • Харааны эрхтэний талаас:
  • хараа өөрчлөгдөх, нулимсны гарц багасах,нүд өвдөж хуурайших, ховор тохиолдолд – конъюктивит.
 • Зүрх судасны тогтолцооны талаас:
  • маш ховор тохиолдолд – синусын брадикарди, зүрх дэлсэх, ховор тохиолдолд – цусны даралт буурах, ангиоспазм ажиглагдах (захын цусны эргэлтийн алдагдал даамжрах, доод мөч хөхрөх, парестези, Рейногийн хам шинж), элбэг буст – ортостатик гипотензи, миокардын дамжуулалт алдагдах, AV хориг нь хөндлөн хориг болтлоо хүндэрч зүрх зогсдог, аритми, миокардын агшилт сулрах, зүрхний архаг дутагдал ужиграх (шилбэ ба тавхай хавагнах, амьсгаадах) болон цээжээр өвдөх.
 • Хоол боловсруулах тогтолцооны талаас:
  • элбэг – амны хөндийн салст хатах, дотор муухайрах, бөөлжих, хэвлийгээр өвдөх, өтгөн хатах эсвэл суулгах, ховор – элэгний үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх (шээсний өнгө өтгөрөх, нүдний салст ба арьс шарлах, холестаз), амтны мэдрэмж өөрчлөгдөх, гепатит.
 • Амьсгалын тогтолцооны талаас:
  • элбэг биш – өндөр тунгаар хэрэглэхэд амьсгал давчдах (сонгомол үйлдлээ алдах) болон/эсвэл ларинго ба бронхспазмын суурьтай өвчтөнд, ховор – хамар битүүрэх.
 • Дотоод шүүрлийн талаас:
  • гипергликеми (инсулин хамааралт бус чихрийн шижин), гипогликеми (инсулин авч байгаа өвчтөнд), гипотиреоид байдал.
 • Харшлын урвал:
  • ховор – арьс загатнах, тууралт, чонон хөрвөс.
 • Арьс салстын талаас:
  • ховор – хөлс ялгаралт ихсэх, арьсны улайралт, маш ховор тохиолдолд – экзантем, хайрст үлд төст тууралт, хайрст үлдийн тууралтын сэдрэлт, алопеци – халзрах.
 • Лабораторийн үзүүлэлт:
  • ховор – элэгний ферментийн идэвхжилт (АЛАт, АСАт ихсэх),гипербилирубинеми, гипертриглицеридеми, тусгай тохиолдолд – тромбоцитопени (өвөрмөц бус цус алдалт, цус хуралт), агранулоцитоз, лейкопени.
 • Урагт:
  • хэвлийд ургийн өсөлт удаашрах, гипогликеми, брадикарди.
 • Бусад:
  •  элбэг биш – артралги, ховор – либидо буурах, бэлгийн чадавх буурах, нуруугаар өвдөх, эмийг зогсооход гарах хам шинж илэрнэ (зүрхний бахын хөдлөл олширох, цусны даралт ихсэх). 
 • Ямар нэгэн симпатомиметик болон мембран бэхжүүлэх үйлдэлгүй, сонгомол үйлдэлтэй бета 1–адреноблокатор бүлгийн эм. Цусны ренины идэвхжилтийг бууруулах, миокардын хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг багасгах, тайван болон ачааллын үед зүрхний цохилтын тоог цөөрүүлэх үйлдэл үзүүлдэг. Бидоп нь даралт бууруулах, антиангинал болон хэм алдалтын эсрэг үйлдэл үзүүлдэг. Бага тунгаар Бидоп нь зүрхний бета 1-адренорецепторыг хориглосноор аденозинтрифосфат (АТФ)-аас цагирагт аденозинмонофосфат (цАМФ) үүсэлтэнд нөлөөлж катехоламины идэвхжилтийг дарангуйлах, эсийн дотор кальцийн ионы оролтыг багасгах, сөрөг хроно-, дромо-, батмо- болон инотроп үйлдэл үзүүлэхээс гадна зүрхний дамжуулалт ба сэрэмтгий чанарыг дарангуйлдаг.
 • Эмийн эмчилгээний тунг ихэсгэж хэрэглэхэд бета 2-адренорецепторыг хориглох үйлдэл үзүүлдэг.
 • Бидопыг хэрэглэсний эхний 24 цагт захын судасны ерөнхий эсэргүүцэл ихсэж (альфа–адренорецепторын идэвх нь аажмаар сэргэж, харин бета 2-адренорецепторын идэвх дарангуйлагддаг), 1-3 хоногийн дотор буцаж хэвийн байдалдаа орж, бэлдмэлийг удаан хугацаагаар хэрэглэхэд  захын судасны ерөнхий эсэргүүцэл – буурдаг.
 • Бидоп нь цусны минутын эзэлхүүн, захын судасны симпатик мэдрэлжүүлэлтийг багасгах, ренин – ангиотензины тогтолцооны идэвхжилтийг бууруулах, даралт буурсантай холбоотой хариу мэдрэг чанар сэргэх болон төв мэдрэлийн тогтолцоонд нөлөөлөх замаар цусны даралт бууруулах үйлдэл үзүүлдэг. Даралт бууруулах үйлдэл нь бэлдмэлийг хэрэглэснээс хойш 2-5 хоног, тогтвортой даралт бууруулах үйлдэл нь 1-2 сарын дараа илэрдэг.
 • Зүрхний булчингийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг бууруулах, зүрхний цохилтын тоог цөөрүүлж, миокардын агших чадварыг багасгах, диастолыг уртасгах болон миокардын перфузийг ихэсгэх замаар антиангинал үйлдэл үзүүлдэг. Ялангуяа архаг зүрхний дутагдалтай өвчтөний зүүн ховдлын төгсгөлийн диастолын даралтыг ихэсгэх, ховдлын булчингийн ширхгийн суналтыг ихэсгэх замаар хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг нэмэгдүүлдэг.
 • Сонгомол бус үйлдэлтэй бета-адренорецептороос ялгаатай нь бета-1-адренорецепторыг эмчилгээний дундаж тунгаар хэрэглэхэд нойр булчирхай, араг ясны булчин, гилгэр булчин, захын артерийн судас, гуурсан хоолой ба умай гэх мэт β2-адренорецепторыг агуулсан бүхий эрхтэнд  үзүүлэх нөлөө харьцангуй бага мөн нүүрс усны солилцоонд нөлөөлдөггүй болон бие махбодид натрийн ионыг барьдаггүй, түүнчлэн атероген үйлдэл нь пропранололын үйлдлээс ялгагддаггүй.
 • Бидоп нь тахикарди, симпатик мэдрэлийн идэвхжилт, цАМФ-ын хэмжээ ихэссэн үе болон артерийн даралт ихсэх зэрэг аритмоген хүчин зүйлсийг арилгах, синусын зангилаа болон хэмийг удирддаг төвд эктопик гаралтай ерөнхий сэрлийн хурдыг багасгадагаас гадна атриовентрикуляр зангилаа (AV)-г сэрэл зонхилж антеград, бага зэрэг ретроград чиглэлд болон нэмэлт замаар ирэх сэрлийг удаашруулах замаар хэм алдалтын эсрэг үйлдэл үзүүлдэг. 
 • Шимэгдэлт – 80-90%, хоол хүнс эмийн шимэгдэлтэнд нөлөөлөхгүй. Цусанд агуулагдах эмийн дээд концентраци 1-3 цагийн дараа илэрдэг.  Цусны уурагтай 26-33% холбогддог. Тархалтын эзэлхүүн 3,5л/кг. Ерөнхий клиренс – 15л/цаг.
 • Цус тархи болон ихсийн хоригийг нэвтрэх чанар бага.
 • Элгэнд 50% нь хувиралд орж идэвхгүй хэлбэрийг үүсгэдэг, хагас ялгаралтын хугацаа 10-12 цаг.  50% нь хувиралгүй хэлбэрээр 98% нь бөөрөөр дамжин, 2% нь гэдсээр дамжин гадагшилдаг. 
 • Иммун эмчилгээнд хэрэглэж байгаа аллерген эсвэл арьсны сорилтын үед хэрэглэж байгаа аллергены экстракт нь бисопролол хэрэглэж байгаа өвчтөнд ерөнхий харшлын хүнд урвал үүсэх эрсдлийг ихэсгэдэг.
 • Судсанд тарьж хэрэглэдэг йод агуулсан рентген тодотгогч бодис нь анафилакси урвал үүсэх эрсдлийг ихэсгэдэг.
 • Судсаар фенитоиныг хэрэглэх болон ингаляцийн анестезид хэрэглэдэг нүүрс устөрөгч нь кардиодепрессив үйлдэл болон цусны даралт буурах үйлдлийг гүнзгийрүүлдэг.
 • Инсулин ба дотуур ууж хэрэглэдэг гипогликемийн үйлдэл болон гипогликемийн үүсэх шинжийг өөрчилдөг.
 • Теофиллинаас бусад лидокаин болон ксантины клиренсийг бууруулж цусанд агуулагдах тэдгээрийн концентрацийг ихэсгэдэг, ялангуяа тамхи татдаг бол теофиллины клиренс хэвийн хэмжээнээс ихэсдэг.
 • Бэлдмэлийн даралт бууруулах үйлдлийг стероид бус үрэвслийн эсрэг бэлдмэл, (натрийн ионы сувгийг хориглож бөөрөнд простогландины нийлэгжилтийг хориглодог), глюкокортикоид болон эстрогены бэлдмэл  сулруулдаг (натрийн ионы сувгийг хориглодог).
 • Зүрхний гликозид, метилдопа, резерпин, гуанфацин, кальцийн удаан сувгийг хориглогч (верапамил, дилтиазем), амиодарон болон бусад хэм алдалтын эсрэг бэлдмэл нь брадикарди,  AV хориг, зүрх зогсох болон зүрхний архаг дутагдал үүсэх эрсдлийг ихэсгэдэг ба гүнзгийрүүлдэг.
 • Нифедипин нь цусны даралтыг бага зэрэг багасгадаг.
 • Диуретик, клонидин,симпатолитик, гидралазин болон бусад даралт бууруулах бэлдмэл нь цусны даралтыг огцом бууруулдаг.
 • Туйлширдаггүй миорелаксант болон кумарины антикоагулянт үйлдлийн хугацааг Бидоп® нь уртасгадаг.
 • Гурав ба дөрвөн цагирагт антидепрессант, антипсихотик бэлдмэл (солиорлын эсрэг бэлдмэл), этанол, тайвшруулах болон нойрсуулах бүлгийн бэлдмэл нь төв мэдрэлийн тогтолцоог дарангуйлдаг үйлдлийг Бидоп® нь ихэсгэдэг.
 • Бидоп®-ыг МАО-ыг дарангуйлдаг бүлгийн бэлдмэлтэй (МАО-В бэлдмэлээс бусад, хориглох заалтаас үзнэ үү) хамт хэрэглэхгүй, учир нь даралт бууруулах үйлдлийг хэт нэмэгдүүлдэг учир энэ хоёр бэлдмэлийн хэрэглэх хоорондох зай нь дор хаяж 14 хоног байхыг анхаар.
 • Спорынья мөөгөнцрийн усгүйжээгүй алкалоид нь захын судасны эргэлтийн алдагдал үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг.
 • Эрготамин нь судасны эргэлтийн алдагдал үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг, рифампицин нь Бидоп®-ын хагас ялгаруулалтын хугацааг ихэсгэдэг. 

Болгоомжлол

Тусгай заалт

 • Бидоп® хэрэглэж байгаа өвчтөний ЗЦТ ба цусны даралтыг байнга хэмжих шаардлагатай (эмчилгээний эхний үед – өдөр болгон, дараа нь 3-4 сард нэг удаа) болон зүрхний цахилгаан бичлэг, чихрийн шижинтэй өвчтөний цусанд агуулагдах сахарын түвшин 4-5 сард нэг удаа үзэх шаардлагатай
 • Зүрхний архаг дутагдлыг 1,25мг-аар эмчилсний дараа ЗЦТ, Цусны даралт болон ЗЦБ-ийг  4 цаг тутамд үзэх шаардлагатай.
 • Өвчтөнг өөрийн зүрхний цохилтын тоог тоолж сурган ЗЦТ нь минутанд 50 удаа цохилж байвал эмчид мэдээлэхэд сургана.
 • Асуумжинд гуурсан хоолойн болон уушгины эмгэгтэй өвчтөнд эмчилгээ эхлэхийн өмнө гадна амьсгалын үйл ажиллагааг судлах шаардлагатай.
 • Зүрхний бахтай өвчтөний 20% нь бета-адреноблокаторт үр дүнгүй. Гол шалтгаан нь бага босготой ишеми нь илэрхий титэм судасны атеросклерозтой (ЗЦТ минутанд 100 доошгүй), зүүн ховдлын төгсгөлийн диастолын эзэлхүүн нь ихэссэн субэндокардиал хэсгийн цусан хангамжийг өөрчилдөг.
 • Тамхи татдаг хүмүүст бета-адреноблокаторын үр дүн бага.
 • Контакт линз зүүдэг хүмүүст эмчилгээний явцад нулимсны шүүрэл багасдагийг анхаар.
 • Феохромацитом эмгэгтэй өвчтөнд Бидоп®-ыг хэрэглэхэд парадоксал артерийн даралт ихсэх эмгэг ажиглагддаг (урьдчилаад альфа-адреноблокаторт үр дүнгүй).
 • Бидоп®-ыг тиреотоксикозтой өвчтөнд хэрэглэхэд тиреотоксикозын зарим шинж болох тахикардийн шинжийг бууруулдаг. Тиреотоксикозтой өвчтөнд бэлдмэлийг огцом зогсоохыг хориглодог. Учир нь шинж тэмдгийг ихэсгэдэг.
 • Чихрийн шижингийн үед тахикардийн шинжийг арилгаснаар гипогликемийг үүсгэдэг. Сонгомол бус үйлдэлтэй бета-адреноблокаторыг бодвол Бидоп®нь инсулинээр үүсгэгдсэн гипогликемийг үүсгэдэггүй мөн цусанд агуулагдах сахарын хэмжээг хэвийн хэмжээнд хүртэл нь сэргээн барьдаггүй.
 • Клонидинтай хамт хэрэглээд эхлээд Бидоп®-ыг эмчилгээнээс хассаны хэд хоногийн дараа клонидиныг эмчилгээнээс хасна.
 • Харшлын асуумжтай өвчтөнд эпинефриныг Бидоп®-той хамт хэрэглэхэд  илэрхий хэт мэдрэг урвал илэрнэ.
 • Төлөвлөгөөт ерөнхий унтуулгатай хагалгаанд орох гэж байгаа өвчтөнд Бидоп®-ыг хагалгаанд орохоос 48 цагийн өмнө зогсооно. Хэрэв өвчтөн хагалгаанд орохоос өмнө Бидоп®-ыг хэрэглэсэн байвал маш бага инотроп үйлдэлтэй ерөнхий унтуулгын бэлдмэлийг сонгоно.
 • Тэнэгч мэдрэлийн идэвхийг дарахын тулд судсаар 1-2мг атропиныг тарина.
 • Катехоламины нөөцийг багасгадаг бэлдмэл болох резерпин нь бета-адреноблокаторын идэвхийг ихэсгэдэг учир энэ хоёр бэлдмэлийг хамт хэрэглэсэн өвчтөнийг цусны даралт багасах ба брадикардийн эхний шинж тэмдэг гартал нь эмчийн хяналтанд байлгана.
 • Гуурсан хоолойн агших эмгэгтэй өвчтөнд кардиоселектив бэлдмэлийг сонгон хэрэглэнэ. Эмийн тунг хэтрүүлэн хэрэглэсэн тохиолдолд бронхоспазм үүсэх эрсдэлтэй.
 • Хижээл настан брадикарди (минутанд 50 удаагаас доошгүй), цусны даралт илэрхий буурах (систолын даралт 100мм.муб доош болох),  AV хориг, бронхоспазм, тосгуурын аритми, элэг болон бөөрний хүнд хэлбэрийн үйл ажиллагааны алдагдал үүсэх тохиолдолд эмийн эмчилгээний тунг багасгах шаардлагатай:
 • Депресс үүссэн тохиолдолд эмчилгээг зогсоох шаардлагатай.
 • Хүнд хэлбэрийн аритми болон инфаркт миокард үүссэн тохиолдолд эмчилгээг шууд зогсоохгүй. Эмчилгээг аажмаар, хоёр долоо хоног болон түүнээс дээш хугацаанд  эмчилгээний тунг 25% багасгана. Цус болон шээсэнд агуулагдах катехоламин, норметанефрин, ванилилминдалийн хүчлийн хэмжээ болон антинуклеар антителийн титрийн хэмжээг үзсэний дараа эмийн тунг багасгана. 

Авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох болон бусад механизмтай ажиллах чадварт нөлөөлөх байдал 

 • Эмчилгээний явцад толгой эргэх, ялангуяа эхэн үед, авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох, их анхаарал болон сэтгэхүйн хурдан хариу урвал шаардсан ажилд болгоомжтой хандах шаардлагатай. 
 • Бидоп®-ыг эхийн потенциал эрсдэлт нь ураг/хүүхдэд үзүүлэх гаж нөлөөнөөс илүү гэж тооцсон тохиолдолд хэрэглэнэ.
 • Бидоп® нь хөхний сүүгээр гадагшилдаг гэсэн судалгааны баримт үгүй. Хөхүүл эх Бидоп®-ыг хэрэглэх тохиолдолд хүүхдийг хөхнөөс гаргах шаардлагатай. 

Найрлага

 • Үйлчлэгч бодис:
  • 2,5 мг шахмал: бисопролол фурамат – 2,5 мг
  • 5 мг шахмал: бисопролол фурамат – 5 мг
  • 10 мг шахмал: бисопролол фурамат – 10 мг
 • Туслах бодис:
  • Лактозын моногидрат, бичил талст целлюлоз, стеарат магни, кросповидон (В төрөл), РВ 228121 шар будагч, РВ 272152 цайвар шар будагч.
  • 1 – 5мг тунгийн хувьд (лактозын моногидрат 87%, шар төмрийн оксид 13%)
  • 2 – 10мг тунгийн хувьд (лактозын моногидрат 60%, шар төмрийн оксид 38%, улаан төмрийн оксид 2%) 

Дүрслэл

 • 2,5 мг шахмал: цагаан, зуйван хэлбэртэй, хоёр талын гадаргад хуваах хэрчлээстэй, зүүн талд нь “BI” бичигтэй, хэрчлээсний баруун талд “2,5” гэсэн тоотой.
 • 5 мг шахмал: хоёр талын гадарга нь гүдгэр,  дугуй хэлбэрийн цайвар шар өнгийн шахмал, төвдөө “BI” бичигтэй, доод хэсэгт нь “5” гэсэн тоотой.
 • 10 мг шахмал: хоёр талын гадарга нь гүдгэр,  дугуй хэлбэрийн цайвар шар өнгийн шахмал, төвдөө “BI” бичигтэй, доод хэсэгт нь “10” гэсэн тоотой. 

Эмийн эмчилгээний бүлэг

 • сонгомол үйлдэлтэй бета 1 – адреноблокатор. 

Савлалт 

 • 14 шахмалыг ПВХ/ПВДХ/AI материалаар хийгдсэн блистерт байрлуулж гадуур нь хөнгөн цагаан цаасаар битүүмжилсэн байна. 1, 2 болон 4 ширхэг блистерийг картон хайрцганд эм хэрэглэх зааврын хамт савлана. 

Хадгалах нөхцөл 

 • 15-300С хэмийн хооронд  оригинал савалгаанд нь хадгална.
 • Хүүхдийн гар хүрэхээргүй газар хадгална. 

Хадгалах хугацаа 

 • 3 жил
 • Хайрцганд заасан хугацаа дууссан тохиолдолд хэрэглэхгүй. 

Үйлдвэрлэгч 

 • Ниш Генерикс Лимитед, Ирланд 

Савлагч/хайрцаглагч 

 • “Гедеон Рихтер – Рус”, Орос улс 

Хүсэлт гаргагч 

<<Гедеон Рихтер>> НХН 

1103 Будапешт, Демреи гудамж 19-21 

БНУнгар Улс 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.