Нэвтрэх
 • Депакин хроно 500мг (Depakine Chrono 500mg)

  500 мг
  Sanofi Winthrop Industrie - Synthelabo
  Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал
  Үндсэн үнэ: 1950 төг
  ЭМД хөнгөлөлт: 1365 төг
  Даатгуулагч төлөх үнэ: 585 төг
  Бүгдийг нээхБүгдийг хаах
  Хэрэглэх заалт

  Насанд хүрэгчдэд   

  • Бүх биеийг хамарсан уналт, таталтын үед: татвалзсан(клоник) уналт, чангарсан(тоник) уналт, тоник-клоник хавсарсан уналт, абсанс (ухамсарт ухаан балартаж өөрийн мэдэлгүй үйлдэл хийх), миоклоник уналт, атоник уналт; Леннокс-Гастогийн хам шинж зэргийн үед (эмийг дангаар нь эсвэл эпилепсийн эсрэг бусад эмүүдтэй хавсран хэрэглэнэ). 
  • Эпилепсийн хэсэг газрын таталтын үед: уналтгүйгээр биеийн аль нэг хэсэгт таталдах болон хоёрдогчоор бүх биеийн таталдаандшилжиххам шинжийн үед (эмийг дангаар нь эсвэл эпилепсийн эсрэг бусад эмүүдтэй хавсран хэрэглэнэ). 
  • Зан төрхийн хоёр туйлт өөрчлөлтийг эмчлэх  болон түүнээс сэргийлэх зорилгоор 

  Хүүхдэд 

  • Бүх биеийг хамарсан уналт, таталтын үед: татвалзсан(клоник) уналт, чангарсан(тоник) уналт, тоник-клоник хавсарсан уналт, абсанс (ухамсарт ухаан балартаж өөрийн мэдэлгүй үйлдэл хийх), миоклоник уналт, атоник уналт; Леннокс-Гастогийн хам шинж зэргийн үед (эмийг дангаар нь эсвэл эпилепсийн эсрэг бусад эмүүдтэй хавсран хэрэглэнэ). 
  • Эпилепсийн хэсэг газрын таталтын үед: уналтгүйгээр биеийн аль нэг хэсэгт таталдах болон хоёрдогчоор бүх биеийн таталдаандшилжиххам шинжийн үед (эмийг дангаар нь эсвэл эпилепсийн эсрэг бусад эмүүдтэй хавсран хэрэглэнэ). 
  Эсрэг заалт
  • Вальпроат натри, вальпроевын хүчил, вальпроат  семинатри, вальпромид болон бэлдмэлийн найрлагад орсон аль нэг бодист хэт мэдрэгшсэн бол 
  • Элэгний эдийн цочмог үрэвсэлтэй хүн. 
  • Элэгний архаг үрэвсэлтэй хүн . 
  • Эмчлүүлэгч өөрөө болон түүний ойрын хамаатан хэн нэгэн элэгний хүнд явцтай өвчнүүдээр (ялангуяа эмийн шалтгаант элэгний үрэвсэл)  өвдөж байсан өгүүлэмжтэй бол 
  • Хэрэв эмчлүүлэгчийн ойрын цусан төрлийн хүн  вальпроевын хүчил хэрэглэсний улмаас элэгний өвчнөөр хүндэрч нас барж байсан бол 
  • Элэг ба нойр булчирхайн үйл ажиллагааны хүнд хэлбэрийн дутагдалтай бол 
  • Элэгний порфири өвчтэй бол 
  • Митохондрын γ-полимераз (POLG) ферментийг кодлогч бөөм генийн мутацид орсны улмаас үүсдэг митохондрын өвчнүүд тухайлбал Альперс-Хуттенлохерын эмгэг өвчтэй болох нь тогтоогдсон бол,  мөн хоёроос доош насны хүүхдэд  γ-полимераз ферментийн гажигтай холбоотой өвчин сэжиглэгдэж байгаа бол  (Депакин® бэлдмэлийн хүүхдэд зориулагдсан хэлбэр хамаарагдана) («Онцгой анхааруулга»хэсгийг үзнэ үү). 
  • Мочевины карбамидын циклийн алдагдалтай болох нь тогтоогдсон хүмүүс («Онцгой анхааруулга»хэсгийг үзнэ үү). 
  • Мефлохин бэлдмэлтэй хамт хэрэглэж болохгүй. 
  • Алтанцэгцүүхэй цэцгийн бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхгүй 
  • Зургаагаас доош насны хүүхдэд хэрэглэхгүй (сайн залгиж чадахгүйгээсээ болоод хахах эрсдэл өндөр тул) 

  Болгоомжтой  хэрэглэх заалт   

  • Элэг ба нойр булчирхайн өвчнөөр өвдөж байсан өгүүлэмжтэй. 
  • Жирэмсэн байх үед («жирэмсэн ба хөхүүл эхийн хэрэглээ», «хэрэглэх арга, тун»хэсгүүдийг үзнэ үү). 
  • Төрөлхийн ферментийн гажигтай хүмүүст. 
  • Чөмөг ясны цус төлжилт дарангуйлагдсан үед (цагаан эс ба ялтас эсийн тоо цөөрсөн, улаан эсийн тоо багассан). 
  • Бөөрний үйл ажиллагааны дутагдал  (тунг зохицуулах шаардлагатай). 
  • Цусны уураг багатай хүмүүст («Фармакокинетик», «хэрэглэх арга, тун» хэсгүүдийг үзнэ үү). 
  • Уналт таталтын эсрэг олон эм хамт хэрэглэж байгаа тохиолдолд  (элэг хордох эрсдэл өндөрших учраас ). 
  • Гурван циклт антидепрессантууд, серотонины эргэн шимэгдэлтийг  сонгомолоор дарангуйлагч эмүүд, фенотиазины уламжлалын эмүүд,  бутерофеноны уламжлалын эмүүд, хлорохин, бупропион, трамадол (таталт үүсэхийг сэдээх эрсдэлтэй) зэрэг уналт таталтыг сэдээдэг, уналт үүсэх “босгыг” доошлуулдаг эмүүдийг хамт хэрэглэж байгаа бол 
  • Нейролептикууд, моноаминооксидаза(МАО)-г дарангуйлагчид, сэтгэл уналын эсрэг үйлдэлтэй эмүүд, бензодиазепинуудтай хамт хэрэглэх бол ( эмийн үйлдлийн хүчийг ихэсгэх тул) 
  • Фенобарбитал, примидон, фенитоин, ламотриджин, зидовудин, фелбамат, оланзапин, пропофол, азтреонам, ацетилсалицилийн хүчил, шууд бус  антикоагулянтууд, циметидин, эритромицин, карбапенемүүд, рифампицин, нимодипин, руфинамид (ялангуяа хүүхдэд),  протеаз-г дарангуйлагчид(лопинавир, ритонавир), колестирамин (хувиралд орох үедээ  фармакокинетикийн хувьд харилцан үйлчлэлцдэг ба мөн уурагтай нэгдэх үедээ эдгээр эмүүд аль нэгнийхээ чөлөөт хэсгийг нэмэгдүүлдэг учраас  хамт хэрэглэхдээ болгоомжтой хандах хэрэгтэй («эмийн харилцан үйлдэл» хэсгээс тодруулан уншина уу). 
  • Карбамазепинтэй хамт хэрэглэх үед (карбамазепины хордуулах нөлөө ихсэх ба вальпроевын хүчлийн цусан дахь түвшрүүлгийн хэмжээ буурдаг тул). 
  • Топирамат эсвэл  ацетазоламидтай хамт хэрэглэвэл (энцефалопати үүсэх эрсдэл нэмэгдэнэ). 
  • Цусанд нь карнитин пальмитоилтрансфераза (КПТ) ферментийн II хэлбэрийн дутагдал илэрсэн хүмүүс ( рабдомиолиз үүсэх эрсдэл өндөршдөг тул) тус тус хамт хэрэглэх үедээ  маш  болгоомжтой хандах хэрэгтэй . 

  Гол агуулгыг цааш уншихад гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

  Хэрэглэх арга ба тун
  Гаж нөлөө
  Фармакодинамик
  Фармакокинетик
  Эмийн харилцан үйлчлэл
  Анхааруулга
  Жирэмсэн болон хөхүүл үе
  Бусад мэдээлэл

  FAQ - Тогтмол асуугддаг асуултууд

  Эрдэмед платформ гэж юу вэ ?

  Анагаах ухааны нотолгоо баримтад суурилан батлагдсан болон шинэ, судлагдаж буй мэдлэг, мэдээллийг цахимаар хүргэдэг Анагаах ухааны мэдлэгийн лавлах платформ юм.

  Яагаад эрх авах хэрэгтэй вэ ?

  Хэдийд ч, хаанаас ч өөрийн гар утас, таблет, компьютерыг ашиглан анагаахын мэдлэгийг хурдан хугацаанд лавлан харах боломжтой. Эрдэмед анагаах ухааны мэдлэгийн платформд хамгийн сүүлийн үеийн эмчилгээ, оношилгооны удирдамж зөвлөмжүүдээс гадна анатоми, физиологи зэрэг суурь мэдлэгийн контентуудыг унших боломжтой. 

  • Мэргэжлийн ном худалдан авах гэж шуудан хүлээх эсвэл дэлгүүр явах шаардлагагүй
  • Орчин үеийн E-Learning платформ нь байгальд ээлтэй суралцах аргуудын нэг
  • Олон мэргэжлийн ном худалдан авахаас зайлсхийж таны мөнгө, санхүүг хэмнэнэ
  Хайсан зарим сэдэв байхгүй байна ?

  Тийм, таны зөв. Анагаах ухаан өөрөө маш өргөн хүрээг хамарсан асар их мэдээллийн урсгал байдаг. Одоогоор та 150 гаруй контент, 600 гаруй эмийн мэдээлэл, ICD-10 өвчний олон улсын ангиллын цахим лавлах үзэх боломжтой байгаа ба сэдвийн тоо, цар хүрээ цаашид тогтмол нэмэгдэх юм. Ингэхдээ бид хамгийн түрүүнд зонхилон тохиолдох суурь мэдлэгийн сэдэв, өвчин, эмгэгийг сонгон оруулж байна. Шинээр нэмэгдсэн сэдвийн мэдээллийг бид бүхэн танд тогтмол илгээж байх болно.

  Асуулт байна. Яаж холбогдох вэ ?

  Дэлгэцийн баруун доор байрлах чатаар, info@erdemed.com цахим хаягаар болон сошиал сувгуудаар холбогдож хэрэгцээт мэдээллээ авах боломжтой.

  ErdeMed-г ашиглахад төлбөр төлөх үү?

  Манай платформ нь төлбөртэй үндсэн багцын үйлчилгээ болон үнэгүй үзэж болох контентүүдийг санал болгодог. Мөн та мэдээ уншихад ямар ч төлбөр төлөхгүй.

  Би зөвхөн интернеттэй газар татаж унших уу?

  Тийм. Одоогоор зөвхөн интернеттэй орчинд ашиглах боломжтой байгаа ба удахгүй Апп ашиглалтад орох үед offline горим буюу интернетгүй орчин ашиглах боломж бүрдэх юм.

  Хамтарч ажиллахад яаж холбогдох вэ?

  Бидэнтэй хамтран ажиллахад бидний үүд хаалга ямагт нээлттэй ба info@erdemed.com хаяг болон Fb-чат уруу холбоо барина уу !

  Ашиглахад ямар Web-browser, гар утас, таблет тохиромжтой вэ?

  Бүх Web-browser дээр ашиглах боломжтой ба бид Google Chrome-г санал болгодог. Таны утас Android 5.0 болон iOS 10.01 хувилбараас дээш үйлдлийн системтэй бол ашиглаж болно.

  Хэрэглэгчийн мэдээлэл