Фенофибрат-ОТТО
160 мг
Фенофибрат – Fenofibrate
PT. Otto Pharmaceutical Industries
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 1100

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 770

Даатгуулагч төлөх дүн: 330

Эмчийн ангилал:

C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Гиперхолестеролеми (IIa хэлбэр) болон эндоген гипертриглециридеми, дан (IV хэлбэр) болон хавсарсан(IIb болон III) хэлбэртэй, хоолны дэглэм хангалттай бус байгаа нөхцөлд, хоолны дэглэмийн дараа цусны холестерол өндөр хэвээр байгаа болон түүнээс шалтгаалсан эрсдэлт хүчин зүйлс илэрсэн өвчтөнд хэрэглэнэ.
 • Хооллолтын дэглэмийг алдахгүй барих нь чухал юм.
 • Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай,
 • Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай,
 • Хүүхэд,
 • Цөсний хүүдийн эмгэгтэй,
 • Фенофибрат болон бэлдмэлийн бусад найрлаганд хэт мэдрэгшсэн,
 • Гэрэлд хэт мэдрэгшилтэй нь тодорхойлогдсон болон Фибрат бэлдмэлийн эмчилгээний үед буюу урьд нь кетопрофенд гэрэлийн хэт мэдрэгшилт илэрч байсан өгүүлэмжтэйөвчтөн,
 • Хүнд хэлбэрийн гипертриглицеридемийн улмаас бусад шалтгаант архаг болон хурц панкреатит,
 • Жирэмсэн болон хөхүүл эх,
 • Газрын самар, самрын тос, шар буурцагны лецитин болон түүний найрлагатай бүтээгдэхүүнд  харшилтай өвчтөнд хэт мэдрэгшилийн урвал илрэх эрсэлдтэй тул тус тус хэрэглэхгүй.
 • Микронжуулсан Фенофибратыг зөвлөгдсөн тунгаар буюу 160мг тунгаар өдөрт нэг удаа хэрэглэнэ.
 • Хальсан бүрхүүлт шахмалыг хоолтой хамт усаар даруулж ууна.

Хоол боловсруулах замын талаас

 • Түгээмэл: Хоолны шингэц муудах, ходоод ба нарийн гэдэсний эмгэгшилүүд(хэвлийгээр өвдөх, дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах ба гэдэс дүүрэх) дунд зэргийн болон хүнд явцтай илрэх.
 • Түгээмэл бус: нойр булчирхайн үрэвсэл.

Элэг-цөсний талаас

 • Түгээмэл: Сийвэнгийн трансаминаза дунд зэргээр ихсэх (“Анхааруулга ба болгоомжлол” хэсгээс харна уу).
 • Түгээмэл бус: цөсний чулуу үүсэх
 • Маш ховор: Элэгний үрэвсэл үүсэх. Элэгний үрэвсэлийн илт шинж тэмдэг (жишээлбэл шарлах, загатнах г.м.) илэрвэл элэгний параметрүүдийг шинжлэн, хэрэв шаардлагатай бол фенофибрат эмчилгээг зогсооно (“Анхааруулга ба болгоомжлол” хэсгээс харна уу).

Арьс болон арьсан доорх эдийн талаас

 • Түгээмэл бус: Загатнаа, тууралт, чонон хөрвөс болон гэрэлд хэт мэдрэгших хариу урвал илрэх,
 • Ховор: үс халцрах,
 • Маш ховор: нарны гэрэлд ил гарсан арьсны хэсэгт болон хиймэл UV гэрлийн туяа (UV ламп г.м.) туссан арьсны хэсэгт улайлт, цэврүү, гүвдрүү гэх мэт гэрлийн хэт мэдрэгшилтийн хариу урвалуудилэрч болох ба энэ нь хэдэн сарын дараа хүндрэлгүйгээр илэрч болно.

Араг ясны булчин, холбогч эд болон ясны талаас

 • Ховор: түгээмэл миальги, миозит, булчин татах болон сулрах.
 • Маш ховор: рабдомиолиз үүсэх.

Зүрх судасны системийн талаас

 • Түгээмэл бус: Тромбоэмболизм (уушгины эмболизм, венийн тромбоз).

Цус болон тунгалагийн системийн талаас

 • Ховор: гемоглобин багасах болон лейкоцит цөөрөх.

Мэдрэлийн системийн талаас

 • Ховор: Бэлгийн сулрал.

Амьсгалын зам, цээж болон голтын талаас

 • Маш ховор: уушгины завсрын эдийн эмгэг.

Шинжилгээнд

 • Түгээмэл бус: сийвэнгийн креатинин болон мочевин ихсэх.

Үйлдлийн механизм

 • Фенофибрат нь цусан дахь холестеролыг 20-25%-аар, триглицеридийг 40-50%-аар бууруулдаг.
 • Судсан дахь атероген нөлөөтэй бага нягтралтай хэсгийг (МБНЛ, БНЛ) бууруулсанаар цусанд дахь холестеролыг бууруулдаг. Уг бэлдмэл нь холестеролын сийвэндэх тархалтыг нэмэгдүүлж, атерогеник гиперлипидемийнүед ихэсдэг нийт холестерол/ИНЛ холестеролын харьцааг бууруулдаг.
 • Ихэссэн БНЛ-г элэгний эс хаман авдаг явдал нь фенофибрат эмчилгээ нь ГМГ-КоА редуктаз ферментийг бууруулдаг болохоор тайлбарлагдана.
 • Фенофибрат нь апопротеин А1-г ихэсгэж, апопротеин В-г бууруулж судасны атерогеник эрсдэлийг илтгэдэг Аро А1/Аро В харьцааг сайжруулдаг.
 • Гиперлипидеми, атеросклероз болон зүрх судасны өвчлөл хоорондоо хамааралтай байдаг бөгөөд гиперлипидеми-г бууруулсанаар зүрх судасны эрсдэлийг бууруулах ач холбогдолтой байдаг.
 • Судасны гаднах холестеролын хуримтлал (xanthom atendinosum ба tuberosum) нь удаан хугацааны эмчилгээний дараа илэрхи буурч, ерөнхийдөө бүрэн арилж болдог байна.
 • Гиперлипидемитэй өвчтөнд шээсний хүчлийг ялгаралтыг нэмэгдүүлэх үйлдэл үзүүлснээр цусан дахь шээсний хүчлийн хэмжээг дунджаар 25%-иар бууруулдаг.
 • Хүн болон амьтанд хийгдсэн судалгаагаар антиаггрегант үйлдэл үзүүлдэг болох нь тогтоогдсон ба энэ нь АДП, арахидоны хүчил болон эпинефрин хамааралт аггрегацийг бууруулсантай холбоотой байна.
 • Антикаугулянт бэлдмэлийг фенофибраттай хавсарч хэрэглэхдээ болгоомжтой хандах хэрэгтэй.
 • Цус алдах эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор протромбины хугацааг хэвийн түвшинд барьж антикоагулянт бэлдмэлийн тунг бууруулна.
 • Протромбиний түвшинг тогтворжтол протромбинийг хянаж байхыг зөвлөдөг.
 • Резин эмчилгээг хамт хийлгэж байгаа нөхцөлд фенофибрат бэлдмэлүүдийг өөр хооронд нь хамгийн багадаа 2 цагийн дараа ууна.
 • Фибратыг ГМГ-КоА редуктаза ферментийг хориглогч бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх нь булчингийн эмгэгшилтүүсгэх шалтгаан болж болзошгүй.
 • Бусад эмтэй эмнэлзүйн харилцан нөлөөлөл үүсгэсэн тэхай мэдээлэл байхгүй ч чихрийн шижингийн эсрэг ууж хэрэглэдэг эмийн бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх бол болгоомжтой хандах хэрэгтэй.

Анхааруулга ба болгоомжлол

 • Элэгний үйл ажиллагаа
  • Бусад лидид-бууруулах бэлдмэлүүдийн нэгэн адил фенофибрат хэрэглэж байгаа зарим өвчтөнд трансаминаза ферментийн түвшин ихэсдэг болох нь тодорхойлогдсон.
  • Ихэнх тохиолдолд энэ ихсэлт нь түр зуурын, бага хэмжээгээр ихсэх эсвэл шинж тэмдэггүй байдаг. Иймд эмчилгээний эхний 12 сарын хугацаанд 3 сар тутамд трансаминаза ферментийг хянаж байхыг зөвлөмжилдөг.
  • Трансаминаза ферментийн түвшин ихэссэн өвчтөнг онцгой анхаарах хэрэгтэй ба АлАт, АсАт-ын хэмжээ хэвийнхээс 3 дахин ихэссэн эсвэл 100оун хүрсэн нөхцөлд эмчилгээг зогсооно.
 • Панкреатит
  • Фенофибрат ууж байгаа өвчтөнд нойр булчирхайн үрэвсэл илэрч байсан нь бүртгэгдсэн(“Хориглох заалт” хэмээх хэсгээс харна уу).
  • Энэ нь хүнд хэлбэрийн гипертригицеридемитэйөвчтөнд сул үйлчилж, бэлдмэл шууд болон хоёрдогчоор цөсний чулуу эсвэл элсэнцэр үүсгэж цөсний ерөнхий сувагт бөглөрөл үүсгэсэнтэй холбоотой илрэл байж болно.
 • Булчин
  • Фибрат болон бусад липид-бууруулагч бэлдмэлийг хэрэглэхэд маш ховор тохиолдолд булчингийн үхжилт гэмтэл буюу рабдомиолиз илэрч байсан нь мэдээлэгдсэн. Энэ ньгипоальбуминеми-тэй болон урьд нь бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөнд илүүөндөр тохиолдох нь бий. Булчингаар нилэнхүйдээ өвддөг, миозиттой, булчин татдаг, булчин сулардаг болон КФК ихэссэн (хэвийн дээд хэмжээнээс >5 дахин их)өвчтөнд булчингийн үхжилт гэмтэл байж болзошгүйг сэжиглэх хэрэгтэй. Ийм тохиолдолд фенофибрат эмчилгээг зогсоох хэрэгтэй.
  • 70-с дээш настай, удамшлын болон генетикийн шалтгаант булчингийн эмгэгтэй, бөөрний дутмагшилтай, гипертиреоидизм, алкохолийн хэрэглээ өндөр байдаг өвчтөнд миопати буюу рабдомиолизын эрсдэл илүүөндөр байдаг. Эдгээр өвчтөнд фенофибрат эмийн эмчилгээний ашигтай тал болон эрсдэлтэй талыг сайтар нягталж үнэлэх хэрэгтэй. Ялангуяа өмнөнь булчингийн эмгэгтэй байсан өвчтөнд хэрэв бусад фибрат буюу аль нэгэн ГМГ-КоА редуктаз хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа болбулчингийн үхжилт үүсэх эрсдэл улам ихэсдэг. Тиймээс булчингийн ямар нэгэн эмгэгт өвчний түүхгүй өвчтөнд хүнд хэлбэрийн дислипидеми болон зүрх судасны өндөр эрсдэл хавсарсан нөхцөлд фенофибратыг статиний бүлгийн бэлдмэлтэй хавсарч хэрэглэхийг нөөцлөх хэрэгтэй. Энэхүү хослол эмчилгээг өвчтөнд хэрэглэхдээ болгоомжтой хандах хэрэгтэй ба булчингийн үхжилт эмгэгийншинж тэмдгийг сайтар хянаж байх шаардлагатай.
  • Эстроген эсвэл эстроген агуулсан жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэл хэрэглэж байгаа гиперлипидемитэй өвчтөний гиперлипидеми нь анхдагч эсвэл хоёрдогчоор үүссэн эсэхийг нягтлах хэрэгтэй (эстроген уух хэлбэрээр хэрэглэх нь липидийн түвшинг ихэсгэж болзошгүй).
  • Уг бэлдмэл нь лактоз агуулдаг тул удамшлын галактоземи, глюкоз-галактозын шимэгдэлт дутагдлын эмгэгшил эсвэл лактаз ферментийн дутагдалтай өвчтөнд хэрэглэж болохгүй.
 • Бөөрний үйл ажиллагаа
  • Креатининий түвшин хэвийн дээд хэмжээнээс 50%-иар өссөн тохиолдолд эмчилгээг зогсооно.
  • Эмчилгээний эхний 3 сарын турш креатининий түвшинг хянаж байхыг зөвлөдөг.

Найрлага

 • Хальсан бүрхүүлт каплет бүрийн агууламж:
  • Микронжуулсан Фенофибрат:               60 мг.

Хадгалах нөхцөл

 • 30°С-с доош хэмд хадгална.

Савлалт болон бүртгэл

ФЕНОФИБРАТ-OTTO хальсан бүрхүүлт каплет 160 мг: Хайрцагт 3 хавтгай @ 10 хальсан бүрхүүлт каплет

PT OTTO Pharmaceutical Industries

BANDUNG – INDONESIA

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.