Кмоксилин
500 мг/125 мг
Амоксициллин | клавулоны хүчил – Amoxicillin | Clavulanic acid
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 1100

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 330

Даатгуулагч төлөх дүн: 770

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Мэдрэг омог

 • Staphylococcus aureus*, Staphylococcus epidermis*
 • Streptococcus pyogenes (А бүлгийн цус задлагч), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans
 • Enterococcus faecalis
 • Corynebacterium spp.
 • Bacillus anthracis
 • Listeria monocytogenes
 • Clostridum spp
 • Peptococcus spp.
 • Peptostreptococcus spp.
 • Escherichia coli*
 • Proteus mirabilis*
 • Proteus vulgaris*
 • Klebsiella species*
 • Salmonella spp.
 • Bordetella pertussis
 • Yersinia enterocolitica*
 • Brucella spp.
 • Neisseria meningitides
 • Neisseria gonorrhoeae*
 • Moraxella catarrhalis*
 • Hemophilus influenza*
 • Hemophilus ducreyi*
 • Pasteurella multocida
 • Campylobacter jejuni
 • Vibrio cholera
 • Bacteroides spp., (үүнд Bacteroides fragilis)*

(*ампициллин болон амоксициллинд тэсвэртэй β-лактамаза ялгаруулдаг бактери).

Заалт

 • Гуурсан хоолойн цочмог ба архаг үрэвсэл, уушгины дэлбэнгийн болон гуурсан хоолойн хатгалгаа, эмпием, уушгины буглаа, гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл, хамрын дайвар хөндийн үрэвсэл, дунд чихний үрэвсэл.
 • Давсагны үрэвсэл, уретрит, пиелонефрит
 • Үжилт үр хөндөлт, төрсний дараах үжил, аарцгийн хөндийн үрэвсэлт өвчин, Haemophilus ducreyi-аар үүсгэгдсэн зөөлөн яр, заг хүйтэн
 • Хатиг ба буглаа, арьсан доорх өөхөн эдийн үрэвсэл, шархны халдвар
 • Хэвлийн гялтангийн үрэвсэл (перитонит)
 • Ясны чөмөгний идээт үрэвсэл (миелит)
 • Үжил, хэвлийн доторх үжил
 • Шүдний халдвар (тарилгаас бусад)
 • Уг бэлдмэлийн найрлага дахь ямар нэг бодист, эсвэл пенициллин, цефем зэрэг β-лактамын цагирагт бүтэцтэй бэлдмэлд (β-лактамын цагирагт бүтэцтэй бэлдмэлд солбицсон дасал үүсэх)  харшлын урвал (шокыг оролцуулаад) болон хэт мэдрэгшлийн урвал илэрч байсан өгүүлэмжтэй өвчтөн
 • Лимфоцитын лейкеми (тууралтын улайлт ихсэх боломжтой) болон халдварт мононуклеоз зэрэг вирусын халдварт өвчин дагалдан илэрч байгаа өвчтөн
 • Амоксициллин/клавуланат кали эсвэл пенициллин хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор элэгний үйл ажиллагааны алдагдлын шарлалт үүсч байсан өгүүлэмжтэй өвчтөн (дахих боломжтой)
 • 12-оос дээш настай болон 40 кг-аас дээш жинтэй хүүхэд ба насанд хүрэгсдэд: Бэлдмэлийн ердийн тун нь амоксициллинаар тооцоход 250 мг тунгаар 8 цагийн зайтай өдөрт 3 удаа хэрэглэнэ. Илүү хүнд явцтай халдвар болон амьсгалын замын халдварын үед тунг амоксициллинаар тооцоход 500 мг хүртэл ихэсгэж болно.
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд: Креатинины клиренсээс хамаарч тунг дараах байдлаар тохируулна.
Креатинины клиренс

Хэрэглэх арга, тун

 • 10~30 мл/мин
 • <10 мл/мин
 • Амоксициллинаар тооцож 250-500 мг тунгаар  12 цагийн зайтай ууна.
 • Амоксициллинаар тооцож 125-250 мг тунгаар 12 цагийн зайтай ууна.

*Хүүхдийн тунг насанд хүрэгсдэд хэрэглэх зөвлөмжийн дагуу тохируулж хэрэглэнэ..

 • Шүдний халдварын үед бэлдмэлийг 375мг тунгаар 8 цагийн зайтай 5 хоног хэрэглэнэ.

Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө

 • Илрэх шинж тэмдгүүд
 • Бэлдмэлийн тун хэтрэх асуудал маш ховор тохиолддог. Гэвч илэрсэн үед хоол боловсруулах замын зүгээс илрэх шинж тэмдгүүд (ходоод болон хэвлийгээр өвдөх, суулгах, бөөлжих г.м), биеийн электролит болон шингэний тэнцвэр алдагдах мөн зарим тохиолдолд тууралт гарах, хэт идэвхжих эмгэг, нойрмоглох зэрэг шинжүүд ажиглагдаж болно.
 • Амоксициллины тун хэтэрсэн тохиолдолд хоногийн шээсний хэмжээ багасах шинжээр илрэх бөөрний дутагдал үүссэний улмаас бөөрний завсрын эдийн үрэвсэл ажиглагдсан бөгөөд энэ нь ховор тохиолдсон. Бэлдмэлийн эмчилгээг зогсооход бөөрний дутагдлын эмнэлзүйн шинжүүд засагдсан. Амоксициллин болон калийн клавуланатын бөөрний клиренсийн түвшин буурдаг учраас бөөрний дутагдалтай өвчтөнд бэлдмэлийн цусан дахь концентраци өндөр байдаг.
 • Пенициллиний тун хэтэрсэн тохиолдолд эпилепсийн таталт илэрч болно. Хэдийгээр пенициллин хэрэглэж байгаа өвчтөнд анафилаксийн шок илэрдэг боловч энэ нь хордлогын шинж биш. Энэ нь ховор тохиолддог боловч цочмог бөгөөд үхэлд хүргэж болно. Анафилаксын шок ерөнхийдөө бэлдмэлийг хэрэглэснээс хойш 30 минутын дотор илэрч болно. Цусны эргэлтийг хэвийн болгохын тулд бүх боломжит эмчилгээг нэн даруй хийнэ.
 • Арьсны урвал, цус гоожих болон цусны бүх эсийн тоо цөөрөх зэрэг бусад харшлын урвал илэрч болно.

Эмчилгээ

 • Хэрэв шинж тэмдэг илэрвэл эмчилгээг нэн даруй зогсоох ба ус болон электролитийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, илэрч байгаа шинж тэмдгээс хамаарч эмчилгээг хийх хэрэгтэй.
 • Бэлдмэл гемодиализын аргаар биеэс гадагшилж болно. Хэрэв бэлдмэлийн тун хэтрээд удаагүй байгаа, хориглох заалт байхгүй бол бөөлжүүлэх оролдлого хийх, эсвэл ходоодноос бэлдмэлийг гаргах (бэлдмэлийг ууж хэрэглэсэн тохиолдолд) бусад аргыг ашиглаж болно. Тун хэтэрсний улмаас таталт өгвөл тайвшруулах зорилгоор диазепамыг хэрэглэж болно.

Хоол боловсруулах замын зүгээс

 • Суулгах, хуурамч мембрант бүдүүн гэдэсний үрэвсэл үүсэх, хоолны шингэц муудах, амны хөндийн үрэвсэл, ховор тохиолдолд ходоод үрэвсэх, хэл үрэвсэх, хар үсэн хэлний шинж илрэх, зарим үед дотор муухайрах, бөөлжих, хоолны дуршил багасах, хэвлийгээр өвдөх, гэдэс дүүрэх, өтгөн хатах, бүдүүн гэдсээр өвдөх, ходоодны хүчил ихсэх, олон удаа суулгах, ам хатах гаж нөлөө илэрсэн.
 • Ховор тохиолдолд мөөгөнцөртөх, антибиотик хэрэглэсэнтэй холбоотой бүдүүн гэдэсний үрэвсэл (хуурамч мембрант ба цусархаг бүдүүн гэдэсний үрэвслийг оролцуулаад) илэрсэн. Энэ нь тарьж хэрэглэж байгаа тохиолдолд (бэлдмэлийг тарилгаар хэрэглэсэн тохиолдолд) цөөн ажиглагдана.
 • Цустай баах шинж бүхий хүнд хэлбэрийн бүдүүн гэдэсний үрэвсэл тохиолдож болох тул өвчтөнийг тогтмол шалгаж, ажиглах шаардлагатай бөгөөд хэрэв хэвлийгээр өвдөх, байнгын суулгалт илэрвэл бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоож, тохирсон арга хэмжээг авна.
 • Дотор муухайрах шинж тэмдэг хэдийгээр ховор илэрдэг боловч өндөр тунгаар ууж хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор илүүтэй илэрнэ.
 • Хэрэв бэлдмэлийг ууж хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор хоол боловсруулах замын зүгээс гаж нөлөө илэрвэл хоолтой хамт бэлдмэлийг хэрэглэснээр эдгээр гаж нөлөөг багасгаж болно.
 • Бусад антибиотикийн адил бэлдмэлийг ууж хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор хоол боловсруулах замын гаж нөлөө тохиолдож болох ба эмчилгээг зогсоосон 2-оос доош насны хүүхдэд эдгээр гаж нөлөө нэмэгдэж болно.

Элэгний зүгээс

 • Алат, Асат, шүлтлэг фосфатаза, лактат дегидрогеназа, сийвэнгийн билирубины хэмжээний дунд зэргийн ихсэлт хааяа илэрсэн. Элэгний үрэвсэл ба цөс зогсонгишлын шарлалт ховор тохиолдолд илэрч байсан.
 • Эдгээр шинж тэмдгүүд нь уг бэлдмэлийг хэрэглэх үед бусад пенициллины бүлгийн бэлдмэлийг хэрэглэснээс илүү олон илэрсэн бөгөөд голдуу насанд хүрэгсэд, өндөр настан (ялангуяа 60-аас дээш настай) ба эрэгтэйчүүдэд илүү тохиолдож байсан.
 • Гаж нөлөөний шинж тэмдгүүд бэлдмэлийн эмчилгээний үед илэрч байсан боловч эмчилгээг зогсоосноос хойш 6 долоо хоногийн дараа мөн илэрсэн байна.
 • Элэгний зүгээс илрэх гаж нөлөө гол төлөв эргэж хэвэндээ орох боловч маш ховор тохиолдолд үхэлд хүргэж байсан. Эдгээр нас баралт нь ерөнхийдөө удаан хугацааны хүнд явцтай эмгэг болон бусад бэлдмэлтэй хамт хэрэглэсэнтэй холбоотой байсан.
 • Элэгний хэвийн бус урвал эрэгтэйчүүд болон өндөр настанд гол төлөв илэрч байсан ба энэ нь 14 хоногоос дээш удаан хугацааны эмчилгээний үед нэмэгдсэн. Элэгний эдийн гистологийн шинжилгээнд цөс зогсонгшил, элэгний эсийн өөрчлөлт, мөн эдгээр 2 шинж тэмдэг  хавсарч илэрсэн. Ялангуяа энэ нь ховор тохиолдолд бага насны хүүхдэд илэрсэн.
 • Бэлдмэлийн хэрэглэх хугацааг хэрэглэх заалтаас хамаарч нарийн тогтоох бөгөөд шалгалгүйгээр бэлдмэлийг 14 хоногоос дээш хугацаагаар хэрэглэж болохгүй.

Хэт мэдрэгшил

 • Ховор тохиолдолд загатнаа, олон хэлбэрт шүүдэст улайрал, Стивенс-Джонсоны хамшинж, арьсны өнгөн хөрсний хордлогот үхжил, цэврүүт эксфолиатив дерматит, цочмог тархмал арьсны идээт тууралт илэрсэн.
 • Арьсны зүгээс илрэх эдгээр урвалыг шаардлагатай тохиолдолд гистамины эсрэг бэлдмэл болон системийн үйлдэлтэй кортикостеройдоор хянаж болно.
 • Хэрэв тууралт гарвал бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоох ба эмчийн зааврыг мөрдөнө.
 • Бета лактамын цагирагт бүтэцтэй бусад антибиотикийн адил судасны гаралтай хаван, анафилаксийн урвал, ийлдсийн эмгэг төст хамшинж [сийвэнгийн эмгэг төст III хэлбэрийн хэт мэдрэгшил (дархан бүрдлийн эмгэг) нь халууралт, тууралт (ялангуяа амны эргэн тойрон дахь арьсны тууралт, чонон хөрвөс, чонон хөрвөсийн тууралт), үений өвдөлт, хаван, тунгалгийн булчирхайн эмгэгшлээр илэрдэг онцлогтой] илэрдэг.
 • Хэт мэдрэгшлийн гаралтай судасны үрэвсэл, цочмог тархмал арьсны идээт тууралт, гуурсан хоолойн агчил бүхий амьсгаадалт, төвөнх хавагнах ба цусны даралт буурах зэргийн шалтгаан нь анафилаксийн шок байдаг..

Цусны зүгээс

 • Бета лактамын цагирагт бүтэцтэй бусад антибиотикийн адил эргэж хэвэндээ орох цагаан эсийн тооны цөөрөлт (үүнд нейтрофиль эсийн тоо цөөрөх ба мөхлөггүй цагаан эсийн тоо олшрох), эргэж хэвэндээ орох тромбоцитын тоо цөөрөх, цус задралын цус багадалт, тромбоцитын тоо цөөрлийн шалтгаант цусархаг тууралт, эозинофиль эсийн тоо олшрох, цусны хавдар илрэх, мөхлөггүй цагаан эсийн тоо олшрох ба лимфоцитын тоо цөөрөлт ховор тохиолдолд илэрч байсан.
 • Тромбоцитын тоо үл ялиг олшрох болон ясны чөмөг дарангуйлагдах шинж тэмдэг ховор илэрсэн. Түүнчлэн ховор тохиолдолд цус алдах болон протромбины хугацаа уртсах шинж тэмдэг илэрч байсан.

Шээс бэлгийн замын зүгээс

 • Мөн дээр нь арьс салстын мөөгөнцөр, үтрээний загатнаа, өвдөх, эвгүй оргих шинж тэмдгүүд ихэсч болно.

ТМС-ийн зүгээс

 • ТМС-ийн зүгээс илрэх гаж нөлөө маш ховор боловч илрэх боломжтой. Эдгээр гаж нөлөөнд мэдрэх мэдрэхүй алдагдах, сэтгэл түгших, зан араншин өөрчлөгдөх, ухаан балартах, нойрмоглох, нойргүйдэх, эргэж хэвэндээ орох хэт идэвхжил, толгой эргэх, ховор тохиолдолд толгой өвдөх, таталдаа орно.
 • Таталдаа нь бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай хамт эсвэл бэлдмэлийг өндөр тунгаар хэрэглэх үед илэрдэг.

Бөөрний зүгээс

 • Бөөрний цочмог дутагдал, бөөрний завсрын эдийн үрэвсэл, цустай шээх зэрэг хүнд явцтай бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал ховор тохиолдолд илрэх боломжтой.
 • Тиймээс байнга шалгаж нарийн ажиглалт хийх шаардлагатай ба хэрэв эмгэг илэрвэл бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоож, тохирсон арга хэмжээг авна.

Давтан халдвар

 • Амны үрэвсэл ба мөөгөнцрийн халдвар ховор тохиолддог. Эдгээр шинж тэмдэг илрэх үед бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоож, тохирсон арга хэмжээг авна.

Витамины дутагдал

 • Витамин К-ийн дутагдал (цусан дахь протромбины хэмжээ багасах, цус гоожих хандлага илрэх гэх мэт) ба витамин В комплексын дутагдал (хэл үрэвсэх, ам үрэвсэх, хоолны дуршил багасах, мэдрэл үрэвсэх гэх мэт) ховор тохиолдолд илрэх боломжтой.

Бусад

 • Амт өөрчлөгдөх ба сэтгэл түгшил ховор илэрсэн.
 • Бэлдмэлийг пробенецидтэй зэрэг хэрэглэх нь тохиромжгүй. Пробенецид нь амоксициллины бөөрний сувганцраар ялгарахыг бууруулдаг тул Кмоксилинтэй хамт хэрэглэснээр клавуланы хүчлээс хамаарахгүйгээр амоксициллины үйлчлэлийг ихэсгэж цусан дахь хэмжээг удаан хугацаанд байлгана.
 • Бэлдмэлийг аллопуринол ба ампициллинтэй хамт хэрэглэх үед ампициллиныг дангаар хэрэглэж байгаа өвчтөнтэй харьцуулахад арьсны харшлын урвал (тууралт) илрэх магадлал ихэсдэг. Хэдий тийм боловч эдгээр өвчтөнд аллопуринол эсвэл цусан дахь шээсний хүчлийн хэмжээ ихэссэний улмаас ампициллины тууралт үүссэн эсэх нь тодорхойгүй байна.
 • Бэлдмэлийг дисульфирамтай хамт хэрэглэхийг зөвлөхгүй.
 • Бэлдмэлийг хэрэглэсэн зарим өвчтөнд протромбины болон цус гоожих хугацаа уртассан нь тэмдэглэгдсэн. Иймээс цусны бүлэгнэлтийг саатуулах эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнд бэлдмэлийг илүү болгоомжтой хэрэглэхийг зөвлөнө.
 • Бэлдмэл гэдэсний бичил биетэнд нөлөөлж ууж хэрэглэдэг жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэлийн үр нөлөөг бууруулж болохыг өвчтөнд анхааруулах хэрэгтэй.
 • Пенициллинтэй хамт ацетилсалицилын хүчил, фенилбутазон ба үрэвслийн эсрэг бэлдмэлийг их хэмжээгээр нэгэн зэрэг хэрэглэх нь цусан дахь концентрацийг ихэсгэнэ.
 • Бэлдмэлийг тетрациклин, макролид, сульфонамид болон хлорамфениколын бүлгийн ууж хэрэглэдэг хими эмчилгээний антибиотикуудтай хамт хэрэглэхэд антагонизм (үл нийцэл) үүснэ.
 • Сульфасалазинтай хамт нэгэн зэрэг хэрэглэхэд бэлдмэл сульфасалазины сийвэнгийн концентрацийг бууруулдаг.
 • Амоксициллин метотрексатын бөөрөөр ялгарах хэмжээг бууруулна.
 • Олон улсын тэнцвэржүүлсэн харьцааны өөрчлөлт: Антибиотикийг цусны бүлэгнэлтийг саатуулах бэлдмэлтэй хамт хэрэглэсэн өвчтөнд цусны бүлэгнэлтийг саатуулах идэвх нэмэгдэж байсан нь бүртгэгдсэн ба халдварт өвчин (үрэвсэл дагалдсан), өвчтөний нас болон өвчтөний биеийн ерөнхий байдал нь эрсдэлт хүчил зүйл болж болно. Хэдийгээр уг бэлдмэл болон варфарины хоорондох харилцан үйлчлэлийн талаарх эмнэлзүйн судалгаа хийгдээгүй боловч шаардлагатай тохиолдолд олон улсын тэнцвэржүүлсэн харьцааг хянах бөгөөд ууж хэрэглэдэг цусны бүлэгнэлтийг саатуулах бэлдмэлийн тунг нарийн тооцох хэрэгтэй. Зарим антибиотикууд ялангуяа фторхинолин, макролид, циклон, ко-тримоксазол болон цефалоспорины бүлгийн зарим бэлдмэлүүд нь цус бүлэгнүүлэх бэлдмэлтэй хүчтэй харилцан үйлчилдэг.
 • Зарим өвчтөнд зүрхний гликозид (дигоксиныг оролцуулаад)-ын шимэгдэлт ихэсч болно. Учир нь антибиотик хэрэглэх нь гэдэсний хэвийн бичил биетэнд нөлөөлдөг.

Эм/ лабораторийн харилцан үйлчлэл

 • Бэлдмэл шээсээр их хэмжээгээр ялгардаг. Клинитест, Бенедиктийн уусмал эсвэл Фехлингийн уусмалыг ашиглаж шээсэнд сахар илрүүлэх сорилд ампициллины шээсэн дэх өндөр концентраци нь хуурамч эерэг үр дүн үзүүлж болно. Тиймээс бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа үед эдгээр тестийг ашиглах нь тохиромжгүй. Бэлдмэлийн тун tes-tape сорилд нөлөөлөхгүй.
 • Ампициллиныг жирэмсэн эмэгтэйд хэрэглэх үед сийвэнгийн нийт коньюгажсан эстриол, эстриолын глюкуронид, коньюгажсан эстрон ба эстрадиолын концентраци түр зуур багасдаг нь ажиглагдсан. Энэ үр дүн мөн амоксициллин болон уг бэлдмэлийг хэрэглэж байх үед ажиглагдсан.
 • Бэлдмэл уробилиногены сорилд нөлөөлж болно.
 • Клавуланы хүчил нь улаан эсийн мембраны гадаргууд абсорбцлогдох шинж чанартай. Хэрэв бэлдмэлийн эсрэг эсрэгбие илэрвэл Кумбсын урвал эерэг гарч болно.
 • Амоксициллиныг өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд дараах чиглэлийн дагуу болгоомжлох хэрэгтэй. Үүнд: Өнгөний урвалаар сийвэнгийн нийт уургийн харьцааг тодорхойлоход уг бэлдмэл харшилдаг.

Ерөнхий анхааруулга

 • Эмэнд тэсвэртэй нян үүсэхээс сэргийлэхийн тулд нянгийн мэдрэг чанарыг үзэж, уг бэлдмэлийг эмчилгээнд шаардлагатай богино хугацаагаар хэрэглэх нь тохиромжтой.
 • Пенициллиний эмчилгээний үед өвчтөнд ноцтой хэлбэрийн ба санамсаргүй тохиолдлоор хэт мэдрэгшлийн (анафилаксийн) урвал болон судасны гаралтай хаван илэрсэн. Эдгээр урвалууд нь пенициллинд эсвэл олон төрлийн харшил төрүүлэгчид хэт мэдрэгшлийн өгүүлэмжтэй өвчтөнд илүү олон тохиолддог. Энэ нь эмчилгээг тарьж хэрэглэх үед илүү тохиолддог боловч бас ууж хэрэглэхэд ажиглагддаг.
 • Хэдийгээр анафилаксийн урвал цөөн хэдий ч тохиолдож болох учраас эмчилгээг шууд хяналтан дор, тайван нөхцлийг бүрдүүлж хийх хэрэгтэй. Бэлдмэлийг хэрэглэсний дараа өвчтөнг тогтвортой нөхцөлд байлгах ба анхааралтай ажиглах хэрэгтэй. Хүнд хэлбэрийн анафилаксийн шок илэрсэн тохиолдолд эпинефрин зэрэг яаралтай тусламжийн эмчилгээг хурдан хийх хэрэгтэй. Эмчийн заавраар гуурс тавих, хүчил төрөгчөөр хангах, кортикойд бэлдмэл судсаар тарих, амьсгалын замыг хамгаалах зэрэг эмчилгээг хийж гүйцэтгэнэ.
 • Уг бэлдмэлийг оруулаад бараг бүх антибиотик нь хүндэвтэр болон хүнд хэлбэрийн хуурамч мембрант бүдүүн гэдэсний үрэвслийн шалтгаан болдог нь тогтоогдсон. Тиймээс уг бэлдмэлийг оруулаад антибиотик хэрэглэсэн үргэлжилсэн суулгалттай өвчтнүүдийг оношилж, ажиглах нь чухал. Антибиотик хэрэглэсний улмаас гэдэсний бичил биетнүүд өөрчлөгдөж гэдэсний clostridia хэт үржих нөхцлийг бүрдүүлдэг. Зарим судалгаагаар Clostridium difficile-ийн үүсгэсэн хор нь антибиотик хамааралт бүдүүн гэдэсний үрэвсэл үүсгэх томоохон шалтгаан болж байгаа нь тогтоогдсон. Хэрэв хуурамч мембрант бүдүүн гэдэсний үрэвсэл оношлогдсон тохиолдолд дараах эмчилгээг эхлэх хэрэгтэй. Хөнгөн хэлбэрийн хуурамч мембрант бүдүүн гэдэсний үрэвсэл бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоосноор эдгэж болно. Хүндэвтэр болон хүнд тохиолдолд шингэн, электролит болон уургийн бэлдмэлээр эмчлэх ба дараагаар нь Clostridium difficile-ийн эсрэг эмнэлзүйн үр нөлөөтэй антибиотикоор эмчилнэ.
 • Бэлдмэлийг удаан хугацаагаар хэрэглэхэд зарим тохиолдолд тодорхой бус нянгийн хэт үржил ажиглагдсан. Иймээс бэлдмэлийг 14 хоногоос дээш хугацаагаар хэрэглэх тохиолдолд болгоомжтой ажиглах хэрэгтэй.
 • Бэлдмэлийг хэрэглэж байсан зарим өвчтөнд элэгний үйл ажиллагааны үзүүлэлтийн өөрчлөлт ажиглагдсан. Эдгээр өөрчлөлтийн эмнэлзүйн ач холбогдол нь тодорхойгүй боловч Кмоксилиныг элэгний үйл ажиллагааны алдалдлын шинж тэмдэгтэй өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэнэ. Цөс зогсонгишлийн шарлалт хүндэрч болдог ч энэ нь ховор тохиолдох бөгөөд ихэвчлэн эргэж хэвэндээ ордог. Эмчилгээг зогсоосноос хойш 6 долоо хоногийн турш шинж тэмдгүүд илрэхгүй байж болдог.
 • Бэлдмэлийн дийлэнх хэсэг бөрөөр ялгардаг тул дундаас дээш зэргийн бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд бэлдмэлийн тунг хянана (хэрэглэх арга, тун хэсгийн бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд хэрэглэх хэсгийг харна уу).
 • Амоксициллиныг хэрэглэж байх явцад халдварт мононуклеозтай холбоотой улайралт тууралт бий болдог учраас халдварт мононуклеозыг сэжиглэж байгаа тохиолдолд уг бэлдмэлийг хэрэглэхээс зайлсхийнэ.
 • Чонон хөрвөс, арьсны тууралт болон ийлдсийн өвчин зэрэг шинж тэмдэг илэрвэл эмчилгээг зогсоох ба эмчилгээний тухай зөвлөмж авч, тохирох арга хэмжээг авна.
 • Уг бэлдмэл пенициллиний бүлгийн антибиотикийн дундаас хоруу чанар багатай боловч бэлдмэлийг удаан хугацаагаар хэрэглэх тохиолдолд бөөрний үйл ажиллагаа, элэгний үйл ажиллагаа болон цус төлжилтийг тогтмол ажиглах шаардлагатай.
 • Бэлдмэлийн эмчилгээг эхлэхийн өмнө пенициллин, цефалоспорин ба бусад харшил төрүүлэгчид хэт мэдрэгшлийн урвалын өгүүлэмжийг батлахын тулд шинжилгээ хийх шаардлагатай.

Тусгай анхааруулга

 • Хүнд явцтай элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай хүмүүс (элэгний үйл ажиллагааны алдагдал хүндэрч болзошгүй)
 • Дунд ба хүнд явцтай бөөрний эмгэгтэй хүмүүс (цусан дахь концентрацийг бөөрний эмгэггүй өвчтөнөөс илүү удаан хугацаагаар барьдаг учраас тохирсон завсарлагатайгаар хэрэглэнэ)
 • Өвчтөн болон түүний гэр бүлийнхэн нь гуурсан хоолойн багтраа, тууралт, чонон хөрвөс зэрэг харшлын шинж тэмдэгт өртөмтгий хүмүүс
 • Амаар муу хооллож байгаа, судсаар тэжээл авч байгаа, өндөр настан ба биеийн ерөнхий байдал тааруу өвчтөн (К витамины дутагдал үүсэх боломжтой)
 • Бөөлжих, суулгах шинж тэмдэг илэрч байгаа хоол боловсруулах замын эмгэгтэй өвчтөн (эмийн шимэгдэлт хангалттай байх нотолгоо байхгүй)
 • Бэлдмэлийг уух болон тарьж амьтанд хийсэн нөхөн үржихүйн судалгаагаар уг бэлдмэлийн ургийн гажиг үүсгэх нөлөө ажиглагдаагүй. Хэдий тийм боловч жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд  хангалттай, сайн хянагдсан судалгаа хийгдээгүй. Иймээс бэлдмэлийг жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх эмчилгээний ашигтай үр нөлөө нь үзүүлэх эрсдлээс илүү шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд хэрэглэх ба жирэмсний эхний 3 сард хэрэглэж болохгүй.
 • Хөхүүл үед пенициллины бүлгийн антибиотик (амоксициллиныг оролцуулаад)-ийг бага тунгаар хэрэглэсэн ч хөхний сүүнд илэрдэг.
 • Хөхүүл эх уг бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа үед нярай хүүхдэд суулгах, мөөгөнцөртэй хамт салстын клон үүсэх болон хэт мэдрэгшлийн урвал (арьсны тууралт г.м) зэрэг зарим эрсдэл илэрдэг. Тиймээс хэвийн бус урвал илэрвэл эмчилгээг зогсооно.

Найрлага

 • 1 ширхэг шахмалд амоксициллин-калийн клавуланат 4:1 харьцаатай агуулагдана (625 мг).

Дүрслэл

 • Цагаан буюу бараг цагаан өнгөтэй, гонзгой хэлбэртэй, нимгэн бүрхүүлтэй шахмал.

Бусад

 • Нарийн бүдүүн гэдэсний үхжилт үрэвсэл үүсэх эрсдлийг ихэсгэдэг мембран цагаас урьтаж урагдахаас сэргийлэх зорилгоор Кмоксилины шахмалыг эмчилгээнд хэрэглэдэг нь мэдэгдсэн. Хэрэв шаардлагагүй бол бэлдмэлийг хэрэглэхээс зайлсхийнэ.

Хадгалалт

 • 250С-с хэтрэхгүй, хуурай газар битүү тагтай хадгална.

Савлалт

 • 100 ширхгээр савлан гаргана.

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.