Медрол (Medrol)
16 мг
Метилпреднизолон – Methylprednisolone
Pfizer Italy S.r.L
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 1800

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 640

Даатгуулагч төлөх дүн: 1260

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Дотоод шүүрлийн өвчин

 • Анхдагч ба хоёрдагч бөөрний дээд булчирхайн дутагдал (сонгох бэлдмэл – гидрокортизон, кортизол; нийлэг төст бэлдмэл шаардлагатай үед минералокортикоидтой хавсарч хэрэглэж болно; минералокортикоид нэмж хэрэглэх нь хүүхдийн практикт онцгой ач холбогдолтой байдаг) 
 • Бөөрний дээд булчирхайн төрөлхийн томрол (гиперплази) 
 • Бамбай булчирхайн архаг болон цочмогдуу үрэвсэл 
 • Хорт хавдрын үед цусан дахь кальцийн хэмжээ ихсэх 

Тулгуур – хөдөлгөөний аппаратын эмгэг (ялангуяа хэрэхийн эмгэг) (хурцдалын үед буюу цочмог байдлаас гаргах богино хугацааны  нэмэлт эмчилгээнд) 

 • Хайрст үлдийн гаралтай үений үрэвсэл 
 • Хэрэхийн гаралтай үений үрэвсэл (өсвөр үеийнхний хэрэхийн гаралтай үений үрэвсэл) – зарим тохиолдолд бага тунгийн барих эмчилгээ шаардагдана. 
 • Хөдөлгөөн нь хязгаарлагдсан нурууны үрэвсэл (спондилит) 
 • Цочмог ба цочмогдуу явцтай үений хүүдийн үрэвсэл (бурсит) 
 • Цочмог явцтай өвөрмөц бус шөрмөсний гэрийн үрэвсэл (тендосиновит) 
 • Тулайн гаралтай цочмог явцтай үений үрэвсэл 
 • Гэмтлийн дараах яс үений үрэвсэл (остеоартрит) 
 • Яс үений үрэвслийн үеийн синовит (синоваль бүрхүүлийн үрэвсэл) 
 • Эпикондилит 

Холбогч эдийн системийн өвчин (Хурцдалын үед болон зарим тохиолдолд барих эмчилгээнд) 

 • Цочмог явцтай ревмокардит 
 • Системийн улаан чонон яр 
 • Системийн дерматомиозит 
 • Хэрэхийн гаралтай полимиалги (бүлэг булчингийн өвдөлт) 
 • Аврага эст артериит 

Арьсны өвчин

 • Цэврүүтэх өвчин 
 • Хомхой хэлбэрийн цэврүүт дерматит 
 • Хүнд явцтай олон хэлбэрийн улайрал (Стивенс-Джонсоны хам шинж) 
 • Эксфолиатив дерматит 
 • Мөөг хэлбэрийн мөөгөнцөртөх өвчин 
 • Хүнд явцтай хайрст үлд 
 • Хүнд явцтай хажираст дерматит 

Харшлын урвал (ердийн эмчилгээнд үр дүнгүй хүнд явцтай байдал) 

 • Улирлынбуюу бүх л жилжингээ үргэлжлэх харшлын гаралтай хамрын салст бүрхүүлийн үрэвсэл 
 • Ийлдсийн өвчин 
 • Бронхын багтраа 
 • Эмийн бодисын харшил 
 • Хавьтлын дерматит 
 • Атопийн дерматит 

Нүдний өвчин (хүнд явцтай, цочмог, архаг нүдний харшлын ба үрэвсэлт эмгэг) 

 • Харшлын гаралтай нүдний эвэрлэгийн шархлаа 
 • Нүдний өмнөд хэсгийн үрэвсэл 
 • Нүдний судаслаг бүрхүүлийн үрэвсэл 
 • Симпатик офтальми (нүдний дотоод бүтцийн үрэвсэл) 
 • Харшлын гаралтай нүдний салст бүрхүүлийн үрэвсэл 
 • Нүдний эвэрлэг бүрхүүлийн үрэвсэл 
 • Нүдний судаслаг ба торлог бүрхүүлийн үрэвсэл 
 • Харааны мэдрэлийн үрэвсэл 
 • Нүдний солонгон бүрхүүлийн үрэвсэл 

Амьсгалын эрхтний эмгэг 

 • Шинж тэмдгийн саркойдоз 
 • Бусад эмчилгээнд үр дүнгүй Леффлерийн хам шинж 
 • Бериллиоз 
 • Маш хүнд явцтай уушгины тархмал сүрьеэгийн үед сүрьеэгийн эсрэг тохирсон хими эмчилгээтэй хавсарч хэрэглэнэ. 
 • Бөглөрлийн улмаас үүссэн уушгины үрэвсэл 

Цусны өвчин

 • Насанд хүрэгсдийн шалтгаан тодорхойгүй тромбоцитопенийн пурпур 
 • Насанд хүрэгсдийн хоёрдагч тромбоцитопени 
 • Олдмол (аутоиммуны) цус задралын цус багадалт 
 • Эритробластопени (эритроцитар цус багадалт) 
 • Төрөлхийн цус төлжилт багассаны улмаас үүссэн цус багадалт 

Хавдрын өвчин: (хөнгөвчлөхэмчилгээнд) 

 • Насанд хүрэгсдийн лейкоз ба лимфом 
 • Хүүхдийн цочмог лейкоз 

Хавагнах хам шинж 

 • Системийн улаан чонон яр өвчний улмаас үүссэн болон шалтгаан тодорхоогүй нефроз хам шинжтэй (уремигүй) өвчтөний шээсэнд уураг илрэхийг багасгах ба шээсний ялгаралтыг идэвхжүүлэх зорилгоор хэрэглэнэ. 

Хоол боловсруулах замын эмгэг (Өвчтөнийг аюултай хүнд байдлаас гаргах зорилгоор хэрэглэнэ.) 

Мэдрэлийн систем 

 • Тархмал хатуурлын хурцдал 
 • Тархины хавдрын улмаас тархи хавагнах 

Бусад хэрэглэх заалт 

 • Субарахнойдаль хориг буюу хориг үүсэх аюул бүхий сүрьеэгийн менингит (сүрьеэгийн эсрэг тохирсон эмчилгээтэй хавсарч) 
 • Зүрхний булчин болон мэдрэлийн системийн гэмтэл бүхий трихинеллез 
 • Эрхтэн шилжүүлэх суулгах 
 • Бэлдмэлийн найрлага дахь бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэхийг цээрлэнэ.
 • Системийн мөөгөнцрийн халдварын үед бэлдмэлийг хэрэглэхгүй. 
 • Метилпреднизолоныг эхлээд өвчний явцаас хамаарч хоногт 4мг-48мг тунгаар хэрэглэж болно.  Хөнгөн явцтай өвчний үед бага тунгаар хэрэглэх боловч зарим өвчтөнд илүү өндөр тунгаар хэрэглэх шаардлага гарч болно.
 • Тархмал хатуурал (хоногт 200мг), тархины хаван (хоногт 200-1000мг), эрхтэн шилжүүлэн суулгах үе (хоногт 7мг/кг хүртэл) зэргийн үед бэлдмэлийг өндөр тунгаар хэрэглэнэ. Хэрэв хангалттай хугацааны дараа эмчилгээний үр нөлөө төдийлөн илрэхгүй байвал  бэлдмэлийг зогсоож өөр эмчилгээ хийнэ.
 • Хүүхдэд хэрэглэх тунг хүүхдийн биеийн жин болон гадаргуугаар тооцож эмч тогтооно.
 • Бөөрний дээд булчирхайн дутагдлын үед  хоногт 0.18мг/кг буюу 3.33мг/м2 тунгаар, бусад заалтын үед хоногт 0.42-1.67мг/кг буюу 12.5-50мг/м2 тунгаар тус тус 3 хувааж ууж хэрэглэнэ.
 • Шаардлагдаж буй эмчилгээний тун нь хэлбэлзэж болохыг анхаарах ба эмчилгээний үр дүн, бэлдмэлийн зохимжзэргээс хамаарч хүн бүрт өвөрмөц байна.
 • Бэлдмэлийн удаан хугацааны эмчилгээний дараа бэлдмэлийг аажим зогсооно.
 • Хэрэв эмчилгээний үр нөлөө сайн илэрвэл сүүлийн тунг тодорхой хугацааны зайтайгаар аажим багасган уг өвчтөнд тохирсон бага барих тунг сонгож эмчилгээний үр нөлөөг барина. Бэлдмэлийн тунгийн дэглэмийг тогтмол хянах шаардлагатай.
 • Бэлдмэлийн тунг тохируулах шаардлагатай янз бүрийн байдлууд илэрч болно. Жишээ нь өвчин хурцдах болон намжих зэргээр эмнэлзүйн байдал нь өөрчлөгдөх, өвчтөний хувь хүний онцлогоос хамаарч бэлдмэлд өгч буй хариу урвал, үндсэн өвчинтэй шууд холбоогүйгээр өвчтөний стрессийн байдалд нөлөөлөх нөлөө зэргээс хамаарна. Сүүлийн тохиолдолд өвчтөний биеийн байдлаас хамаарч бэлдмэлийн тунг ихэсгэх шаардлага үүсэж болно. 

Бусад (альтернатив) эмчилгээ

 • Бусад эмчилгээний тунгийн дэглэм нь глюкокортикостероидын хоногийн тунг 2 давхарлаж өнжөөд өглөө хэрэглэх юм.
 • Уг эмчилгээний зорилго нь бэлдмэлийг удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа өвчтөнд эмчилгээний хүчтэй нөлөө үзүүлж гаж нөлөөг (өнчин тархи – бөөрний дээд булчирхайн системийг дарангуйлах, Кушингийн хам шинж, глюкокортикостероидын үгүйдлийн хам шинж,  хүүхдийн өсөлт саатах) бага гаргах явдал юм. 

Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө:

 • Метилпреднизолоны цочмог хордлогын үеийн эмнэлзүйн шинж тэмдэглэгдээгүй. Глюкокортикостероидын цочмог хордлого маш ховор байдаг.
 • Өвөрмөц антидот байдаггүй.
 • Удаан хугацаагаар давтан хэрэглэх үед (өдөр бүр буюу долоо хоногт хэд хэдэн удаа) Кушингийн хам шинж болон глюкокортикостероидыг удаан хугацаагаар хэрэглэх үед илэрдэг бусад хүндрэл үүснэ.
 • Шинж тэмдгийн эмчилгээ хийнэ. Метилпреднизолон диализаар гадагшилдаг. 
 • Ус ба электролитийн тэнцвэрийн алдагдал
  • натри хуримтлагдах, өртөмтгий бүлэг өвчтөнд зүрхний архаг дутгадал, артерийн даралт ихсэх,  бие махбодод шингэн хуримтлагдах, кали багасаж цусан дахь калийн хэмжээ багассаны улмаас шүлтшил үүсэх.
 • Яс булчингийн систем
  • стероидын гаралтай булчингийн эмгэг,  булчин сульдал,  ясны сийрэгжил,  эмгэг хугарал,  нурууны дарагдсан хугарал, хөндийт ясны эпифизийн асептик үхжил, шөрмөс задрах, ялангуяа Ахиллын шөрмөс задрах.
 • Хоол боловсруулах зам
  • цооролт ба цус алдалт үүсэж болох идэгдмэл шархлаа, ходоодны цус алдалт, нойр булчирхайн үрэвсэл, улаан хоолойн үрэвсэл, гэдэс цоорох.
  • Глюкокортикостероидын эмчилгээний дараа цусан дахь АЛАТ, АСАТ, шүлтлэг фосфатаза-ын хэмжээ ихсэнэ.
  • Эдгээр өөрчлөлт нь  хөнгөн явцтай бөгөөд ямар нэгэн эмнэлзүйн шинжтэй холбоогүй ба эмчилгээг зогсоосны дараа эргэж хэвийн болно.
 • Арьсны зүгээс
  • шархны эдгэрэл удаашрах, хөхрөх, арьсны бат бөх байдал багасах.
 • Бодисын солилцооны зүгээс
  • уургийн задралын улмаас азотын тэнцвэр алдагдах.
 • Мэдрэлийн зүгээс
  • гавлын дотоод даралт ихсэх, тархины хуурамч хавдар,  сэтгэцийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт,  таталдаа.
 • Дотоод шүүрлийн зүгээс
  • биений юмны мөчлөг өөрчлөгдөх,  эмгэг үсжил,  Кушингийн хам шинж, өнчин тархи-бөөрний дээд булчирхайн систем дарангуйлагдах,  нүүрс ус тэсвэрлэх чанар багасах,  далд явцтай чихрийн шижингийн шинж, чихрийн шижинтэй өвчтөнд инсулин болон ууж хэрэглэдэг цусан дахь сахарын хэмжээг багасгадаг эмийн хэрэгцээ нэмэгдэх,  хүүхдийн өсөлт саатах.
 • Нүдний зүгээс
  • болорын арын хальсны доорх бүдэгшил (subcapsular cataract), харааны мэдрэлийг гэмтээх эрсдэл бүхий нүдний дотоод даралт ихсэх, нүд гадагшаагаа бүлтийх.
 • Дархлалын системийн зүгээс
  • халдварт өвчний эмнэлзүйн шинж мөлийх, далд халдвар идэвхжих,  нөхцөлт эмгэг төрүүлэгч үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвар үүсэх, харшлын урвал (системийн харшлын урвал),  арьсны сорил тавих үед илрэх урвал дарангуйлагдах.
 • Бусад
  • Глюкокортикостероидын үгүйдлийн хам шинж. 
 • Глюкокортикстероид нь эсийн мембраныг нэвтэрч цитоплазмын өвөрмөц рецептортой холбогдож бүрдэл үүсгэнэ. Дараа нь уг бүрдэл эсийн бөөмөнд нэвтэрч ДНХ-тэй (хроматин) холбогдон мРНХ-ын транскрипци ба янз бүрийн ферментийн нийлэгжилтийг идэвхжүүлэх бөгөөд ингэснээр түүний системийн үйлдэл тайлбарлагдана.
 • Глюкокортикостероид нь зөвхөн үрэвсэлт процесс, дархлааны хариу урвалд тодорхой үйлдэл үзүүлээд зогсохгүй уураг, нүүрс ус, өөхний солилцоонд нөлөөлнө. Түүнчлэн зүрх судасны систем, араг ясны булчин, төв мэдрэлийн системд үйлчилнэ.
 • Үрэвсэлт процесс, дархлааны хариу урвалд нөлөөлөх нь:
 • Глюкокортикостероидыг хэрэглэх ихэнх заалт нь түүний үрэвслийн эсрэг, дархлал дарангуйлах, харшлын эсрэг шинжээр нөхцөлддөг. Эдгээр шинжүүдээр  дараах эмчилгээний үйлдэл илэрнэ. 
  • Үрэвслийн голомтын ойролцоох дархлаа идэвхт эсийн тоог багасгана. 
  • Судас өргөслийг багасгана. 
  • Лизосомын мембраныг бат бөх болгоно. 
  • Фагоцитозыг дарангуйлна. 
  • Простагландин болон түүнтэй төстэй нэгдлүүдийн нийлэгжлийг багасгана. 
 • Метилпреднизолоны ацетат нь 4.4мг (4мг метилпреднизолон) тунгаараа 20мг гидрокортизонтой адил үрэвслийн эсрэг үйлдэл үзүүлдэг.
 • Метилпреднизолон нь бага зэргийн минералокортикоид идэвхтэй (200мг метилпреднизолон 1мг дезоксикортикостеронтой тохирно). 

Нүүрс ус, уургийн солилцоонд нөлөөлөх нь

 • Глюкокортикостероид нь уургийг задлах үйлдэл үзүүлэх бөгөөд чөлөөлөгдсөн амин хүчлүүд нь элгэн дэх глюконеогенезийн процесст дайчлагдан глюкоз ба гликогенд хувирахад оролцоно. Захын эд дэх глюкозын хэрэглээ багасаж ялангуяа чихрийн шижин үүсэх эрсдэл бүлгийн өвчтөний цус ба шээсэн дэх сахарын хэмжээ ихсэж болно. 

Өөх тосны солилцоонд нөлөөлөх нь

 • Глюкокортикостероид нь өөх тосыг задлах үйлдэл үзүүлэх бөгөөд энэ нь эхлээд мөчдөөр илэрнэ. Мөн глюкокортикостероидууд нь өөхжилт үүсгэх идэвхтэй ба энэ үйлдэл нь ихэвчлэн толгой, хүзүү, цээжний хэсгээр ажиглагдана. Үүний дүнд нь өөх бие махбодын янз бүрийн хэсэгт харилцан адилгүй хуримтлагдана.

Глюкокортикостероидын фармакологийн хамгийн хүчтэй үйлдэл түүний цусны сийвэн дэх оргил концентрацийн үед биш түүний дараа илрэх бөгөөд бэлдмэлийн үйлдэл эхний ээлжинд тэдгээрийн ферментийн идэвхэд нөлөөлснөөр нөхцөлдөнө. 

 • Метилпреднизолон үндсэндээ нарийн гэдэсний ойрын хэсэгт холын хэсгээс ойролцоогоор 2 дахин  илүү шимэгдэнэ. Цусны сийвэнгийн уурагтай (альбумин, транскортин) дунджаар 40-90% холбогдоно. Элгэнд метаболизмд орох бөгөөд чанарын хувьд кортизолтой төстэй байна.
 • Метилпреднизолоны үндсэн метаболит нь 20β-гидроксиметил-преднизолон ба 20β-гидрокси-6α-метилпреднизон юм. 
 • Ялгаралт
  • Метаболит нь үндсэндээ холбогдоогүй хэлбэрээр болон глюкуронид болон сульфат хэлбэрээр (ихэвчлэн элгэнд, багахан хэсэг нь бөөрөнд үүсдэг) тус тус шээстэй гадагшилна. 
 • Метилпреднизолон нь дундаж үйлдлийн хугацаатай глюкокортикостероид.
 • Эсийн доторх үйлдэл нь бие махбодын (ойролцоогоор 12-36 цаг) болон цусны сийвэнгийн (ойролцоогоор 3.3 цаг) хагас ялгарлын хугацааны илэрхий ялгаагаар илэрнэ.
 • Эмчилгээний үйлдэл нь цусан дахь бэлдмэлийн концентраци тодорхойлогдохгүй болсон үед ч хадгалагддаг. 

Доор дурьдсан эмийн харилцан үйлчлэл нь эмнэлзүйн хувьд чухал ач холбогдолтой байж болно. 

 • Метилпреднизолоныг циклоспоринтой хамт хэрэглэх үед аль алиных нь метаболизм саатаж тэдгээрийг дангаар нь хэрэглэх үед илэрдэг гаж нөлөө илрэх магадлал ихсэх бөгөөд хамтад нь хэрэглэж байгаа тохиолдолд гаж нөлөө илүү (таталдаа) тохиолдоно.
 • Метилпреднизолоны эмчилгээний нөлөө элэгний микросомын ферментийг идэвхжүүлэгч бэлдмэлүүдийн (эфедрин, теофиллин, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин) нөлөөгөөр багасаж эмчилгээний тохиромжтой үйлдэл үзүүлэхийн тулд бэлдмэлийн тунг ихэсгэх шаардлага гарч болно.
 • Олеандомицин, кетоконазол, эстроген агуулсан ууж хэрэглэдэг жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэл зэрэг нь глюкокортикостероидын метаболизмыг дарангуйлж тэдгээрийн ялгарлыг багасган метилпреднизолоны хагас задралын хугацаа, эмчилгээний ба хортой нөлөөг нь ихэсгэнэ. Энэ тохиолдолд тун хэтрэхээс зайлсхийж метилпреднизолоны тунг багасгана.
 • Метилпреднизолон нь удаан хугацаагаар өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа ацетилсалицилын хүчлийн ялгарлыг ихэсгэн цусан дахь салицилатын концентрацийг багасгах ба метилпреднизолоны эмчилгээг зогсоох үед салицилатын хордлого үүсэх эрсдэл нэмэгдэнэ. Салицилаттай хамт хэрэглэж байгаа үед ходоодны эмгэг үүсэх эрсдэл ихсэнэ. Цусан дахь протромбины хэмжээ багассан өвчтөнд ацетилсалицилын хүчлийг глюкокортикостероидтой онцгой болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Метилпреднизолон ууж хэрэглэдэг цусны бүлэгнэлтийг саатуулах эмийн үйлдэлд нөлөөлнө. Метилпреднизолонтой хамт хэрэглэж байгаа үед цусны бүлэгнэлтийг саатуулах эмийн үйлдэл ихсэж багассан талаар тэмдэглэгдсэн байдаг. Цусны бүлэгнэлтийг саатуулагч эмийн шаардлагатай үйлдлийг хангахын тулд цусны бүлэгнэлтийн үзүүлэлтийг тогтмол тогтооно.
 • Цусан дахь калийн хэмжээ багасах нь зүрхний гликозидын хортой (зүрхний хэмнэл алдагдал) нөлөөг ихэсгэдэг.
 • Тиазидын бүлгийн шээс хөөх эм, карбоангидраза ферментийг саатуулагч эм, бусад глюкокортикостероид, амфотерицин В зэрэг нь цусан дахь калийн хэмжээ багасах эрсдлийг нэмэгдүүлэх ба натри агуулсан бэлдмэл нь хаван ба артерийн даралтыг ихэсгэнэ.
 • Согтууруулах ундаа болон стероид бус үрэвслийн эсрэг эм нь хоол боловсруулах зам шархлах, цус алдах эрсдлийг ихэсгэнэ.
 • Үений үрэвслийн эмчилгээнд стероид бус үрэвслийн эсрэг эмтэй хамт хэрэглэж байгаа тохиолдолд эмчилгээний үйлдэл нь нийлбэрждэг тул метилпреднизолоны тунг багасгана.
 • Парацетамолтой хамт хэрэглэх үед элэг хордуулах (элэгний фермент идэвхжих ба парацетамолын хортой метаболит үүснэ) нөлөө нь хүчжинэ.
 • Цусан дахь сахарын хэмжээ багасах эмийн үйлдлийг сулруулна.
 • Ходоодны хүчиллэгийг саармагжуулах бэлдмэлтэй зэрэг хэрэглэвэл метилпреднизолоны шимэгдэлт буурна.
 • Метилпреднизолоныг өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа үед соматотропины үйлдэл суларна.
 • Андрогены бэлдмэл нь хаван үүсэх эрсдлийг ихэсгэнэ.
 • Вакцины үйлдлийг сулруулна. (метилпреднизолоны суурин дээр амьд вакцин хэрэглэвэл өвчин үүсэж болно)
 • Митотан болон бөөрний дээд булчирхайн үйл ажиллагааг саатуулагч бусад бэлдмэл тунг ихэсгэх шаардлагыг нөхцөлдүүлнэ.
 • Бамбай булчирхайн дааврын ба дааврын эсрэг бэлдмэл: гипотиреозын үед метилпреднизолоны ялгарал багасах ба гипертиреозын үед ихэсдэг. Иймээс үйл ажиллагааны шинжилгээний дүнд суурилж метилпреднизолоны тунг сонгоно.
 • Изониазид, мекселитины метаболизмыг түргэсгэж цусны сийвэн дэх концентрацийг нь багасгана. 

Болгоомжлол

 • Дараах тохиолдолд бэлдмэлийг болгоомжтой хэрэглэнэ.
  • Ходоод ба дээрх гэдэсний шархлаа өвчин, улаан хоолойн үрэвсэл, ходоодны үрэвсэл, цочмог болон далд явцтай идэгдмэл шархлаа, гэдэс залгах хагалгаа хийлгээд удаагүй байгаа хүмүүс, буглаа үүсэх буюу цоорох аюултай бүдүүн гэдэсний өвөрмөц бус шархлаат үрэвсэл, гэдэсний цүлхэнт үрэвсэл, чихрийн шижин ба түүнд өртөмтгий байдал,  цусан дахь липидийн хэмжээ ихсэх, булчин сульдал,  ясны сийрэгжил,  бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа ихсэх ба багасах,  цочмог солиорол, зүрхний булчингийн цочмог болон цочмогдуу шигдээс,  зүрхний зогсонгишилт дутагдал,  артерийн гипертензи,  хүнд явцтай элэг (ялангуяа цусан дахь альбумины хэмжээ багассан) ба бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлт, нээлттэй өнцөгт нүдний даралт ихсэх өвчин, энгийн хомхой (нүдний хэлбэр),салхин цэцэг, улаан бурхан, стронгилоидоз, ДОХ, ХДХВ-ын халдвар,  идэвхтэй болон далд явцтай сүрьеэ,  хүнд явцтай бактери ба вирусээр үүсгэгдсэн халдварт өвчин (давтан халдвар үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлж өвчний шинж тэмдгийг далдална), бэлдмэлийг зөвхөн өвөрмөц эмчилгээний суурин дээр хэрэглэж болно.

Онцгой анхааруулга

 • Глюкокортикостероидын эмчилгээний хүндрэл нь бэлдмэлийн тун болон эмчилгээний үргэлжлэх хугацаанаас хамаардаг учиртохиолдолд бүрд эмчилгээний үр нөлөө ба эрсдлийг сайтар харьцуулж үзсэний үндсэн дээр уг эмчилгээг шаардлагатай эсэхийг шийдэх ба түүнчлэн хэрэглэх давтамж, эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг тогтооно. 
 • Ихэвчлэн эмчилгээний хангалттай үр нөлөөг хангах аль болох бага тунгаар хэрэглэх ба тунг багасгах шаардлага гарах үед аажим багасгана. 
 • Глюкокортикостероидын эмчилгээний үед янз бүрийн сэтгэцийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт илэрч болно. Хөөрлийн байдалд орох, нойргүйдэх, сэтгэл санаа тогтворгүй болох, бие хүний шинж чанар өөрчлөгдөх,цочмог солиорлын урвал илрэх хүртэл хүнд явцтай сэтгэл унал зэрэг шинж ажиглагдана. Үүнээс гадна сэтгэл хөдлөлийн тогтворгүй байдал ихсэх буюусолиорлын урвалд өртөмтгий болно. 
 • Глюкокортикостероидын эмчилгээний үед өвчтөн стресст орж болох бөгөөд стрессийн үед болон түүний өмнө ба дараа бэлдмэлийн тунг ихэсгэнэ. 
 • Глюкокортикостероидыг дархлал дарангуйлах үйлдэл үзүүлэх тунгаар хэрэглэж байгаа үед өвчтөнд амьд болон сулруулсан амьд вакцин хийж болохгүй. Харин үхсэн буюу идэвхгүйжүүлсэн вакцин хийж болох ба энэ үед вакцин хийх үед илрэх урвал багасдаг байна. Глюкокортикостероидыг дархлал дарангуйлах үйлдэл үзүүлэхгүйтунгаар хэрэглэж байгаа үед тохирсон заалтаар дархлаажуулалт хийж болно. 
 • Глюкокортикостероидын эмчилгээний үед зарим халдвар мөлгөр явцтай байхаас гадна мөн шинэ халдвар үүсэж болно. Глюкокортикостероидыг хэрэглэх үед бие махбодын халдварыг тэсвэрлэх болон хязгаарлах чадвар багасдаг. Хүний бие махбодын янз бүрийн системд байрласан төрөл бүрийн эмгэг төрүүлэгч үүсгэгчээр (нян, вирус, мөөгөнцөр, эгэл биетэн, шимэгч) үүсгэгдсэн халдвар нь глюкокортикостероидыг дангаар нь болон шингэний буюу нейтрофилийн үйл ажиллагаа, эсийн дархлаанд үйлчилдэг дархлал дарангуйлдаг эмүүдтэй хамт хэрэглэсэнтэй холбоотой байж болно. Эдгээр халдвар хөнгөн явцтай байх боловч зарим тохиолдолд хүнд явцтай байх ба үхэлд ч хүргэж болно. Глюкокортикостероидыг хэдий чинээ өндөр тунгаар хэрэглэнэ,халдварын хүндрэл үүсэх эрсдэл төдий чинээ ихсэнэ. 
 • Идэвхтэй сүрьеэгийн үед медролын хэрэглээг маш хүнд явцтай (молниеносный), тархмал хэлбэрийн үед хязгаарлана. Бэлдмэлийг сүрьеэгийн сорил эерэг гарсанбуюу далд явцтай сүрьеэгийн үед эмчийн нарийн хяналтан дор хэрэглэнэ. Учир нь эмгэг идэвхжиж болно. Ййм өвчтөнд глюкокортикостероидыг удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх тохирсон эмчилгээ хийнэ. 
 • Энгийн хомхойн вирусээр үүсгэгдсэн нүдний эмгэгийн үед бэлдмэлийг болгоомжтой хэрэглэнэ. Учир нь энэ үед нүдний эвэрлэг бүрхүүл цоорох аюултай. 
 • Глюкокортикостероидыг удаан хугацаагаар хэрэглэх үед болорын арын хальсны доорх бүдэгшил (subcapsular cataract), харааны мэдрэлийг гэмтээж болохуйц нүдний даралт ихсэх өвчин үүсэхээс гадна нүдний вирусын ба мөөгөнцрийн хоёрдагч халдварыг нөхцөлдүүлж болно. Харшлын урвал илэрч болзошгүй. (судас мэдрэлийн хаван) 
 • Гидрокортизон ба кортизол нь дундаж ба өндөр тунгаараа артерийн даралтыг ихэсгэж натрийн ион ба усыг хуримтлуулж калийн ионы гадагшлалтыг ихэсгэнэ. Энэ үйлдэл нь өндөр тунгаар хэрэглэхээс бусад тохиолдолд нийлэг глюкокортикостероидыг (ялангуяа метилпреднизолон) хэрэглэж байгаа үед бага ажиглагдана. Эмчилгээний үед хоолны давсыг хязгаарлаж калийн бэлдмэл хэрэглэх шаардлагатай. Бүх глюкокортикостероидууд кальцийн ялгарлыг ихэсгэдэг. 
 • Яс сийрэгжих нь глюкокортикостероидыг өндөр тунгаар удаан хугацаагаар хэрэглэх үед олонтаа тохиолддог, ховор оношлогддог гаж нөлөө юм. 
 • Бэлдмэлийг хоногт хэд хэдэн удаа, өдөр бүр удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа хүүхдийн өсөлтсаатдаг учир ийм тунгийн дэглэмийг зөвхөн онцгой заалтаар л хэрэглэнэ. Уг гаж нөлөөнөөс сэргийлэх буюу багасгах зорилгоор өөр эмчилгээ хийж болно. 
 • Глюкокортикостероидын эмчилгээний үед бөөрний дээд булчирхайн хоёрдагч дутагдал илэрвэл тунг маш аажим багасгаж болно. Ийм хэлбэрийн харьцангуй дутагдал эмчилгээг зогсоосноос хойш хэдэн сарын дараа ажиглагдаж болох ба иймээс энэ хугацаанд ямар нэгэнстрессийн байдлын үед дахин глюкокортикостероид хэрэглэнэ. Минералокортикоидын шүүрэл зэрэг өөрчлөгдөж болох бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор тохирох электролит болон минералокортикоид хэрэглэх шаардлагатай. 
 • Элэгний хатуурал ба бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа багассан өвчтөнд глюкокортикостероидын үйлдэл илүү хүчтэй илэрдэг. 
 • Глюкокортикостероидын эмчилгээний үед идэгдмэл шархлаа үүсэх магадлалтай. Глюкокортикостероидын эмчилгээ нь идэгдмэл шархлааны шинж тэмдгийг далдлах бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор илэрхий өвдөлтийн шинж илрэхгүйгээр цооролт ба цус алдалт үүсэж болно. 
 • Глюкокортикостероидыг хоол боловсруулах замын хана цоорох, буглаа буюу идээт халдвар үүсэх аюул бүхий бүдүүн гэдэсний өвөрмөц бус шархлаат үрэвсэл, гэдэсний цүлхэнт үрэвсэл, гэдэс залгах хагалгаа хийлгээд удаагүй байгаа үе,идэвхтэй болон далд явцтай идэгдмэл шархлаа, бөөрний дутагдал, артерийн гипертензи, ясны сийрэгжил, булчин сульдал зэргийн тус тус үед болгоомжтой хэрэглэнэ. 
 • Глюкокортикостероидын эмчилгээний үед Капошийн сарком үүсэн талаар тэмдэглэгдсэн байдаг. (эмчилгээг зогсоох үед эмнэлзүйн намжмал байдалд орно.) 
 • Бэлдмэлийн хавдар ба мутаци үүсгэх, нөхөн үржихүйн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг эсэх нь тогтоогдоогүй. 
 • Амьтанд хийсэн зарим судалгаагаар глюкокортикостероидыг өндөр тунгаар хэрэглэх үед ургийн гаж хөгжил илэрдэг болох нь тогтоогдсон. Харин хүний нөхөн үржих үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлдөг талаар судалгаа явагдаагүй. Иймээс эдгээр бэлдмэлийг жирэмсэн ба хөхүүл эх, хүүхэд төрүүлэх насны эмэгтэйчүүдэд хэрэглэхдээ бэлдмэлийн эмчилгээний ашигтай үйлдэл болон эх, ураг, үр хөврөлд үзүүлэх сөрөг нөлөөг сайтар харьцуулж үзэх шаардлагатай. Глюкокортикостероидыг жирэмсэн үед зөвхөн туйлын онцгой заалтаар л хэрэглэж болно.
 • Глюкокортикостероид нь ихсийн хоригийг хялбархан нэвтэрнэ. Жирэмсэн үедээ глюкокортикостероидыг өндөр тунгаар хэрэглэсэн эхээс төрсөн хүүхдэд бөөрний дээд булчирхайн үйл ажиллагаа багасалтын шинж илэрч болзошгүй тул сайтар шинжлэх шаардлагатай. Глюкокортикостероид нь төрөлтийн явц болон төгсгөлд хэрхэн нөлөөлдөг нь тодорхойгүй.
 • Глюкокортикостероидууд нь хөхний сүүтэй ялгарна. Иймээс Медролийг хөхүүл үед хэрэглэх шаардлага гарвал хөхөөр хооллолтыг зогсооно. 

Найрлага

 • 1 шахмалд үйлчлэгч бодис: метилпреднизолон 4мг, 16мг, 32мг
 • Туслах бодис: кальцийн стеарат, эрдэнэшишийн цардуул, лактоза, шингэн парафин (зөвхөн 16мг, 32мг шахмалд), сахароза тус тус агуулагдана. 

Дүрслэл

 • Дугуйвтар хэлбэртэй, цагаан өнгөтэй, 1 талдаа 2 хэрчлээс, нөгөө талдаа “UPJOHN” (4мг шахмал), “UPJOHN 73” (16мг шахмал), “UPJOHN 176” (32мг) тэмдэг бүхий шахмал.

Эмийн хэлбэр, савлалт

 • 4мг шахмал
  • 10 шахмал бүхий 1,3,10 блистерийг цаасан хайрцганд савлана.
  • 30 шахмал бүхий бараан шилэн флаконыг 1 ширхгээр цаасан хайрцганд савлана. 
 • 16мг шахмал
  • 14 шахмал бүхий 1 блистер, 10 шахмал бүхий 5 блистерийг цаасан хайрцганд савлана.
  • 50 шахмал бүхий бараан шилэн флаконыг 1 ширхгээр цаасан хайрцганд савлана. 
 • 32мг шахмал
  • 20 ба 50 шахмал бүхий бараан шилэн флаконыг 1 ширхгээр цаасан хайрцганд савлана. 

Хадгалах хугацаа

 • 5 жил.
 • Хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш бэлдмэлийг хэрэглэхгүй. 

Хадгалалт

 •  “Б” дансанд бүртгэж хадгална. 20-25°С-ын хэмд хадгална.
 • Хүүхэд хүрэхээргүй газар хадгална. 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.