Мемори плас
200 мл
MN Marnys
Эмийн хэлбэр: Тунлагдсан нунтаг