Мирзентак
15 мг
Миртазапин – Mirtazapine
Whan in Pharm.Co., Ltd
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 830

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 581

Даатгуулагч төлөх дүн: 249

Эмчийн ангилал:

D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Сэтгэл гутралыг эмчлэх
 • Миртазапин болон түүний найрлага дах бусад нэгдэлд хэт мэдрэг бол хориглоно. Ялангуяа энэ эмэнд наран жаргахын шар FCF агуулагдах тул наран жаргахын шар FCF-д харшлын өгүүлэмжтэй, хэт мэдрэг өвчтөнд хориглоно.
 • МАО хориглогчид хэрэглээт өвчтөн:
  • Миртазапин нь серотонин хам шинж үүсгэх эрсдэл ихсэх тул линезолид болон судсанд метилен хөх эмчилгээт өвчтөнд хамт хийхгүй ба МАО хориглогч  эмчилгээг эхлүүлэхэд доод тал нь 14 хоногийн зайтай байх ёстой.
  • Миртазапин хэрэглээ нь сэтгэцийн эмгэгийг эмчлэх зорилготой MAO хориглогч зогсоосноос хойш 14 хоногийн дотор хэрэглэх нь бас эсрэг заалттай байдаг (Тун & Хэрэглэх арга, 5. Ерөнхий урьдчилан сэргийлэлт үзнэ үү).
  • Миртазапин нь серотонин хам шинж үүсгэх эрсдэл ихсэх тул линезолид болон судсанд метилен хөх эмчилгээт өвчтөнд хамт хийхгүй.
 • Өвчтөн ховор тохиолдох удмын хүчин зүйлс болох фруктоз, галактоз  үл тэвчил, Лапп лактозын дутагдал, сукроз-изомальтозын дутагдал, глюкоз-галактозын эргэн шимэгдэлтэй үед хэрэглэхгүй.

Эмийн тунг өвчтөний эмнэл зүйн нөхцөл байдалд тулгуурлан эмчилгээний үр дүн үзүүлэх хамгийн бага тунгаар хэрэглэнэ.

Насанд хүрэгчидэд

 • Миртазапин 15мг\өдөр тунгаар эхлүүлэх ба шаардлагатай бол эмчилгээний зохих үр дүнд хүртэл тунг нэмэгдүүлнэ. Үр дүнтэй тунгийн хүрээ ерөнхийдөө 15 – 45мг/өдөр байдаг.

Тусгай иргэдийн хэрэглээ

 • Бөөрний эмгэгтэй өвчтөнүүдэд
  • Миртазапины клиренс бөөрний дунд, хүнд хэлбэрийн (креатинины клиренс < 40 мл/мин) эмгэгтэй өвчтөнд буурдаг. Иймд миртазапиныг бөөрний эмгэгтэй өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Элэгний эмгэгтэй өвчтөнд
  • Элэгний эмгэгтэй өвчтөн Миртазапины клиренс буурна. Иймд элэгний эмгэгтэй өвчтөнд онцгойлон Миртазапины хэрэглээнд болгоомжлох ба элэгний хүнд хэлбэрийн эмгэгийн үеийн хэрэглээ судлагдаагүй.
 • Өндөр настай өвчтөн
  • Насанд хүрэгчидтэй ижил тунгаар хэрэглэнэ. Тунг нэмэгдүүлэх үед аюулгүй байдлыг хангахын тулд ажиглалтыг сайтар хийнэ.
 • Бага насны болон өсвөр насны өвчтөнүүдэд (18 хүртэлх насны)
  • Эмнэл зүйн богино хугацааны туршилтанд түүний үр дүнг нотолж чадаагүй бөгөөд аюулгүй байдлын асуудал байгаа тул энэ эмийг хүүхэд, өсвөр насныханд хэрэглэхгүй (Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 4. Гаж нөлөө 8. Бага насны хүүхэд болон өсвөр насны хэрэглээ үзнэ үү)

Эмчилгээг сэтгэцийн эмгэгийн болон МАО хориглогчидод шилжүүлэх

 • Миртазапин эмчилгээ болон МАО хориглогч  эмчилгээг эхлүүлэхэд доод тал нь 14 хоногийн зайтай байх ёстой. Мөн Миртазапиныг МАО хориглогчид хэрэглэхээс 14 хоногийн өмнө эхлэн зогсооно.

Бусад МАО хорилогч болох Линезолид, Метилен хөх

 • Миртазапин нь серотонин хам шинж үүсгэх эрсдэл ихсэх тул линезолид болон судсанд метилен хөх эмчилгээт өвчтөнд хамт хийхгүй.
 • Сэтгэцийн эмгэгийг яаралтай эмчлэх шаардлагатай өвчтөнд бусад аргууд, түүний дотор эмнэлэгт хэвтэхийг анхаарах хэрэгтэй.
 •  Зарим тохиолдолд Mиртазапин эмчилгээг аль хэдийн хүлээн авсан өвчтөнд линезолид эсвэл судсанд метилен хөхтэй яаралтай эмчилгээг шаардаж болно.
 • Хэрэв линезолид эсвэл судсаар метилен цэнхэр эмчилгээ хийх боломжгүй бол линезолид эсвэл судсан метилен хөх эмчилгээний үр дүнг тухайн өвчтөнд серотонины хам шинжийн эрсдлийг давсан бол Миртазапин нэн даруй зогсоож, линезолид эсвэл судсан метилен хөх хэрэглэж болно.
 • Өвчтөнийг 2 долоо хоногийн турш серотонины хам шинжийн шинж тэмдгийг ажиглан линезолид эсвэл судсан метилен хөх хамгийн сүүлийн тунг эхний 24 цагийн турш хянана.
 • Mиртазапинтай хосолсон эмчилгээг линезолид буюу судсанд метилен хөх хамгийн сүүлийн тунгаас 24 цагийн дараа дахин хийж болно.
 • Метилен хөхийг судсанд болон судсанд тарилгаас бус замуудад (шахмалаар уух болон хэсэг газарт тарилга) 1 мг/кг дээш тунд Миртазапинтай үзүүлэх нөлөө тодорхойгүй. Эмчлэгч серотонины хам шинж илэрч болзошгүй гэдгийг мэдэж байх хэрэгтэй.
 • Миртазапин хагас ялгарлын хугацаа ойролцоогоор 20 – 40 цаг тул өдөрт нэг удаа унтахын өмнө ууна.
 • Мөн эмийн хоногийн тунг хуваан өглөө, оройд ууж болно. Тунг эмчилгээний үр дүнг үнэлэхэд хангалттай хугацаа өгөхийн тулд тунгийн өөрчлөлтийг 1- 2 долоо хоногоос багагүй хугацаанд хийж болохгүй.
 • Эмчилгээний тохирсон тунг 2-4 долоо хоногийн дотор тогтооно. Хэрэв эмчилгээ үр дүн хангалтгүй бол тунг дээд тун хүртэл нэмэгдүүлнэ.
 • Хэрэв эмчилгээний 2-4 долоо хоногийн хугацаанд үр нөлөө үзүүлэхгүй бол эмчилгээг зогсооно. Өвчтөний шинж тэмдгүүд арилах хүртэл эмчилгээ доод тал нь 4 – 6 сар үргэлжлэх ёстой.
 • Эмчилгээг аажим аажмаар зогсоохыг зөвлөж байна. Эмийг зажилахгүй, усаар даруулж ууна.

ТУН ХЭТРЭЛТ

 • Миртазапин дангаар хэрэглэх үед тун хэтрэлтийн тохиолдол хөнгөн илэрдэг. Төв мэдрэлийн систем дарангуйлагдсанаар удаан хугацаанд унтаарах, орчны баримжаа алдагдал нь тахикарди, хөнгөн гипер-, гипотензи хамт илэрсэн талаар бүртгэгдсэн. Гэхдээ хосолсон хэрэглээний үед эмчилгээний тун хэтрэлтийн улмаас ноцтой шинжүүд  (нас баралт) үүсч болно.
 • Тун хэтэрсэн тохиолдолд шинж тэмдэгийн болон эрхтэн систем дэмжих эмчилгээг хийнэ.
 • Идэвхжүүлсэн нүүрс хэрэглэх ходоод угаах арга хэмжээ авна.

Сэтгэл гутралтай өвчтөнүүд өвчинтэй холбоотой хэд хэдэн шинж тэмдгийг харуулдаг. Тиймээс зарим шинж тэмдгүүд нь өвчний үр дүн, миртазапины эмчилгээний үр дүн гэдгийг тодорхойлоход заримдаа хэцүү байдаг. Санамсаргүй түүврийн плацебо хяналттай туршилтаар эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнүүдийн 5-аас дээш хувьд хамгийн элбэг  тохиолддог гаж нөлөөнүүд нь тайвшруулах, ам хатах, жин нэмэгдэх, хоолны дуршил буурах, толгой эргэх, ядрах зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг.

Бүх өвчтөнд санамсаргүй түүврийн плацебо хяналт бүхий туршилтуудад (гол сэтгэл гутрах эмгэгээс ялгаатай шинж илэрдэг) миртазапины гаж нөлөөг үнэлсэн. Мета-шинжилгээнд 20 хүртэлх туршилтыг 12 долоо хоног хүртэл үргэлжлэх эмчилгээний хугацаанд 1501 өвчтөн (134 хүн), 60 хүртэлх митразапин, плацебо 850 (79 хүн) өвчтөнд хийсэн. Плацебо эмчилгээг харьцуулах боломжтой байлгахын тулд эдгээр туршилтуудын өргөтгөлийн үе шатыг хассан болно.

Хүснэгт 1-д аяндаа өгсөн тайланд эмнэлзүйн туршилтуудад тохиолдсон гаж нөлөөний зэрэглэлд ангилсан тохиолдлыг плацебо, миртазапин харьцуулахад статистик ач холбогдол ихтэй байдаг.  Бие даасан тайлангаас гарах гаж нєлєєний давтамж нь эмнэлзүйн туршилтуудад эдгээр үйл явдлын тайлагнах түвшинд үндэслэдэг. Санамсаргүй плацебо хяналттай өвчтөний туршилтанд ямар нэгэн илрэл үүсээгүй бөгөөд миртазапиныг "мэдэгдэхгүй" гэсэн ангилалд оруулжээ.

Хүснэгт 1. Миртазапины гаж нөлөө

Эрхтэн системийн ангилал Маш элбэг

(≥1/10)

Элбэг

(≥1/100 –

<1/10)

Цөөн

(≥1/1000 –

<1/100)

Ховор

(≥1/10000 -<1/1000)

Давтамж тодорхойгүй
Цус тунгалагийн системийн эмгэгүүд         Ясны чөмөг дарангуйлагдах (гранулоцитопени, агранулоцитоз, апластик анеми, тромбоцитопени) эозинофили
Дотоод шүүрлийн эмгэгүүд         Шээс хөөх дааврын эсрэг үйлдэл
Бодисын солилцоо, тэжээлийн эмгэг Биеийн жин нэмэгдэх1, хоолны дуршил ихсэх1       Гипонатриеми
Сэтгэцийн эмгэгүүд   Дэмийрэл, төөрөгдөл, сэтгэл түгшил2,5, нойргүйдэх3,5 Хар дарж зүүдлэх2, тэнэгрэл, хий юм харах, сэтгэц хөөрөх (акатаси, гиперкинези) Түрэмгийлэл Амиа хорлох сэдэл төрөх6, амиа хорлохыг завдах6
Мэдрэлийн системийн эмгэг Нойрмоглох1.4, сэтгэл гутрах1, толгой өвдөх2 Гуниглах1, толгой эргэх, салганах Тал саа, хөл сулрах2, ухаан алдах Миоклоник Таталдаа, серотонин хам шинж, амны тал саа, дисартри
Судасны эмгэг   Ортостатик гипотензи Гипотензи2    
Ходоод гэдэсний эмгэгүүд Ам хатах Дотор муухайрах3, суулгах2, бөөлжих2, өтгөн хатах1 Гипоастези Нойр булчирхайн үрэвсэл Ам хавагнах, шүлс ихээр гарах
Элэг цөсний эмгэг       Сийвэн дэх трансаминазын идэвхжил ихсэх  
Арьс, арьсан доорх эдийн эмгэгүүд   Эксантем2     Стевенс-Жонсын хам шинж, арьсны цэврүүт тууралт, олон хэлбэрт улайралт, эпидермийн хорт үхжил
Араг ясны булчин, холбогч эдийн эмгэгүүд   Үе, блчин, нурууны өвдөлт1     Рамбдомиолиз
Бөөр, шээсний замын эмгэгүүд         Шээс хаагдах
Ерөнхий болон хэсэг газарт үүсэх өөрчлөлтүүд   Захын хаван1,

Ядрах

    Сомнабулизм
Бусад         Креатинин киназа ихсэх

1 Эмнэлзүйн туршилтаар эдгээр нь плацеботой харьцуулахад миртазапин статистик хувьд илүү их тохиолддог.

Эмнэлзүйн туршилтаар эдгээр нь плацебод миртазапинтэй харьцуулахад илүү их тохиолддог.

3 Эмнэлзүйн туршилтаар эдгээр нь миртазапинтай харьцуулахад плацебо бүхий эмчилгээний бүлэгт статистик ач холбогдол ихтэй байдаг.

N.B. Тун багасах нь тунг багасгах / тайвшруулахад хүргэдэггүй боловч сэтгэл гутралын эсрэг үр дүнтэй эмчлэхэд хүргэдэг

5 Ерөнхийдөө сэтгэл гутралын эсрэг эмчилгээнд сэтгэл түгшээсэн болон нойргүйдэл (сэтгэлийн хямралд орсон шинж тэмдгүүд) нь улам хүндрэнэ. Миртазапины эмчилгээнд хийлгэх, тайвшруулах, нойргүйдэх зэрэг шинж тэмдгүүд илэрч байна.

6 Амиа золиослох санаа, амиа хорлох зан үйлийн талаар миртазапин эмчилгээний явцад эсвэл эмчилгээ тасалдсаны дараа эрт мэдэгддэг.

Эмнэлзүйн туршилтанд лабораторийн үнэлгээнд трансаминаз болон гамамбутамилтрансфераза түр зуурын өсөлт ажиглагдаж байна (Гэсэн хэдий ч гаж нөлөө илэрсэн өвчтөнүүд нь плацебог миртазапинтай харьцуулахад статистик ач холбогдолтой байдаг).

Бага насны хүүхэд

 • Хүүхдүүдийн эмнэлзүйн туршилтад дараах гаж нөлөө илэрдэг: жин нэмэгдэх, чонон хөрвөс, гипертриглицеридеми

Хэрэглээнд тавигдах урьдчилан сэргийлэлт, онцгой анхааруулга

 • Бага насны хүүхэд
  • Миртазапиныг хүүхэд, 18 хүртэлх өсвөр насныханд эмчилгээнд хэрэглэхгүй.  Амиа хорлохтой холбоотой зан үйлүүд (амиа хорлох оролдлого болон амиа хорлох бодол), мөн дайсагнал (гол төлөв түрэмгийлэл, сөрөг үзэгдэл, уур хилэн) нь хүүхэд, өсвөр насныхны дунд сэтгэл гутралын эмчилгээний эмнэл зүйн туршилтуудад плацебо хяналтын бүлгийнхэнтэй харьцуулахад элбэг ажиглагддаг. Эмнэлзүйн хэрэгцээнд үндэслэн эмчлэх шийдвэр гардаг бол өвчтөнийг амиа хорлох шинж тэмдгүүд илрэлийг анхааралтай хянана. Үүнээс гадна өсөлт, танин мэдэхүйн зан үйлийн хөгжлийн талаархи хүүхэд, өсвөр насныхны аюулгүй байдлын урт хугацааны судалгааны үзүүлэлт дутагдалтай байна.
 • Амиа хорлох / амиа хорлох бодол эсвэл эмнэл зүйн нөхцөл доройтох
  • Сэтгэлийн хямрал нь амиа хорлох бодол, өөрийгөө гэмтээх, амиа хорлох эрсдлийг нэмэгдүүлдэг (амиа хорлохтой холбоотой үйл явдлууд). Энэ эрсдэл нь ихээхэн хэмжээний даамжирал үүсгэдэг. Эхний хэдэн долоо хоногт эмчилгээнд сайжрахгүй байж болох тул эмчилгээнд сайжрах хүртэл өвчтөнүүдийг нягт нямбай хянах хэрэгтэй. Ерөнхий эмнэл зүйн туршилтанд эмчилгээний эхэнд амиа хорох эрсдэл үүсдэг. Амиа хорлохтой холбоотой бүхий л үйл явдлын өгүүлэмжтэй хүмүүс, эсвэл эмчилгээг эхлэхээс өмнө амиа хорлох бодлыг мэдэрдэг өвчтөнүүдэд амиа хорлох бодол, амиа хорлох оролдлого илүү ихээр мэдэгдэж, эмчилгээний явцад болгоомжтой хяналт тавина. Сэтгэцийн өвчтэй насанд хүрсэн өвчтөнүүдэд сэтгэл гутралын эсрэг эмчилгээт өвчтөнд плацебо-хяналттай клиник туршилтанд 25-аас доош насны өвчтөнд плацебо бүлэгтэй харьцуулахад сэтгэл гутралын эсрэг эмчилгээт өвчтөнд амиа хорлох зан үйл үүсэх эрсдэлийг харуулж байна.
  • Өндөр эрсдэлтэй өвчтөнүүдийн хяналтыг ойр ойрхон хийн тунг өөрчлөх дараах эмчилгээг дагалдана.
  • Өвчтөнүүд (өвчтөний асран халамжлагчид) аливаа эмнэлзүйн хүндрэл, амиа хорлох зан, бодол, зан үйлийн өөрчлөлтийг хянах, эдгээр шинж тэмдгүүд илэрвэл яаралтай тусламж үзүүлнэ.
  • Амиа хорлох магадлал эмчилгээний эхэнд илрэх тул өвчтөнд Миртазапин хальсан бүрхүүлт шахмалыг хязгаарлагдмал тоогоор хэрэглэнэ.
 • Ясны чөмөг дарангуйлагдах
  • Миртазапины эмчилгээний үед ясны чөмөг дарангуйлагдах, ихэвчлэн гранулоцитопени, агранулоцитоз мэдээлэгдсэн. Миртазапины эмнэл зүйн туршилтанд эргэх агранулоцитоз, ховор агранулоцитоз илэрдэг.  Миртазапинд агранулоцитоз маш ховор тохиолддог ба эмнэл зүйн дараах судалгаанд ихэнхдээ эргэх боловч зарим тохиолдолд үхэлд хүргэдэг. Гэнэтийн тохиолдлууд ихэвчлэн 65-аас дээш насны өвчтөнтэй холбоотой байдаг. Эмч нь халуурах, хоолой өвдөх, стоматит бусад халдварын шинж тэмдгүүдэд анхааралтай байх ёстой; Ийм шинж тэмдэг илэрвэл эмчилгээг зогсоож, цусны эсүүд тоолно.
 • Шарлалт
  • Эмчилгээний үед шарлалт үүсвэл эмчилгээг зогсооно.
 • Хяналт шаардлагатай нөхцлүүд
  • Дараах өвчтөнүүдэд тунг анхааран тогтмол хяналт тавих шаардлагатай байдаг. Үүнд:
   • Эпилепси, тархины органик хам шинж: Эмнэлзүйн туршлагаас харахад миртазапин эмчилгээний үед эпилепси таталт ховор байх ба бусад сэтгэл гутралын эсрэг эмүүдийн адилаар миртазапиныг цочмог түүхтэй өвчтөнүүдэд болгоомжтой нэвтрүүлэх хэрэгтэйг харуулж байна. Өвчин даамжирсан өвчтөнд эмчилгээг зогсоох буюу таталдааны давтамж нэмэгдэх тохиолдолд эмчилгээг зогсооно.
   • Элэгний эмгэг: элэгний хөнгөн дунд зэргийн эмгэгтэй өвчтөнд элэгний үйл ажиллагаа хэвийн өвчтөнтэй харцуулахад митразапин дангаар 15 мг тунгаар уулгахад түүний клиренс ойролцогоор 35% буурдаг.  Миртазапины сийвэн дэх дундаж агууламж 55% ихсэнэ.
   • Бөөрний эмгэг: миртазапин дангаар 15мг тунгаар уулгахад бөөрний дунд (креатинины клиренс <40 мл/мин), хүнд (креатинины клиренс ≤10 мл/мин) хэлбэрийн эмгэгтэй өвчтөнийг бөөрний үйл ажиллагаа эрүүл өвчтөнтэй харьцуулахад миртазапины клиренс 30%, 50% буурсан. Миртазапины сийвэн дэх дундаж агууламж 55%, 115%. Хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад бага зэргийн бөөрний дутагдалтай өвчтөнд (креатинины клиренс <80 мл / мин) ялгаагүй байна.
   • Хямрал бүхий зүрхний эмгэг, зүрхний булчингийн шигдээсд эмийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад эмийг зохих ёсоор удирдан зохицуулах хэрэгтэй.
   • Цусны даралт буурах
   • Чихрийн шижин: Чихрийн шижинтэй өвчтөнд сэтгэл гутралын эсрэг эмүүдийн хэрэглээнд цусан дах сахарын хяналтыг хийнэ. Инсулин болон ууж хэрэглэх сахар бууруулах эмүүдийн тунг тохируулах шаардлагатай бөгөөд хаалттай хяналтыг тавина.
  • Бусад антидепрессантүүдийн нэгэн адил дараах зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй
   • Шизофрени болон бусад сэтгэцийн эмгэг бүхий өвчтөнд сэтгэл гутралын эсрэг эм хэрэглэж байх үед сэтгэл зүйн шинж тэмдэг, паранойд бодол санаа улам эрчимжиж байна.
   • Хоёр туйлт эмгэгийн эмчлэх шатанд эмчилгээ хийлгэх үе шат нь маникацын шатанд хувирч болно. Тэнэгрэл / бага тэнэгрэлийн түүхтэй өвчтөнүүдийг нягт нямбай хянах хэрэгтэй. Дотоод тэнэгрэлин шатанд миртазапиныг зогсооно.
   • Миртазапин нь донтуулагч биш боловч эмнэл зүйн дараах туршилтанд урт хугацааны хэрэглээний дараа гэнэт зогсоох нь заримдаа гарах шинж тэмдгүүд үүсдэг. Ихэнх татгалзах хариу үйлдэл нь хөнгөн, хязгаарлагдмал байдаг. Төрөл бүрийн тайвшралын шинж тэмдэг, толгой эргэх, түгших, толгой өвдөх, дотор муухайрах зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Хэдийгээр тэдгээр нь таталтын шинж тэмдгээр илэрч байсан ч эдгээр шинж тэмдгүүд нь суурь өвчтэй холбоотой болохыг ойлгох хэрэгтэй. 4.2-р хэсэгт зөвлөсний дагуу миртазапины эмчилгээг аажмаар үргэлжлүүлэхийг зөвлөж байна.
   • Шээсний гарц саатсан түрүү булчирхайн томрол, нүдний хаалттай болон нээлттэй өнцөгт глаукомтой өвчтөнд онцгой анхаарал хандуулна (Хэдийгээр антихолинерги үйл ажиллагаа тул миртазапинтэй холбоотой байдаг).
   • Агатаци / сэтгэл хөдлөл: сэтгэл гутралын эсрэг эмчилгээнд агатаци үүсэх ба таагүй эвгүй шинж чанараар буцах, зогсоох чадваргүй болдог. Энэ нь эмчилгээний эхний хэдэн долоо хоногт тохиолддог. Эдгээр шинж тэмдгүүд илэрдэг өвчтөнд тунг нэмэгдүүлэх нь хортой байж болзошгүй.
 • Гипонатриеми
  • Гипонатриеми үүсэлт нь шээс хөөх эсрэг дааврын шүүрлийн зохисгүй байдлаас миртазапины хэрэглээнд маш ховор үүснэ. Өндөр настнууд болон өвчтөнд гипонатриеми үүсгэдэг эмтэй эмчилгээнд анхаарал болгоомжтой хандах хэрэгтэй.
 • Серотонин хам шинж
  • Серотонерик идэвхитэй бодисуудтай харилцан үйлдэлд: сонгомол серотонины дахин саатуулагчид (SSRIs) нь хөшинг, миоклоник, бие даасан шинж тэмдгүүдийн тогтворгүй байдал, амин чухал шинж тэмдгүүдийн хурдан хэлбэлзэл, сэтгэцийн өөрчлөлтийн төөрөгдөл, цочромтгой байдал, дэмийрэл, ком зэрэгт хэрэглэх эмүүд багтана. Эдгээр идэвхтэй бодисуудыг миртазапинтэй хамт болгоомжтой хэрэглэнэ. Иймэрхүү тохиолдолд шинж тэмдгийн эмчилгээг эхлүүлэн миртазапины эмчилгээг зогсооно. Эмнэл зүйн дараах туршлагаас харахад миртазапин дангаар эмчилгээнд серотонины хамшинж маш ховор байдаг.
 • Өндөр настан
  • Өндөр наст өвчтөнүүд нь ялангуяа сэтгэл гутралын эсрэг эмчилгээний гаж нөлөөний талаар илүү их мэдрэмтгий байдаг. Миртазапины клиник судалгааны үед бусад насны бүлгээс өндөр настай өвчтнүүдэд илүү үр дүн илэрдэггүй.
 • Лактоз
  • Энэ эмэнд лактоз агуулагдана. Удмын ховор галактоз үл тэвчил, Лапп лактозын дутагдал глюкоз-галактозын мальбарсорбцитой өвчтөнд энэ эмийг хэрэглэхгүй.

Жирэмсэн

 • Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд миртазапин хэрэглэсэн өгөгдөл хязгаарлагдмал байдал нь төрөлхийн гажиг үүсэх эрсдлийг илтгэдэггүй.
 • Туршилтын амьтанд эмнэлзүйн хамаарал бүхий эмчилгээний үр нөлөөг үзүүлээгүй боловч хөгжлийн хоруу чанар ажиглагдсан.
 • Жирэмсэн эмэгтэйд өгөхдөө болгоомжтой байх хэрэгтэй.
 • Хэрэв миртазапин төрөхөөс өмнө хэрэглэсэн бол төрсний дараах нярайн хяналт шинжилгээд нөлөөллийг харгалзан үзэхийг зөвлөж байна.
 • Эпидемиологийн өгөгдөл нь жирэмсэн үед, ялангуяа жирэмсний хожуу үед SSRI хэрэглэх нь шинэ төрсөн нярайд уушигны гипертензийн (PPHN) эрсдлийг нэмэгдүүлж болзошгүйг харуулж байна.
 • Хэдийгээр судалгаанууд нь PPHN-ийг миртазапин эмчилгээнд хамруулахгүй ч гэсэн энэхүү боломжит эрсдэлийг үйл ажиллагааны холбогдох механизмыг харгалзан үзэх боломжгүй юм (серотониы концентраци ихсэлт).

Хөхүүл

 • Туршилтын амьтан, хүнд хийгдсэн хязгаарлагдмал өгөгдөлд миртазапин багахан хэмжээгээр хөхний сүүгээр ялгарч байсан.
 • Хөхөөр хооллохыг үргэлжлүүлэх / зогсоох эсэх талаар шийдвэр гаргах, Мирезапаин эмчилгээг үргэлжлүүлэх / зогсооход хөхөөр хооллохын ач холбогдол, эхэд миразапины эмчилгээний үр нөлөөг харгалзан үзэх хэрэгтэй.

ШАХМАЛ ДАХ ИДЭВХТЭЙ НЭГДЛИЙН НАЙРЛАГА:

 • Мирзентак шахмал 15мг
  • Миртазапин 15мг

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ

 • Мирзентак шахмал 15мг
  • Цайвар шар өнгөтэй, зуувин хэлбэртэй, хальсан бүрхүүлт шахмал

ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ

 • гэрэл тусгаарласан битүүмжлэлтэй саванд чийгшилээс хамгаалан (2 ~30°C) хэмд хадгална.

ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА

 • үйлдвэрлэснээс хойш 36 сар хадгална.

САВЛАЛТ

 • Мирзетак шахмал 15мг х 30 шахмал

Үйлвэрлэгч

50, Gongdan-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Монгол дах ханган нийлүүлэгч

Asia Pharma. Co., Ltd

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.