Нобивент плюс (Nobivent Plus)
2.5 мг + 500мкг - 2.5мл
Сальбутамол – Salbutamol
Ahlcon parenterals Ltd
Эмийн хэлбэр: Уусмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 3750

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 1125

Даатгуулагч төлөх дүн: 2625

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Сальбутамол болон ипратропиум бромидын утлагын аппаратаар утаж хэрэглэх уусмалыг (NOBIVENT PLUS) гуурсан хоолойн багтраа өвчний сэдрэлээс сэргийлэх болон гуурсан хоолой тэлэх, үрэвслийн эсрэг нэмэлт эмчилгээнд хэрэглэх бөгөөд уушигны архаг бөглөрөлт өвчин болох гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, уушиг тэлэгдэх өвчний үеийн зохицуулах эмчилгээнд мөн хэрэглэнэ. 
 • Уг бэлдмэлийн найрлагад байгаа аль нэг бодист хэт мэдрэг болон атропин ба түүний уламжлалын эмүүдэд хэт мэдрэг бол хэрэглэж болохгүй.
 • Уг эмийн бэлдмэлд байгаа хослолоор гуурсан хоолойн багтраа болон уушигны архаг бөглөрөлт өвчний эмчилгээнд ихэвчилэн хэрэглэдэг бусад эмүүд болох гуурсан хоолой тэлэгч симпатомиметикүүд, метилксантинууд болон стеройдууд хавсруулан хэрэглэхэд ямар нэгэн гаж нөлөө байдаггүй.
 • Сальбутамол болон ипратропиум бромидыг бусад холин идэвхт системийг дарангуйлах эмүүд, бетта – блокаторууд, альфа – адрен идэвхт системийг идэвхжүүлэгч эмүүд, шээс хөөх эмүүд, моноамин оксидаза хориглогчууд болон гурван цагирагт сэтгэл гутралын эсрэг эмүүдтэй хамт хэрэглэхдээ маш сайн анхаарч болгоомжлох хэрэгтэй. 
 • Тунг тухайн өвчтөний онцлогт тохирсон шаардлагтай хэмжээгээр тооцох хэрэгтэй.
 • Нэг (1) ампулаар өдөрт гурваас дөрвөн удаа хэрэглэх, ЭСВЭЛ эмчийн бичсэн жорын дагуу хэрэглэнэ.

Тун хэтэрсэн үеийн шинж тэмдэг ба түүнд тохирох эмчилгээ

 • Ихэвчилэн сальбутамолтой холбоотой тун хэтэрсэн хордлогын шинж тэмдэг илэрдэг бөгөөд ипратропиум бромидыг утлагын аппаратаар утаж хэрэглэсний дараагаар системийн бүрэн шимэгдэлтэнд орж чаддаггүй тул хурц хордлого бараг илэрдэггүй.
 • Тунг хэтрүүлсэн тохиолдолд цусны калийн хэмжээ буурч болно. Иймд ийлдэсний калийн хэмжээг хянаж байх хэрэгтэй.
 • Сальбутамолын тун хэтэрсэн үед зүрхээр өвдөх, цусны даралт ихсэх, цусны калийн хэмжээ буурах болон зүрхний хэм олшрох шинж тэмдэг илэрч болно.
 • Голдуу сальбутамолын тунг хэтрүүлсэн тохиолдолд антидотоор нь зүрхэнд сонгомол нөлөөлөлтэй бетта – блокатор эмүүдийг хэрэглэх ба бетта – блокаторуудыг гуурсан хоолойн агчилт өгч байсан асуумжтай өвчтөнгүүдэд болгоомжтой хэрэглэнэ. 
 • Тунг хэтрүүлсэн тохиолдолд татвалзах, зүрхний хэм олширох, толгой өвдөх, уур уцаартай болох, толгой эргэх, цусны кали багасах, ам хатах, хоолой өвдөх, шээс хаагдах, дотор муухайрах, зүрхний хэм алдах шинж тэмдэг илэрч болно.
 • Зарим тохиолдолд харшлын хэлбэрийн урвал болон анафилакс төст урвал үүсч байсан.
 • Мөн бусад гуурсан хоолой тэлэх эмүүдийн адилаар заримдаа ханиалгах, маш ховор тохиолдолд гуурсан хоолойн эмгэг агчилт үүсгэж болзошгүй. 
 • Ипратропиум бромид нь холин идэвхт системийг идэвхижлийг багасгах (парасимпатолитик) эмийн бэлдмэл бөгөөд тэнэгч мэдрэл хамааралт чөлөөлөгддөг зууч бодис болох ацетилхолины үйлдлийн эсрэг нөлөөлж тэнэгч мэдрэл хамааралттай явагддаг үйлдлийг хориглодог.
 • Сальбутамол нь сонгомол бетта2 – адрен идэвхт системийг идэвхижүүлж эсийн дотор аденокин трифосфатаас (ATP) цикл – 3’5’ – аденозин монофосфат (cAMP) үүсэх каталазын фермент болон аденилциклаза идэвхижлийг нэмэгдүүлдэг.
 • NOBIVENT PLUS нь сальбутамол болон ипратропиум бромидын дээр дурьдсан дангаараа үзүүлэх үйлдлийг хангаад зогсохгүй уг хоёр эмийн бодисын уушгинд байх мускарин болон бетта2 – адрен идэвхт системийг идэвхжүүлэх рецепторт нөлөөлснөөр гуурсан хоолой тэлэх үйлдлийг нэмэгдүүлдэг байна

Сальбутамол

 • Сальбутамол сульфатыг утаж хэрэглэсний дараа гуурсан хоолойн гөлгөр булчинд нөлөөлөх бөгөөд эхэндээ уг эмийн цусанд концетраци нь тодорхойлогддоггүй. 2 – 3 цагийн дараа бага зэрэг концентраци бий болсон байх бөгөөд энэ нь нийт хэрэглэсэн тунгийн бага зэрэг нь залгигдаж нарийн гэдсэнд шимэгдсэнтэй холбоотой.
 • Утлагын аппаратаар утаж хэрэглэх үед хагас задралын хугацаа 2.5 ба 5 цагийн хооронд хэлбэлздэг.
 • Сальбутамол сульфат нь уушгинд хувиралд орохгүй бөгөөд элгэнд 4’ – 0 – сульфат эфир болж хувирдаг. Сальбутамол сульфат нь шээстэй хамт чөлөөт болон метаболит хэлбэрээр гадагшилдаг.
 • Ууж хэрэглэсний дараа нийт тунгийн 58 – 78% нь 24 цагийн дотор шээстэй хамт гадагшлах бөгөөд ойролцоогоор 60% метаболит хэлбэрээр ялгарч, багахан хэсэг нь өтгөнтэй хамт гадагшилна. 

Ипратропиум бромид

 • Хагас задралын хугацаа нь утлагын аппаратаар утаж болон венийн судсаар тарьж хэрэглэсний дараа 2 цаг орчим байдаг.
 • Ипратропиум бромид нь ийлдэсний α1 – хүчиллэг гликопротейн уурагтай бага холбогддог (0 – 9% in vitro).
 • Энэ эм нь хувиралд орж усанд уусдаг идэвхгүй эфирийн бүтээгдэхүүн үүсгэдэг. 
 • Холин идэвхт системийн идэвхижлийг багасгах эм агуулсан бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэхээс аль болох зайлсхийх хэрэгтэй.
 • Бетта – адрен идэвхт системийг идэвхжүүлэгч эмүүд симпатомиметик эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд сайтар анхаарч болгоомжлох хэрэгтэй.
 • Бетта – рецепторт хориг үүсгэгч эмүүдийг амьсгалын замын хэт мэдрэгшилттэй өвчтөнгүүдэд болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй.
 • Кали баридаггүй шээс хөөх эмүүдтэй хамт хэрэглэхдээ болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Түүнчлэн цусны калийн хэмжээг хянаж байх нь зүйтэй.
 • Моноамин оксидаза хориглогчууд болон гурван цагирагт сэтгэл гутралын эсрэг эмүүдтэйхамт хэрэглэхдээ онцгой анхаарах хэрэгтэй.
 • Гуурсан хоолойн эмгэг агчилт шинж илэрвэл эмийг хэрэглэхээ нэн даруй зогсоож тохирох эмчилгээг хийх хэрэгтэй. Уг арга хэмжээг утлагын аппаратаар утаж хэрэглэдэг эмийн бэлдмэлийг анх удаа хэрэглэж байгаатай холбоотой гуурсан хоолойн эмгэг агчилт байн байн тохиолддог өвчтөнд авна.
 • Зүрх судасны эмгэгтэй, тэр тусмаа зүрхний титэм судасны дутагдалтай, зүрхний хэм алдалттай болон артерийн даралт ихсэдэг өвчтөнгүүдэд болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй.
 • Эмчийн зөвлөсөн тунг ихэсгэхгүй зөвхөн зааврын дагуу хэрэглэнэ.
 • Альбутерол болон ипратропиум бромидыг хэрэглэсэний дараа Богино хугацаанд явагдах хэт мэдрэгших урвал болох чонон хөрвөс, судаслаг хаван, туурах, гуурсан хоолойн агчилт, анафилакси болон хамар залгиур хавагнах шинжээр илэрч болно. Хэрэв аль нэг урвал нь явагдвал NOBIVENT PLUS – ийг хэрэглэхээ зогсоож тохирох эмчилгээг нь хийнэ.

Найрлага

 • 2.5 мл ампул тус бүрт агуулагдах найрлага:
 • Сальбутамол сульфат ВР
 • 2.5 мг сальбутамолтой тэнцүү
 • Ипратропиум бромид ВР 500 мкг
 • Тарилгын ус ВР хэмжээс хүртэл 

Эмийн эмчилгээний бүлэг

 • Адрен идэвхт системийг идэвхижүүлэх болон амьсгалын замын бөглөрөлт өвчний эсрэг бусад эм.

Хадгалалт

 • Гэрлийн тусгалаас хамгаалж 300С-с доош хэмд хадгална. Хөлдөөж болохгүй 

Харагдах байдал

 • 2.5 мл ампул. 

NOBLE WELLNESS PVT. LTD 

71, Saini Enclave, VikasMarg Extension, 

Delhi – 110 092, INDIA 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.