Опипентин 300
300 мг
Габапентин – Gabapentin
PT. Otto Pharmaceutical Industries
Эмийн хэлбэр: Капсул

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 700

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 490

Даатгуулагч төлөх дүн: 210

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Эпилепси

 • Габапентин нь хоёрдогч генерализаци өгөөгүй хэсэгчилсэн таталтын нэмэлт эмчилгээнд насанд хүрэгсэд болон  3 насны хүүхдүүдэд илэрсэн хэрэглэх заалттай. 
 • <3 насны хүүхдийн нэмэлт эмчилгээнд үзүүлэх аюулгүй байдал ба үр дүн нь тогтоогоогүй байна. 

Мэдрэлийн эмгэгийн өвдөлт

 • ≥18 насанд хүрэгсдэд мэдрэлийн эмгэгийн өвдөлтийн эмчилгээнд Габапентинийг хэрэглэх заалттай. 
 • <18 насны өвчтөнүүдэд эмийн аюулгүй байдал ба үйлчилгээний үр дүн нь тогтоогоогүй байна. 
 • Габапентинийг габапентин эсвэл уг эмийн найрлагад орсон аль нэг бодист хэт мэдрэгшилтэй өвчтөнүүдэд хэрэглэхийг хориглоно. 
 • Габапентинийг цочмог панкреатиттай өвчтөнүүдэд хэрэглэхийг хориглоно. 
 • абсанс-д үйлчлэхгүй. 
 • өвчтөнүүдэд хэрэглэхийг хориглоно. 
 • Опипентинийг ≥65 настай өвчтөнүүдэд хэрэглэсэн талаар судалгаа хийгдээгүй байна. Гэвч тухайн насны бүлгийн хүмүүст хийсэн эмнэлзүйн ажиглалтаас үзэхэд илүү залуу өвчтөнүүдэд илэрч байснаас өөр гаж урвал ажиглагдаагүй байна. 
 • 18-аас доош насны хүүхдүүдэд хэрэглэхэд хангалттай хэмжээний мэдээлэл үгүй байна. 

Ерөнхий

 • Габапентинийг хоолтой хамт эсвэл хоолгүй ууж хэрэглэнэ. Эмч тунг багасгах, хэрэглэхээ зогсоох эсвэл өөр эмээр орлох хэрэгтэй гэж үзвэл өөрчлөлтийг хамгийн багадаа 1 долоо хоногийн турш аажмаар хийх хэрэгтэй. 
 • Идэвхтэй тунгийн хэмжээ нь өдөрт 900-1800 мг байна. 
 • өгч эхлүүлж, эсвэл хүснэгтэд харуулснаар тунг титрлэн хэрэглэх боломжтой. Үүний дараа тунг 3 ижил хуваасан тунгийн нийлбэр нь дээд хэмжээ болох өдөрт 2400 мг хүртэл ихэсгэж болно. Таталт сэргэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд өдөрт 3 удаа хэрэглэж буй тохиолдолд тун хоорондын зай нь 12 цагаас хэтрэх ёсгүй. 
Хүснэгтийн тун – анхны тун       
Тун  Эхний өдөр  2 дахь өдөр  3 дахь өдөр 
900 мг  Өдөрт 1 удаа 300 мг (орой)  Өдөрт 2 удаа 300 мг (өглөө болон орой)  Өдөрт 3 удаа 300 мг (өглөө, өдөр, орой) 

  3-12 настай  эпилепситэй өвтөнүүдэд

 • Эмчилгээ эхлэх тун:10-15 мг/кг/хоногт тунг тэнцүү хуваан (өдөрт 3 удаа) өгөх бөгөөд титржилт аажим нэмэгдсээр ойролцоогоор 3 хоногийн дараа идэвхтэй тунгийн хэмжээнд хүрнэ.

50 мг/кг/хоногт ба түүнээс дээш өндөр хэмжээтэй тунг удаан хугацааны клиникийн судалгаанд өвчтөнүүдэд зохимж сайтай байсан. Эм хоорондын хугацаа нь 12 цагаас хэтэрч болохгүй. 

Цусны сийвэн дэх  Габапентиний түвшинг хэмжих шаардлагагүй. Габапентиний сийвэн дэх түвшин  нь бусад таталтын эсрэг эмийн сийвэн дэх түвшинд нөлөөлөлгүй тул Габапентинийг бусад таталтын эсрэг эмүүдтэй цуг хэрэглэх боломжтой. 

Мэдрэлийн эмгэгийн өвдөлтийн үед насанд хүрэгсдэд

 • Опипентинийг өдөрт дээд тун болох 1800 мг хүртэл титржүүлэх хэрэгтэй. 
 • Идэвхтэй тун хүртэлх титржүүлэлт нь маш хурдан ихсэх боломжтой бөгөөд зөвхөн хэдхэн өдрийн турш буюу эхний өдөр 300 мг-аар 1 удаа, 2 дахь өдөр 300 мг-аар 2 удаа,  3 дахь өдөр 300 мг-аар 3 удаа хэрэглэснээр дээд тунд хүрдэг байна. Үүний дараа тунг өдөрт 3 удаа 300 мг тунг аажим дээд тун болох 1800 мг хоногт тун хүртэл өгч болно. 

Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай эпилепситэй ба мэдрэлийн эмгэгийн өвдөлттэй өвчтөнүүдэд хэрэглэх тун 

 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдалтай ба гемодиализ эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнүүдэд хэрэглэх тунг дараах хүснэгтэд оруулав. 
Бөөрний үйл ажиллагааны клиренс мл/merit  Хоногийн нийт тун  mg/hari 

Хэвийн тун 

   
≥80  900  1200  2400 
50-79  600  600  1200 
30-49  300  300  600 
15-29  150b  300  300 
15  150b  150b  150b 
 • Хоногийн нийт тунг өдөрт 3 удаа уух зарчмаар өгнө. 
  • Бөөрний үйл ажиллагаа хэвийн буюу креатининий клиренс нь 80 мл/мин бүхий өвчтөнд 900-2400мг/хоногт тунгаар хэрэглэнэ.
  • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай, креатининий клиренс нь <79 мл/мин бүхий өвчтөнд тунг бууруулж хэрэглэнэ.
 • Өдөр бүр 300 мг-аар хэрэглэнэ. 

Гемодиализ эмчилгээтэй өвчтөнүүдэд

 • Габапентинийг өмнө нь хэрэглэж байгаагүй гемодиализ эмчилгээтэй өвчтөнүүдэд эхний тун нь 300-400 мг байна. Гемодиализ эмчилгээний 4 цаг тутамд 200-300 мг Габапентинийг нэмж өгнө. Диализгүй өдөр нь Опипентинийг өгөхгүй. 
 • Габапентин эмчлгээг зогсоох эсвэл өөр таталтын эсрэг эмээр солих шаардлагатай тохиолдолд дор хаяж 1 долоо хоногийн турш аажим хийх шаардлагатай. 

Хэрэглэх аргачлал: 

 • Габапентинийг бүхлээр нь хангалттай хэмжээний усаар даруулж ууна. Хоолтой хамт эсвэл хоолны хооронд хэрэглэвэл зохимжтой. Өдөдрт 3 удаа хэрэглэж буй тохиолдолд эм хоорондын зай нь 12 цагаа илүүгүй байна. 
 • Өвчтөн Габапентинийг уухаа мартсан ба эм хоорондын зай 12 цагаас илүү болсон тохиолдолд нэмэлт тун өгөх эсэхийг эмчлэгч эмч шийднэ. 
 • Магнези ба алюмини агуулсан антацидтай хамт хэрэглэж буй тохиолдолд Габапентиний био-идэвхийг бууруулахгүйн тулд антацидийг хэрэглэснээс хойш 2 цагийн дараа ууж хэрэглэнэ. 
 • Хэрэглэх хугацаа нь тухайн эмнэлзүйн тохиолдлоос хамаарах ба эпилепсийн эмчилгээ нь ихэнхидээ урт хугацааны эмчилгээ байдаг. 
 • Хэрвээ Габапентиний эмчилгээг зогсоох, тунг бууруулах эсвэл өөр таталтын эсрэг эмээр солих шаардлагатай болсон тохиолдолд татлт дахин сэргэхээс сэргийлж тунг аажим бууруулж дор хаяж 1 долоо хоногийн турш өөрчлөх хэрэгтэй. 
 • Мэдрэлийн өвдөлттэй өвчтөнд 5 сараас дээш хугацаагаар хэрэглэсэн судалгаа үгүй байна. 
 • Хэвлийгээр өвдөх, нуруу өвдөх, ядрах, халуурах, толгой өвдөх, вирусийн гаралтай халдвар тусах 
 • Вазодилатаци-судас өргөсөх 
 • Өтгөн хатах, шүдний эмгэг, суулгалт, диспепси, хоолны дуршил ихсэх, ам хуурайших, толгой эргэх болон/эсвэл бөөлжих 
 • Цус ба тунгалагийн тогтолцоо: лейкопени-цагаан эсийн тоо багасах 
 • Захын хаван, жин нэмэгдэх 
 • Хугарал, булчин өвдөх 
 • Амнези, атакси, будилах, координаци алдагдах, сэтгэл гутрал, толгой эргэх, диартри, сэтгэл хөдлөлийн тогтворгүй байдал, нойргүйдэл, айдас, нистагм, унтаарах, чичрэх, бодол ухааны хомсдол илрэх. 
 • Ханиах, фарингит, ринит 

Үйлдлийн механизм

 • Габапентин нь мэдрэлийн сэрэл дамжуулагч гама-аминобутирын хүчилтэй (ГАБХ)-тэй бүтцийн хувьд төстэй боловч түүний үйлдлийн механизм нь ГАБХ-ийн синапстай урвалд ордог Валпроат, Барбитурат, Бензодиазепин, ГАБХ трансаминазыг дарангуйлагч, ГАБХ-ийн эргэн хамагдалтыг дарангуйлагч, ГАБХ антагонист, ГАБХ эмийн урьдал бодис зэрэг эмүүдээс ялгаатай юм. 
 • Морфинийг хэрэглээд 2 цагийн дараа Морфиний болон Габапентиний хэрэглээний фармакокинетикт ямар нэгэн урвал илрээгүй байна. Ямар нэгэн өөр харилцан үйлчлэл илэрч буй эсэх нь тодорхойгүй байна. 
 • Габапентин нь Фенобарбитал, Фенитоин, Валпроны хүчил, Карбамезапин зэрэг эмүүдэд харилцан нөлөө үзүүлэхгүй. 
 • Фармакологийн нөлөө үзүүлээгүй байна. 
 • Габапентинийг антацидтэй хамт хэрэглэхэд Габапентиний био-идэвхи нь 20% болж буурдаг байна. Иймд Габапентинийг антацид ууснаас хойш 2 цагийн дараа хэрэглэх нь зүйтэй. 
 • Габапентиний бөөрний ялгаралтыг пробенецид өөрчилдөггүй. 
 • Циметидинтэй хамт хэрэглэхэд эмнэлзүйн ач болбогдолгүйгээр үл мэдэг нөлөөлдөг. 
 • Алкохол болон эмийн хамаарал нь габапентиний ТМС-д үзүүлэх нөлөөг хүчжүүлж гаж нөлөөг ихэсгэнэ. 

Лабораторийн тест

 • Шээсний уургийг хэмжихийн тулд сульфосалицилийн хүчлийн депозицийг лабораторийн тест-д хуурамч эерэг үзүүлэх боломжтой учраас илүү тодорхой хэмжихийг зөвлөдөг байна. 

Ерөнхий

 • Габапентинд таталт сэргэх баталгаа байхгүй ч таталтын эсрэг эмийг хэрэглэхээ зогсоовол эпилептик өвчтөнүүд таталтын статуст орох боломжтой. 
 • Габапентин нь абсенс таталтын-таталтгүй үед эмчилгээний үр дүнгүй хэмээн үздэг байна. 
 • Эмийг морфинтой хамт хэрэглэх шаардлагатай өвчтөнүүдэд Габапентиний цусан дахь түвшин ихсэх боломжтой. Төв мэдрэлийн тогтолцоо дарангуйлагдах-депресс шинж тэмдэг буюу нойрмогших шинж илэрч болох бөгөөд ийм тохиолдолд  Габапентин эсвэл Морфиний тунг багасгах шаардлагатай. 

Өвчтөнүүдэд өгөх мэдээлэл

Габапентиний аюулгүй байдал болон үйлчилгээг баталгаажуулахын тулд зарим мэдээлэл болон зааварчилгааг мэдэх хэрэгтэй: 

 • Өөрийн эмчдээ эмчийн заавраар эсвэл зааваргүй уусан эм болон Габапентиний эмчилгээний үед архи хэрэглэсэн эсэхээ хэлнэ үү. 
 • Өөрийн эмчдээ өөрийгөө жирэмсэн эсэх эсвэл жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа эсвэл Габапентиний эмчилгээний үед жирэмсэлсэн эсэхээ хэлнэ үү. 
 • Габапентин нь хөхний сүүгээр ялгардаг бөгөөд хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээ нь тодорхой бус байна. Тиймээс хөхөөр хооллож буй эсэхээ өөрийн эмчдээ хэлнэ үү. 
 • Габапентин нь машин барих эсвэл аюултай технологоор ажиллах чадварыг алдагдуулж болзошгүй. Энэхүү эмчилгээ нь тухайн үйлдэлд нөлөөлөхгүй гэдэг нь батлагдахаас нааш машин барих эсвэл аюултай техник дээр ажиллахыг хориглоно. 
 • Таталт дахин сэргэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд өдөрт 3 удаа ууж байгаа тохиолдолд эм хоорондын хугацаа нь 12 цагаас хэтрэх ёсгүй.

Жолоо барих болон төхөөрөмжтэй ажиллах чадварт үзүүлэх нөлөөлөл

 • Өвчтөнүүд эмчилгээний үед  машин жолоодох болон аюултай төхөөрөмж дээр ажиллахгүй байх нь зүйтэй. 
 • Зөвхөн аюултай төхөөрөмжтэй ажиллах чадварт нөлөө үгүй гэдэг нь батлагдтал эдгээр төхөөрөмжөөр ажиллахгүй  байхыг зөвлөх хэрэгтэй. 
 • Хөхний сүүгээр ялгардаг байна. Хөхүүл хүүхдэд үзүүлэх нөлөөлөл нь тодорхойгүй байна.
 • Габапентин нь хөхүүл эхэд зөвхөн эерэг үйлчилгээ нь эрсдэлээсээ илүү үед л ашиглаж болно. 

Хадгалах нөхцөл: 

 • <30°С хэмдлгэрлээс хамгаалан хадгална. 

Савлалт: 

 • Опипентин 300 капсул: нэг хайрцагт 3 хавтгай, тус бүр 10 капсул агуулсан/DKL1418827001A1 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.