Оспамокс
500 мг
Амоксициллин – Amoxicillin
Sandoz GmbH
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 1150

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 345

Даатгуулагч төлөх дүн: 805

Эмчийн ангилал:

A, B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Насанд хүрэгсэд болон хүүхдийн дараах халдварын эмчилгээнд хэрэглэнэ. 

 • Бактерийн гаралтай цочмог синусит 
 • Дунд чихний цочмог үрэвсэл 
 • Стрептококкын гаралтай цочмог тонзиллит ба фарингит 
 • Архаг бронхитын хурцдал 
 • Эмнэлгийн бус уушгины үрэвсэл 
 • Цочмог цистит 
 • Жирэмсэн үеийн шинж тэмдэггүй бактериури 
 • Цочмог пиелонефрит 
 • Балнад, иж балнад 
 • Нэвчээс (флегмон) болон тархсан шүдний буглаа 
 • Хиймэл үений халдвар 
 • Helicobacter-ыг устгах 
 • Лаймын өвчин
 • Эндокардитаас сэргийлэх
 • Бактерийн эсрэг эмийг хэрэглэх тусгай удирдамжинд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 
 • Бэлдмэлийн найрлага дахь үйлчлэгч болон туслах бодис, ямар нэгэн пенициллинд хэт мэдрэгшилтэй хүмүүс 
 • Бета-лактамын бусад бэлдмэлд (жишээ нь цефалоспорин, карбапенем, монобактам) хүнд явцтай түргэн хэлбэрийн харшлын урвал (жишээ нь анафилаксси) илэрч байсан өгүүлэмжтэй хүмүүс
 • Ууж хэрэглэнэ. Шахмалыг зажилж бутлахгүйгээр шингэнээр (жишээ нь аяга ус) даруулж залгина. Хооллох нь амоксициллины шимэгдэлтийг багасгадаггүй.
 • Эмчилгээг бэлдмэлийг судсанд тарих тунгийн зөвлөмжийн дагуу тарьж эхэлж болох ба  дараа нь ууж үргэлжлүүлнэ. 

Тун 

 • Тодорхой халдварын эмчилгээнд сонгох амоксициллины тун нь дараах хүчин зүйлээс хамаарна. 
 • Байх магадлалтай үүсгэгч ба тэдгээрийн бактерийн эсрэг эмэнд мэдрэг чанар 
 • Халдварын явц ба байрлал 
 • Өвчтөний нас, биеийн жин, бөөрний үйл ажиллагаа, доор зааснаар. 

Эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг халдварын хэлбэр, өвчтөний хариу урвал зэргээс хамаарч аль болох богино хугацаагаар хэрэглэх зарчмыг баримтлан тогтооно. Зарим халдварын үед илүү удаан хугацааны эмчилгээ шаардагдаж болно. (удаан хугацааны эмчилгээний тухай “онцгой анхааруулга ба болгоомжлол” гэсэн хэсгээс үз) 

 Насанд хүрэгсэд ба 40кг-с дээш жинтэй хүүхэд 

Хэрэглэх заалт*  Тун * 
Бактерийн гаралтай цочмог синусит  250мг-500мг-р 8 цагийн зайтай буюу эсвэл 750мг-1г-р 12 цагийн зайтай. 

 

Хүнд халдварын үед 750мг-1г-р 8 цагийн зайтай 

Цочмог циститийг 1 өдөр 3г тунгаар хоногт 2 удаа хэрэглэж эмчилж болно. 

Жирэмсэн үеийн шинж тэмдэггүй бактериури   
Цочмог пиелонефрит   
Нэвчээс (флегмон) болон тархсан шүдний буглаа   
Цочмог цистит   
Дунд чихний цочмог үрэвсэл  500мг тунгаар 8 цагийн зайтай, 750мг-1г тунгаар 12 цагийн зайтай. 

Хүнд халдварын үед 750мг-1г-р 8 цагийн зайтай 10 өдрийн турш. 

Стрептококкын гаралтай цочмог тонзиллит ба фарингит   
Архаг бронхитын хурцдал   
Эмнэлгийн бус уушгины үрэвсэл  500мг-1г тунгаар 8 цагийн зайтай 
Балнад иж балнад  500мг-2г-р 8 цагийн зайтай 
Хиймэл үений халдвар  500мг-1г-р 8 цагийн зайтай 
Эндокардитаас сэргийлэх  2г-р ажилбараас 30-60 минутын өмнө 1 удаа 
Helicobacter-ыг устгах  750мг-1г тунгаар хоногт 2 удаа, протоны шахуургыг хориглогч (жишээ нь омепразол, лансопразол) болон бусад антибиотиктой (жишээ нь кларитромицин, метронидазол) хамт 7 өдрийн турш 
Лаймын өвчин (“Онцгой анхааруулга ба болгоомжлол” гэсэн хэсгийг үз)  Эрт шат: 500мг-1г-р 8 цагийн зайтай 4г/хоног дээд тун  хүртэл, хэд хувааж, 14 хоногийн  (10-21 өдөр) турш. 

Хожуу шат (системийн гэмтэл): 

500мг-2г тунгаар 8 цагийн зайтайгаар 6г/хоног дээд тун хүртэл, хэд хувааж, 10-30 хоногийн турш. 

* тухайн хэрэглэх заалт бүрт зориулсан эмчилгээний тусгай удирдамжийг анхаарах хэрэгтэй.   

 40кг-аас бага жинтэй хүүхэд 

 • Амоксициллиныг хүүхдэд тэдэнд илүү тохиромжтой бусад эмийн хэлбэрээр хэрэглэнэ. 6 сараас бага насны хүүхдэд амоксициллины хүүхдийн хөвмөлийг хэрэглэнэ. 

40кг болон түүнээс дээш жинтэй хүүхдэд амоксициллиныг насанд хүрэгсдийн тунгаар хэрэглэнэ. 

Зөвлөж буй тун:

Хэрэглэх заалт +  Тун + 
Бактерийн гаралтай цочмог синусит  Хоногт 20-90мг/кг тунгаар хэрэглэх ба хоногийн тунг хэд хувааж хэрэглэнэ.* 
Дунд чихний цочмог үрэвсэл   
Эмнэлгийн бус уушгины үрэвсэл   
Цочмог цистит   
Цочмог пиелонефрит   
Нэвчээс (флегмон) болон тархсан шүдний буглаа   
Стрептококкын гаралтай цочмог тонзиллит ба фарингит  Хоногт 40-90мг/кг тунгаар хэрэглэх ба хоногийн тунг хэд хувааж хэрэглэнэ.* 
Балнад иж балнад  Хоногт 100мг/кг тунгаар хэрэглэх ба хоногийн тунг 3 хувааж хэрэглэнэ. 
Эндокардитаас сэргийлэх  50мг/кг тунгаар ууж хэрэглэх ба ажилбараас 30-60 минутын өмнө 1 удаа. 
Лаймын өвчин (“Онцгой анхааруулга ба болгоомжлол” гэсэн хэсгийг үз)  Эрт шат: Хоногт 25-50мг/кг тунгаар хэрэглэх ба хоногийн тунг 3 хувааж 10-21 өдөр хэрэглэнэ. 

Хожуу шат (системийн гэмтэл): Хоногт 100мг/кг тунгаар хэрэглэх ба хоногийн тунг 3 хувааж 10-30 өдөр хэрэглэнэ. 

+ тухайн хэрэглэх заалт бүрт зориулсан эмчилгээний тусгай удирдамжийг анхаарах хэрэгтэй. 

* хоногт 2 удаа хэрэглэх тунгийн дэглэмийг зөвхөн тунг дээд хязгаараар хэрэглэх үед ашиглана. 

 

Настангуудийн хэрэглээ 

 • Бэлдмэлийн тунг зохицуулах шаардлагагүй. 

Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлт 

Бөөрний түүдгэнцрийн фильтраци (мл/мин)  Насанд хүрэгсэд, 40кг ба түүнээс дээш жинтэй хүүхэд  40кг-аас бага жинтэй хүүхэд# 
>30  Тунг зохицуулах шаардлагагүй  Тунг зохицуулах шаардлагагүй 
10-30  Дээд тал нь 500мг тунгаар хоногт 2 удаа  15мг/кг тунгаар хоногт 2 удаа (дээд тал нь 500мг тунгаар хоногт 2 удаа) 
<10  Дээд тал нь хоногт 500мг тунгаар  15мг/кг тунгаар хоногт 1 удаа (дээд тал нь 500мг) 
# ихэнх тохиолдолд тарьж хэрэглэх эмчилгээ илүү тохиромжтой     

Гемодиализ-д байгаа өвчтөн 

 • Амоксициллиныг цусны эргэлтээс гемодиализын замаар гаргаж болно. 
  Гемодиализ 
Насанд хүрэгсэд, 40кг ба түүнээс дээш жинтэй хүүхэд  Хоногт 15мг/кг тунгаар 1 удаа хэрэглэнэ. 

 

Гемодиализ явуулахаас өмнө 15мг/кг 1 нэмэлт тунг хэрэглэнэ. Гемодиализ явуулсны дараа эргэлдэх цусан дахь үйлчлэгч бодисын түвшинг эргэж сэргээх зорилгоор дахин 1 удаа 15мг/кг тунг хэрэглэнэ. 

Хэвлийн диализ-д байгаа өвчтөн

 • Дээд тун: 500мг/хоног. 

Элэгний үйл ажиллагааны өөрчлөлт 

 • Бэлдмэлийн тунг болгоомжтой сонгох хэрэгтэй ба  элэгний үйл ажиллагааг тогтмол хянана. 

 Бэлдмэлийг хэрэглэлгүй мартаж өнгөрөөсөн тохиолдолд 

 • Хэрэв та бэлдмэлийг хэрэглэлгүй мартаж өнгөрөөсөн бол зөвхөн энэ тухайгаа санасан үедээ ердийн тунгаар хэрэглээрэй. Цаашдаа бэлдмэлийг өмнөх схемээр үргэлжлүүлэн хэрэглэнэ. Мартаж өнгөрөөсөн тунг нөхөхийн тулд тунг давхарлаж хэрэглэж болохгүй.

 Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө

 • Бэлдмэлийн тун хэтэрсэн тохиолдолд хоол боловсруулах замын зүгээс шинж (дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах) илрэх ба ус электролитийн тэнцвэр алдагдаж болно.
 • Амоксициллин хамааралт шээсэнд талст илрэх шинж ажиглагдаж энэ нь зарим тохиолдолд бөөрний дутагдалд хүргэнэ. Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөн ба бэлдмэлийг өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа өвчтөнд таталт илэрч болно.
 • Хоол боловсруулах замын зүгээс илрэх өөрчлөлтийн үед шинж тэмдгийн эмчилгээ хийнэ. Энэ үед ус электролитийн тэнцвэрийг эргэж сэргээхэд анхаарах хэрэгтэй.
 • Амоксициллиныг бие махбодоос гемодиализын замаар гадагшлуулж болно

Хамгийн их илэрдэг гаж нөлөө нь суулгалт, дотор муухайрах, арьсны урвал юм. Гаж нөлөө илрэх давтамжийг ангилахдаа дараах нэршлийг хэрэглэсэн.

 • Байнга илрэх (≥1/10)
 • олонтаа илрэх (≥1/100 <1/10)
 • Хааяа илрэх (≥1/1000 <1/100)
 • Ховор илрэх (≥1/10000 <1/1000)
 • Маш ховор илрэх (<1/10000)
 • Давтамж тодорхойгүй (байгаа мэдээллээр үнэлэх боломжгүй). 

Халдвар ба шимэгч 

 • Маш ховор: арьс ба салст бүрхүүлийн кандидоз 

Цус ба тунгалгийн системийн зүгээс илрэх өөрчлөлт 

 • Маш ховор: эргэх шинжтэй лейкопени (хүнд явцтай нейтропени буюу эсвэл агранулоцитозыг оруулаад), эргэх шинжтэй тромбоцитопени ба цус задралын цус багадалт. цус гоожих хугацаа ба протромбины хугацаа уртсах. 

Дархлалын системийн зүгээс илрэх өөрчлөлт 

 • Маш ховор: хүнд явцтай харшлын урвал (судас мэдрэлийн хаван, анафилакси, ийлдсийн өвчин,  харшлын гаралтай судасны үрэвслийг оруулаад)
 • Давтамж тодорхойгүй: Яриша-Герксхаймерын урвал. 

Мэдрэлийн системийн зүгээс илрэх өөрчлөлт 

 • Маш ховор: гиперкинези, толгой эргэх, таталдаа.
 • Давтамж тодорхойгүй: бактерийн бус гаралтай менингит 

Хоол боловсруулах замын зүгээс илрэх өөрчлөлт: 

 • Олонтаа: суулгах, дотор муухайрах.
 • Хааяа: бөөлжих
 • Маш ховор: антибиотик хамааралт бүдүүн гэдэсний үрэвсэл (хуурамч мембрант бүдүүн гэдэсний үрэвсэл, бүдүүн гэдэсний цусархаг үрэвсэл зэргийг оруулаад), хар үсэрхэг хэл 

Элэг ба цөс ялгаруулах замын зүгээс илрэх өөрчлөлт 

 • Маш ховор: элэгний үрэвсэл, цөс зогсонгишлын шарлалт, АЛТ ба АСТ-ын түвшин дунд зэрэг ихсэх. 

Арьс ба арьсан доорх өөхөн эдийн зүгээс илрэх өөрчлөлт: 

 • Олонтаа: арьсны тууралт
 • Хааяа: загатнаа, чонон хөрвөс.
 • Маш ховор: дараах арьсны урвал: олон хэлбэрийн улайрал, Стивенс-Джонсоны хам шинж, эпидермийн хордлогот үхжил,  арьсны цэврүүт болон эксфолиатив үрэвсэл, цочмог явцтай экзантем хэлбэрийн тархмал цэврүүтэл,  эозинофили болон системийн шинж бүхий  эмийн бэлдмэл хэрэглэсний улмаас илрэх хариу урвал (тууралт, халууралт бүхий томуу төст шинж, тунгалгийн булчирхай томрох, цусны шинжилгээний үр дүн хэвийн түвшнээс хэлбэлзэх (лейкоцитын (эозинофили) тоо ихсэх ба элэгний ферментийн түвшин ихсэх)), түүнчлэн DRESS хам шинж гэж нэрлэгддэг. 

Бөөр ба шээс ялгаруулах замын зүгээс илрэх өөрчлөлт 

 • Маш ховор: бөөрний завсрын эдийн үрэвсэл, нефрит, шээсэнд талст илрэх. 

Гаж нөлөөнйи талаар мэдээлэх нь

Эмийн бэлдмэлийг бүртгэсний дараа уг бэлдмэлийн “ашигтай нөлөө/ эрсдлийн” харьцааг тасралтгүй хянах зорилгоор  сэжиглэж буй гаж нөлөөний талаар мэдээлэх нь маш чухал. Эмийн бэлдмэлийн үр нөлөө үзүүлэхгүй байдал болон гаж нөлөөний талаар  үндэсний мэдээллийн системээр дамжуулан мэдээлэхийг эмнэлгийн ажилтан зөвлөнө. 

Хэрэв өвчтөнд ямар нэгэн гаж нөлөө илэрсэн бол эмчтэйгээ зөвлөхийг зөвлөнө. Уг зөвлөмж нь  бүх гаж нөлөө, ялангуяа эм хэрэглэх зааварт тэмдэглэгдээгүй гаж нөлөөнд хамаарна. Түүнчлэн та эмийн бэлдмэлийг хэрэглэх үед илрэх гаж нөлөөний талаар (бэлдмэлийн үр нөлөө үзүүлэхгүй байгаа талаар мөн орно) мэдээллийн санд мэдээлж болно. Эмийн бэлдмэлийн гаж нөлөөг мэдээлэх нь уг бэлдмэлийн аюулгүй байдлын талаар илүү их мэдээллээр хангахад тусална. 

 • Амоксициллин нь бактерийн эсийн ханын бүтцийн бүрэлдэхүүн болох пептидогликаны нийлэгжих процесст оролцдог нэг болон хэд хэдэн   ферментийг (ихэвчлэн пенициллин холбох уураг гэж нэрлэдэг) дарангуйлдаг хагас нийлэг пенициллин (бета-лактамын антибиотик) юм. Пептидогликаны нийлэгжил дарангуйлагдсанаар эсийн ханын бат бөх чанар алдагдаж эс хайлж үхэлд хүрэхийг нөхцөлдүүлдэг.
 • Амоксициллин нь тэсвэртэй бактерийн ялгаруулдаг бета-лактамаза ферментийн үйлчлэлээр задардаг учир уг ферментийг ялгаруулдаг бичил биетэнд идэвхгүй байна.
 • Бактерийг дарангуйлах хамгийн бага концентрациас дээш концентрацийг барих хугацаа нь (T>MIC) амоксициллины үйлдлийг тодорхойлогч үндсэн хүчин зүйл болдог.
 • Амоксициллинд тэсвэртэй болох үндсэн механизмд бактерийн бета-лактамаза-р идэвхгүйжих, пенициллин холбох уураг өөрчлөгдөж  улмаар бактерийн эсрэг эмийн байтайгаа адил төст чанар нь багасах зэрэг механизм орно.
 • Бактерийн үл нэвтрүүлэх чанар буюу эсвэл бактерийн эсээс гадагшлуулах идэвхтэй зөөгдөлтийн механизм зэрэг нь тэсвэржилтийн шууд шалтгаан болох буюу эсвэл тэсвэржилт үүсэхийг (ялангуяа грам сөрөг бактерийн) нөхцөлдүүлдэг. 

 Хязгаарын концентраци 

EUCAST-ын (бактерийн эсрэг эмэнд мэдрэг байдлыг нь тодорхойлдог Европын зөвлөл) зөвлөсөн бактерийг дарангуйлах хамгийн бага концентрацийн (MIC) хязгаарын үзүүлэлт. 

Бичил биетэн  Бактерийг дарангуйлах хамгийн бага концентрацийн (MIC) хязгаарын үзүүлэлт (мг/л)   
  Мэдрэг ≤  Тэсвэртэй > 
Enterobacteriaceae  81  8 
Staphylococcus spp.  Тайлбар2,3  Тайлбар2,3 
Enterococcus spp.4  4  8 
Streptococcus A, B, C, G бүлэг  Тайлбар5  Тайлбар5 
Streptococcuspneumoniaе  Тайлбар6  Тайлбар6 
Viridans бүлгийн стрептококк  0,5  2 
Haemophilus influenzaе  27  27 
Moraxella catharrhalis  Тайлбар8  Тайлбар8 
Neisseria gonorrhoeae9  Тайлбар9  Тайлбар9 
Neisseria meningitides  125  1 
Clostridum difficile10-с бусад грам эерэг агааргүйтэн бактери  4  8 
Грам сөрөг агааргүйтэн бактери10  0,5  2 
Helicobacter pylori  0,12511  0,12511 
Pasteurella multocida  1  1 
Aerococcus sanguinicola ба urinae  Тайлбар12  Тайлбар12 
Kingella kingae  0,12513  0,12513 
Фармакокинетик/фармакодинамикын харьцааны хязгаарын концентраци (тодорхой зүйлийн үүсгэгчтэй холбоогүй)  2  8 
 1. Энтеробактерийн зэрлэг типийг аминопенициллинд мэдрэг гэж үздэг. Зарим оронд E.coli ба P.mirabilis-ын зэрлэг тип нь дунд зэрэг тэсвэржилттэй гэж үздэг. Энэ тохиолдолд мэдрэг бичил биетний хувьд бактерийг дарангуйлах хамгийн бага концентрацийн хязгаарын үзүүлэлт ≤0,5мг/мл болон дарангуйлах бүсийн диаметрийн хязгаарын үзүүлэлт ≥50мм-ийг хэрэглэдэг.
 2. Ихэнх стафилококк нь пенициллиназа ялгаруулдаг бөгөөд бензилпенициллин, феноксиметилпенициллин, ампициллин, амоксициллин, пиперациллин, тикарциллинд тэсвэртэй байдаг.  Метициллинд мэдрэг пенициллиназа-сөрөг үүсгэгчийг уг үйлчлэгч бодист мэдрэг гэж үзэж болно. Метициллинд мэдрэг пенициллиназа-эерэг үүсгэгчийг бета-лактамаза-г хориглогч болон изоксазолилпенициллиний (оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, флуклоксациллин) хавсарсан бэлдмэлд мэдрэг байна. Метициллинд тэсвэртэй үүсгэгч (заримаас нь бусад) нь бета лактамын цагирагт бүтэцтэй бүх үйлчлэгч бодист тэсвэртэй байна.
 3. Ампициллинд мэдрэг S.saprophyticus нь mecA-сөрөг бөгөөд ампициллин, амоксициллин, пиперациллинд (бета лактамаза-г дарангуйлагчтай буюу эсвэл дарангуйлагчгүй) мэдрэг байна.
 4. Бета лактамаза-г дарангуйлагчтай буюу эсвэл дарангуйлагчгүй ампициллин, амоксициллин, пиперациллинд мэдрэг эсэхийг ампициллины мэдрэг байдал дээр үндэслэж тогтоож болно.
 5. А, В, С, G бүлгийн стрептококкын пенициллинд (В бүлгийн стрептококкын феноксипенициллин, изоксазолилпенициллинд мэдрэг чанараас бусад) мэдрэг эсэхийг бензилпенициллиний мэдрэг байдал дээр үндэслэж тогтоож болно.
 6. Пенициллиний (бензилпенициллинээс бусад) хязгаарын концентрацид  зөвхөн менингитийн бус үүсгэгч хамаарна. Бензилпенициллинд бүрэн мэдрэг (MIC≤0,06мг/л болон зээрэнцэг нэвчүүлэх аргаар тодорхойлсон үр дүнгээр оксациллинд мэдрэг) үүсгэгч нь гаргасан эмнэл зүйн хязгаарын концентрацийн хувьд  бета лактамын бодист мэдрэг гэж үзнэ. Ампициллинд  дунд зэргийн тэсвэржилттэй үүсгэгчийн хувьд  ампициллин, амоксициллин, амоксициллин-клавуланы хүчлийг ууж хэрэглэхээс зайлсхийнэ. Мэдрэг чанарыг ампициллины бактерийг дарангуйлах хамгийн бага концентрацид (MIC) суурилж тогтооно.
 7. Хязгаарын концентрацийн үзүүлэлтийг судсанд тарих үеийн мэдээлэл дээр үндэслэсэн.Бета-лактамаза эерэг үүсгэгчийг бета-лактамазыг хориглогч хэрэглээгүй үед ампициллин, амоксициллин, пиперациллинд тэсвэртэй гэж үзэж болно. Бета-лактамазыг тодорхойлохын тулд  хромогены цефалоспорины сорилыг ашигладаг.
 8. M.catarrhalis-ын ихэнх омог бета-лактамаза ялгаруулдаг ба түүний ялгаралт нь  аажим явагддаг бөгөөд in vitro орчны сорилд сул урвал өгдөг. Бета-лактамаза ялгаруулдаг омог нь бета-лактамазыг хориглогч хэрэглээгүй үед пенициллин ба аминопенициллинд тэсвэртэй гэж үзэх хэрэгтэй.
 9. Бета-лактамаза байгаа эсэхийг үргэлж шинжлэх хэрэгтэй. Хэрэв сорил эерэг гарвал бензилпенициллин, ампициллин, амоксициллинд тэсвэртэй байна. Бета-лактамаза-г тодорхойлохын тулд хромогены цефалоспорины сорилыг ашиглаж болно. Бета-лактамаз-сөрөг үүсгэгчийн ампициллин болон амоксициллинд мэдрэг эсэхийг бензилпенициллинд мэдрэг байдал дээр үндэслэж тогтоож болно.
 10. Ампициллин, амоксициллин, пиперациллин, тикарциллинд мэдрэг эсэхийг бензилпенициллиний мэдрэг байдал дээр үндэслэж тогтоож болно.
 11. Хязгаарын концентрацийн үзүүлэлтийг зэрлэг типийн үүсгэгчийг мэдрэг чанар нь багассан үүсгэгчээс тусгаарладаг тархвар судлалын хязгаарлалтын цэг (ECOFFs) дээр үндэслэнэ.
 12. Мэдрэг эсэхийг нь ампициллинд мэдрэг байдал дээр үндэслэж тогтооно.
 13. Мэдрэг эсэхийг нь бензилпенициллинд мэдрэг байдал дээр үндэслэж тогтооно. 

Зарим зүйлийн тэсвэржилтийн тархалт нь газар зүйн байрлал болон цаг хугацааны хамааралтай байх ба үүнтэй холбоотойгоор ялангуяа хүнд халдварын үед антибиотикт тэсвэржилтийн тухайн бүс нутгийн мэдээллийг гаргаж авах хэрэгтэй. Хэрэв тухайн бүс нутгийн  антибиотикт тэсвэржилтийн үзүүлэлт нь эргэлзээтэй (бэлдмэлийн үр нөлөө дор хаяж зарим хэлбэрийн халдварын хувьд) гарвал нарийн мэргэжлийн мэргэжилтний тусламжинд хандана. 

 • In vitro орчинд бичил биетний амоксициллинд мэдрэг байдал 
 • Ердийн мэдрэг бичил биетэн 
 • Грам эерэг агаартан бактери: Enterococcus faecalis,  бета-цус задлагч стрептококк (А,В,С G бүлэг), Listeria monocytogenes. 
 • Олдмол тэсвэржилт үүсгэх боломжтой бичил биетэн 
 • Грам сөрөг агаартан бактери: Escherichia coli, Haemophilus influenza, Helicobacter pylori, Proteus mirabilis, Salmonella thypi, Salmonella parathypi, Pasteurella multocida.
 • Грам эерэг агаартан бактери: коагулаз-сөрөг стафилококк, Staphylococcus aureus**, Streptococcus pneumonia, Viridans бүлгийн стрептококк.
 • Грам эерэг агааргүйтэн бактери: Clostridum spp.
 • Грам сөрөг агааргүйтэн: Fusobacterium spp.
 • Бусад: Borrelia burgdorferi 
 • Байгалийн тэсвэржилттэй бичил биетэн* 
 • Грам эерэг аграатан бактери: Enterococcus faecium*
 • Грам сөрөг агаартан бактери: Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp.
 • Грам сөрөг агааргүйтэн бактери: Bacteroides spp. (Bacteroides fragilis-ын олон омог тэсвэртэй)
 • Бусад: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp. 

* Олдмол тэсвэржилтгүй байгалийн завсрын мэдрэг байдал 

** Бараг бүх S.aereus пенициллиназа ялгаруулдаг ба амиксициллинд тэсвэртэй байдаг. Үүнээс гадна метициллинд тэсвэртэй бүх омог амоксициллинд тэсвэртэй байна.

 • Амоксициллин нь рН физиологийн түвшинд усан уусмалд бүрэн уусдаг. Ууж хэрэглэх үед амоксициллины биохүрэхүй нь ойролцоогоор 70%-д хүрнэ. Цусан дахь концентраци нь дээд хэмжээндээ хүрэх хугацаа нь (Tmax) ойролцоогоор 1 цаг байна.
 • Амоксициллиныг өлөн үедээ 250мг тунгаар хоногт 3 удаа хэрэглэсэн эрүүл хүмүүсийн цусан дахь дээд концентраци нь 3,3±1,12мкг/мл байх ба концентраци нь дээд хэмжээндээ хүрэх хугацаа нь дунджаар 1,5 цаг (1.0-2.0 хүрээнд), AUC(0-24ц)-ын үзүүлэлт нь 26,7±4,56мкг*цаг/мл, хагас ялгарлын хугацаа нь (T1/2) нь 1,36±0,56 ц тус тус байна.
 • 250-3000мг тунгийн хүрээнд биохүрэхүй нь (үзүүлэлт: AUC ба Cmax) тунгаас шугаман шууд хамааралтай байдаг. Хоолтой хамт хэрэглэх нь бэлдмэлийн шимэгдэлтэнд нөлөөлдөггүй.
 • Бэлдмэлийг гемодиализын тусламжтайгаар бие махбодоос гадагшлуулж болно.
 • Цусны сийвэн дэх амоксициллины нийт агууламжийн ойролцоогоор 18% нь уурагтай холбоот байдлаар байдаг. Тархалтын эзлэхүүн нь дунджаар 0,3-0,4л/кг байна.
 • Амоксициллиныг судсанд тарьж хэрэглэсний дараа цөсний хүүдий, хэвлийн ханын эд, арьс, өөхөн эд, булчингийн эд, синовиаль болон хэвлийн шингэн, цөс, идээнд тус тус тодорхойлогддог.
 • Амоксициллин нь бага хэмжээгээр нугасны шингэнд нэвтэрдэг.
 • Амьтанд хийсэн судалгаагаар бэлдмэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь эдэд илэрхий саатдаг болох нь нотлогдоогүй.
 • Амоксициллин хөхний сүүнд нэвтрэх ба мөн ихсийн хоригийг нэвтэрдэг.
 • Амоксициллин нь анхны тунгийн 10-25%-с илүүгүй хэмжээгээр идэвхгүй пенициллийн хүчил хэлбэрээр шээстэй ялгарна.
 • Үндсэндээ бөөрөөр гадагшилна.
 • Эрүүл хүмүүсд амоксициллины хагас ялгарлын дундаж хугацаа ойролцоогоор 1 цаг, нийт клиренс нь ойролцоогоор 25л/цаг байна.
 • Амоксициллиныг 250мг буюу эсвэл 500мг тунгаар 1 удаа хэрэглэсний дараа  ойролцоогоор 60-70% нь эхний 6 цагийн туршид өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр  шээстэй ялгардаг. Шээстэй ялгарах нь 24 цагийн хугацаанд 50-85% байна.
 • Пробенецидтэй хамт хэрэглэж байгаа үед  амоксициллины ялгаралт саатдаг. 

Нас 

 • Амоксициллины хагас ялгарлын хугацаа нь 3 сараас 2 настай болон түүнээс дээш насны хүүхэд, түүнчлэн насанд хүрэгсдэд адил байдаг. Төрсний дараах эхний 7 хоногт байгаа маш бага насны хүүхдэд (дутуу төрсөн нярай)  бөөрөөр ялгарах зам нь бүрэн хөгжөөгүй байдаг учир хоногт 2-с олон удаа хэрэглэхгүй.
 • Өндөр настай хүмүүсийн бөөрний үйл ажиллагаа нь сулрах магадлал өндөр байдаг учир бэлдмэлийн тунг болгоомжтой сонгох ба бөөрний үйл ажиллагааг хянах шаардлагатай. 

Хүйс 

 • Амоксициллины фармакокинетик өвчтөний хүйснээс хамаардаггүй.

Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлт 

 • Амоксициллины сийвэнгийн нийт клиренс бөөрний үйл ажиллагааны багасалтаас шууд хамаарч буурдаг. 

Элэгний дутагдал 

 • Элэгний дутагдалтай өвчтөний эмчилгээг болгоомжтой явуулах ба элэгний үйл ажиллагааг тогтмол хянах шаардлагатай. 

Эмнэл зүйн өмнөх аюулгүй байдлын талаарх мэдээлэл 

 • Эмнэл зүйн өмнөх судалгаагаар бэлдмэлийг хүнд хэрэглэхэд аюулгүй болох нь тогтоогдсон.
 • Амоксициллины хавдар үүсгэдэг эсэхийг тогтоох судалгаа хийгдээгүй

Пробенецид

 • Пробенецид нь амоксициллины бөөрний сувганцрын шүүрлийг багасгадаг. Пробенецидтэй хамт хэрэглэхийг зөвлөхгүй. Учир нь тэрээр амоксициллины цусан дахь түвшинг ихэсгэж түүнийг удаан хугацаагаар барьдаг. 

Аллопуринол

 • Амоксициллины эмчилгээний үед  аллопуринолыг хамт хэрэглэвэл арьсны харшлын урвал илрэх эрсдэл ихэсдэг. 

Тетрациклин

 • Тетрациклин болон бактерийн өсөлт үржлийг саатуулдаг бусад бэлдмэл амоксициллины бактерийг үхүүлэх үйлдэлд нөлөөлж болно. 

Ууж хэрэглэдэг цусны бүлэгнэлтийг саатуулагч бэлдмэл

 • Ууж хэрэглэдэг цусны бүлэгнэлтийг саатуудаг бэлдмэлийг пенициллиний бүлгийн антибиотиктой эмнэл зүйн практикт өргөн хэрэглэдэг бөгөөд энэ үед тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийн талаар мэдээлэл байдаггүй.
 • Амоксициллины ээлж эмчилгээний суурин дээр аценокумарол буюу эсвэл варфарины барих эмчилгээ хийлгэсэн өвчтөнд олон улсын тэнцвэржүүлсэн харьцаа ихэссэн тохиолдлын талаар хэвлэлд тэмдэглэгдсэн байдаг байна.
 • Эдгээр бэлдмэлийг амоксициллинтэй хамт хэрэглэх шаардлага гарвал, тухайлбал амоксициллины эмчилгээг нэмэх буюу эсвэл зогсоох үед  протромбины хугацаа буюу олон улсын тэнцвэржүүлсэн харьцааг сайтар хянах хэрэгтэй. Ууж хэрэглэдэг цусны бүлэгнэлтийг саатуулдаг бэлдмэлийн тунг зохицуулах шаардлага гарч болно (“онцгой анхааруулга ба болгоомжлол” ба “гаж нөлөө” гэсэн хэсгийг үз). 

Метотрексат

 • Пенициллин нь метотрексатын ялгаралтыг багасгаж  түүний хортой нөлөөг ихэсгэж болно. 

Хэт мэдрэгшлийн урвал

 • Оспамоксын эмчилгээг эхлэхийн өмнө пенициллин, цефалоспорин, бета лактамын бусад бэлдмэлд хэт мэдрэгшлийн урвал илэрч байсан талаарх асуумжийг сайтар цуглуулах хэрэгтэй (“Цээрлэлт” ба “Гаж нөлөө” гэсэн хэсгийг үз).
 • Пенициллиний эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнд зарим үед нас баралтаар төгсөх хүнд хэлбэрийн харшлын урвал (анафилакс төст, арьсны хүнд хэлбэрийн сөрөг урвал) илэрч байсан талаар мэдээлэгдсэн байдаг.
 • Пенициллинд харшлын урвал илэрч байсан өгүүлэмжтэй буюу эсвэл атопитой өвчтөнд ийм гаж нөлөө илрэх магадлалтай байдаг.
 • Харшлын урвал илэрсэн тохиолдолд оспамокс бэлдмэлийн эмчилгээг зогсоож өөр тохиромжтой эмчилгээг хийх шаардлагатай. 

Мэдрэг бус бичил биетэн

 • Амоксициллин тухайн үүсгэгчид идэвхтэй нөлөөлдөг байх өндөр магадлалтай буюу эсвэл үүсгэгчийн мэдрэг чанарыг нь тодорхойлсноос бусад тохиолдолд Оспамокс нь зарим халдварын эмчилгээнд тохиромжгүй. Үүнийг  ялангуяа шээс ялагруулах замын халдвар, чих, залгиур, хамрын хүнд явцтай халдварын эмчилгээнд хэрэглэх үедээ анхаарна. 

Таталдаа

 • Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөн, түүнчлэн бэлдмэлийг өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа өвчтөн, урьдал өртөмтгий хүчин зүйл (жишээ нь таталтын өгүүлэмжтэй байх, эпилепсийн эмчилгээ хийлгэсэн буюу эсвэл тархины бүрхүүлийн өөрчлөлттэй) бүхий өвчтөн  зэрэгт таталдаа ажиглагддаг. 

Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлт

 • Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөнд хэрэглэх бэлдмэлийг тунг өөрчлөлтийн зэрэгт нь тохируулж зохицуулна. (“хэрэглэх арга, тун” гэсэн хэсгийг үз) 

Арьсны урвал

 • Хэрэв эмчилгээний эхэнд цэврүү үүсэх, халуурах шинж бүхий тархмал улайрал үүсвэл энэ нь цочмог явцтай тархмал экзантем хэлбэрийн пустулезийн шинж байж болно. Уг урвал илэрвэл Оспамоксыг зогсоох ба энэ нь цаашид амоксициллиныг хэрэглэхгүй хориглох заалт болно.
 • Халдварт мононуклеоз гэж сэжиглэж байгаа үед Оспамоксыг хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Учир нь уг өвчний суурин дээр амоксициллиныг хэрэглэсний дараа улаан бурхан төст тууралт илэрдэг байна. 

Яриш-Герксхаймерын урвал

 • Лаймын өвчний эмчилгээнд амоксициллиныг хэрэглэх үед Яриш-Герксхаймерын урвал (халуурах, чичрэх, толгой өвдөх, булчин өвдөх, арьсаар тууралт гарах) ажиглагддаг. Энэ нь Лаймын өвчний үүсгэгч Borrelia burgdorferi спирохет-д амоксициллин үхүүлэх үйлдэл үзүүлсний үр дүн юм. Энэ нь Лаймын өвчний антибиотик эмчилгээний үед байнга тохиолддог, аяндаа шийдвэрлэгддэг,  ердийн урвал юм. 

Мэдрэг бус бичил биетний хэт үржил

 • Амоксициллиныг удаан хугацаагаар хэрэглэх үед  хааяа мэдрэг бус бичил биетний хэт үржил илэрдэг.
 • Бактерийн эсрэг бараг бүх эмийн эмчилгээний суурин дээр антибиотик-хамааралт бүдүүн гэдэсний үрэвсэл илэрсэн тохиолдол бүртгэгдсэн ба энэ нь хөнгөнөөс амь насанд аюултай хүртэл янз бүрийн явцтай байж болно. Антибиотик эмчилгээний үед болон түүнийг дууссаны дараа суулгалт илэрч буй өвчтөнд уг эмгэг байж болохыг анхаарах хэрэгтэй.
 • Антибиотик-хамааралт бүдүүн гэдэсний үрэвсэл илэрсэн тохиолдолд Оспамоксын эмчилгээг шууд зогсоож эмчид хандан тохирсон эмчилгээг эхэлнэ. Энэ тохиолдолд гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг дарангуйлдаг бэлдмэл эсрэг заалттай байдаг. 

Удаан хугацааны эмчилгээ

 • Удаан хугацааны эмчилгээний үед бөөр, элэг, цус төлжилт зэрэг янз бүрийн эрхтэн системийн үйл ажиллагааг үе үе хянах хэрэгтэй. Элэгний ферментийн түвшин ихсэх, цусны дүрст элементийн тоо өөрчлөгдсөн талаар мэдээлэгдсэн байдаг. 

Цусны бүлэгнэлтийг саатуулах эм

 • Ховор тохиолдолд амоксициллиныг хэрэглэх үед  протромбины хугацаа уртассан талаар мэдээлэгдсэн байдаг. Цусны бүлэгнэлтийг саатуулах бэлдмэлтэй хамт хэрэглэж байгаа тохиолдолд цусны бүлэгнэлтийг зайлшгүй хянах хэрэгтэй. Цусны бүлэгнэлтийг хүссэн хэмжээнд хүргэхийн тулд цусны бүлэгнэлтийг саатуулах эмийн тунг зохицуулах шаардлагатай. (“эмийн харилцан үйлчлэл ба бусад хэлбэрийн харилцан үйлчлэл”, “гаж нөлөө” гэсэн хэсгийг үз) 

Шээстэй талст ялгарах

 • Маш ховор тохиолдолд ихэвчлэн тарьж хэрэглэж байгаа үед шээсний ялгаралт багассан өвчтөний шээсэнд талст илэрсэн талаар мэдээлэгдсэн байна.
 • Амоксициллиныг өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа үед  амоксициллин хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор  шээсэнд талст үүсэх магадлалыг багасгах зорилгоор уух шингэний хэмжээ ба ялгарах шээсний хэмжээг дэмжихийг зөвлөнө. Давсгандаа гуурс тавиулсан өвчтөний гуурсны гадагшлуулалтыг тогтмол шалгах хэрэгтэй. 

Оношийн шинжилгээний үр дүнд үзүүлэх нөлөө

 • Шээс болон цусан дахь амоксициллины түвшин ихсэх нь зарим лабораторийн шинжилгээний үр дүнд нөлөөлж болно. Шээсэн дэх амоксициллины өндөр концентрацитай холбоотойгоор химийн аргачлалаар хийсэн шинжилгээний үр дүн байнга  хуурамчаар эерэг гардаг.
 • Оспамоксын эмчилгээний үед  шээсэн дэх глюкозын түвшинг глюкозоксидаз ашигласан ферментийн аргачлалаар хянах хэрэгтэй.
 • Амоксициллин нь жирэмсэн эмэгтэйн эстриол тодорхойлох шинжилгээний үр дүнг гажуудуулж болно.

Тээврийн хэрэгсэл жодоодох болон машин механизмтай ажиллах чадварт бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө 

 • Тээврийн хэрэгсэл жодоодох болон машин механизмтай ажиллах чадварт бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө судлагдаагүй.
 • Гэвч гаж нөлөө (жишээ нь харшлын урвал, толгой эргэх, таталдаа) үүсэж болзошгүй тул уг чадварт нөлөөлж болно. 

Жирэмсэн үе

 • Жирэмсэн үед амоксициллиныг хэрэглэсэн хязгаарлагдмал мэдээллээр төрөлхийн гаж хөгжил үүсэх эрсдлийг ихэсгэдэггүй байна.
 • Хэрэв эмчилгээний ашигтай үйлдэл нь эрсдлээсээ илүү шаардлагатай байгаа тохиолдолд Оспамоксыг жирэмсэн үед хэрэглэж болно. 

Хөхүүл үе

 • Амоксициллин нь хөхний сүүтэй бага хэмжээгээр ялгарч мэдрэгшил үүсгэх эрсдэлтэй. Хөхөөр хооллож буй хүүхдэд суулгалт, салс бүрхүүлийн мөөгөнцрийн халдвар илэрч болно. Иймээс хөхөөр хооллолтыг зогсоох шаардлагатай.
 • Оспамоксын эмчилгээг хөхүүл үед зөвхөн эмч эмчилгээний ашигтай үйлдэл болон эрсдлийг нь харьцуулж үнэлсний дараа хэрэглэж болно. 

Амоксициллин нөхөн үржих чадварт нөлөөлдөг талаар мэдээлэл байдаггүй.

Эмийн хэлбэр, савлалт

 • 10 ба 12 ширхэг шахмалыг хөнгөн цагаан/ПВХ/ПВДХ блистертэй гаргана. 12 шахмал бүхий 1 блистерийг эм хэрэглэх зааврын хамт цаасан хайрцагт савлана.
 • 10 шахмал бүхий 100 блистерийг эм хэрэглэх зааврын хамт цаасан хайрцагт савлана. 

 Хадгалалт

 • Хүүхэд хүрэхээргүй газар хадгална.
 • 25°С-аас доош хэмд үйлдвэрийн савлагаанд нь хадгална. 

Хүчинтэй хугацаа

 • 4 жил. Савлалтан дээрх хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш хэрэглэхгүй. 

Бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч  ба үйлдвэрлэгч 

 • Сандоз ГмбХ, Биохемиштрассе 10, А-6250, Кундль, Австри. 
 • Хэрэглэгчийн хүсэлтийг Сандоз компанийн тухайн салбар уруу эсвэл шуудангийн drugsafety.cis@novartis.com хаяг руу чиглүүлнэ. 

Беларусь улс дахь <<Сандоз Фармасьютикалз д.д>> (Словени)-ын төлөөлөгчийн газар хандана. Хаяг: 220123, Минск хот, В.Хоружей 32а гудамж, утас. +375 (17) 237 74 63 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.