Панто-денк 20 мг
20 мг
Пантопразол – Pantoprazole
Advance Pharma GmbH, Germany for Denk Pharma GmbH & Co. KG, Germany
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 680

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 340

Даатгуулагч төлөх дүн: 340

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Панто-Денк 20 нь ходоодны хүчлийн нийлэгжилтийг саатуулах үйлдэлтэй бэлдмэл. (протоны шахуургыг сонгомлоор дарангуйлагч)
 • Панто-Денк 20 бэлдмэлийг дараах эмгэгийн үед хэрэглэнэ.
  • Хөнгөн явцтай сөөргөөт эмгэг (ходоодны хүчил улаан хоолой уруу эргэж орсны улмаас үүсэх улаан хоолойн өвчин) ба цээж хорсох, гулгих, залгихад хүндрэлтэй болох шинж бүхий эмгэгийн эмчилгээнд хэрэглэнэ.
  • Улаан хоолойн сөөргөөт үрэвслийн удаан хугацааны эмчилгээ ба уг эмгэгийн дахилтаас сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
  •  Өвдөлт намдаах эмийн (сонгомол бус, стероид бус үрэвслийн эсрэг эм) удаан хугацааны эмчилгээний үед ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шархлаа үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
 •   Пантопразол,шар буурцаг, газрын самар болон бэлдмэлийннайрлагадахьбусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хэт мэдрэг (харшил) хүмүүс 
 • Үйлчлэгч бодис атазанавир (ДОХ-ын вирусын эмчилгээнд хэрэглэдэг бэлдмэл) агуулсан эмийн бэлдмэл хэрэглэж байгаа хүмүүс
 • Панто-Денк 20 бэлдмэлийг 12-оос доош насны хүүхдэд хэрэглэхгүй. Учир нь 12-оос доош насны хүүхдэд уг бэлдмэлийг хэрэглэсэн туршлага байдаггүй.  
 • Шахмалыг бүтнээр нь (зажлахгүй, бутлахгүй) аяга усаар даруулж залгиж ууна. 

Насанд хүрэгсэд ба 12-с дээш насны хүүхэд

 • Хөнгөн явцтай сөөргөөт эмгэг ба цээж хорсох, гулгих, залгихад хүндрэлтэй болох шинж бүхий эмгэгийн эмчилгээнд
  • Хоногт 1 шахмал (20мг пантопразол) хэрэглэнэ.
 • Өвчний шинж ерөнхийдөө 2-4 долоо хоногийн дотор сайжрах ба улаан хоолойн үрэвслийн эдгэрэлтэнд 4 долоо хоногийн эмчилгээ шаардагдана. Хэрэв энэ нь хангалтгүй байвал нэмэлт 4 долоо хоногийн эмчилгээний хугацаанд эдгэрнэ.
 • Хэрэв өвчний шинж дахиж илэрвэл үүнийг хянах ба эмчлэгч эмчтэйгээ зөвлөлдсөний дараа хоногт 1 шахмал (20мг пантопразол) хэрэглэнэ. Үүнийг хэрэгцээт эмчилгээ гэнэ. Хэрэв өвчний шинж хангалттай арилахгүй байвал эмчлэгч эмч барих эмчилгээнд шилжүүлэхийг анхаарч үзнэ. 

Улаан хоолойн сөөргөөт үрэвслийн удаан хугацааны эмчилгээ ба түүний дахилтаас сэргийлэх

 • Удаан хугацааны эмчилгээнд насанд хүрэгсдэд хоногт 1 шахмал (20мг пантопразол) хэрэглэнэ. Хэрэв улаан хоолойн сөөргөөт үрэвсэл дахивал тунг 2 дахин нэмэгдүүлж хоногт 2 шахмал (40мг пантопразол) хэрэглэнэ. Энэ тохиолдолд Панто-Денк 40мг-ыг хэрэглэнэ. Дахилт эдгэрэхэд тунг хоногт 1 шахмал (20мг пантопразол) болгон бууруулна. 

Насанд хүрэгсэд

 • Өвдөлт намдаах эмийн (сонгомол бус, стероид бус үрэвслийн эсрэг эм) удаан хугацааны эмчилгээний үед ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шархлаа үүсэхээс сэргийлэх
  • Хоногт 1 шахмал (20мг пантопразол) хэрэглэнэ. 

Хүнд явцтай элэгний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөн

 • Хэрэв та энэ бүлэгт хамаарагдаж байгаа бол бэлдмэлийн тунг бууруулах шаардлагатай эсэхийг эмчлэгч эмчтэйгээ зөвлөлдөнө.
 • Ерөнхийдөө уг бүлэг өвчтөний хоногийн тун 1 шахмал бөгөөд үүнээс хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй. 

Өндөр настай өвчтөн ба бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөн

 • Хэрэв та уг бүлэгт хамаарагдаж байгаа бол эмчлэгч эмчдээ мэдэгдээрэй. Гэхдээ бэлдмэлийн тунг тохируулах болон өөрчлөх шаардлагагүй. 

12-оос доош насны хүүхэд

 • 12-оос доош насны хүүхдэд уг бэлдмэлийг хэрэглэсэн туршлага байдаггүй.
 • Хэрэв эмчилгээг эхэлснээс хойш 4 долоо хоногийн дараа сайжрал илрэхгүй байвал эмчилгээг уртасгах шаардлага байгаа эсэхийг шийднэ. 

Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө

 • Хүнд илрэх тун хэтрэлтийн шинж тодорхойгүй. Гэхдээ хордлогын шинж ажиглагдвал эмчдээ мэдэгдэнэ.
 • Хэрэглэсэн тунгаас хамаарах бөгөөд хордлогын шинж илрэх үед ямар арга хэмжээ авахыг эмчлэгч эмч шийднэ. 

Панто-Денк 20бэлдмэлийг хэрэглэлгүй мартаж өнгөрөөсөн бол

 • Мартаж өнгөрөөсөн тунг нөхөх зорилгоор бэлдмэлийн тунг давхарлаж хэрэглэж болохгүй. Эм хэрэглэх дараагийн хугацаа болсон үед эмчилгээг эмчийн бичсэний дагуу үргэлжлүүлнэ. 

Панто-Денк 20-ын эмчилгээг зогсоох

 • Эмчилгээг завсарлах буюу ээлж эмчилгээг дуусахаас өмнө зогсоохыг хүсвэл эмчлэгч эмчтэйгээ зөвлөлдөнө.
 • Хэрэв таньд уг бэлдмэлийг хэрэглэхтэй холбоотой ямар нэгэн нэмэлт асуулт гарвал эмчлэгч эмч болон эм зүйчээсээ асуугаарай
 • Панто-Денк  20  бэлдмэлийг хэрэглэх үед бусад эмийн бэлдмэлийн нэгэн адилаар гаж нөлөө илрэх боловч энэ нь бүх хүмүүст тохиолдохгүй.
 • Бэлдмэлийг хэрэглэх үед илрэх гаж нөлөөний давтамжийг дараах байдлаар ангилна.
  • Байнга илрэх: 10 өвчтөнд 1-с олон тохиолдох.
  • Олонтаа илрэх: 10 өвчтөнд 1-с цөөн, 100 өвчтөнд 1-с олон тохиолдох.
  • Хааяа илрэх: 100 өвчтөнд 1-с цөөн, 1000 өвчтөнд 1-с олон тохиолдох.
  • Ховор илрэх: 1000 өвчтөнд 1-с цөөн, 10000 өвчтөнд 1-с олон тохиолдох.
  • Маш ховор илрэх: 10000 өвчтөнд 1-с цөөн тохиолдох.
  • Тодорхойгүй: Байгаа мэдээллээс тооцох боломжгүй. 

Анхааралдаа авах ач холбогдол бүхий гаж нөлөө ба хэрэв таньд илэрвэл авах арга хэмжээ

Дараах гаж нөлөөний аль нэг нь илэрвэл Панто-Денк 20бэлдмэлийн эмчилгээг шууд зогсоож эмчээсээ зөвлөгөө авна. 

 •          Нүүр, хэл, хоолой хавагнах.
 •          Залгихад хүндрэлтэй болох
 •          Тууралт гарах, шархлах, цэврүү үүсэх зэрэг арьсны урвал
 •          Амьсгал давчдах
 •          Хөлрөх ба зүрхний цохилт олшрох шинж бүхийтолгой хүчтэй  эргэх.

Илэрч болох бусад гаж нөлөө

 • Олонтаа илрэх
  • Толгой өвдөх
  • Хэвлийн дээд хэсэгт эвгүйрхэх, суулгах, өтгөн хатах, гэдэс дүүрэх.
 • Хааяа илрэх
  • Толгой эргэх, нүд бүрэлзэх, хараа өөрчлөгдөх.
  • Дотор муухайрах, бөөлжих
  • Арьсны тууралт, загатнах зэрэг харшлын урвал
 • Ховор илрэх
  • Ам хатах
  • Үе өвдөх
  • Сэтгэл унал, хий юм үзэгдэх, баримжаагүй болох, ухаан балартах(ялангуяа эрсдэл бүлгийн өвчтөнд буюу өмнө уг эмгэгтэй байсан өвчтөний дээрх шинж бүр хүндрэх),
 • Маш ховор илрэх
  • Цусны цагаан эс цөөрөх (халдварын эрсдэл нэмэгдэнэ), тромбоцитын тоо багасах (цус алдах, хөхрөх эрсдэл ихсэх)
  • Бөөрний үрэвсэл (бөөрний завсрын эдийн үрэвсэл)
  • Бэлцрүү, арьс салст бүрхүүл хавагнах(судасны хаван), цэврүү бүхий арьс ба салст бүрхүүлийн хүнд явцтай урвал (Стивенс Джонсоны хам шинж, олон хэлбэрийн улайрал), Лайеллын хам шинж (арьсны түлэгдэх хам шинж), гэрэлд мэдрэгших.
  • Булчингийн өвдөлт
  • Гар ба хөлний үзүүр хэсгээр хавагнах (зах хязгаарын хаван)
  • Биеийн хэм ихсэх
  • Настангуудын цусан дахь натрийн хэмжээ ихсэх.
  • Судасны цохилт түргэсэх, хөлрөх, цусны даралт мэдэгдэхүйц буурах зэрэг илэрхий шинжтэй харшлын урвал
  • Хүнд явцтай элэгний эсийн гэмтэл ба дараа нь элэгний дутагдалтай болон дутагдалгүй шарлах.
  • Цусны липидийн хэмжээ ихсэх, элэгний үзүүлэлт ихсэх
  • Эрчүүдийн хөх томрох.
 • Маш ховор тохиолдолд шар буурцагны лецитин нь харшлын урвал үүсгэж болно. 

Хэрэв таньд ямар нэгэн хүнд явцтай болон уг эм хэрэглэх зааварт тэмдэглэгдээгүй гаж нөлөө илэрвэл эмч буюу эм зүйчдээ мэдэгдээрэй. 

Хэрэв гаж нөлөө гэнэт илрэх буюу түргэн дордвол эмчлэгч эмчдээ яаралтай мэдэгдээрэй. Учир нь зарим гаж нөлөө нь (бүдүүн гэдэсний псевдомембраноз үрэвсэл, цусны зарим өөрчлөлт, хүнд явцтай анафилаксын болон анафилакс төст урвал, хүнд явцтай элэгний гэмтэл, хүнд явцтай арьсны өөрчлөлт) амь насанд аюултай байдаг. Энэ тохиолдолд бэлдмэлийг эмчийн зөвшөөрөлгүйгээр үргэлжлүүлэн хэрэглэж болохгүй

Эмийн эмчилгээний бүлэг

 • Протоны шахуургыг дарангуйлагч
 • АТХ код: A02ВС02 

Пантопразол нь халагдсан бензимидазол бөгөөд париеталь эсийн протоны шахуургад өвөрмөцөөр нөлөөлснөөр ходоодны хүчлийн нийлэгжилтийг дарангуйлдаг. 

Пантопразол нь париеталь эсийн хүчиллэг хэсэгт идэвхтэй хэлбэрт шилжин Н++-АТФаза ферментийг хориглосноор ходоодны хүчлийн нийлэгжилтийн төгсгөлийн шат саатна. Бэлдмэлийн үйлдэл нь тунгаас хамаарах бөгөөд суурь болон өдөөгдсөн ходоодны хүчлийн шүүрлийн аль алиныгбагасгана. Ихэнх өвчтөнд эмгэг шинж 2 долоо хоногийн дотор багасна. 

Протоны шахуургыг дарангуйлагч бусад эм болон гистамины Н2-рецепторыг хориглогч бэлдмэлийн адилаар пантопразолын эмчилгээний үр дүнд ходоодны хүчил багасах баходоодны хүчлийн бууралттай харьцуулахад гастрины хэмжээ ихэсдэг.Гастрины хэмжээ эргэж хэвийн болно. Пантопразол рецепторын дисталь түвшинд ферменттэй холбогддог учир бусад бодисын (ацетилхолин, гистамин, гастрин)   идэвхжүүлэлтээс хамааралгүйгээр ходоодны хүчлийн шүүрэлд нөлөөлнө. Эмийн бэлдмэлийг уух болон судсанд тарьж хэрэглэхээс хамаарахгүйгээр үйлдэл нь адил байна. 

Пантопразолын эмчилгээний үед өлөн үеийн гастрины хэмжээ ихэсдэг. Богино хугацааны эмчилгээний үед энэ нь дээд хэмжээнээс хэтэрдэггүй ба харин удаан хугацааны эмчилгээний үед ихэнх тохиолдолд 2 дахин нэмэгдэнэ. Зөвхөн ганц нэг тохиолдолд л их хэмжээгээр ихэсдэг. Үүний дүнд ходоодны дотоод шүүрлийн өвөрмөц эс бага болон дунд зэрэг ихсэх нь удаан хугацааны эмчилгээний үед цөөн тоотой ажиглагдана. Гэхдээ орчин үеийн судалгаанаас үзэхэдхүнд хавдрын эх үүсвэр болон ходоодны хавдар үүсэхгүйбайж болно. 

Амьтанд хийсэн судалгаанаас үзэхэд 1 жилээс удаан хугацаагаар үргэлжлэх эмчилгээний үед пантопразол нь бамбай булчирхай ба элэгний ферментийн үзүүлэлтэнд нөлөөлж болохыг үгүйсгэхгүй. 

 • Пантопразол түргэн шимэгдэнэ.  Бэлдмэлийг 40мг тунгаар 1 удаа ууж хэрэглэсний дараа идэвхтэй бодисын хэмжээ бүрэн хэмжээндээ хүрнэ. Бэлдмэлийг хэрэглэснээс хойш  ойролцоогоор 2,5 цагийн дотор түүний цусан дахь концентраци дээд хэмжээндээ (2-3мкг/мл) хүрдэг бөгөөд энэ нь олон удаа хэрэглэх үед тогтмол байдаг.
 • Тархалтын эзлэхүүн нь дунджаар 0,15л/кг, клиренс нь ойролцоогоор 0,1л /цаг/кг. Төгсгөлийн хагас ялгарлын хугацаа нь ойролцоогоор 1 цаг. Цөөн тохиолдолд бэлдмэлийн ялгаралт удаан байх нь ажиглагддаг.
 • Пантопразол нь париеталь эсийн дотор өвөрмөцөөр идэвхждэг учир хагас ялгарлын хугацаа нь удаан хугацааны үйлдэлтэй (ходоодны хүчлийн шүүрлийг дарангуйлах) холбоогүй байдаг.
 • Бэлдмэлийг 1 удаа болон олон дахин давтан хэрэглэсний дараах фармакокинетикийн шинж нь ялгаагүй байдаг.
 • Пантопразолыг 10-80мг тунгийн хүрээнд ууж болон судсанд тарьж хэрэглэхэд түүний кинетик шугаман шинжтэй байна.
 • Пантопразол сийвэнгийн уурагтай 98% холбогдох бөгөөд зөвхөн элгэнд хоргүйжнэ. Метаболитын ихэнх нь (80%) шээстэй, үлдсэн хэсэг нь өтгөнтэй гадагшилдаг. Цус болон шээсэн дэх үндсэн метаболит нь сульфаттай коньюгацид ордог десметилпантопразол юм.
 • Үндсэн метаболитын хагас ялгарлын хугацаа нь (1.5 цаг) пантопразолоос бага зэрэг удаан байна. 

Биохүрэхүй

 • Пантопразолыг ууж хэрэглэхэд бүрэн шимэгдэнэ. Шахмалын туйлын биохүрэхүй нь ойролцоогоор 77%. Хоол хүнсний зүйл болон ходоодны хүчил саармагжуулах бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх үед бэлдмэлийн зураглалд концентрацийн муруйн доод талбай, цусан дахь дээд концентраци, биохүрэхүй өөрчлөгддөггүй. Гэвч хоолтой хамт хэрэглэхэд үед шимэгдэлт нь 2 цагаас дээш хугацаагаар удааширна. 

Дараах эмийн бэлдмэлийн аль нэгнийг хэрэглэж байгаа тохиолдолд эмчдээ мэдэгдэнэ.

 • Мөөгөнцрийн халдварын эсрэг эм (кетоконазол, итраконазол), цусан дахь концентраци нь ходоодны хүчлийн шүүрлээс хамаардаг бусад бэлдмэл
 • Цус шингэлэх эм (фенпрокумон, варфарин зэрэг кумарины уламжлалын бэлдмэл). Энэ тохиолдолд эмчлэгч эмч цусны бүлэгнэлтийг хянана.
 • Азатанавир (ДОХ-ын вирусын эсрэг эм). Уг бэлдмэлийг Панто-Денк 20-той хамт хэрэглэж болохгүй.

Дараах тохиолдолд маш болгоомжтой хэрэглэнэ. 

 • Хүнд явцтай элэгний эмгэгтэй хүмүүс. Энэ тохиолдолд эмчтэйгээ зөвлөлдөж тунгийн тохируулалт шаардлагатай эсэхийг шийднэ.
 • Панто-Денк 20 бэлдмэлийг 1 жилээс удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа хүмүүс. Энэ тохиолдолд эмч өвчтөний биеийн байдлыг хянаж шалгана. Ямар нэгэн шинэ шинж тэмдэг болон ер бусын байдал илэрвэл эмчдээ мэдэгдээрэй.
 • Витамин В12-ын дутагдалтай болон уг эмгэгээр өвдөж байсан хүмүүс. Витамин В12-ын түвшинг хянахыг эмчлэгч эмчдээ мэдэгдэнэ.
 • Хэрэхийн эмгэгтэй, бусад шалтгааны улмаас хэрэхийн эсрэг эм хэрэглэж буй хүмүүс, өмнө нь уг бэлдмэлийг хэрэглэсний улмаас ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шархлаатай болсон хүмүүс. Эмч эрсдэл бүлэгт хамаарагдах эсэхийг зайлшгүй шалгана.
 • Ойрын хугацаанд биеийн жингээ алдах, олон дахин бөөлжих, залгихад хүндрэлтэй болох, цустай бөөлжих шинж илэрсэн болон өтгөн цустай буюу хар гарсан бол эмчлэгч эмчдээ мэдэгдэнэ. Эмч нэмэлт шинжилгээ (дурангийн шинжилгээ хийж улаан хоолой, ходоод, нарийн гэдсийг шалгана) хийнэ.Уг бэлдмэлийн эмчилгээнээс үл хамааран өвчний шинж ужгирвал эмчлэгч эмчдээ мэдэгдэнэ.
 • Панто-Денк 20 бэлдмэлийг 3 сараас удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа бол цусан дахь магнийн түвшин унаж болно. Магнийн хэмжээ багассанаар ядарч туйлдах, өөрийн мэдэлгүй булчин агчих, ухаан балартах, агчил, толгой эргэх, зүрхний цохилт олшрох зэрэг шинж илэрнэ. Хэрэв таньд эдгээр шинжийн аль нэг нь илэрвэл эмчлэгч эмчдээ шууд мэдэгдэнэ. Магнийн хэмжээ багасах нь цусан дахь кали болон кальцийн хэмжээг багасгахад хүргэж болно. Эмчлэгч эмч цусны шинжилгээ тогтмол хийн цусан дахь магнийн хэмжээг хянана.
 • Панто-Денк 20 төст протоны шахуургыг дарнгуйлагч эмийг ялангуяa жилээс дээш удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд гуя, бугуй, нурууны яс хугарах эрсдэл бага зэрэг нэмэгдэнэ. Хэрэв та ясны сийрэгжилтэй болон кортикостероид эмчилгээ хийлгэж (ясны сийрэгжлийг ихэсгэнэ) байгаа бол энэ тухайгаа эмчлэгч эмчдээ мэдэгдэнэ.

Жолоо барих болон машин механизмтай ажиллах чадварт бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө

 • Бэлдмэл жолоо барих болон машин механизмтай ажиллах чадварт нөлөөлдөггүй. Гэхдээ толгой эргэх, хараа бүрэлзэх зэрэг гаж нөлөө жолоо барих болон машин механизмтай ажиллах чадварт нөлөөлж болно.

Панто-Денк 20-ын зарим туслах бодистой холбоотой чухал мэдээлэл

 • Бэлдмэл малтитол агуулдаг учир хэрэв таньд ямар нэгэн төрлийн сахар зохидоггүй бол Панто-Денк 20-ыг хэрэглэхээсээ өмнө эмчдээ мэдэгдэж зөвлөгөө аваарай.
 • Маш ховор тохиолдолд шар буурцагны лецитин нь харшлын урвал үүсгэж болно. 
 • Жирэмсэн эхэд хийсэн эмнэлзүйн судалгаа бараг байдаггүй.
 • Бэлдмэлийн үйлчлэгч бодис нь хөхний сүүтэй ялгардаг эсэх нь тогтоогдоогүй. Иймээс жирэмсэн ба хөхүүл эхэд Панто-Денк 20 бэлдмэлийг зөвхөн эхэд үзүүлэх эмчилгээний ашигтай үйлдэл нь нярай хүүхдэд үзүүлэх сөрөг нөлөөнөөс илүү шаардлагатай үед л хэрэглэж болно.

Хадгалах

 • 25°С-с доош хэмд хадгална.
 • Савлалтан дээрх хүчинтэй хугацаа нь дууссанаас хойш бэлдмэлийг хэрэглэхгүй.
 • Бэлдмэлийг хүүхэд үзэж хүрэхээргүй газар хадгална.

Панто-Денк 20-ын найрлага

 • Үйлчлэгч бодис: пантопразол.
 • Ходоодны хүчилд тэсвэртэй 1 шахмалд 20мг пантопразол(22,6мг пантопразолын натрийн сэсквигидрат). 

Туслах бодис

 • Шахмалын цөм
  • малтитол(Е965), В хэлбэрийн кросповидон, натрийн кармеллоза, натрийн карбонат (Е500), кальцийн стеарат
 • Нимгэн бүрхүүл
  • поливинил алкаголь, тальк (Е553b),титанийн хоёрч исэл  (Е171), макрогол 3350, шар буурцагны лецитин (Е322), төмрийн (III)исэл -гидроксид (Е172), натрийн карбонат (Е500), метакрилын хүчил-этил акрилат кополимер (1:1),  триэтил цитрат (Е1505). 

 Панто-Денк 20 бэлдмэлийн дүрслэл ба савлалт

 • Шар өнгийн,зууван хэлбэртэй, ходоодонд тэсвэртэй шахмал.
 • Панто –Денк 20 шахмалыг 28 нимгэн ширхгээр савлана. 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.