Вамлосет
10 мг + 160 мг
Амлодипин | Валсартан – Amlodipine | Valsartan
KRKA d.d., Novo Mesto
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 1120

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 336

Даатгуулагч төлөх дүн: 784

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Артерийн даралт ихдэлт (хавсарсан эмчилгээ заалттай хүмүүст). 
 • Амлодипин болон дигидропиридины уламжлалын бусад эмүүд, валсартан, түүнчлэн эмийн бусад туслах бодисуудад хэт мэдрэг хүмүүс. 
 • Удамшлын ангиоэдем буюу хавагнах хам шинжтэй, урьд өмнө ангиотензин II рецепторын хориглогч эмийг хэрэглэснээс хавагнах хам шинж илэрсэн өвчтөн 
 • Элэгний хүнд хэлбэрийн дутагдал (Чайлд-Пью 9-өөс дээш оноотой), цөсний шалтгаант элэгний хатуурал, цөс зогсонгишил эмгэгтэй хүмүүс. 
 • Бөөрний хүнд хэлбэрийн дутагдал (Креатинины клиренс 30 мл/ мин-ээс бага) гемодиализ хийлгэж буй өвчтөн. 
 • Жирэмлэхээр төлөвлөж буй болон жирэмсэн, хөхүүл эмэгтэйчүүд. 
 • Хүнд хэлбэрийн артерийн гипотензи (цусны систолын даралт 90 мм м.у.б-аас бага), коллапс, шоктой (зүрхний) хүмүүс. 
 • Зүүн ховдлоос цус шахагдах урсгалын саатал (хүнд хэлбэрийн аортын нарийсал). 
 • Цочмог зүрхний шигдээсийн дараах, гемодинамик тогтворгүй зүрхний дутагдал. 
 • Анхандагч гипералдостеронизм. 
 • Чихрийн шижин, дунд болон хүнд хэлбэрийн бөөрний үйл ажиллагааны дутагдалтай өвчтөнүүдэд алискирен ба алискирен агуулсан эмийг  хэрэглэж буй өвчтөнүүд (ТФХ 60 мл/мин/1.73м2-аас доош буурсан). 
 • Чихрийн шижингийн нефропати бүхий өвчтөнүүдэд АХФ хориглогч эмтэй хамт хэрэглэх. 

Вамлосет® эмийг бөөр шилжүүлэн суулгах мэс засал хийсний дараах өвчтөнд, түүнчлэн 18-аас доош насны хүүхэд, өсвөр насныханд хэрэглэхэд аюулгүй байдал судлагдаагүй болно. 

 • Бага хэмжээний усаар даруулж, өдөрт 1 удаа, хоолноос хамаарахгүйгээр ууж хэрэглэнэ.
 • Зөвшөөрөгдөх хоногийн тун – Вамлосет® 1 шахмалд амлодипин/валсартан 5/80 мг, 5/160 мг, 10/160 мг, 5/320 мг болон 10/320 мг.
 • Хоногийн дээд тун – 5/320 мг (валсартаны хувьд) буюу 10/160 мг (амлодипины хувьд) болон 10/320 мг. Вамлосет® эмийг 5/80 мг тунгаар өдөрт 1 удаа ууж эхэлнэ. Эмчилгээг эхэлснээс хойш 1-2 долоо хоногийн дараа тунг нэмэгдүүлж болно. 

Тусгай бүлгийн өвчтөнүүд

 • Настан (65-аас дээш нас)
  • 65-аас дээш насны өвчтөнд тунг тохируулах шаардлагагүй байдаг. Энэ бүлгийн өвчтөнүүдэд шаардлагатай бол Вамлосет® эмийн эхний тунг амлодипины хамгийн бага тунгаар буюу жишээлбэл: 5/80мг эсвэл 5/160мг амлодипин/валсартан агуулсан 1 шахмалаар эхэлж болно. 
 • Хүүхэд, өсвөр насныханд (18-с доош насны) хэрэглэх
  • Хүүхэд, өсвөр насныханд (18-аас доош насны) Вамлосето®-ийн аюулгүй байдал, эмчилгээний үр нөлөөний талаар хангалттай судалгаа байхгүй тул уг эмийг энэ бүлгийн өвчтөнүүдэд хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. 
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнүүд
  • Бөөрний үйл ажиллагааны хөнгөн болон дунд зэргийн дутагдалтай (СCL  30 мл/мин) өвчтөнүүдэд эхний тунг тохируулах шаардлагагүй. 
 • Элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнүүд
  • Валсартан ба амлодипин агуулсан тул Вамлосет® эмийг элэгний үйл ажиллагааны дутагдал, цөсний замын бөглөрөлтэй өвчтөнүүдэд болгоомжтой хэрэглэнэ. Энэ бүлгийн өвчтөнүүдэд шаардлагатай бол Вамлосет® эмийн эхний тунг амлодипины хамгийн бага тун буюу жишээлбэл, 5/80мг эсвэл 5/160мг амлодипин/валсартан агуулсан 1 шахмалаар эхэлж болно.

Тун хэтрэх 

 • Шинж тэмдэг
  • Тун хэтрүүлэн хэрэглэсэн талаарх мэдээлэл одоогоор алга байна.
  • Валсартаны тунг хэтрүүлэн хэрэглэснээр цусны даралт буурах, толгой эргэх зэрэг шинж тэмдгүүд ажиглагдаж болно.
  • Амлодипин хэтрүүлэн хэрэглэвэл цусны даралт тодорхой хэмжээгээр буурч, рефлексийн тахикарди, захын судас хэт их тэлэх (хүнд, тогтвортой артерийн гипотензи, түүнчлэн шок, үхэлд хүрэх зэрэг) хүндрэлүүд үүсэж болно. 
 • Эмчилгээ
  • Тун хэтэрсэн тохиолдолд шинж тэмдгийн эмчилгээ хийх бөгөөд эм ууснаас хойших хугацаа, эмнэл зүйн шинж тэмдэг, хүнд, хөнгөний байдлаас хамаарч эмчилгээ хийнэ.
  • Санамсаргүй хэтрүүлэн хэрэглэсэн тохиолдолд та бөөлжилтийг өдөөх (хэрэв эм саяхан уусан бол) эсвэл ходоодоо угаах хэрэгтэй.
  • Эрүүл, сайн дурын хүмүүст хийсэн судалгаагаар эм уусан нэн даруй эсвэл амлодипин хэрэглэснээс хойш 2 цагийн дотор идэвхжүүлсэн нүүрс хэрэглэх нь эмийн шимэгдэлтийг мэдэгдэхүйц бууруулж байжээ.
  • Вамлосет®-ийг ууж байх үед цусны даралт мэдэгдэхүйц буурсан тохиолдолд өвчтөнийг дээш харуулан хэвтүүлж, хөлийг өргөх болон зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжих идэвхтэй арга хэмжээг авч, зүрх-амьсгалын тогтолцооны үйл ажиллагааг тогтмол хянах, судсаар эргэлдэх цусны эзлэхүүн болон шээс ялгаралтыг хянах шаардлагатай.
  • Эсрэг заалтгүй тохиолдолд судасны тонус, цусны даралтыг нэмэгдүүлэхийн тулд судас агшаах эмийг (болгоомжтой) хэрэглэж болно.
  • Кальцийн суваг хориглогч бэлдмэлийн нөлөөг арилгахын тулд кальцийн глюконатын уусмалыг судсаар хийх боломжтой.
  • Валсартан ба амлодипин нь гемодиализаар ялгарах нь боломжгүй. 

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас (ДЭМБ) гаргасан эмийн гаж нөлөөний тохиолдлын давтамжийн ангилал: 

 • Маш их: ≥ 1/10-ээс дээш
 • Түгээмэл: ≥ 1/100-ээс < 1/10 хүртэл
 • Түгээмэл бус: ≥ 1/1000-ээс < 1/100 хүртэл
 • Ховор: ≥ 1/10000-ээс < 1/1000 хүртэл
 • Маш ховор: < 1/10000-ээс доош
 • Тодорхойгүй мэдээлэгдсэн: тоонд үндэслэн давтамжийг тооцох боломжгүй. 

Ангилал (MedRA)  Гаж нөлөө  Давтамж
    Амлодипин/Валсартан  Амлодипин  Валсартан 
Халдварт ба шимэгч хорхойн эмгэг Назофарингит  Түгээмэл     
Ханиад томуу  Түгээмэл     
Цус ба лимфийн тогтолцооны эмгэг Гемоглобин ба гематокрит багасах      Тодорхой-гүй 
Лейкопени    Маш ховор   
Нейтропени      Тодорхой-гүй 
Тромбоцитопени зарим тохиолдолд цусархаг тууралт    Маш ховор  Тодорхой-гүй 
Дархлалын тогтолцооны эмгэг  Хэт мэдрэгшил  Ховор  Маш ховор  Тодорхой-гүй 
Бодис, тэжээлийн солилцооны алдагдал Анорекси  Түгээмэл бус     
Гиперкальциеми  Түгээмэл бус     
Гипергликеми    Маш ховор   
Гиперлипидеми  Түгээмэл бус     
Гиперурикеми  Түгээмэл бус     
Гипокалиеми  Түгээмэл     
Гипонатриеми  Түгээмэл бус     
Сэтгэцийн өөрчлөлт Сэтгэл гуртал    Түгээмэл бус   
Айдас  Ховор     
Нойргүйдэл ба нойрны алдагдал    Түгээмэл бус   
Сэтгэл санаа тогтворгүй болох    Түгээмэл бус   
Ухаан санаа самуурах    Түгээмэл бус   
Мэдрэлийн тогтолцооны эмгэг Тэнцвэрийн алдагдал  Түгээмэл бус     
Толгой эргэх  Түгээмэл бус  Түгээмэл   
Байршлын толгой эргэлт  Түгээмэл бус     
Амтлах мэдрэхүйн өөрчлөлт    Түгээмэл бус   
Экстрапирамид хөдөлгөөний алдагдал    Тодорхой-гүй   
Толгой өвдөх  Түгээмэл  Түгээмэл   
Булчингийн тонус ихсэх (чангарах)    Маш ховор   
Парастези  Түгээмэл бус  Түгээмэл бус   
Мэдрэлийн алдагдал, Захын нейропати    Маш ховор   
Нойргүйдэл  Түгээмэл бус  Түгээмэл   
Ухаан алдах    Түгээмэл бус   
Салганах    Түгээмэл бус   
Мэдрэхүй буурах    Түгээмэл бус   
Харааны эрхтний өөрчлөлт Хараа буурах  Ховор  Түгээмэл бус   
Хараа өөрчлөгдөх  Түгээмэл бус  Түгээмэл бус   
Сонсгол ба тэнцвэрийн эрхэний өөрчлөлт Чих шуугих  Ховор  Түгээмэл бус   
Толгой эргэх/ тэнцвэр алдагдах  Түгээмэл бус    Түгээмэл бус 
Зүрхний эмгэг Зүрх дэлсэх  Түгээмэл бус  Түгээмэл   
Ухаан алдах  Ховор     
Тахикарди  Түгээмэл бус     
Хэм алдашдал (брадикарди, ховдлын тахикарди и тосгуурын фибрилляци)    Маш ховор   
Зүрхний шигдээс    Маш ховор   
Судасны эмгэг Нүүр «халуу» оргих    Түгээмэл   
Артерийн даралт багасах  Ховор  Түгээмэл бус   
Ортостатик гипотензи  Түгээмэл бус     
Васкулит    Маш ховор  Тодорхой-гүй 
Амьсгалын тогтолцоо, цээж, голтын эрхтнүүдийн эмгэг Ханиалгах  Түгээмэл бус  Маш ховор  Түгээмэл бус 
Амьсгаадах    Түгээмэл бус   
Залигуур, мөгөөрсөн хоолой өвдөх  Түгээмэл бус     
Ринит    Түгээмэл бус   
Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмгэг Хэвлий, гэдэс эвгүйрхэх, хэвлийн дээд хэсгээр өвдөх  Түгээмэл бус  Түгээмэл  Түгээмэл бус 
Баас өөрчлөгдөх    Түгээмэл бус   
Баас хатах  Түгээмэл бус  Түгээмэл бус   
Гүйлгэх  Түгээмэл бус  Түгээмэл бус   
Амны хөндийн салст хуурайших  Түгээмэл бус  Түгээмэл бус   
Биж хам шинж    Түгээмэл бус   
Ходоодны үрэвсэл    Маш ховор   
Буйл зузаарах (Гиперплази)    Маш ховор   
Дотор муухайрах  Түгээмэл бус  Түгээмэл   
Нойр булчирхайн үрэсвэл    Маш ховор   
Бөөлжих    Түгээмэл бус   
Элэг, цөсний замын эмгэг Элэгний ферментийн хэмжээ ихсэх,  сийвэнгийн билирубины концентрац ихсэх    Маш ховор*  Тодорхой-гүй 
Гепатит    Маш ховор   
Элгэн доторх холестаз, шарлалт    Маш ховор   
Арьс, арьсан доорх эдийн эмгэг Алопеци    Түгээмэл бус   
Ангиоэдема    Маш ховор  Тодорхой-гүй 
Гүвдрүүт дерматит      Тодорхой-гүй 
Эритема  Түгээмэл бус     
Олон хэлбэрт эритема    Маш ховор   
Экзантема  Ховор  Түгээмэл бус   
Гипергидроз  Ховор  Түгээмэл бус   
Гэрэлд мэдрэгших    Түгээмэл бус   
Арьс загатнах  Ховор  Түгээмэл бус  Тодорхой-гүй 
Цусархаг тууралт    Түгээмэл бус   
Арьсны тууралт  Түгээмэл бус  Түгээмэл бус  Тодорхой-гүй 
Арьсны өнгө өөрчлөгдөх    Түгээмэл бус   
Гүвдрүүт тууралт    Маш ховор   
Эксфолиатив (гуужилт) дерматит    Маш ховор   
Стивенс-Джонсонын хам шинж    Маш ховор   
Квинкийн хаван    Маш ховор   
Үе мөч-булчин-холбогч эдийн эмгэг Үений өвдөлт  Түгээмэл бус  Түгээмэл бус   
Нурууны өвдөлт  Түгээмэл бус  Түгээмэл бус   
Үе хавагнах  Түгээмэл бус     
Булчин чангарах  Ховор  Түгээмэл бус   
Булчингийн өвдөлт    Түгээмэл бус  Тодорхой-гүй 
Шагай хавагнах    Түгээмэл   
Бүх биеэр хүндүүрлэх  Ховор     
Бөөр, шээс дамжуулах замын эмгэг Цусны сийвэнгийн креатинины концентраци ихсэх      Тодорхой-гүй 
Шээс ялгаруулалт алдагдах    Түгээмэл бус   
Шөнө шээх    Түгээмэл бус   
Ойрхон олон шээх  Ховор  Түгээмэл бус   
Их шээх  Ховор     
Бөөрний дутагдал      Тодорхой-гүй 
Бэлэг эрхтэн ба хөхний эмгэг Импотенци    Түгээмэл бус   
Хөвчрөлийн алдагдал  Ховор     
Гинекомасти    Түгээмэл бус   
Ерөнхий бие махбодын өөрчлөлт Астени  Түгээмэл  Түгээмэл бус   
Бие тавгүйрхэх    Түгээмэл бус   
Ядрах  Түгээмэл  Түгээмэл  Түгээмэл бус 
Нүүр хавагнах  Түгээмэл     
Нүүр халуу оргиж, цус «дүүрэх»  Түгээмэл     
Зүрхний бус цээжний өвдөлт    Түгээмэл бус   
Хавагнах  Түгээмэл  Түгээмэл   
Захын хаван  Түгээмэл     
Өвдөлт    Түгээмэл бус   
Бие хөөнгөтөх  Түгээмэл     
Лабораторийн ба багажийн шинжилгээний өөрчлөлт Цусны сийвэнгийн калийн хэмжээ ихсэх      Тодорхой-гүй 
Биеийн жин ихсэх    Түгээмэл бус   
Биеийн жин буурах    Түгээмэл бус   

⃰ Ихэнх тохиолдолд холестазын улмаас үүсдэг. 

Артерийн даралт (АД)-ыг зохицуулах механизмд оролцдог, бие биеийнхээ үйлдлийг дэмжин, даралт бууруулах үйлдэлтэй хоёр эмийн бодис агуулсан, нийлмэл найрлагатай эм. Амлодипин нь дигидропиридины уламжлалын, кальцийн "удаан" сувгийн хориглогч ангилалд багтдаг, валсартан нь ангиотензин II рецепторын антагонист ангилалд багтдаг эмийн бэлдмэлүүд юм. Эдгээр эмийн бэлдмэлүүдийн хослол нь харилцан бие биеэ дэмжих нөлөөтэй ба тус тусад нь хэрэглэсэнтэй харьцуулахад артерийн даралтыг илүү бууруулах нөлөө үзүүлдэг. 

Амлодипин 

 • Амлодипин нь дигидропиридины уламжлалын кальцийн "удаан" сувгийн хориглогч бөгөөд судас тэлэх, даралт бууруулах үйлдэлтэй. Энэ нь зүрхний булчингийн эс болон судасны гөлгөр булчингийн эсийн мембранаар кальцийн ионуудын эсийн дотор нэвчин орох урсгалыг саатуулдаг. Амлодипиний даралт бууруулах нөлөө нь цусны судасны гөлгөр булчинг сулруулах шууд нөлөө үзүүлснээр захын судасны нийлбэр эсэргүүцлийг багасгах замаар артерийн даралтыг бууруулдагтай холбоотой. Туршилт судалгаагаар амлодипин нь дигидропиридин ба дигидропиридин бус рецепторуудтай аль алинтай нь холбогддог болохыг харуулж байна.
 • Артерийн даралт ихдэлттэй өвчтөнд эмчилгээний тунгаар амлодипин нь цусны судсыг өргөсгөж, даралтыг бууруулдаг ("хэвтээ", "босоо" байрлалд). Амлодипиныг удаан хугацаагаар хэрэглэхэд цусны даралтыг бууруулах нөлөө үзүүлэх боловч зүрхний цохилтын тоо болон цусны сийвэнгийн катехоламины концентрацид илэрхий өөрчлөлт үзүүлдэггүй. Бөөрний үйл ажиллагаа хэвийн өвчтөнүүдэд артерийн даралт ихэссэн тохиолдолд амлодипин нь эмчилгээний тунгаар бөөрний судасны эсэргүүцлийг багасгаж, түүдгэнцрийн фильтрацийн хурдыг нэмэгдүүлэх ба шээсний найрлага болон шээсээр ялгарах уургийн хэмжээнд нөлөөлөхгүйгээр бөөрний цусны эргэлтийг сайжруулна.
 • Амлодипин нь бусад кальцийн “удаан” суваг хориглогч эмүүдийн нэгэн адил зүрхний зүүн ховдлын үйл ажиллагаа хэвийн өвчтөнүүдэд бие махбодын тайван үеийн болон ачааллын үед зүрхний гемодинамикийн үзүүлэлтүүдэд өөрчлөлт үзүүлдэг, тухайлбал: зүүн ховдлын дотоод даралтын хамгийн дээд хэмжээ (dP/dt) болон зүүн ховдлын диастолын төгсгөлийн даралт, диастолын төгсгөлийн эзлэхүүн зэрэг үзүүлэлтүүдэд нөлөөлөхгүйгээр зүрхний индекс бага зэрэг өссөн байна.
 • Судалгааны амьтан болон хүнд хийсэн гемодинамикийн судалгаагаар амлодипиныг эмчилгээний тунгаар болон β-адреноблокатор эмтэй хамт хэрэглэсэн тохиолдолд сөрөг инотроп нөлөө үзүүлэхгүй болохыг тогтоожээ.
 • Амлодипин нь судалгааны амьтан болон хүний зүрхний синоатриаль зангилааны болон тосгуур-ховдлын сэрэл дамжуулах замаар сэрэл дамжуулах үйл ажиллагааг өөрчилдөггүй байна. Амлодипиныг артерийн даралт ихсэх болон зүрхний стенокардитай өвчтөнүүдэд β-адреноблокатортой хослуулан хэрэглэхэд зүрхний цахилгаан бичлэгт хүсээгүй өөрчлөлт ажиглагдаагүй байна.
 • Коронарангиографийн шинжилгээгээр нотлогдсон тогтвортой, ачааллын стенокарди болон судасны агшилтын стенокарди өвчтөнүүдэд амлодипинийг хэрэглэхэд эмчилгээний үр дүнтэй болох нь батлагдсан. 

Валсартан

 • Валсартан нь ангиотензин II (АТ2) рецепторын эсрэг сонгомол антагонист үйлдэлтэй, уургийн бус гаралтай, ууж хэрэглэх эмийн бэлдмэл юм. Ангиотензин II-ийн нөлөөг үзүүлэхэд оролцдог AT1 (ангиотензин-1) рецепторыг сонгомолоор хориглодог. Валсартан AT1 рецепторыг хориглосноор цусны сийвэн дэх ангиотензин II-ийн концентраци нэмэгдэх бөгөөд энэ нь AT1 рецепторын эсрэг үйлдэлтэй AT2 рецепторыг идэвхжүүлэх нөлөө үзүүлдэг. Валсартан нь AT1 рецепторыг дэмжих буюу агонист үйлдэл үзүүлдэггүй. Валсартаны AT1 рецептортой нэгдэх чадвар нь AT2 рецептортой харьцуулахад ойролцоогоор 20,000 дахин их байна.
 • Валсартан нь киназа-II гэж нэрлэгдэх, брадикининыг задалдаг ба ангиотензин I-ийг ангиотензин II болгон хувиргадаг ангиотензин хувиргагч ферментийг (AХФ)-г хориглох нөлөө үзүүлдэггүй. AХФ-д нөлөөлдөггүй учраас ангиотензин II рецепторын антагонист бэлдмэлийг хэрэглэх үед брадикинин эсвэл P-ийн бодисын нөлөөгөөр хуурай ханиалга үүсэх нөлөө багатай байдаг.AХФ-ийг хориглогч бэлдмэлтэй валсартаныг харьцуулсан эмнэлзүйн судалгаагаар валсартаныг эмчилгээнд хэрэглэсэн өвчтөнүүдэд хуурай ханиалгах шинж тэмдэг илэрхий бага байсан (p <0.05) (валсартан хэрэглэсэн өвчтөнүүдийн 2.6 хувь, АХФ хориглогч хэрэглэсэн өвчтөний 7.9 хувь хуурай ханиалгах шинж илэрсэн). AХФ хориглогч эмийг өмнө нь хэрэглэх явцад хуурай ханиалгаж байсан өвчтөнүүдийг хамруулсан эмнэлзүйн судалгаагаар валсартаныг хэрэглэх үед нийт  тохиолдлын 19.5% -д, тиазидын шээс хөөх эмийг хэрэглэсэн тохиолдлын 19.0% -д нь хуурай ханиалгах шинж тэмдэг илэрсэн байна. Үүний зэрэгцээ АХФ хориглогч эмээр эмчилсэн өвчтөнүүдийн бүлэгт 68.5%-д ханиалга ажиглагдсан (p<0.05) байна.Валсартан нь зүрх судасны тогтолцооны үйл ажиллагааг зохицуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бусад дааврын рецепторууд болон ионы сувгуудад үйлчлэх буюу хориглох нөлөө үзүүлдэггүй. Артерийн даралт (АД) ихдэлтийн эмчилгээнд валсартаныг хэрэглэх үед зүрхний агшилтын тоонд нөлөөлөхгүйгээр цусны даралтыг бууруулдаг.
 • Валсартаныг нэг удаагийн тунгаар уусны дараа АД бууруулах нөлөө ихэнх өвчтөнд 2 цагийн дотор үүсдэг. Цусны даралт бууруулах хамгийн их нөлөө 4-6 цагийн хугацаанд илэрдэг. Валсартаны АД бууруулах нөлөө нь эм хэрэглэснээс хойш 24 цагийн хугацаанд үргэлжилнэ. Валсартаныг тогтмол хэрэглэвэл эмийн тунгаас үл хамааран 2-4 долоо хоногийн дараа ихэвчлэн цусны даралтыг хамгийн их бууруулах нөлөө нь илэрдэг бөгөөд удаан хугацаанд эмчилгээний явцад тогтсон түвшинд хадгалагдана. Валсартаныг гэнэт зогсоох нь цусны даралт огцом нэмэгдэх эсвэл бусад хүсээгүй эмнэлзүйн сөрөг үр дагавар үүсгэхгүй. Зүрхний архаг дутагдалтай өвчтөнүүдэд валсартаныг хэрэглэхэд (NYHA II-IV бүлэг) эмнэлэгт хэвтэх давтамжийг мэдэгдэхүйц бууруулдаг. Энэ үр нөлөө нь АХФ хориглогч эсвэл β-адреноблокатор эм хэрэглээгүй өвчтөнүүдэд илүү тод илэрсэн. Зүрхний шигдээсийн дараах зүүн ховдлын дутагдалтай болон зүүн ховдлын үйл ажиллагааны алдагдалтай (эмнэлзүй тогтвортой) өвчтөнүүдэд валсартаныг хэрэглэхэд зүрх судасны шалтгаант эндэгдлийг бууруулдаг. 

Амлодипин/Валсартан

 • Амлодипин ба валсартан агуулсан нийлмэл найрлагатай эм нь эмчилгээний тунгаас хамаарч цусны даралтыг бууруулдаг. Амлодипин/валсартантай хавсарсан бэлдмэлийг нэг удаа хэрэглэх үед АД бууруулах нөлөө нь 24 цаг үргэлжилнэ. Хөнгөн болон дунд зэргийн явцтай артерийн даралт ихсэлт (диастолын дундаж даралт (≥95мм.м.у.б ба <110 мм.м.у.б) бүхий өвчтөнүүдэд амлодипин/валсартан нийлмэл найрлагатай эмийн эмчилгээ нь плацебо бүлэгтэй харьцуулахад эмнэлзүйн хувьд хүндрэл үүсгэдэггүй болох нь батлагдсан.
 • Амлодипин/валсартан агуулсан нийлмэл бэлдмэл нь диастолын даралт ≥110 мм м.у.б ба <120 мм м.у.б хэмжээтэй артерийн ихдэлт бүхий өвчтөнүүдэд суугаа байрлалд АД бууруулах нөлөө нь АХФ хориглогч ба тиазидийн бүлгийн шээс хөөх эмийг хослуулан хэрэглэж буй өвчтөнүүдтэй харьцуулахад удаан хугацаагаар үргэлжилж байжээ. Эмийн хэрэглээг гэнэт зогсооход артерийн даралт огцом ихсэх нөлөө үзүүлдэггүй ("эм таслах" хам шинж илэрдэггүй).
 • Эмчилгээний үр дүн нь өвчтөний нас, хүйс, арьсны өнгө, биеийн жингийн индексээс үл хамаарч ижил байна.
 • Амлодипиныг цусны даралт бууруулах эмчилгээнд хэрэглэж байх явцад захын мөчдийн хаван үүсэж байсан өгүүлэмжтэй өвчтөнүүдэд амлодипин/валсартан нийлмэл эмээр эмчлэхэд захын хаван үүсэх магадлал харьцангуй буурдаг. 

Амлодипин ба валсартаны фармакокинетик нь шугаман кинетик хамааралтай. 

Амлодипин 

 • Шимэгдэлт
  • Амлодипиныг эмчилгээний тунгаар амаар ууж хэрэглэсний дараа цусны сийвэнгийн хамгийн их концентрацид (Cmax) 6-12 цагийн дараа хүрдэг. Биохүрэхүй дунджаар 64-80% байдаг. Хоол хүнс хэрэглэх нь амлодипиний био-хүрэхүйд нөлөөлдөггүй. 
 • Тархалт
  • Тархалтын эзлэхүүн (Vd) нь дунджаар 21 л/кг байна. In vitro судалгаагаар артерийн даралт ихсэлттэй өвчтөнүүдэд цусаар эргэлдэж буй эмийн 97.5 хувь нь сийвэнгийн уурагтай холбогддог болох нь тогтоогдсон.
  • Залуу насны болон өндөр настай өвчтөнүүдийн аль алинд нь цусны сийвэн дэх амлодипины концентраци эмчилгээний нөлөөтэй хамааралтай байдаг. 
 • Метаболизм
  • Амлодипин нь элгэнд идэвхтэй (90% орчим) метаболизмд орж, идэвхгүй метаболит үүсгэж задардаг. 
 • Ялгарал
  • Амлодипины цусны сийвэнгээс чөлөөлөгдөх нь хагас задралын хугацаа (T1/2) нь ойролцоогоор 30-50 цаг байна. 7-8 хоногийн турш ууж хэрэглэсний дараа сийвэн дэх тогтворжсон концентрацийн үед (Css) хүрдэг. Биеэс амлодипины 10% нь өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр, 60% нь метаболит хэлбэрээр бөөрөөр ялгардаг. 

Валсартан

 • Шимэгдэлт
  • Валсартаныг ууж хэрэглэсний дараа 2-3 цагийн дараа цусны сийвэн дэх Cmax хэмжээнд хүрнэ. Биохүрэхүй дунджаар 23% байна. Валсартаныг хоол хүнстэй хамт ууж хэрэглэхэд био-хүрэхүй (AUC) 40%, Cmax бараг 50% -иар буурдаг боловч хоол идсэнээс хойш 8 цагийн дараа валсартаныг өлөн үедээ ууж хэрэглэсэн хүмүүсийнхтэй цусны сийвэн дэх концентраци нь ижил түвшинд байсан. AUC-ийн бууралт нь эмчилгээний үр нөлөөг эмнэлзүйн хувьд мэдэгдэхүйц бууруулдаггүй тул валсартаныг хоол идэх хугацаанаас хамааралгүйгээр хэрэглэх боломжтой. 
 • Тархалт
  • Судсаар тарьснаас хойш валсартаны концентраци тогтворжсон үед (Css) хүрсэний дараах тархалтын эзэлхүүн (Vd) нь ойролцоогоор 17 л байсан нь валсартан эдэд их хэмжээгээр тархдаггүй болохыг харуулж байна. Валсартаны ихэнх хувь нь сийвэнгийн уургуудтай (94-97%), ихэвчлэн альбуминтай холбогддог. 
 • Метаболизм
  • Валсартан нь төдийлөн хувиралд ордоггүй (хэрэглэсэн тунгийн 20% нь  метаболит хэлбэрт шилждэг). Гидроксилжсон метаболит цусны сийвэнд бага хэмжээгээр (валсартаны AUC-ийн 10-аас бага хувь) тодорхойлдог. Энэхүү метаболит нь фармакологийн хувьд идэвхгүй байдаг. 
 • Ялгарал
  • Валсартаны фармакокинетик муруй нь буурах олон шинж чанартай байдаг (T1/2α <1 цаг ба T1/2β 9 цаг). Валсартан ихэвчлэн хувираагүй хэлбэрээр гэдэс (83% орчим) ба бөөр (13% орчим)-өөр ялгардаг. Судсаар тарьсны дараа валсартаны сийвэнгийн клиренс 2 л/цаг орчим байх ба түүнээс бөөрний клиренс 0.62 л/ц (нийт клиренсийн 30% орчим) байна. Валсартаны T1/2 нь 6 цаг байна. 

Амлодипин/Валсартан 

 • Амлодипин/валсартан нийлмэл бэлдмэлийг хэрэглэсний дараа цусны сийвэн дэх Cmax хэмжээндээ валсартан 3 цаг ба амлодипин 6-8 цагийн дараа хүрнэ. Шимэгдэлтийн хэмжээ ба хурд нь валсартан ба амлодипиныг тус тусад нь хэрэглэх үеийн биохүрэхүйтэй ижил байна. 

Тусгай бүлгийн өвчтөнүүдийн фармакокинетик онцлог

 • 18 наснаас доош хүүхэд, өсвөр насныхан
  • Энэ бүлгийн өвчтөнд эмийг хэрэглэх талаар фармакокинетик мэдээлэл байхгүй. 
 • Ахмад насны хүмүүс ( > 65 нас)
  • Цусны сийвэн дэх амлодипины Cmax-д хүрэх хугацаа нь залуу болон ахмад настай хүмүүст ижил байна. Ахмад настай хүмүүст амлодипины клиренс бага зэрэг буурдаг бөгөөд үүний улмаас AUC ба T1/2 ихэсдэг.
  • Ахмад настай хүмүүст валсартаны системийн өмнөх нөлөөний (AUC) өөрчлөлт  залуу хүмүүсийнхтэй харьцуулахад илүү байдаг. Гэвч энэ нь эмнэлзүйн хувьд ач холбогдол бүхий нөлөөгүй байв. Ахмад настай болон залуу хүмүүсийн бие махбодод амлодипин, валсартаны зохимж сайн байдаг тул ердийн тунгаар хэрэглэхийг зөвлөдөг. 
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал
  • Бөөрний үйл ажиллагаа буурсан өвчтөнүүдэд амлодипины фармакокинетик үзүүлэлтүүд бараг өөрчлөгддөггүй. Бөөрний үйл ажиллагаа буурсан өвчтөнүүдэд бөөрний үйл ажиллагаа (креатинины клиренс) ба цусан дахь валсартаны концентрацийн (AUC) хооронд хамааралгүй байсан. Бөөрний үйл ажиллагааны хөнгөн болон дунд зэргийн алдагдалтай өвчтөнд эхлэх тунг өөрчлөх шаардлагагүй. 
 • Элэгний үйл ажиллагааны алдагдал
  • Элэгний үйл ажиллагаа буурсан өвчтөнд энэ эмийг хэрэглэсэн судалгаа хязгаарлагдмал байдаг. Элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнүүдэд амлодипины клиренс буурдаг бөгөөд улмаар AUC 40-60%-иар нэмэгдэхэд хүргэдэг. Элэгний үйл ажиллагааны хөнгөн зэргийн (Чайлд Пью 5-6 оноо) болон дунд зэргийн (Чайлд Пью 7-9 оноо) алдагдалтай хүмүүстэй харьцуулахад хоёр дахин (нас, хүйс, биеийн жин харгалзан) нэмэгдэж байсан. Вамлосет®-ийг элэгний үйл ажиллагаа буурсан, цөсний замын бөглөрөлт өвчтэй өвчтөнүүдэд болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. 

Вамлосет® (амлодипин/валсартан) нийлмэл найрлагатай эмийн харилцан үйлчлэл.

 • Хамт хэрэглэхэд анхаарал болгоомжтой байх эмүүд
  • Артерийн даралт бууруулах бусад эмүүд (жишээлбэл, альфа-блокатор, шээс хөөх эм)
  • Даралт бууруулах нөлөөтэй эмүүд (жишээ нь, трициклик антидепрессантууд, түрүү булчирхайн гиперплазийг эмчлэхэд хэрэглэдэг альфа-блокатор) эмүүд нь Вамлосет®-ын даралт бууруулах нөлөөг нэмэгдүүлдэг.

Амлодипин эмийн харилцан үйлчлэл 

Хамт хэрэглэх зохимжгүй 

 • Бэрсүүт жүрж ба бэрсүүт жүржийн шүүс
  • Зарим өвчтөнд эмийн био-хүрэхүйг нэмэгдүүлж, АД бууруулах нөлөөг нэмэгдүүлж болох тул хамт хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. 

Хамт хэрэглэхэд анхаарал болгоомжтой байх шаардлагатай эмүүд

 • CYP3A4 изоферментийг саатуулагчид
  • CYP3A4 изоферментийн хүчтэй буюу дунд зэргийн хориглогч (протеазын хориглогч, верапамил болон дилтиазем, азолийн мөөгөнцрийн эсрэг эм, эритромицин, кларитромицин зэрэг макролидууд) эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд амлодипины цусан дахь хэмжээг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлдэг. Ахмад настанд эмнэлзүйд ихээхэн нөлөөлөхүйц өөрчлөлт үзүүлэх тул эмчилгээний хяналт хийх, тунг тохируулах шаардлагатай.
  • CYP3A4 изоферментийг идэвхжүүлэгчид (уналт, таталтын эсрэг (жишээ нь, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон), рифампицин, Hypericum perforatum агуулсан ургамлын гаралтай бэлдмэл)
  • CYP3A4 изоферментийг идэвхжүүлэгчийг хамт хэрэглэхэд цусны сийвэн дэх амлодипиний концентрац өөр өөр байж болно. Тиймээс CYP3A4 изоферментийг хэрэглэж буй үед, мөн эмийг зогсоосны дараа цусны даралтыг хянах, амлодипины тунг зохицуулах, ялангуяа CYP3A4 изоферментийн хүчтэй өдөөгчийг (жишээлбэл, рифампицин, St.Jons’s wort агуулсан бэлдмэл) хэрэглэж буй үед сайтар хянах шаардлагатай. 
 • Симвастатин
  • Амлодипиныг өдөрт 10 мг тунгаар, симвастатиныг өдөрт 80 мг тунгаар хамт, давтан хэрэглэх нь симвастатиныг нэг удаа хэрэглэсэн хүмүүсийнхтэй харьцуулахад цусан дахь симвастатины хэмжээ 77%-иар нэмэгддэг. Амлодипин хэрэглэж буй өвчтөнүүдэд симвастатиныг өдөрт 20 мг-аас ихгүй тунгаар хэрэглэхийг зөвлөдөг. 
 • Дантролен (судсаар тарих)
  • Амьтдад хийсэн туршилтаар верапамилыг ууж хэрэглэн, дотроленийг судсаар тарьсны дараа гиперкалиеми үүссэнтэй холбоотойгоор ховдлын фибрилляци, зүрх судасны дутагдал үүсэж байв. Гиперкалиеми үүсгэх эрсдэлийг харгалзан, хорт гипертерми үүсэх хандлагатай өвчтөнүүдэд "удаан" кальцийн сувгийн хориглогч, түүнчлэн амлодипин хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. 
 • Такролимус
  • Амлодипинтэй хамт хэрэглэхэд цусны сийвэн дэх такролимусын концентрацийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй боловч энэхүү харилцан үйлчлэлийн фармакокинетик механизм бүрэн судлагдаагүй байна. Амлодипиныг хэрэглэх үед такролимусын хортой нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд цусны сийвэн дэх такролимусын концентрацийг хянаж, шаардлагатай бол такролимусын тунг тохируулна. 
 • Циклоспорин
  • Эрүүл хүмүүс болон бусад бүлгийн өвчтөнүүдэд циклоспорин ба амлодипиныг хамт хэрэглэн, эмийн харилцан үйлчлэлийг судлаагүй бөгөөд зөвхөн бөөр шилжүүлэн суулгасан өвчтөнд циклоспорины хамгийн бага концентрациар (дундаж утга: 0% -40%) судлагдсан. Бөөр шилжүүлэн суулгах мэс засал хийлгэж буй өвчтөнүүдэд амлодипиныг хамт хэрэглэвэл цусны сийвэн дэх циклоспорины агууламжийг хянаж, шаардлагатай бол түүний тунг бууруулна. 
 • Кларитромицин
  • Кларитромицин нь CYP3A4 изоферментийг дарангуйлдаг. Амлодипин, кларитромициныг хамт хэрэглэхэд артерийн гипотензи үүсэх эрсдэл нэмэгддэг. Кларитромицинтэй хамт амлодипин хэрэглэж буй өвчтөнүүдэд эмчилгээний хяналтыг сайтар хийхийг зөвлөж байна. 
 • Рапамицины механик бай (тTOR- mechanical target of rapamycin) хориглогч
  • Сиролимус, темсиролимус эверолимус зэрэг mTOR хориглогчид нь CYP3A изоферментийн субстратууд юм. Амлодипин нь CYP3A изоферментийн сул дарангуйлагч бөгөөд mTOR хориглогчийг хамт хэрэглэхэд тэдгээрийн цусан дахь концентрацийг ихэсгэх нөлөө үзүүлнэ. 

Хамт хэрэглэхэд анхаарах шаардлагатай эмүүд 

 • Бусад
  • Амлодипины эмнэлзүйн судалгаагаар тиазидын шээс хөөх эм, альфа-адреноблокатор, бета-адреноблокатор, AХФ хориглогч, удаан үйлдэлтэй нитрат, нитроглицерин (хэлэн дор), дигоксин, варфарин, аторвастатин, силденафил, маалокс (хөнгөнцагаан болон магни агуулсан антацид бэлдмэл, симетикон), циметидин, стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд (NSAID), антибиотик ба ууж хэрэглэх гипогликемийн эмүүдтэй мэдэгдэхүйц харилцан нөлөөлөл үзүүлээгүй байна. Амлодипиныг этилийн спирттэй хамт хэрэглэхэд түүний  фармакокинетикт нөлөө үзүүлээгүй байна.
  • Кальцийн бэлдмэл нь кальцийн удаан сувгийг хориглогчийн нөлөөг бууруулдаг.
  • Кальцийн удаан сувгийг хориглогчийг литийн бэлдмэлтэй нэгэн зэрэг хэрэглэвэл (амлодипины хувьд мэдээлэл байхгүй) мэдрэлийн эсийг хордуулах нөлөөг (дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах, атакси, чичрэх, шуугиан гэх мэт) нэмэгдүүлж болно. 
 • Глюкокортикостероидууд
  • АД бууруулах нөлөөг багасгана (кортикостероидын нөлөөгөөр биед шингэн ба натрийн ионы хуримтлагдана). 

Вальсартан эмийн харилцан үйлчлэл 

Хамт хэрэглэх эсрэг заалттай эмүүд

 • Чихрийн шижин болон бөөрний үйл ажиллагааны дунд буюу хүнд эмгэгтэй (ТФХ 60мл/мин/1.73м2-аас буурсан) болон бусад өвчтөнүүдэд ангиотензин-II рецепторын хориглогч эмүүд, валсартаныг алискирен болон түүнийг агуулсан эмтэй хамт хэрэглэх эсрэг заалттай байдаг.
 • Ангиотензин-II рецепторын хориглогч эмүүдийг АХФ-ийг хориглогч эмтэй хамт хэрэглэх нь чихрийн шижингийн нефропати өвчтэй хүмүүст эсрэг заалттай байдаг тул хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. 

Хамт хэрэглэхээс зайлсхийх эмүүд

 • Лити
  • Литийн бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхийг зөвлөдөггүй, учир нь цусны сийвэн дэх литийн концентрацийг нэмэгдүүлж, хордлого үүсэх боломжтой. Хамт хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай бол цусны сийвэн дэх литийн концентрацийг сайтар хянах хэрэгтэй. Литийн бэлдмэл хэрэглэхтэй холбоотой үүсэж болох хортой нөлөөний эрсдэлийг Вамлосет® ба шээс хөөх эмтэй хамт хэрэглэхэд улам  нэмэгдүүлж болно. 
 • Кали хориглогч шээс хөөх эм, калийн бэлдмэл, кали агуулсан хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн, цусны сийвэнд калийн хэмжээг (жишээ нь, гепарин) нэмэгдүүлэх боломжтой эм, эмийн бодисууд.
  • Калийн хэмжээнд нөлөөлдөг эмтэй хамт хэрэглэх шаардлагатай тохиолдолд цусны сийвэн дэх калийн хэмжээг хянахыг зөвлөдөг. 

Болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай эмүүд

 • Стероид бус үрэвслийн эсрэг, өвдөлт намдаах эмүүд (СБҮЭӨ), үүнд циклооксигеназа-2 дарангуйлагч (ЦОГ-2), ацетилсалицилын хүчил хоногт 3г-аас дээш тунгаар ба сонгомол бус СБҮЭӨ эмүүд
  • Эдгээр эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд АД бууруулах нөлөөг сулруулж, бөөрний үйл ажиллагааг алдагдах, цусны сийвэн дэх калийн хэмжээг нэмэгдэх эрсдэлийг ихэсгэнэ. Иймээс эмчилгээ эхлэхийн өмнө бөөрний үйл ажиллагааг үнэлэх, мөн ус-электролитийн тэнцвэрийн алдагдлыг арилгахыг зөвлөдөг. 
 • Зөөвөрлөгч уургийн хориглогч эмүүд
  • In vitro судалгаагаар валсартан нь OATP1B1 ба MRP2 зөөвөрлөгч уургийн субстрат юм. Валсартаныг OATP1B1 зөөвөрлөгч уургийн хориглогч (рифампицин, циклоспорин) ба MRP2 зөөвөрлөгч уургийн хориглогч (жишээлбэл, ритонавир)-тай хамт хэрэглэхэд валсартаны цусан дахь концентрацийг (Cmax ба AUC) нэмэгдүүлдэг. Эмчилгээнд хамт хэрэглэх тохиолдолд эмчилгээ эхлэхийн өмнө ба төгсгөлд энэ онцлогийг харгалзан үзэх хэрэгтэй.
 • Aнгиотензин-II рецепторыг хориглогч, АХФ дарангуйлагч буюу алискиренийг  хамт хэрэглэхэд РААТ-г давхар хориглоно.
  • Aнгиотензин-II рецепторыг хориглогч эмийг Ренин-ангиотензин-альдостероны тогтолцоо (РААТ) -нд нөлөөлдөг бусад эмүүдтэй хамт хэрэглэснээр артерийн гипотензи, гиперкалиеми, бөөрний үйл ажиллагаа буурдаг. Иймээс Вамлосет® эмийг РААТ-нд нөлөөлдөг бусад эмүүдтэй хамт хэрэглэх тохиолдолд цусны даралт, бөөрний үйл ажиллагааны үзүүлэлт, түүнчлэн цусны сийвэнгийн электролитийн агууламжийг хянах шаардлагатай. 
 • Бусад
  • Валсартантай нэг удаа дараах эмүүдтэй хамт эмчилгээнд хэрэглэх үед эмнэл зүйд илэрхий харилцан үйлчлэл илрээгүй байна: циметидин, варфарин, фуросемид, дигоксин, атенолол, индометацин, гидрохлоротиазид, амлодипин, глибенкламид. 

Онцгой анхааруулга 

 • Гипонатриеми болон цусны эзлэхүүн буурсан өвчтөнүүд
  • Хүндрэлгүй артерийн даралт ихсэх эмгэгтэй, амлодипин/валсартан хослуулан эмчилгээ хийсэн өвчтөнүүдийн 0.4%-д илэрхий артерийн гипотензи ажиглагдсан байна.РААТ идэвхжсэн өвчтөнүүдэд (жишээлбэл, шингэн алдсан буюу гипонатриеми бүхий өвчтөнүүд, шээс хөөх эм өндөр тунгаар хэрэглэдэг хүмүүс) ангиотензин-II рецепторыг хориглогчийг хэрэглэхэд шинж тэмдгийн артерийн гипотензи үүсэж болно. Иймээс эмчилгээг эхлэхээс өмнө натрийн хэмжээг сэлбэх, эсвэл судсаар эргэлдэх цусны эзлэхүүнийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа шээс хөөх эмийн тунг багасгах шаардлагатай ба эмчилгээний хяналтыг сайтар хийхийг зөвлөдөг. Цусны даралт илэрхий буурч эхэлбэл өвчтөнийг хөлийг өндөрлөсөн хэвтээ байрлалд байрлуулж, шаардлагатай бол 0.9% натрийн хлоридын уусмалыг судсаар хийх шаардлагатай. Вамлосет® эмийг гемодинамикийн үзүүлэлтүүд тогтворжсоны дараа үргэлжлүүлж болно. 
 • Гиперкалиеми
  • Биед кали хорьдог шээс хөөх эм, калийн бэлдмэл, кали агуулсан хоол хүнс эсвэл цусны сийвэн дэх калийн хэмжээг нэмэгдүүлэх үйлдэлтэй бусад эм (жишээлбэл, гепарин)-тэй хамт болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Цусны сийвэн дэх калийн хэмжээг тогтмол хянах шаардлагатай. 
 • Бөөрний артерийн нарийсал
  • Вамлосет® эмийг нэг болон хоёр талын бөөрний артерийн нарийслын суурин дээр артерийн даралт ихэсдэг өвчтөнүүдэд цусны сийвэнгийн мочевин ба креатинины концентрацийг нэмэгдүүлж болзошгүй тул болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай. 
 • Бөөр шилжүүлэн суулгасны дараа
  • Бөөр шилжүүлэн суулгаад удаагүй өвчтөнд амлодипин/валсартан нийлмэл найрлагатай эмийн аюулгүй байдал тогтоогдоогүй байна. 
 • Элэгний үйл ажиллагааны алдагдал
  • Валсартан нь ихэвчлэн цөсөөр өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр ялгардаг. Элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд эмийн T1/2 нь уртасч, цусан дахь эмийн концентрац (AUC) нэмэгддэг. Вамлосет® эмийг хөнгөн (Чайлд-Пью 5-6 оноо) ба дунд зэргийн (Чайлд-Пью 7-9 оноо) элэгний үйл ажиллагаа буурсан болон цөсний замын бөглөрөлтэй өвчтөнүүдэд болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай.
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал
  • Бөөрний үйл ажиллагааны хөнгөн, дунд зэргийн алдагдалтай өвчтөнүүдэд Вамлосет® эмийн тунг тохируулах шаардлагагүй. Бөөрний үйл ажиллагааны дунд зэргийн алдагдалтай өвчтөнүүдэд цусны сийвэн дэх кали, креатинины концентрацийг хянахыг зөвлөж байна.
  • Бөөрний үйл ажиллагаа (Креатинины клиренс 60 мл/мин-ээс бага) буурсан өвчтөнүүдэд ангиотензин-II рецепторын хориглогч, валсартан буюу АХФ дарангуйлагч эмүүдийг алискирентэй хамт хэрэглэх нь эсрэг заалттай. 
 • Анхдагч гипералдостеронизм
  • Анхдагч гипералдостеронизмын үед РААТ-ны алдагдлыг харгалзан эдгээр өвчтөнүүдэд ангиотензин-II рецепторын хориглогч, түүний дотор валсартан хэрэглэхийг хориглоно. 
 • Ангиоэдема
  • Ангиоэдеми эмгэгтэй (мөгөөрсөн хоолой хавагнах, амьсгалын замын бөглөрөл, буюу нүүр, уруул, залгиур, дууны хөвч, хэл хавагнах зэрэг) өвчтөнүүдэд Вамлосет® болон АХФ саатуулагч эмийн нөлөөгөөр ангиоэдеми үүссэн тохиолдол байсан. Ангиоэдемиын шинж тэмдэг илэрсэн бол эмийг нэн даруй зогсоож, дахин хэрэглэхгүй байх шаардлагатай. 
 • Зүрхний дутагдал/зүрхний шигдээс
  • Бөөрний үйл ажиллагаа нь РААТ-ны идэвхжилээс хамаардаг (жишээлбэл, хүнд хэлбэрийн зүрхний архаг дутагдал) өвчтөнүүдэд АХФ саатуулагч болон ангиатензин-II рецепторыг хориглогчийг эмчилгээнд хэрэглэхэд шээс багасах (олигури) болон азотеми үүсэхэд хүргэх ба ховор тохиолдолд бөөрний цочмог дутагдал, үхэлд хүргэдэг. Үүнтэй тохиолдол валсартаныг хэрэглэхэд үүссэн тухай тэмдэглэсэн байдаг. Зүрхний архаг дутагдал ба зүрхний шигдээс бүхий өвчтөнүүдэд бөөрний үйл ажиллагааг байнга хянах хэрэгтэй. Нью-Йоркийн зүрхний нийгэмлэгийн (NYHA) ангиллаар III-IV бүлгийн, ишемийн бус шалтгаантай зүрхний архаг дутагдалтай өвчтөнүүдэд амлодипиныг хэрэглэхэд уушгины хаван үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлэх нөлөөг плацебо бүлэгтэй харьцуулан судлахад хоёр бүлгийн хооронд зүрхний дутагдлын давтамж нь илэрхий ялгаагүй байсан. Кальцийн "удаан" сувгийн хориглогч эмүүд, түүнчлэн амлодипиныг зүрхний дутагдалтай өвчтөнүүдэд зүрх судасны хүндрэл, үхэлд хүргэх эрсдэл нэмэгдэж болзошгүй тул болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай. 
 • Аортын хавхлагын ба хөнгөн, дунд зэргийн митрал хавхлагын нарийсал, бөглөрөлт гипертрофийн кардиомиопати
  • Аортын хавхлагын ба митрал хавхлагын нарийсал, бөглөрөлт гипертрофийн кардиомиопати эмгэгтэй өвчтөнүүдэд аливаа судас тэлэх үйлдэлтэй эмүүдийн нэгэн адил болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай. Амлодипин/валсартан нийлмэл найрлагатай эмийг зөвхөн артерийн гипертензи бүхий өвчтөнүүдэд судалсан. 

Тээврийн хэрэгсэл, механизм жолоодох чадварт нөлөөлөх 

 • Вамлосет® эмийг хэрэглэхдээ анхаарал, төвлөрөл, сэтгэлзүйн хөдөлгөөний хурдыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай тээврийн хэрэгсэл болон бусад техник хэрэгслийг жолоодох үед болгоомжтой байх хэрэгтэй, учир нь толгой эргэх, ядрах, дотор муухайрах шинж тэмдэг илэрч болно. 

Болгоомжлол 

 • Элэгний үйл ажиллагааны хөнгөн (Чайлд-Пью 5-6 оноо) ба дунд зэргийн (Чайлд-Пью 7-9 оноо) дутагдал, цөсний замын бөглөрөлт өвчин, бөөрний артерийн нэг буюу хоёр талын нарийсал, нэг талын бөөрний артерийн нарийсал, зүрхний архаг дутагдал (NYHA III-IV ангилал), титэм судасны цочмог хам шинж, цочмог зүрхний шигдээс, гиперкалиеми, гипонатриеми, натрийн хлоридын хэрэглээг хязгаарласан хоолны дэглэмтэй, судсаар эргэлдэх цусны эзэлхүүн буурсан (Жишээ нь: суулгалт, бөөлжих) хүмүүст болгоомжтой хэрэглэнэ. 
 • Бусад судас өргөсгөх эмүүдийн нэгэн адил хоёр хавтаст ба аортын хавхлагын хөнгөн ба дунд зэргийн нарийсал, гипертрофийн шалтгаант бөглөрөлт кардиомиопати эмгэгтэй хүмүүст хэрэглэхэд онцгой анхаарах хэрэгтэй. 

Жирэмслэн үе 

 • Вамлосет® эмийг жирэмсэн үед хэрэглэх нь эсрэг заалттай. Ангиотензин II рецепторын хориглогчийн үйлдлийн механизмыг харгалзан эмийг жирэмсний эхний гурван сард хэрэглэхэд урагт үзүүлэх эрсдэлийг үгүйсгэж болохгүй.
 • Ренин-ангиотензин-альдостероны тогтолцоонд (РААТ) шууд нөлөө үзүүлдэг бусад эмийн нэгэн адил Вамлосет® эмийг жирэмсэн үед, мөн жирэмслэхээр төлөвлөж буй эмэгтэйчүүдэд хэрэглэхгүй. РААТ-нд нөлөөлдөг эмийг төрөх насны эмэгтэйчүүдэд хэрэглэхдээ жирэмсний явцад эдгээр эмийн урагт сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлийн талаар мэдээлэх шаардлагатай. Жирэмслэхээр төлөвлөж буй өвчтөнд эсрдэлээс сэргийлэх зорилгоор даралт бууруулах үйлдэлтэй өөр эмийг зөвлөх шаардлагатай. Хэрэв жирэмслэсэн нь оношлогдвол Вамлосет®-ийг зогсоож, шаардлагатай бол АД буулгах өөр эмчилгээнд шилжүүлэх хэрэгтэй.
 • Вамлосет® болон РААТ-д шууд нөлөө үзүүлдэг бусад эмүүд нь жирэмсний II-III гурван долоо хоногтой үед эсрэг заалттай тул ургийн хортой нөлөө (бөөрний үйл ажиллагааны дутагдал, ургийн гавлын ясжилт удаашрах, олигогидрамнион), урагт хортой нөлөө (бөөрний дутагдал, артерийн гипотензи, гиперкалиеми) үзүүлэх ба үхэлд хүргэж болзошгүй. Хэрэв жирэмсний II-III гурван долоо хоногт эмийг хэрэглэсэн бол ургийн гавлын ясны болон бөөрний хэт авиан шинжилгээнд хамрагдах шаардлагатай. Эхчүүд жирэмсэн үедээ Вамлосет® эмийг хэрэглэсэн бол нярайд артерийн гипотензи үүсэх болзошгүй тул хяналтад байх шаардлагатай. 

Хөхүүл үе 

 • Вамлосет® эмийг хөхүүл үед хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. Хөхүүл үед Вамлосет® эмийг хэрэглэх шаардлагатай бол хөхүүлэхийг зогсоох хэрэгтэй. Амлодипиныг хэрэглэсэн судалгааны дүнгээс үзэхэд амлодипин нь хөхний сүүгээр ялгардаг байна. Жирэмсэн үеийн гипертензи өвчтэй, амлодипиныг эхлэл тунг 5 мг-аар өдөрт хэрэглэсэн, 31 хөхүүл эмэгтэйд хөхний сүү/сийвэн дэх амлодипины концентрацийн харьцаа 0.85 байсан. Шаардлагатай тохиолдолд эмийн тунг (өдрийн дундаж тун ба жингээс хамаарч: 6 мг ба 98.7 мкг/кг тус тус) тохируулсан. Нярай хүүхдийн хөхний сүүгээр дамжуулан хүлээн авсан амлодипиний хоногийн тунгийн хэмжээ 4.17 мкг/кг байсан.

Найрлага 

 • 1 шахмалд 5 мг + 80 мг
  • Үндсэн үйлчлэгч бодис
   • Амлодипин бесилат (амлодипин бесилат) 6.94 мг амлодипинтэй тэнцэх 5.00 мг валсартан А, мөхлөг 125.675 мг [Мөхлөгт агуулагдах үндсэн үйлчлэгч бодис:Валсартан 80.00 мг. Мөхлөгт агуулагдах туслах бодисууд: бичил талстат целлюлоз, кроскармеллоз натри, повидон K-25, натрийн лаурил сульфат]
  • Туслах бодисууд
   • маннитол, магнийн стеарат, коллоид цахиурын давхар исэл 
  • Хальсан бүрээс
   • Опадри II цагаан1, шар өнгийн төмрийн ислийн будаг (E172) 
 • 1 шахмалд 5 мг + 160 мг
  • Үндсэн үйлчлэгч бодис
   • Амлодипин бесилат (амлодипин бесилат) 6.94 мг амлодипинтэй тэнцэх 5.00 мг валсартан А, мөхлөг 251.35 мг [Мөхлөгт агуулагдах үндсэн үйлчлэгч бодис: Валсартан 160.00 мг. Мөхлөгт агуулагдах туслах бодисууд: бичил талстат целлюлоз, кроскармеллоз натри, повидон K-25, натрийн лаурил сульфат]
  • Туслах бодисууд
   • маннитол, магнийн стеарат, коллоид цахиурын давхар исэл
  • Хальсан бүрээс
   • Опадри II цагаан1, шар өнгийн төмрийн ислийн будаг (E172) 
 • 1 шахмалд 5 мг + 320 мг 
  • Үндсэн үйлчлэгч бодис
   • Амлодипин бесилат (амлодипин бесилат) 6.94 мг амлодипинтэй тэнцэх 5.00 мг валсартан А, мөхлөг 502.70 мг [Мөхлөгт агуулагдах үндсэн үйлчлэгч бодис: Валсартан 320.00 мг. Мөхлөгт агуулагдах туслах бодисууд: бичил талстат целлюлоз, кроскармеллоз натри, повидон K-25, натрийн лаурил сульфат]
  • Туслах бодисууд
   • маннитол, магнийн стеарат, коллоид цахиурын давхар исэл
  • Хальсан бүрээс
   • Опадри II цагаан1, шар өнгийн төмрийн ислийн будаг (E172) 
 • 1 шахмалд 10 мг + 160 мг
  • Үндсэн үйлчлэгч бодис
   • Амлодипин бесилат (амлодипин бесилат) 13.88 мг амлодипинтэй тэнцэх 10.00 мг валсартан А, мөхлөг 251.35 мг [Мөхлөгт агуулагдах үндсэн үйлчлэгч бодис: Валсартан 160.00 мг. Мөхлөгт агуулагдах туслах бодисууд: бичил талстат целлюлоз, кроскармеллоз натри, повидон K-25, натрийн лаурил сульфат]
  • Туслах бодисууд
   • маннитол, магнийн стеарат, коллоид цахиурын давхар исэл
  • Хальсан бүрээс
   • Опадри II цагаан1, шар өнгийн төмрийн ислийн будаг (E172) 
 • 1 шахмалд 10 мг + 320 мг
  • Үндсэн үйлчлэгч бодис
   • Амлодипин бесилат (амлодипин бесилат) 13.88 мг амлодипинтэй тэнцэх 10.00 мг валсартан А, мөхлөг 502.70 мг [Мөхлөгт агуулагдах үндсэн үйлчлэгч бодис: Валсартан 320.00 мг. Мөхлөгт агуулагдах туслах бодисууд: бичил талстат целлюлоз, кроскармеллоз натри, повидон K-25, натрийн лаурил сульфат]
  • Туслах бодисууд
   • маннитол, магнийн стеарат, коллоид цахиурын давхар исэл
  • Хальсан бүрээс
   • Опадри II цагаан1, шар өнгийн төмрийн ислийн будаг (E172) 

Эмийн дүрслэл 

 • Шахмал 5 мг + 80 мг
  • Дугуй, бага зэрэг 2 талаараа гүдгэр, хүрэн шаргал өнгөтэй хальсан бүрхүүлтэй, бараан толбо, ховилтой.
 • Шахмал 5 мг + 160 мг
  • Зууван, бага зэрэг 2 талаараа гүдгэр, хүрэн шаргал өнгийн хальсан бүрхүүлтэй, бараан толботой. 
 • Шахмал 5 мг + 320 мг
  • Капсул хэлбэртэй, 2 талаараа гүдгэр, улбар шар-хүрэн өнгөтэй хальсан бүрхүүлтэй. 
 • Шахмал 10 мг + 160 мг
  • Зууван, 2 талаараа гүдгэр, хүрэн шар өнгөтэй хальсан бүрхүүлтэй. 
 • Шахмал 10 мг + 320 мг
  • Капсул хэлбэртэй, 2 талаараа гүдгэр, хүрэн шар өнгөтэй хальсан бүрхүүлтэй.

Эмийн савлалт 

 • Хальсан бүрхүүлтэй шахмал 5мг + 80мг, 5мг + 160мг, 5мг + 320мг, 10мг + 160мг, 10мг + 320мг.
 • Шахмал 5мг + 80мг, 5мг + 160мг, 5мг + 320мг, 10мг + 160мг, 10мг + 320мг:
  • 10 ширхэг шахмалыг ОПА/Ал/ПВХ нийлмэл материалаар хийсэн блистерт савлан, хөнгөн цагаан фольга цаасаар бүрсэн.
  • 3, 6, 9, 10 ширхэг блистэр савлагааг, хэрэглэх зааврын хамт эмийн цаасан  хайрцагт савалсан.
 • Шахмал 5мг + 80мг
  • 14 ширхэг шахмалыг ОПА/Ал/ПВХ нийлмэл материалаар хийсэн блистерт савлан, хөнгөн цагаан фольга цаасаар бүрсэн.
  • 1, 2, 4 ба 7 ширхэг блистэр савлагааг, хэрэглэх зааврын хамт эмийн цаасан  хайрцагт савалсан. 
 • Шахмал 5мг + 160мг, 5мг + 320мг, 10мг + 160мг, 10мг + 320мг
  • 7 ширхэг шахмалыг ОПА/Ал/ПВХ нийлмэл материалаар хийсэн блистерт савлан, хөнгөн цагаан фольга цаасаар бүрсэн.
  • 2, 4, 8 ба 14 ширхэг блистэр савлагааг, хэрэглэх зааврын хамт эмийн цаасан  хайрцагт савалсан. 

Хадгалах нөхцөл 

 • 25°С хэмээс хэтрэхгүй температурт, өөрийн савлагаанд хадгална.
 • Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар хадгална уу. 

Хадгалах хугацаа 

 • 3 жил
 • Хугацаа дууссаны дараа эмийг хэрэглэж болохгүй. 

Үйлдвэрлэгч 

«КРКА-РУС» ХХК, 143500, Орос, Москва муж, Истра хот, Москвагийн гудамж, 50-р байр 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.