Sale!

1 жилийн эрх

 136,800

1 жил бүх үйлчилгээг үзэх эрх

Category:

Description

  1 жил бүх агуулга үзэх эрх

✔  ICD – 10 Өвчний ангиллын цахим лавлах

  Хөнгөлөлттэй эмийн лавлах

  40%  хэмнэлт