Анагаах ухааны
мэдлэгийн лавлах платформ

Анагаах ухааныг шимтэн суралцаж, судалж байгаа оюутан, судлаач, эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулав.

Анагаах ухааны контент

Эрүүл анатоми, физиологиос эхлэн шинэчлэгдсэн удирдамжид суурилсан мэдлэгийн сан, оношилгоо эмчилгээний зөвлөмжийг багтаасан үндсэн хэсэг

Podcast

Анагаах ухааныг зөвхөн уншаад зогсохгүй сонсож ойлгох нь сургалтын бас нэгэн үр дүнтэй аргуудыг нэг

icd-10 өвчний ангилал

Өвчний олон улсын ангиллын цахим лавлах. ErdeMED-н Ухаалаг хайлтын системээр та өвчний ICD-10 кодыг хялбар, түргэн олох боломжтой.

тохиолдол хэлэлцүүлэг

Эмнэлзүйн тохиолдлын санг бүрдүүлж тухайн тохиолдол дээр хэлэлцүүлэг хийж, үнэлж туршлага солилцох хэсэг

5.000 гаруй эмч, анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүд болон
дараах харилцагч нар бидэнд итгэл үзүүлэн дэмжиж байна:

Платформ ерөнхий бүтэц

Та энэ талбараас платформд байршсан бүх мэдээллийг эхний 2 үсэг бичээд боломжит үр дүнгүүдээр харах боломжтой

Платформын гол үйлчилгээнүүдийг харуулсан хөтөч хэсэг. 

Контентын талаарх товч мэдээллийг харуулах хэсэг. Жишээ нь: контент бүтээгч, он сар өдөр г.м

Контентын үндсэн хэсэг. Тодорхойлолт, тархвар зүй, эмгэг жамаас эхлэн бүхий л мэдээллийг багтаасан. Чатын тэмдэгт болон доогуур зураастай хэсэгт нэмэлт тайлбар харагдана.

Чухал мэдээллийг доорх өнгүүдээр тодотгосон

  • Ногоон - зөвлөгөө
  • Улаан - анхааруулга
  • Цэнхэр - клиник хэрэглээ

Шинээр нэмэгдсэн контент, нийтлэлийн мэдээлэл

Тодотгон бичсэн товчилсон үгэнд нэмэлт тайлбар гарч ирэх ба цааш унших хэсгээс тухайн агуулгыг унших боломжтой

Үндсэн цэсүүд болон хайлтын цонхыг энэ хэсэгт багтаасан. Хайлтын хэсгээс платформд байршсан бүх мэдээллийг хялбар олох боломжтой

Түгээмэл хэрэглэгддэг платформуудаас ErdeMED Podcast-г сонсох боломжтой

ICD-10 Өвчний олон улсын ангиллыг монгол болон англи хэл дээр харьцуулан үзэх

5.000 гаруй эмч, анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүд болон
дараах харилцагч нар бидэнд итгэл үзүүлэн дэмжиж байна: