Анагаах ухааны
мэдлэг, мэдээлэл

Анагаах ухааныг шимтэн суралцаж, судалж байгаа оюутан, судлаач, эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулав.

Анагаах ухааны
мэдлэг, мэдээлэл

Анагаах ухааны
мэдлэг, мэдээлэл

Анагаах ухааны
мэдлэг, мэдээлэл

Анагаах ухааныг шимтэн суралцаж, судалж байгаа оюутан, судлаач, эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулав.

Ашиглах заавар

Хайлтын хэсэг. Эхний 2 үсэг бичихэд боломжит үр дүнгүүдийг харуулна.

Платформын гол үйлчилгээнүүдийг харуулсан хөтөч хэсэг. 

Контентын талаарх товч мэдээллийг харуулах хэсэг. Жишээ нь: контент бүтээгч, он сар өдөр г.м

Контентын үндсэн хэсэг. Тодорхойлолт, тархвар зүй, эмгэг жамаас эхлэн бүхий л мэдээллийг багтаасан. Чатын тэмдэгт болон доогуур зураастай хэсэгт нэмэлт тайлбар харагдана.

Чухал мэдээллийг доорх өнгүүдээр тодотгосон

  • Ногоон - зөвлөгөө
  • Улаан - анхааруулга
  • Цэнхэр - клиник хэрэглээ

Шинээр нэмэгдсэн контент, нийтлэлийн мэдээлэл

Тодотгон бичсэн товчилсон үгэнд нэмэлт тайлбар гарч ирэх ба цааш унших хэсгээс тухайн агуулгыг унших боломжтой

Үндсэн цэсүүд болон хайлтын цонхыг 

Түгээмэл хэрэглэгддэг платформуудаас ErdeMED Podcast-г сонсох боломжтой

ICD-10 Өвчний олон улсын ангиллыг монгол болон англи хэл дээр харьцуулан үзэх

5.000 гаруй эмч, анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүд болон
дараах харилцагч нар бидэнд итгэл үзүүлэн дэмжиж байна: