Анастрозол - Anastrozol
Anastrozol ®

Эмчийн ангилал:

B,C,D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Анастрозол бэлдмэлд үйлчлэгч бодис анастрозол агуулагдах бөгөөд энэ нь “ароматазыг саатуулагч” эмийн бүлэгт хамаарагддаг.

Бэлдмэлийг цэвэршсэн эмэгтэйн хөхний хорт хавдрын эмчилгээнд хэрэглэнэ. Анастрозол нь хүний биед үүсдэг эстроген дааврын хэмжээг бууруулдаг. Энэ үйлдэл нь хүний биед байдаг “ароматаз” хэмээх бодист (фермент) хориг үүсгэсэнтэй холбоотой.

 

Анастрозолын шимэгдэлт нь түргэн бөгөөд бэлдмэлийг ууж хэрэглэснээс хойш 2 цагийн дотор сийвэнгийн концентраци нь дээд хэмээндээ хүрдэг (өлөн үед).

 • Хоол хүнс нь бэлдмэлийн шимэгдэлтийн хурдыг үл ялиг бууруулдаг боловч шимэгдэлтийн
  хэмжээнд нөлөөлөхгүй.
 • Бэлдмэлийн шимэгдэлтийн хурд бага зэрэг өөрчлөгдөх нь түүнийг хоногт нэг удаа ууж хэрэглэж байгаа үед цусны сийвэнгийн тэнцвэрт концентрацид эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий нөлөө үзүүлдэггүй.
 • Анастрозолыг хэрэглэснээс хойш 7 өдрийн дараа сийвэнгийн тэнцвэрт концентраци ойролцоогоор 90-95% хүрдэг.
 • Анастрозолын фармакокинетикын үзүүлэлт нь цаг хугацаа ба тунгаас хамаардаггүй.
 • Бэлдмэлийн фармакокинетик нь цэвэршилтийн дараах үед байгаа эмэгтэйн наснаас хамааралгүй байдаг.
 • Анастрозолын зөвхөн 40% нь сийвэнгийн уурагтай холбогдоно.
 • Анастрозол биеэс удаан ялгарах ба сийвэнгийн хагас ялгарлын хугацаа нь 40-50 цаг.
 • Анастрозол цэвэршилтийн дараах үед байгаа эмэгтэйд эрчимтэй метаболизм-д ордог бөгөөд ууж хэрэглэснээс хойш 72 цагийн дотор тунгийн 10%-с бага нь өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр шээсээр ялгардаг.
 • Анастрозолын метаболизм нь N-алкилгүйжүүлэх, гидроксилжих ба глюкуронжих замаар явагдана.
 • Метаболит нь голдуу шээсээр ялгардаг.
 • Сийвэнгийн үндсэн метаболит болох триазол нь ароматаз ферментийг дарангуйлдаггүй.

Бэлдмэлийг дараах тохиолдолд хэрэглэхийг цээрлэнэ.

 • Анастрозол болон бэлдмэлийн найрлага дахь бусад туслах бодисуудад хэт мэдрэг хүмүүс
 • Жирэмсэн ба хөхүүл үе

Дараах тохиолдолд бэлдмэлийг болгоомжтой хэрэглэнэ.

 • Сарын тэмдэг ирж байгаа үед болон хараахан цэвэршээгүй байгаа тохиолдолд
 • Тамоксифен ба эстроген агуулсан эмийн бэлдмэл хэрэглэж байгаа
 • Ясны бат бөх чанарт нөлөөлөхүйц нөхцөл байдал (ясны сийрэгжилт)
 • Элэг ба бөөрний эмгэг.

Дараах бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа тохиолдолд анастрозол-г хэрэглэхийг цээрлэнэ.

 • Тамоксифен агуулсан эм зэрэг хөхний хорт хавдрын эмчилгээнд хэрэглэдэг тодорхой бэлдмэлүүд
  (эстрогений рецепторын сонгомол модулятор). Учир нь эдгээр бэлдмэл анастрозол денк 1-ын
  үйлдлийг зогсоож болзошгүй.
 • Эстроген агуулсан бэлдмэл (даавар орлуулах эмчилгээ зэрэг)
  Дараах бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа бол эмч ба эм зүйчдээ мэдэгдээрэй.
  – Шар биетүүлэгч дааврын чөлөөлөгдөлтийг идэвхжүүлэгч даавартай ижил төстэй бэлдмэл. Үүнд
  гонадорелин, бузерелин, гозерелин, лейпрорелин ба трипторелин орно. Эдгээр бэлдмэлийг хөхний
  хорт хавдар, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн (эмэгтэйчүүд судлал) байдал болон үргүйдлийн
  эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Жирэмсэн ба хөхүүл үеийн хэрэглээ:

 • Бэлдмэлийг жирэмсэн ба хөхүүл үед хэрэглэхгүй. Хэрэв жирэмсэн болвол анастрозол-г
  хэрэглэхээ зогсоох

Жолоо барих ба машин механизмтай ажиллах чадварт бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө:

 • Анастрозол денк 1 бэлдмэл жолоо барих, ямар нэг багаж хэрэгсэл ашиглах ба машин
  механизмтай ажиллах чадварт нөлөөлөхгүй.
 • Гэвч зарим хүмүүст анастрозол-г хэрэглэж байх үед хааяа бие сулрах ба нойрмоглох шинж тэмдэг илэрч болзошгүй.

Бэлдмэлийг хэрэглэх үед илрэх гаж нөлөөний давтамжийг дараах байдлаар ангилна.

 • Байнга илрэх: 10 өвчтөнд 1-с олон тохиолдох.
 • Олонтаа илрэх: 100 өвчтөнд 1-10 тохиолдох.
 • Хааяа илрэх: 1000 өвчтөнд 1-10 тохиолдох.
 • Ховор илрэх: 10000 өвчтөнд 1-10 тохиолдох.
 • Маш ховор илрэх: 10000 өвчтөнд 1-с цөөн тохиолдох.
 • Тодорхойгүй: Байгаа мэдээллээс тооцох боломжгүй.

Бэлдмэлийг хэрэглэх үед дараах гаж нөлөө ажиглагдана.

 • Байнга илрэх:
  • Толгой өвдөх
  • Нүүр халуу оргиж улайх
  • Дотор муухайрах
  • Арьсан дээр тууралт гарах
  • Үеэр өвдөх ба хөших
  • Үений үрэвсэл (артрит)
  • Бие сулрах
  • Ясны жин багасах (яс сийрэгжих)
 • Олонтаа илрэх:
  • Хоолны дуршил буурах
  • Цусан дахь холестерол зэрэг өөхлөг бодисын хэмжээ ихсэх. Цусны шинжилгээнээс харж болно.
  • Нойрмоглох
  • Сарвууны сувгийн хамшинж (гарын хэсгүүд чимчигнэх, өвдөх, хөрөх, сулрах)
  • Суулгах
  • Бөөлжих
  • Элэгний үйл ажиллагааг харуулдаг цусны шинжилгээнд өөрчлөлт илрэх
  • Үс шингэрэх (үс унах)
  • Нүүр, уруул ба хэлэн дээр харшлын урвал (хэт мэдрэгшил) илрэх
  • Яс өвдөх
  • Үтрээ хуурайших
  • Үтрээнээс цус алдах (ихэвчлэн эмчилгээний эхний хэдэн долоо хоногт илрэх ба цус алдалт
   үргэлжилвэл эмчид мэдэгдэнэ)
 • Хааяа илрэх:
  • Элэгний үйл ажиллагааг харуулдаг цусны өвөрмөц шинжилгээнд өөрчлөлт илрэх (гамма глутамил
   трансфераза ба билирубин)
  • Элэг үрэвсэх (гепатит)
  • Чонон хөрвөсийн тууралт гарах
  • Гарын хуруу нугаларсан байдалтай гацах
 • Ховор илрэх:
  • Арьс үрэвсэх (улаан толбот ба цэврүүт тууралт гарах)
  • Хэт мэдрэгшлийн шалтгаант арьсны тууралт (харшлын ба анафилакс төст урвалаас үүсэх)
  • Цусны жижиг судас үрэвсэж арьс улайх буюу хөх ягаан өнгөтэй болох. Маш ховор тохиолдолд үе, ходоод, бөөр өвдөх зэрэг шинж илэрч болох бөгөөд энэ нь Шенлейн-Генохын пурпура-ын шинж юм.
 • Маш ховор илрэх:
  • Арьсан дээрх шархлаат болон цэврүүт тууралт бүхий маш хүнд явцтай арьсны урвал илэрнэ. Энэ нь Стивенс-Джонсоны хамшинж юм.
  • Хоолой хавагнаж залгих ба амьсгалахад хүндрэл үүсгэдэг харшлын урвал. Энэ нь судасны гаралтай хаван юм.
 • Ясанд үзүүлэх нөлөө:
  Анастрозол бэлдмэл нь бие махбодийн эстроген дааврын хэмжээг бууруулдаг. Энэ нь ясны эрдсийн агууламжийг багасгаж болно. Ясны хатуу чанга чанар нь буурч болох ба илүү хугарамтгай болдог. Эмч эдгээр эрсдлийг цэвэршсэн эмэгтэйн ясны эрүүл мэндэд зориулсан эмчилгээний удирдамжийн дагуу зохицуулна.

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.