doctor1
Нэвтрэх
 • Контент

  Клиник мэдлэг
  Суурь мэдлэг

  Дотор судлал

  Хоол боловсруулах замын эмгэг

  Эрдэс минералууд ба хүнд металлын хордлого (Minerals & Heavy metal poisoning)
  Элэгний хорт хавдар (Hepatocellular carcinoma)
  Элэгний хатуурал (Liver Cirrhosis)
  Шамбарам (Hemorrhoids)
  Цөсний хүүдийн цочмог үрэвсэл (Acute cholecystitis)
  Цөсний замын хорт хавдар (Biliary cancer)
  Цөсний ерөнхий сувгийн чулуу (Choledocholithiasis)
  Цөс чулуужих өвчин (Cholelithiasis)
  Цочмог холангит (Acute cholangitis)
  Цочмог панкреатит (Acute Pancreatitis)
  Хошногоны язрал (Anal fissures)
  Хошногоны буглаа ба цорго (Anal abscess and fistula)
  Хоолны хордлого (Food Poisoning)
  Хоол боловсруулах замын цус алдалт (Gastrointestinal bleeding)
  Хоол боловсруулах замын цооролт (Gastrointestinal perforation)
  Ходоодны шархлаа өвчин (Peptic ulcer disease)
  Ходоодны хорт хавдар (Gastric cancer)
  Ходоодны архаг үрэвсэл (Chronic gastritis)
  Ходоод, улаан хоолойн сөөргөө өвчин (GERD)
  Улаан хоолойн хорт хавдар (Esophageal cancer)
  Нойр булчирхайн хорт хавдар (Pancreatic cancer)
  Кроны өвчин (Crohn’s disease)
  Гэдэсний түгжрэл (Bowel obstruction)
  Гэдэс цочролын хам шинж (Irritable bowel syndrome)
  Гепатит С (Hepatitis C)
  Гепатит В & Д вирусын халдвар (Hepatitis B & D and HBV & HDV infection)
  Гепатит А & E (Hepatitis A & E)
  Бүдүүн гэдэсний шархлаат үрэвсэл (Ulcerative colitis)
  Бүдүүн гэдэсний цүлхэнт өвчин (Diverticular disease)
  Анхдагч цөсөн холангит (Primary biliary cholangitis)
  Анхдагч хатууралт холангит (Primary sclerosing cholangitis)

  Мэс засал

  Хэвлийн хөндийн мэс засал

  Элэгний хорт хавдар (Hepatocellular carcinoma)
  Элэгний хатуурал (Liver Cirrhosis)
  Цөсний хүүдийн цочмог үрэвсэл (Acute cholecystitis)
  Цөсний замын хорт хавдар (Biliary cancer)
  Цөсний ерөнхий сувгийн чулуу (Choledocholithiasis)
  Цөс чулуужих өвчин (Cholelithiasis)
  Цочмог холангит (Acute cholangitis)
  Хэвлийн цочмог өвдөлт (Acute abdomen)
  Хоол боловсруулах замын цус алдалт (Gastrointestinal bleeding)
  Хоол боловсруулах замын цооролт (Gastrointestinal perforation)
  Ходоодны шархлаа өвчин (Peptic ulcer disease)
  Ходоодны хорт хавдар (Gastric cancer)
  Түрүү булчирхайн хорт хавдар (Prostate cancer)
  Нойр булчирхайн хорт хавдар (Pancreatic cancer)
  Нейробластома (Neuroblastoma)
  Мухар олгойн цочмог үрэвсэл (Appendicitis)
  Кроны өвчин (Crohn’s disease)
  Гэдэсний түгжрэл (Bowel obstruction)
  Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдар (Colorectal cancer)
  Бүдүүн гэдэсний шархлаат үрэвсэл (Ulcerative colitis)
  Бүдүүн гэдэсний цүлхэнт өвчин (Diverticular disease)
  Анхдагч цөсөн холангит (Primary biliary cholangitis)
  Анхдагч хатууралт холангит (Primary sclerosing cholangitis)

  Хүүхэд судлал

  Гэмтэл судлал

  Мэдрэл судлал

  Эх барих

  Жирэмслэлттэй холбоотой өвчнүүд

  Умайн гадуурх жирэмслэлт (Ectopic pregnancy)

  Урологи

  Дүрс оношилгоо

  Суурь ойлголтууд

  Рентген (X-ray)

  Хам шинжүүд

  Лабораторийн оношилгоо

  Нүд судлал

  Анатоми

  Бөөр, шээс ялгаруулах зам

  Давсаг (Bladder)

  Дотоод шүүрлийн эрхтэн тогтолцоо

  Бамбай булчирхай (Thyroid gland)

  Тулгуур хөдөлгөөний эрхтэн тогтолцоо

  Тавхайн яс (ossa pedis)

  Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо

  Элэг (Hepar)
  Ходоод (Gaster)

  Биохими

  Хоол тэжээл ба бодисын солилцоо

  Витаминууд (Vitamins)

  Дархлаа судлал

  Физиологи

  Зүрх судасны ба амьсгалын эрхтэн тогтолцоо

  Зүрхний механик үйл ажиллагаа (Cardiac Mechanics)

  Хэрэглэгчийн мэдээлэл

  Зургын дээд хэмжээ: 512 KB