Мэс засал

Дэд ангиллууд:

implantieren-min
Гэмтлийн мэс засал
general chirurgie-min
Ерөнхий мэс засал
kiefer
Ирүү, нүүрний мэс засал
abs-min
Хэвлийн хөндийн мэс засал
thorax-min
Цээжний хөндийн мэс засал
Community

Үндсэн ангилал:

2023-conference-min

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.