ЭМДҮЗ-н тогтоол

Цахим лавлах: туршилтын хувилбар ба та сайжруулах саналаа info@erdemed.com хаягаар ирүүлээрэй !

ЭМДҮЗ Шалгуурын насны үйлчлэлийг илтгэнэ
ЭМДҮЗ Түлхүүр шалгуурыг илтгэх код.
ЭМДҮЗ Дэлгэрэнгүй шалгуурыг тооцох кодын тайлбар

Эмчлэгч эмч үзлэг хийсэн тухай тэмдэглэлийг өдөр бүр хөтөлсөн байх (амралтын өдөр хамаарахгүй)

C22

-

72061

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Эмчилгээний явц

3

2

1

Клиникийн оношийн үндэслэлийг 3-5 хоногийн дотор тавьсан байх

C22

-

72061

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Эмчилгээний явц

3

2

1

Хэвтсэнээс хойш 2-4 цагийн дотор эмчилгээ хийгдэж эхэлсэн байх

C22

-

72061

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Эмчилгээний явц

3

2

1

Эмчлэгч эмчийн анхны үзлэг хэвтсэнээс хойш 2 цагийн дотор хийгдсэн байх

C22

-

72061

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Эмчилгээний явц

3

2

1

Хэвлийн хэт авиа оношилгоо

C22

-

72061

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Багажийн оношилгоо, илрэх өөрчлөлт

3

2

1

Хэвлийн тодосгогчтой компьютер  томографи

C22

-

72061

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Багажийн оношилгоо, илрэх өөрчлөлт

3

2

1

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...