Зүрхний ховдлын экстрасистол (ventricular extrasystole)
Гантулга Төгөлдөр

Гантулга Төгөлдөр

Сүүлийн шинэчлэл:

Ховдолын экстрасистолууд (цаашид ХЭС/VES) нь Гиссийн багцны салах хэсэг/өөрөөр бифуркациас доош хэсэгт эктопик сэрлийн төвөөс нэмэлт сэрэл үүссэнтэй холбоотой тохиолдох гетеротроп ЗХА-ын нэг хэлбэр юм. Энэ нь зүрхний болон зүрхний бус гаралтай үндсэн өвчнүүдээс шалтгаалах боловч зарим үед эрүүл зүрхтэй хүмүүст идиопатик хэлбэрээр мөн тохиолддог байна.

ЭКГ-д зүрхний байрлал өөрчлөгдөж, өргөн QRS бүрдэлүүд бичигддэг бөгөөд тэдгээр нь санамсаргүй байдлаар эсвэл тогтсон хэв маяг (жишээлбэл, Bigeminy, Trigeminy, Salvo)-тай байдаг.

Эмчилгээ нь үндсэн, суурь өвчнийг эмчлэхэд чиглэсэн байх боловч хэрэв зүрх гэнэт зогсох (жишээ нь зүрхний титэм судасны өвчин) эрсдэл бүхий өндөр зэргийн ХЭС-ийн үед хэм алдалтын эсрэг эмийн эмчилгээ эсвэл электрофизиологийн (абляци) аргаар эмчлэх шаардлага үүсдэг.

  • Идиопатик
  • Зүрхний гаралтай шалтгаанууд (ЗТСӨ, Миокардит)
  • Зүрхний бус шалтгаанууд
    • Электролит тэнцвэр алдагдах (ялангуяа Гиперкалиеми, Гипокалиеми)
  • Эмийн гаж нөлөө (зүрхний гликозид, сэтгэл гутралын эсрэг эмүүд, шээс хөөх эм, симпатомиметик эмүүд болон коффейн гэх мэт)

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.