search-last
/4
0 votes, 0 avg
30

Дотор судлал

Тохиолдол 4

67 настай өвчтөн ойр ойрхон дахилттай шөрмөс татна ялангуяа хөлийн булчин гэсэн зовиуртай өрхийн эмч дээр ирэв. Мөн 2 хөл болон уруулын эргэн тойрны хэсгээр арьсны хүрэлцэх мэдрэмж буурсан зовиуртай.

Тогтмол уудаг эм: Аспирин 100 мг, Метопролол 50мг 2 удаа, Л-тироксин 100 н.Грам.

Үзлэгээр шөрмөсний рефлексүүд ихэссэн (Гиперрефлекси), Хүзүүнд кохорын зангилааны зүслэгтэй цэвэр эдгэсэн сорвитой. Бодит үзлэгт өөр мэдэгдэхүйц өөрчлөлт ажиглагдаагүй.

Шинжилгээнд Кальци буурсан. 1.68 ммоль/л

Кальци буурах шалтгаан юу байж болох вэ ?

Шинжилгээнд Кальци буурсан нь ялган оношилгоонд өөр ямар үзүүлэлт үзэхийг шаардаж байна вэ ?

Цусанд Кальци багассан нь фосфатад хэрхэн нөлөөлөх вэ ?

Зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу

Your score is

Хуваалцах

Facebook Twitter

Гарах

Энэ тохиолдлыг үнэлнэ үү !

Тохиолдол 4

67 настай өвчтөн ойр ойрхон дахилттай шөрмөс татна ялангуяа хөлийн булчин гэсэн зовиуртай өрхийн эмч дээр ирэв. Мөн 2 хөл болон уруулын эргэн тойрны хэсгээр арьсны хүрэлцэх мэдрэмж буурсан зовиуртай.

Тогтмол уудаг эм: Аспирин 100 мг, Метопролол 50мг 2 удаа, Л-тироксин 100 н.Грам.

Үзлэгээр шөрмөсний рефлексүүд ихэссэн (Гиперрефлекси), Хүзүүнд кохорын зангилааны зүслэгтэй цэвэр эдгэсэн сорвитой. Бодит үзлэгт өөр мэдэгдэхүйц өөрчлөлт ажиглагдаагүй.

Шинжилгээнд Кальци буурсан. 1.68 ммоль/л