Одоогоор засвартай байна

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...