Синуатриал хориг (Sinuatrial Block)
Дорж Аззаяа

Дорж Аззаяа

Сүүлийн шинэчлэл:

Синуатриал хориг (СА хориг) нь "брадикарди бүхий зүрхний хэм алдалт"-ын ангилалд багтдаг бөгөөд сэрэл дамжуулах замын эмгэг, мөн "синусын зангилаа сулрах хам шинж"-ийн нэгэн хэлбэр ч гэж үздэг. Энэхүү хоригийн үед синусын зангилаанд сэрэл хэвийн үүссэн ч, синусын зангилаан дотроо цааш дамжуулах системд саатал үүссэнээр тосгуурын миокардид дамжихад хоцрох, эсвэл огт дамжихгүй байхад хүрдэг. АВ хоригийн адилаар I- III зэрэгт ангилагддаг.

  • Тодорхойлолт: Синусын зангилаан доторх сэрэл дамжуулах замын эмгэг. Синуатриал хоригийн үед сэрэл синусын зангилаанд хэвийн үүссэн ч синусны зангилааг орхиж тосгуурын миокардид дамжихад хоцрох, эсвэл огт дамжихгүй. Синусын зангилаа сулрах хам шинж-ийн нэгэн хэлбэр юм.
  • Өөр нэршил: Синатриал хориг, Синусын хориг, СА хориг, Eng: Sinuatrial block, Sinoatrial block, SA block.

 

Мөн Синусын зангилаа сулрах хам шинж сэдвийг харна уу. 

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.