Дотор судлал

Ходоодны хорт хавдар (Gastric cancer)
Ходоодны шархлаа өвчин (Peptic ulcer disease)
Гуурсан хоолойн багтраа (Asthma)
Гэр бүлийн хиперхолестеролеми (Familial hypercholesterolemia)
Гипотиреодизм – Бамбай булчирхайн дутмагшил (Hypothyroidism)
Нефроз хамшинж (Nephrotic syndrome)
Бөөрний архаг өвчин/дутагдал (Chronic kidney disease)
Ходоод, улаан хоолойн сөөргөө өвчин (GERD)
Зүрхний архаг дутагдал (Congestive heart failure)
Уушгины үрэвсэл (Pneumonia)
erdemed-memory-plus-reduced

Ангилалууд:

Амьсгал судлал
Анатоми
Анатоми гистологийн суурь ойлголтууд
Аутоиммун өвчин
Бодисын солилцооны эмгэг
Вирусийн халдварт өвчин
Дархлаа судлал
Дархлаажуулалт
Дотоод шүүрэл
Зүрх судас
Мэс засал
Нефрологи
Ревматологи
Сэтгэц судлал
Хавдар судлал
Халдварт өвчин
Хоол боловсруулах
Хэвлийн хөндий
erdemed-melatonin-reduced
Шинэ нийтлэл, контентын мэдээлэл

тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллийг доор оруулаад илгээхийг дарна уу !

Хамтран ажиллах

Цааш унших