Нефрологи

Нефроз хамшинж (Nephrotic syndrome)
Бөөрний архаг өвчин/дутагдал (Chronic kidney disease)
erdemed-memory-plus-reduced

Ангилалууд:

Амьсгал судлал
Анатоми
Анатоми гистологийн суурь ойлголтууд
Аутоиммун өвчин
Бодисын солилцооны эмгэг
Вирусийн халдварт өвчин
Дархлаа судлал
Дархлаажуулалт
Дотоод шүүрэл
Дотор судлал
Зүрх судас
Мэс засал
Ревматологи
Сэтгэц судлал
Хавдар судлал
Халдварт өвчин
Хоол боловсруулах
Хэвлийн хөндий
erdemed-melatonin-reduced
Шинэ нийтлэл, контентын мэдээлэл

тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллийг доор оруулаад илгээхийг дарна уу !

Хамтран ажиллах

Цааш унших