Нефроз хамшинж (Nephrotic syndrome)
Болдбаатар Энх-оюун

Болдбаатар Энх-оюун

Сүүлийн шинэчлэл:
i

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Бөөрний түүдгэнцрийн өвчнүүд нь шээсний шинжилгээ, эмнэлзүйд Нефроз ба Нефритик гэсэн 2 хамшинжийг үүсгэдэг.

 • Нефроз хамшинж – ШЕШ-нд хүнд протейнури  , БХШ-нд гипоальбуминеми  , эмнэлзүйд захын/анасарк хаван үүснэ. Гиперлипидеми, тромбоз үүсч болно. Нефроз хамшинж нь бөөрний өвчний шалтгаантай үүсэхээс гадна системийн өвчнүүд /ТЧЯ/, чихрийн шижин, амилойдоз зэрэг өвчний үед хоёрдогчоор бөөр гэмтсэнээс үүсч болно.

Бөөрний түүдгэнцэр гэмтсэнээр нефроз хамшинж үүсэх ба сувганцар, завсрын эд зэргийг гэмтээдэг өвчнүүд нь нефроз хамшинжийг үүсгэхгүй.

 • Хөнгөн нефритик хамшинж – Гэрлийн микроскопт нэг түүдгэнцрийн тал буюу түүнээс бага хэсгийг хамарсан үрэвслүүд байдаг. ШЕШ-нд гематури, хөнгөн протейнури /<1.5 г/хоног/ илэрнэ. Өвчтөнд ихэвчлэн шинж тэмдэг илрэхгүй.
 • Хүнд нефритик хамшинж – ШЕШ-нд гематури, хүнд протейнури, хаван, даралт ихсэлт ба/эсвэл бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал илэрч болно.
 • Бүх насны хүмүүст тохиолдож болно.
 • Хүйс: ♂ > ♀

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Summer-school

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
A1
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.