Бөөрний архаг өвчин/дутагдал (Chronic kidney disease)
Болдбаатар Энх-оюун

Болдбаатар Энх-оюун

Сүүлийн шинэчлэл:
i

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Бөөрний эдийн гэмтэл болон түүдгэнцрийн шүүлтийн хурд буурах шинж тэмдэг 3 сараас дээш хугацаагаар илэрсэн тохиолдолд бөөрний архаг өвчин гэнэ.

Бөөрний эдийн гэмтэлд протейнури, дүрс оношилгооны шинжилгээнд бөөр шээс ялгаруулах замын эмгэг өөрчлөлт илрэх, шээсний шинжилгээнд эмгэг өөрчлөлт илрэхийг хамааруулна.

Бөөрний үйл ажиллагаа эргэж сэргэхгүйгээр алдагдсаны улмаас үүссэн эмнэлзүй, лабораторийн иж бүрдэл хамшинжийг бөөрний архаг өвчний эцсийн шат (Бөөрний архаг дутагдал) гэнэ.

Артерийн гипертензи, чихрийн шижин өвчнүүд нь бөөрний архаг өвчин улмаар түүний эцсийн шат болох бөөрний архаг дутагдлын тэргүүлэх шалтгаан болж байна.

 • 2017 оны судалгаагаар
  • Дэлхий даяар 697.5 сая тохиолдол бүртгэгдсэн
  • 2 сая хүн бөөрний архаг өвчний улмаас нас барсан
 • АНУ-д 37 сая орчим хүн – нийт хүн амын 15% бөөрний архаг өвчинтэй
 • Насанд хүрсэн 7 хүн тутмын 1 нь БАӨ-тэй
 • Хүйсийн хувьд ялгаагүй
  • 2010 оны олон улсын судалгаагаар ♀ 11.8% > ♂ 10.4%
 • Нас ахих тусам өвчлөл ↑

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. 

Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Сурталчилгаа

Ойролцоо сэдвүүд:

Нефроз хамшинж (Nephrotic syndrome)
Нефробластома (Nephroblastoma)
Шинэ нийтлэл, контентын мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллийг доор оруулаад илгээхийг дарна уу !
A1
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.