Бөөр орлуулах эмчилгээ/Гемодиализ (Renal replacement therapy/Hemodialysis)
Picture of Дорж Аззаяа

Дорж Аззаяа

Сүүлийн шинэчлэл: 20231022

Бөөрний архаг өвчин төгсгөлийн шат (БАӨТШ) болон Бөөрний цочмог гэмтэл (БЦГ) үед бөөрний үйл ажиллагааг дэмжих, орлуулах зорилгоор хэрэглэдэг эмчилгээг "бөөр орлуулах эмчилгээ (БОЭ)" гэнэ. БОЭ нь диализ, гемофильтраци, бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээ гэсэн үндсэн 3 төрөлтэй. Эдгээрээс гемодиализын эмчилгээ хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг. Тохиромжтой БОЭ-ний төрлийг эмчилгээний хугацаа , өвчтөний үзүүлэлтүүд, эмчилгээний заалт, мөн өвчтөний сонголт зэргийг харгалзан сонгодог.

Гемодиализ

  • Өвчтөний цусан дахь хорт бодисууд болон илүүдэл шингэнийг тусгай шүүлтүүр болон диализын уусмалын тусламжтайгаар диффузийн аргаар шүүн цэвэрлэх эмчилгээний арга.

Хэвлийн диализ

  • Эмчилгээний тодорхой найрлага бүхий ариун уусмалыг хэвлийн хөндийд байрлуулсан гуурсны тусламжтайгаар хэвлийн гялтан хальсны судасны хагас нэвчимтгий байдлыг ашиглан өвчтний биед хуримтлагдсан хорт бодисууд, илүүдэл шингэнийг цус болон эдээс шүүн цэвэрлэх эмчилгээний арга.

Гемофилтьраци

  • Венээр хийх шингэн болон ультрафильтрацийн тусламжтай цусыг конвекцийн аргаар шүүн цэвэрлэх эмчилгээний арга.

Бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээ

  • Эмчилгээ амжилттай болсон тохиолдолд диализад ордог өвчтөнүүдтэй харьцуулахад амьдралын чанарыг сайжруулж, нас баралтыг бууруулдаг.

Яаралтай бөөр орлуулах эмчилгээ

  • БЦГ, цочмог ээнэгшил алдагдсан зүрхний дутагдал, хордлого гэх мэт цочмог эмгэгүүдийн үед богино хугацаанд хэрэглэгддэг.
  • Гемодиализ, гемофильтраци

Байнгын бөөр орлуулах эмчилгээ

  • БАӨ ТШ-ны эмчилгээнд ихэвчлэн хэрэглэгддэг.
  • Гемодиализ, хэвлийн диализ, гемофильтраци, бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээ.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.