Азибиот
500 мг
Азитромицин – Azithromycin
Krka, d.d.Novomesto Slovenia
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 3940

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 1182

Даатгуулагч төлөх дүн: 2758

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Азитромицинд мэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн, халдварын шалтгаант үрэвсэлт өвчнүүд: 

 • Бактерийн халдварт, дайвар хөндийн цочмог үрэвсэл
 • Бактерийн халдварт, чихний цочмог үрэвсэл
 • Гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл, залигуурын үрэвсэл
 • Бактерийн халдварт, гуурсан хоолойн архаг үрэвслийн сэдрэлтийн үе
 • Хөнгөн ба дунд зэргийн явцтай уушгины үрэвсэл
 • Арьс, зөөлөн эдийн хөнгөн, дунд зэргийн явцтай үрэвсэл Жишээ нь, фолликулит, арьсан доорхи өөхөн эдийн үрэвсэл, рожа
 • Давсаг, шээс дамжуулах замын халдвар, буюу Chlamydia trachomatis -р үүссэн умайн хүзүүний үрэвсэл. 

Азитромицин болон бусад макролидын бүлгийн антибиотикт (эритромицин, кларитромицин гэх мэт) хэт мэдрэг, мөн хинолоны бүлгийн антибиотик болонуг бэлдмэлийн найрлагад агуулагдах бусад бодисуудад хэт мэдрэгшилтэй тохиолдолд хэрэглэхгүй.

 • Хоол идэхээс 1 буюу түүнээс дээш цагийн өмнө эсвэл хоол идсэнээс хойш 2 цагийн дараа,  өдөрт 1 удаа ууж хэрэглэнэ.
 • Насанд хүрэгчид (өндөр настан) ба 45 кг-с дээш жинтэй хүүхдэд:
  • 1 ширхэгээр, өдөрт 1 удаа, 3 хоногийн турш ууж хэрэглэнэ (ээлж эмчилгээний тун 1.5г). Эсвэл ээлж эмчилгээний нийт тунг 5 өдрийн турш хэрэглэж болно: эхний өдөр 500мг тунг 1 удаа, дараагийн 2- 4 дэх өдрүүдэд 250 мг тунгаар, өдөрт 1 удаа ууна.
  • Шээс-бэлгийн замын Chlamydia trachomatis нянгийн халдвараар үүссэн үрэвсэлийн (уретрит, цервицит) үед 1,0 г тунгаар 1 удаа (500 мг, 2 шахмал) хэрэглэнэ.
 • Хүүхэд ба 45 кг-аас доош жинтэй өсвөр насныханд:
  • Азибиот 500 мг шахмал эмийг 45 кг доош жинтэй өвчтөнүүдэд хэрэглэхгүй. Энэ бүлгийн хүмүүст эмийн өөр хэлбэрийг хэрэглэж болно.
 • Бөөрний үйл ажиллагаа алдагдалтай үед:
  • Бөөрний үйл ажиллагааны хөнгөн зэргийн дутагдалтай өвчтөнд (түүдгэнцрийн фильтрацийн хурд 10-80 мл/мин) эмийн тунг зохицуулах шаардлагагүй.
 • Элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай үед:
  • Элэгний хөнгөн, дунд  зэргийн үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд эмийн тунг зохицуулах шаардлагагүй. 
 • Өндөр настанд
  • Эмийн тун зохицуулах шаардлагагүй. Гэвч зүрхний хэм алдагдал үүсгэдэг эрсдэлтэй эмгэгтэй өндөр настанд Азибиот® эмийг хэрэглэхэд зүрхний хэм алдагдал, тахикарди үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлж болзошгүй тул анхаарал болгоомжтой хэрэглэнэ. 

Тун хэтрэх 

 • Макролидын антибиотикийн тун хэтрэхэд түр зуурын сонсгол алдагдах, дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах зэрэш шинж тэмдэг илэрнэ.
 • Эмчилгээ
  • Шинж тэмдэгийн эмчилгээ хийнэ. 

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас (ДЭМБ) гаргасан эмийн гаж нөлөөний тохиолдлын давтамжийн ангилал: 

 • маш их ≥1/10
 • түгээмэл ≥1/100-ээс <1/10 хүртэл
 • түгээмэл бус ≥1/1000-ээс <1/100 хүртэл
 • ховор ≥1/10 000-аас <1/1 000 хүртэл
 • маш ховор <1/10000-ээс доош
 • тодорхойгүй– мэдээлэгдсэн тоонд үндэслэн давтамжийг тооцох боломжгүй. 

Халдварт өвчин: 

 • Түгээмэл бус
  • Амны хөндийн салст бүрхэвч, бэлэг эрхтэний канидидоз, уушгины үрэвсэл, мөөгөнцрийн халдвар, бактерийн халдвар, фарингит, ходоод, гэдэсний үрэвсэл, амьсгалын замын эмгэг, ринит
 • Тодорхойгүй
  • Псевдомембраноз колит.
 • Цус төлжүүлэх эрхттэн тогтолцооны талаас:
  • Түгээмэл бус: нейтропени, лейкопени, эозинофили
  • Тодорхойгүй: тромбоцитопени, цус задралын анеми.
 • Дархлалын тогтолцооны зүгээс:
  • Түгээмэл бус: ангиоэдема, хэт мэдрэгшил
  • Тодорхойгүй: анафилаксийн урвал.
 • Хоол, бодисын солилцооны зүгээс:
  • Түгээмэл бус: анорекси
 • Мэдрэлийн тогтолцооны талаас:
  • Түгээмэл: толгой өвдөх
  • Тодорхойгүй: нойрмоглох, нервоз, нойргүйдэл, толгой эргэх, амтлах мэдрэхүй өөрчлөгдөх, парестези
  • Ховор: Мэдрэмтгий болох
  • Тодорхойгүй: гипестези, түгших, түрэмгийлэл, ухаан алдах, таталт, сэтгэц-хөдөлггөөний хэт идэвхжил психомоторная, үнэрлэх мэдрэхүй алдагдах, өөрчлөгдөх, амтлах мэдрэхүй алдагдах, миастени, дэмийрэх, хий үзэгдэл.
 • Харааны эрхтэний зүгээс
  • Тодорхойгүй: хараа алдагдах. 
 • Сонсгол, тэнцвэрийн эрхэтний алдагдал:
  • Түгээмэл бус: сонсгол буурах, толгой эргэх
  • Тодорхойгүй: сонгсголын алдагдах тухайлбал: чих дэлүүрэх, чих шуугих. 
 • Зүрх судасны тогтолцооны зүгээс:
  • Түгээмэл бус: зүрх дэлсэх, нүүр халуу оргих
  • Тодорхойгүй: тахикарди, зүрхний хэм алдагдах үүнд: ЗЦБ-т QT интервал уртасах. 
 • Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны зүгээс:
  • Тодорхойгүй: амьсгаадах, хамраас цус гарах. 
 • Ходоод-гэдэсний замын зүгээс:
  • Маш их: гүйлгэх
  • Түгээмэл: дотор муухайрах, бөөлжих, хэвлийгээр өвдөх
  • Тодорхойгүй: гэдэс дүүрэх, биж хам шинж, баас хатах, ходоодны үрэвсэл, залигах үйл ажиллагаа алдагдах, хэвлий цанхайх, амны хөндийн салст бүрхэвч хуурайших, шүлс ялгаралт ихсэх
  • Маш ховор: хэлний өнгө өөрчлөгдөх, нойр булчирхайн үрэвсэл. 
 • Элэг, цөсний замын зүгээс:
  • Ховор: элэгний үйл ажиллагаа алдагдах, цөс зогсонгшлын шарлалт
  • Тодорхойгүй: элэгний дутагдал (ховор тохиолдолд нас баралт), элэгний үхжилт үрэвсэл. 
 • Арьс, арьсан доорх эдийн зүгээс:
  • Тодорхойгүй: арьсны тууралт, загтнах, чонон хөрвөс, арьсны үрэвсэл, арьс хуурайших, их хөлрөх
  • Ховор: гэрэлд хэт мэдрэгших урвал; цочмог тархмал арьсны идээт тууралт
  • Маш ховор: Эмийн шалтгаант, тархмал эозинфильт нэвчдэст арьсны тууралт (DRESS)
  •  Тодорхойгүй: Стивенса-Джонсон хам шинж, хорт эпидермисын үхжил, олон хэлбэрт улаалтат тууралт. 
 • Тулгуур-хөдөлгөөний эрхтэний зүгээс
  • Түгээмэл бус: остеоартрит, булчин өвдөх, нуруу, хүзүүгээр өвдөх
  • Тодорхойгүй: үе мөч өвдөх. 
 • Бөөр, шээс ялгаруулах эрхтэний зүгээс:
  • Түгээмэл бус: өвдөлттэй шээх, бөөрний орчмоор өвдөх
  • Тодорхойгүй: бөөрний завсрын эдийн үрэвсэл, бөөрний цочмог дутагдал. 
 • Бэлэгийн эрхтэний зүгээс:
  • Түгээмэл бус: үтрээнээс цус гарах, өндгөвчний үйл ажиллагааны алдагдал. 
 • Бусад:
  • Түгээмэл: ядрах
  • Түгээмэл бус: бие сульдах, дотр муухайрах, ядрах, нүүр хавагнах, цээжээр өвдөх, халуурах, захын мөчдийн хаван. 

Лабораторийн шинжилгээнд:

 • Түгээмэл: 
  • Лимфоцит эсийн тоо цөөрөх, эозинофиль, базофиль, моноцит, нейтрофиль эсүүдийн тоо олшрох, сийвэнгийн бикарбонатын хэмжээ багасах
 • Түгээмэл бус:
  • Wусны сийвэнд АСАТ, АЛАТ, шүлтлэг фосфатаза ферментийн түвшин ихсэх, билирубин, мочевин, креатинины хэмжээ ихсэх, кали, хлор, бикарбонат, глюкозын хэмжээ ихсэх, натриын хэмжээ өөрчлөгдөх.
  • Цусны тромбоцит эсийн тоо олшрох, гематокритын хэмжээ буурах. 

Фармакодинамик 

 • Азитромицин нь макролидын бүлгийн, азалидын төрөлд хамрагддаг, бактериостатик үйлдэлтэй, нянгийн эсрэг өргөн хүрээний антибиотик юм. Азитромицин нь микробын уургийн нийлэгжилтийг дарангуйлах замаар нянгийн эсрэг үйлдэл үзүүлнэ. Микробын рибосимын 50S дэд хэсэгтэй нэгдэж, пептидийн дараалал уншигдан, мэдээлэл хуулбарлагдах шатанд нь уургийн нийлэгжилтийг дарангуйлж, нянгийн өсөлт, үржлийг саатуулдаг. Өндөр тунгаар нян устгах (бактериоцид) үйлдэл үзүүлнэ. Азитромицин грам эерэг, грам сөрөг, анаэроб, эсийн доторх болон олон төрлийн нянгийн эсрэг идэвхтэй үйлдэлтэй. Зарим нянгууд уг антибиотикт анхнаасаа тэсвэртэй байх эсвэл шинээр тэсвэржилтэй болж болзошгүй.      
 • Зарим эмгэгтөрөгч нянгийн Азитромицинд мэдрэг чанарын түвшин: 

EUCAST (Нянгийн эсрэг эмийн мэдрэг чанарыг тодорхойлох Европын холбоо) 

  МИК түвшин (мг/л)   
Эмгэгтөрөгч  Мэдрэг чанар (мг/л)  Тэсвэржилт (мг/л) 
Staphylococcus spp.  ≤ 1  > 2 
Streptococcus spp. (A, B, C, G бүлэг)  ≤ 0,25  > 0,5 
Streptococcus pneumoniae  ≤ 0,25  > 0,5 
Haemophilus influenzae  ≤ 0,12  > 4 
Moraxella catarrhalis  ≤ 0,25  > 0,5 
Neisseria gonorrhoeae  ≤ 0,25  > 0,5 

Ихэвчлэн мэдрэг байдаг эмгэгтөрөгч нянгууд

 • Грам эерэг аэроб нянгууд
  • Staphylococcus aureus-метициллинд мэдрэг
  • Streptococcus pneumoniae-пенициллинд мэдрэг
  • Streptococcus pyogenes 
 • Грам сөрөг аэроб нянгууд
  • Haemophilus influenzae
  • Haemophilus parainfluenzae
  • Legionella pneumophila
  • Moraxella catarrhalis
  • Pasteurella multocida
  • Neisseria gonorrhoeae
 • Анаэроб нянгууд
  • Clostridium perfringens
  • Fusobacterium spp.
  • Prevotella spp.
  • Porphyromonas spp. 
 • Бусад нянгууд
  • Chlamydia trachomatis
  • Chlamydia pneumoniae
  • Chlamydia psittaci
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Mycoplasma hominis
  • Mycoplasma genitalium
  • Borrelia burgdorferi 

Азитромицинд тэсвэртэй болох чадвартай нянгууд

 • Грам эерэг аэроб
  • Streptococcus pneumoniae- пенициллинд тэсвэртэй 

Азитромицинд тэсвэртэй нянгууд

 • Грам эерэг аэроб нянгууд
  • Enterococcus faecalis
  • Staphylococci (метициллинд тэсвэртэй стафилококкууд макролидэд тэсвэржих чадвар өндөр байдаг). 

Эритромицинд тэсвэртэй грам эерэг нянгууд. 

 • Анаэроб
  • Bacteroides fragilis 

Фармакокинетик 

 • Азитромициныг ууж хэрэглэсний дараа сайн шимэгдэж, бие махбодод амархан тархана. 500 мг азитромициныг 1 удаа ууж хэрэглэсний дараа биохүрэхүй 37% (“анхдагч нэвчилт”-ийн нөлөө), цусны сийвэнд хамгийн их концентрац Сmax (0,4 мг/л)-д 2-3 цагийн дараа хүрнэ, тархалтын эзэлхүүн – 31,1 л/кг, сийвэнгийн уурагтай холбогдох чанар нь сийвэн дэх эмийн концентрацтай урвуу хамааралтай бөгөөд 7-50% байна. 
 • Эсийн мембранаар сайн нэвчинэ (эсийн доторх эмгэг төрөгчдөөр үүссэн халдварын үед үр дүн сайтай).
 • Фагоцит эсийн тусламжтай халдварын голомтод зөөвөрлөгдөн очиж, нян байгаа хэсэгт түүнээс чөлөөлөгдөнө. Үүний дүнд эд-цусны хоригийг хялбархан давж, үрэвслийн голомтод очино.
 • Эд, эс дэх эмийн концентрац нь цусны сийвэнгийнхээс 10-50 дахин их, халдварын голомтод эрүүл эдийнхээс 24-34% илүү байдаг.
 • Азитромицины хагас ялгарлын хугацаа удаан, 35-50 цаг байна. Эдээс ялгарах хугацаа нь бүр илүү удаан байдаг.
 • Азитромицины цусны сийвэн дэх эмчилгээний концентрац нь хамгийн сүүлд эмийг ууснаас хойш 5-7 хоног хүртэл хадгалагдана.
 • Азитромицин өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр 50% нь гэдсээр, 6% нь бөөрөөр биеэс гадагшилна. Элгэнд метилгүйжих урвалаар идэвхгүй хэлбэрт шилжинэ. 

Антацид бэлдмэлүүд 

 • Антацид бэлдмэлүүд нь азитромицины биохүрэхүйг өөрчлөхгүй, гэвч Сmax 30%-иар бууруулдаг тул Азибиот®-ийг антацитын бэлдмэл болон хоол хүнс хэрэглэснээс дор хаяж нэг цагийн өмнө юмуу хэрэглэснээс хойш 2 цагийн дараа ууж хэрэглэнэ. Цетиризин
 • Эрүүл, сайн дурын хүмүүст азитромициныг цетиризинтай (20 мг) хамт 5 хоног хэрэглэхэд фармакокинетик харилцан үйлчлэл болон ЗЦБ-т QT интервал мэдэгдэхүйц өөрчлөлт үүсээгүй. 

Диданозин (дидезоксиинозин) 

 • ХДХВ-ийн халдвартай 6 өвчтөнд азитромицин (1200 мг/хон) ба диданозин (400 мг/хон)-ыг хамт хэрэглүүлж, плацебо бүлэгтэй харьцуулан судлахад фармакокинетик үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөөгүй байна. 

Дигоксин ба колхицин 

 • Макролидын бүлгийн антибиотик, ялангуяа азитромициныг дигоксин, колхицин, зэрэг Р-гликопротеины субстраттай хамт хэрэглэхэд цусны сийвэн дэх Р-гликопротейны субсртатын хэмжээ ихсэж байсан. Иймээс азитромициныг дигоксинтай хамт хэрэглэхэд цусны сийвэнд дигоксины концентрацийг нэмэгдүүлж болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй. Азитромициныг эмчилгээнд хэрэглэж буй болон хэрэглэж дууссаны дараа цусны сийвэн дэх дигогксины хэмжээ болон эмнэлзүйн хяналтыг хийх шаардлагатай. 

Зидовудин 

 • Азитромициныг (нэг удаагийн тун 1000 мг болон 1200 мг ба 600 мг олон удаагийн тун) Зидовудинтай хамт хэрэглэхэд зидовудин болон түүний глюкуронид метаболитын бөөрөөр ялгаралтад бага зэрэг нөлөөлөх фармакокинетик харилцан үйлчлэл үзүүлж байсан. Гэвч азитромициныг хамт хэрэглэхэд захын цусны мононукляр эсэд зидовудины фосфоржсон идэвхтэй метаболитын концентрацийг ихэсгэж байсан. Энэхүү үр дүнгийн эмнэлзүйн ач холбогдол одоогоор тодорхойгүй байна.
 • Азитромицин цитохром Р450 системийн изоферментүүдтэй сул харилцан үйлчилдэг. Азитромицин нь эритромицин ба бусад макролидын бүлгийн антибиотиктой төстэй фармакокинетик харилцан үйлчлэл үзүүлдэг болох нь одоогоор тогтоогдоогүй байна. Азитромицин нь цитохром Р450 ферментийн тогтолцоог саатуулах болон идэвхжүүлэх нөлөө үзүүлдэггүй. 

Эрго алкалоидууд 

 • Эрго алколоидын хордлого (эрготизм) үүсгэдэг онцлогыг харгалзан азитротромициныг эргот алколоидын уламжлалын бодисуудтай хамт хэрэглэхийг зөвлөхгүй. Цитохром Р450 изоферментүүдийн оролцоотойгоор азитромицин ба уг бэлдмэлийг хамт хэрэглэх үеийн зарим фармакокинетикийн судалгаа хийгдсэн байдаг.   

Аторвастатин 

 • Аторвастатин (10мг, өдөр бүр) ба азитромицин (500мг, өдөрт бүр) хамт хэрэглэхэд цусны сийвэн дэх аторвастатины хэмжээнд (ГМГ-КоА-редуктазыг дарангуйлах шинжилгээгээр) өөрчлөлт ороогүй байна. Гэвч эмийн бүртгэлийн дараах судалгааны явцад азитромицин ба статиныг хамт хэрэглэсэн өвчтөнд рабдомиолиз үүссэн тухай гаж нөлөөний тохиолдол бүртгэгдсэн байна. 

Карбамазепин 

 • Эрүүл, сайн дурын хүмүүст хийсэн фармакокинетикийн судалгаагаар азитромицинтай хамт хэрэглэхэд цусны сийвэн дэх карбамазепин ба түүний идэвхтэй метаболитын концентрацид илэрхий өөрчлөлт үүсээгүй байна. 

Циметидин 

 • Циметидиныг нэг удаагийн тунгаар хэрэглэхэд азитромицины фармакокинетикт хэрхэн нөлөөлөхийг судлахад азитромициныг хэрэглэхээс 2 цагийн өмнө циметидин хэрэглэсэн үед түүний фармакокинетикт өөрчлөлт үзүүлэхгүй байжээ. 

Шууд бус үйлдэлтэй антикоагулянт (кумарины төрөл) 

 • Азитромициныг эрүүл, сайн дурын хүмүүст хэрэглэсэн фармакокинетикийн судалгаагаар варфариныг 15 мг-аар 1 удаа хамт хэрэглэхэд түүний антикоагулянт үйлдэлд нөлөөлөөгүй байна. Азитромициныг шууд бус үйлдэлтэй антикоагулянттай (кумарины төрлийн) хамт хэрэглэхэд түүний антикоагулянт үйлдлийг дэмжиж байсан байна. Хэдийгээр харилцан үйлчлэлийн механизм тодорхойгүй ч шууд бус үйлдэлтэй антикоагулянт ууж хэрэглэж буй өвчтөнд азитромицин хэрэглэх үед протромбины хугацааг тодорхойлох шинжилгээг хийж хянах шаардлагатай. 

Циклоспорин 

 • Эрүүл сайн дурын хүмүүст азитромицин (500мг/хон тунгаар өдөрт 1 удаа) 3 хоногийн турш уулгасны дараа циклоспориныг (10мг/кг/хон тунгаар өдөрт 1 удаа) хэрэглүүлсэн фармакокинетик судалгаагаар циклоспорины Сmax ба AUC0-5 ихээхэн нэмэгдсэн байна. Иймээс азитромицин ба циклоспориныг хамт хэрэглэхэд анхаарал болгоомжтой байх шаардлагатай. Эдгээр эмийг хамт хэрэглэх шаардлагатай бол цусны сийвэн дэх циклоспорины концентрацийг хянаж, тунг тохируулах шаардлагатай. 

Эфавиренз 

 • Азитромицин (600 мг/хон тунгаар өдөрт нэг удаа) ба эфавиренза (400 мг/хон) -ийг 7 хоногийн турш хамт хэрэглэхэд фармакокинетик харилцан үйлчлэл үүсээгүй байна. 

Флуконазол

 • Азитромициныг (1200 мг тунгаар нэг удаа) флуконазолтай (800 мг, нэг удаа) хамт хэрэглэхэд флуканазолын фармакокинетик  өөрчлөгдөөгүй байна. Флуконазолтай хамт хэрэглэснээр азитромицины нийт тархалт ба хагас задралын хугацаа өөрчлөгдөөгүй боловч азитромицины Cmax-ийн багассан (18%) байдал ажиглагдсан бөгөөд энэ нь клиник ач холбогдол багатай өөрчлөлт юм. 

Индинавир

 • Азитромициныг (1200 мг, өдөрт 1 удаа) индинавиртай (800 мг-аар өдөрт гурван удаа 5 хоногийн турш) хамт хэрэглэхэд индинавирийн фармакокинетикт статистик ач холбогдолтой нөлөө үзүүлээгүй. 

Метилпреднизолон 

 • Азитромицин нь метилпреднизолоны фармакокинетик нөлөө үзүүлдэггүй. 

Нелфинавир

 • Азитромицин (1200 мг) ба нелфинавир (750 мг-аар өдөрт гурван удаа) хамт хэрэглэх нь цусны ийлдэс дэх азитромицины концентрацийн тэнцвэрт байдал нэмэгдэж байсан. Эмнэлзүйн хувьд чухал ач холбогдолтой гаж нөлөө ажиглагдаагүй бөгөөд нелфинавиртэй азитромициныг хамт хэрэглэхэд тун зохицуулах шаардлагагүй. 

Рифабутин

 • Азитромицин ба рифабутиныг хамт хэрэглэхэд цусны сийвэнд эмийн концентрац аль алинд өөрчлөгдөөгүй. Азитромицин ба рифабутиныг хамт хэрэглэхэд зарим тохиолдолд нейтропени үүссэн. Нейтропени үүсэх нь рифабутинтэй холбоотой байсан ч азитромицин ба рифабутины хослол болон нейтропенийн хооронд шалтгаан хамаарал тогтоогдоогүй байна. 

Силденафил

 • Эрүүл сайн дурын хүмүүст азитромициныг (500мг/хон тунгаар өдөрт 3 удаа) силденафилтэй хамт хэрэглэхэд силденафилийн AUC ба Cmax болон түүний судсаар эргэлдэж буй үндсэн метаболитэд ямар нэг нөлөө үзүүлээгүй байна. 

Терфенадин

 • Фармакокинетик судалгаагаар азитромицин ба терфенадин хоёрын харилцан үйлчлэлийн нотолгоо олдоогүй байна. Харилцан үйлчлэлийг үгүйсгэх боломжгүй, тус тусдаа бүртгэгдсэн тохиолдлууд байсан боловч тодорхой нотолгоо байхгүй байна. Терфенадин ба макролидуудыг хамт хэрэглэх нь ЗЦБ-т QT интервалыг уртасгах болон зүрхний хэм алдагдал үүсгэж болохыг тогтоожээ. 

Теофиллин 

 • Азитромицин ба теофиллины хооронд харилцан үйлчлэл тогтоогдоогүй байна. 

Триазолам/мидазолам 

 • Азитромициныг триазолам эсвэл мидазоламтай хамт эмчилгээний тунгаар нэгэн зэрэг хэрэглэхэд фармакокинетик үзүүлэлтэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гараагүй. 

Триметоприм/ сульфаметоксазол 

 • Триметоприм/сульфаметоксазолыг азитромицинтэй хамт хэрэглэхэд триметоприм эсвэл сульфаметоксазолын Cmax болон ерөнхий тархалт ба бөөрөөр ялгаралтад төдийлөн нөлөөгүй болохыг тогтоосон. Сийвэнгийн азитромицины тодорхойлогдох концентрац нь бусад судалгаануудад ойролцоо байсан. 
 • Хэрэв Azibiot®-ийн нэг тунг уухаа мартсан бол алдсан тунг аль болох түргэн хэрэглэж, дараа нь 24 цагийн завсарлага авах хэрэгтэй. Азибиот® бэлдмэлийг антацидын бэлдмэл ууснаас дор хаяж нэг цагийн өмнө эсвэл хоёр цагийн дараа ууна.
 • Эритромицин болон бусад макролидыг эмчилгээнд хэрэглэж байх үед ховор ноцтой харшлын урвалууд, тухайлбал ангиоэдема, анафилакси (ховор тохиолдолд нас баралтад хүргэх), арьсны урвал: түүний дотор цочмог тархмал арьсны идээт тууралт, Стивенс-Жонсоны хам шинж, хорт эпидермисын үхжил (TEN) ба Эмийн шалтгаант, тархмал эозинфилийн нэвчдэст арьсны тууралт (DRESS) хам шинж үүсэж болно. Азитромицины эмчилгээний үед эдгээр урвалын зарим нь сэдрэлт үүсэхэд хүргэдэг бөгөөд урт хугацааны хяналт, эмчилгээ шаарддаг. Хэрэв харшлын урвал илэрвэл эмийн эмчилгээг зогсоох шаардлагатай бөгөөд зохих эмчилгээг эхлэх хэрэгтэй. Эдгээр эмгэгийг эмчлэхэд харшлын шинж тэмдгүүд эмчилгээ зогсоосны дараа дахин сэдэрч болзошгүйг эмч нар анхаарах хэрэгтэй.
 • Азибиот® эмийг элэгний хөнгөн болон дунд зэргийн эмгэгтэй өвчтөнүүдэд хэрэглэхэд элэгний үхжилт үрэвсэл, элэгний хүнд хэлбэрийн дутагдал үүсгэж болзошгүй тул болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Хэрэв элэгний үйл ажиллагааны алдагдлын шинжүүд, тухайлбал астени, шарлалт, шээсний өнгө бараан болох, цусархаг хам шинж, элэгний энцефалопатийн шинж тэмдгүүд илэрвэл Азибиот® эмчилгээг зогсоож, элэгний үйл ажиллагааг шинжлэх шаардлагатай.
 • Бусад бактерийн эсрэг эмүүдийн нэгэн адил Азибиот®-ийг эмчилгээнд хэрэглэх үед нянгийн тэсвэржилт үүсэх, супер халдвар, мөөгөнцрийн халдварын шинж тэмдэг илэрч буй эсэхийг тогтмол хянах хэрэгтэй.
 • Азибиот®-ийг хэрэглэх зааварт зааснаас удаан хугацаагаар хэрэглэж болохгүй, учир нь азитромициний фармакологийн шинж чанараас хамаарч богино хугацаанд, ердийн тунгаар хэрэглэх шаардлагатай.
 • Азитромицин ба эрготамины уламжлалын эмүүдийн харилцан үйлчлэлийн талаархи мэдээлэл байхгүй, гэвч макролидийг эрготамин ба дигидроэрготаминтай хамт хэрэглэхэд эрготизмын хордлого үүсэж болзошгүй тул эдгээр эмийг хамт хэрэглэж болохгүй. Азибиот® эмийг удаан хугацаагаар хэрэглэснээр Clostridium difficile-ийн улмаас үүссэн псевдомембраноз колит үүсэж болох бөгөөд бага зэргийн суулгалтаас хүнд хэлбэрийн колит хэлбэрээр шинж тэмдэг илэрч болно. Азибиот® бэлдмэлийг ууж байх үед антибиотикийн шалтгаант суулгалт үүссэн тохиолдолд, эмчилгээ дууссанаас хойш 2 сарын дараа клостридын шалтгаант псевдомембраноз колитыг үгүйсгэх хяналт хийх шаардлагатай.
 • Азитромицин болон бусад макролидыг эмчилгээнд хэрэглэх үед зүрхний хэм алдагдал, QT интервал уртсах, зүрхний хэм алдагдал, ялангуяа torsade de pointes хэлбэрийн хэм алдагдал, зүрх зогсох хүртэл эрсдэл үүсэж болно. Зүрхний хэм алдагдал үүсгэх урьдал хүчин зүйл бүхий өвчтөнүүдэд (ялангуяа өндөр настай өвчтөнд), үүнд: төрөлхийн ба олдмол QT интервал уртассан, IA (хинидин, прокаинамид), III (дофетилид, амиодарон, сосалол), цисаприд, терфенадин, солиорлын эсрэг эм (пимозид), антидепрессант (циталопрам), фторхинолонууд (моксифлоксацин, левофлоскин, левофлоксин) зэрэг эм хэрэглэж буй өвчтөнүүд, электролитийн тэнцвэрт байдал алдагдсан, ялангуяа гипокалиеми эсвэл гипомагнеземи үүссэн өвчтөнүүд, эмнэлзүйд шинж тэмдэг бүхий брадикарди, зүрхний хэм алдагдал эсвэл зүрхний хүнд хэлбэрийн дутагдалтай хүмүүст Azibiot® эмийг хэрэглэхдээ болгоомжтой байх хэрэгтэй.
 • Азибиот® эмийг хэрэглэх нь миастенийн хам шинжийг сэдрээх эсвэл миастени үүсгэж болзошгүй юм.

Машин жолоодох, механизмтай ажилллах чадварт нөлөөлөх 

 • Мэдрэлийн систем болон харааны эрхтнүүдээс хүсээгүй үр нөлөөг үүсгэж болзошгүй тул анхаарал төвлөрөл, сэтгэц-хөдөлгөөний түргэн хариу урвал ихээр шаардлагатай үйлдэл хийхдээ болгоомжтой байх хэрэгтэй. 
 • Жирэмсэн болон хөхүүл үед азитромициныг эхэд үзүүлэх эмчилгээний үр дүн нь ураг болон хүүхдэд үзүүлэх болзошгүй эрсдэлээс илүү, зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд л хэрэглэнэ. Хэрэв хөхөөр хооллох үед эмийг хэрэглэх шаардлагатай бол хөхүүлэхийг түр зогсоохыг зөвлөнө.
 • Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ) жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд хламидийн халдварыг эмчлэхэд азитромициныг зөвлөдөг. 

Үйлчлэгч бодис

 • Азитромицин дигидрат 524мг (500мг азитромицинтэй тэнцэнэ); 

Туслах бодисууд

 • Кальцийн гидрофосфат, желатинжуулсан цардуул, кроспоюидон, магнийн стеарат, натрийн лаурилсульфат. 

Бүрхүүл

 • Гипромеллоз, титаны давхар исэл, лактоз моногидрат, триацетин. 

Эмийн харагдах байдал

 • Зууван, цагаан өнгөтэй, хальсан бүрхүүлтэй шахмал. 

Эмийн савлалт 

 • 3 ширхэг шахмалыг ПВХ, материалаар хийсэн блистер савлан, хөнгөн цагаан фольга цаасаар битүүмжилсэн. Эмийн хайрцагт 1 блистер (3 шахмал) ба хэрэглэх зааврын хамт савлана. 

Хадгалах нөхцөл 

 • 30°C-ээс ихгүй температурт хадгална.
 • Хүүхэд гар хүрэхгүй газарт байршуулна. 

Хадгалах хугацаа 

 • 5 жил. 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.