Нейрокон (Neurocon)
200 мг
Карбамазепин – Carbamazepine
Kwality Pharmaceuticals LTD
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 160

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 112

Даатгуулагч төлөх дүн: 48

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Эпилепси – тархмал тоник-клоник ба хэсэгчилсэн таталт
  •  Жич: НЕУРОКОН нь абсанс (бага уналт буюу “petit mal”) ба миоклоник таталтын үед ихэнхдээ үр дүн муутай байдаг. 
 • Ерөнхийдөө, атипик авсанстай өвчтөнд таталтыг сэдрээдэг гэсэн “гүймэгхэн” таамаглал бий. 
 • Гурамсан мэдрэлийн пароксизмаль өвдөлт. 
 • Литийн эмчилгээнд үр дүнгүй байгаа маник-депрессив солиоролоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус тус хэрэглэнэ.
 • Карбамазепинд буюу төстэй бүтэцтэй бусад эмүүдэд (гурван цагирагт антидепрессантууд г.м.) хийгээд энэхүү бэлдмэлийн найрлаганд буй аль нэгэн бодист хэт мэдрэгшсэн өвчтөн. 
 • Тосгуур-ховдолын хоригтой, ясны чөмөг дарангуйлагдсан өгүүлэмжтэй буюу элэгний порфирийн өгүүлэмжтэй өвчтөн (жишээ нь: завсарлагаат дахилтат порфири, холимог порфири ба арьсны хожуу порфири г.м.). 
 • НЕУРОКОН бэлдмэлийг моноамино оксодаза ферментийг хориглогч (MAO-г саатуулагчид) эмүүдтэй хавсруулан хэрэглэхийг хориглоно. 
 • НЕУРОКОН шахмалыг бага насны хүүхдэд хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. 
 • 5-10 насны хүүхдэд: Хоногт 400-600мг тунгаар (өдөрт 2-3 x 200мг шахмалаар, хоногийн тунг хувааж хэрэглэнэ). 
 • 10-15 насны хүүхдэд: Хоногт 600-1000мг тунгаар (өдөрт 3-5 x 200mg шахмалаар, хоногийн тунг хэд хэд хувааж хэрэглэнэ). 
 • >15 насны хүүхдэд: Хоногт 800-1200мг тунгаар (насанд хүрэгсдийн тунтай адилаар) хэрэглэнэ.

Тун хэтрэлт

 • Шинж тэмдэг ба илрэл:
  • Төв мэдрэлийн системийн талаас: ТМС дарангуйлагдах, баримжаа алдагдах, сэтгэл гутрах, нойрмоглох, дошгирох ба хий үзэгдэл илрэх.
  • Амьсгалын системийн талаас: Амьсгал дарангуйлагдах ба уушги хавагнах. 
  • Зүрх судасны системийн талаас: Зүрхний хэм олшрох, цусны даралт багасах ба заримдаа цусны даралт ихсэх, QRS бүрдэл өргөсөн сэрэл дамжуулалт өөрчлөгдөх, зүрхний агшилтын тасалдал бүхий муужралт.
  • Ходоод-гэдэсний системийн талаас: Бөөлжих, ходоод хоослолт удаашрах ба гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн багасах. 

Өвөрмөц антидот байхгүй.

 • Өвчтөний эмнэлзүйн байдалд тохируулан эхний арга хэмжээг аван эмнэлэгт хэвтүүлнэ. 
 • Карбамазепины сийвэнгийн түвшинг хэмжин тодорхойлж тун хэтрэлтийн хэмжээг тогтооно. 
 • Ходоодыг угаан идэвхжүүлсэн нүүрс уулгана. 
 • Ходоодны цааш дамжуулалтыг удаашруулах нь эмийн шимэгдэлтийг удаашруулан хордолтоос гарах хугацааг удаашруулж болзошгүй. 
 • Эрчимт эмчилгээний тасагт зүрхний үйл ажиллагааг хянан, электролитийн тэнцвэржилтийг анхааралтай засан, эмнэлгийн дэмжих арга хэмжээг авах шаардлагатай. 

Тусгай зөвлөмж

 • Идэвхжүүлсэн нүүрс хэрэглэх ба гемоперфизи хийхийг зөвлөдөг. 
 • Карбамазепины тун хэтрэлтийг засахад гемодиализ нь сайтар үр дүнтэй эмчилгээ болдог. 
 • Шимэгдэлт удааширсаны улмаас тун хэтрэлтийн дараах 2 дахь ба 3 дахь хоногт эргэж дордон эмгэг шинж тэмдэгүүд дахин тодорч болзошгүй бөгөөд энэ тохиолдолд эсрэг арга хэмжээ авах шаардлагатай. 
 • Лейкопени, тромбоцитопени, эозинофили. 
 • Антидиуретик гормон (ADH) төст нөлөөний улмаас хаван үүсэх, шингэн хоригдох, жин нэмэгдэх, гипонатриеми үүсэх ба цусны осмос чанар багасаж, улмаар ховор тохиолдолд хэт унтах, бөөлжих, дотор муухайрах, толгой өвдөх, ухаан самуурах болон мэдрэлийн эмгэгшилүүдтэй хавсран усны хордлого үүсэхэд хүргэж болзошгүй.
 • Идэвхтэй бодис болох Карбамазепины үйлдлийн механизм зөвхөн заримдагаар тайлбарлагдсан.
 • Карбамазепин нь хэт сэрсэн мэдрэлийн мембраныг тогтворжуулан, мэдрэлийн давтан цэнэглэлтийг саатуулан, сэргээгч импульсийн синапсийн дамжуулалтыг багасгадаг.
 • Тэрээр натрийн сувгийг цэнэгийг хориглох замаар туйлшралаа алдсан нейронд натрийн хамааралт үйлийн потенциалын давтан сэрэхээс сэргийлдэг нь түүний үйлдлийн үндсэн механизм байж болох юм хэмээн үздэг.
 • Глютамат ялгаралтыг багасгадаг ба нейроны мембранийг бэхжүүлдэг нь эпилепсийн эсрэг үйлдэл үзүүлэх нөхцөл нь болдог хэмээн тооцогдох бөгөөд допамин ба норадреналиныг дарангуйлах нөлөө нь Карбамазепины антиманик үйлдэл болон хувирдаг хэмээн үздэг. 

Шимэгдэлт

 • НЕУРОКОН бэлдмэлийн биохүрэхүй нь ууж хэрэглэдэг эмийн хэлбэрүүдээсээ хамааран 85-100% байдаг болох нь тодорхойлогдсон. 
 • Хооллолт нь НЕУРОКОН бэлдмэлийн тунгийн хэлбэрүүдээс хамааралгүйгээр түүний шимэгдэлтийн хурд ба зэрэгт ач хобогдол бүхийгээр нөлөөлдөггүй. 

Тархалт

 • Карбамазепин сийвэнгийн уурагтай 70-80% холбдогдоно. 

Хувиралт

 • Карбамазепин нь элгэнд биотрансформацийн эпоксид замаар хувирдаг нь түүний хувирлын үндсэн зам бөгөөд түүний үндсэн метаболитууд нь 10, 11-трансдиол уламжлал ба түүний глюкуронид болно. 

Ялгаралт

 • Хувираагүй Карбамазепины хагас элиминацийн хугацаа нь нэг удаагийн тунгаар ууж хэрэглэхэд ойролцоогоор 36 цаг, харин давтан хэрэглэх үед дунджаар 16-24 цаг (элэгний моно-оксигеназа системийг өөрөө өдөөдөг) байдаг. 

НЕУРОКОН бэлдмэлийг дараах эмүүдтэй хамт хэрэглэж байгаа үед тунг зохицуулах буюу сийвэнгийн түвшинг хянаж байх шаардлагатай. Үүнд: 

 • Өвдөлт намдаах, үрэвслийн эсрэг эмүүд: декстропропоксифен. 
 • Aндрогенууд: даназол. 
 • Антибиотикууд: макролид антибиотикууд (эритромицин, кларитромицин г.м.), ципрофлоксацин. 
 • Антидепрессантууд: флюксетин, флювоксамин, пароксетин, тразодон. 
 • Эпилепсийн эсрэг эмүүд: вигабатрин. 
 • Мөөгөнцөрийн эсрэг эмүүд: Азолууд (итраконазол, кетоконазол, флуконазол, вориконазол). Таталтын эсрэг сэлгээ эмүүдийг вориконазол буюу итраконазолтой хамт хэрэглэхийг зөвлөх боломжтой. 
 • Гистаминий эсрэг эмүүд: Лоратадин. 
 • Солиоролын эсрэг эмүүд: Оланзапин. 
 • Сүрьеэгийн эсрэг эмүүд: Изониазид. 
 • Вирүсийн эсрэг эмүүд: ХДХВ-н эмчилгээний протеаза ингибиторууд (ритонавир г.м.). 
 • Карбо-ангидраза ферментийг саатуулагчид: Ацетазоламид. 
 • Зүрх-судасны эмүүд: Дилтиазем, верапамил. 
 • Ходоод-гэдэсний эмүүд: Циметидин, омепразол. 
 • Бусад харилцан нөлөөлөл: Усан үзэмийн шүүс, никотинамид (зөвхөн өндөр тунгаар) зэрэг болно. 

НЕУРОКОН бэлдмэлийг зөвхөн эрсдэлээсээ ашиг нь илт давуутай үед л хэрэглэх ёстой бөгөөд зүрхний, элэгний ба бөөрний эмгэгшилүүдийн хийгээд бусад эмүүдэд цусны талаас гаж урвал үүсч байсан болоод ээлж эмчилгээг тасалж байсан зэрэг өгүүлэмжийг тодруулсаны дараа л хэрэглэх шаардлагатай. 

Болгоомжлол

 • НЕУРОКОН бэлдмэлийг хэрэглэх үед агранулоцитоз ба апластик анеми үүсч байсан бөгөөд зарим тохиолдолд тохиолдолын чанартайгаас олонтоо тохиолдох хүртэл дамтамжтайгаар ялтаст эс болон цагаан эсийн тоо цөөрч байжээ. 
 • Эмчилгээний явцад хэрвээ ялтаст эс болон цагаан эсийн тоо илэрхий цөөрвөл өвчтөнд цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийж, сайтар хянаж байх шаардлагатай.   

  Хэт мэдрэгшилт

 • НЕУРОКОН нь эозинофили бүхий Арьсны Тууралтууд ба системийн шинж тэмдгүүдийг хамруулсан хэт мэдрэгшилийн урвалуудын “эхлэх гараа” болж болзошгүй. 
 • НЕУРОКОН бэлдмэлийг типик ба атипик абсансуудыг оролцуулаад холимог хэлбэрийн таталттай өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай. Тэдгээр бүх нөхцөлд НЕУРОКОН нь таталтыг хүндрүүлж болзошгүй. 
 • Таталт хүндэрсэн тохиолдолд НЕУРОКОН бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоох хэрэгтэй. 

Ерөнхий шинж

 • Карбамазепин нь хэт сэрсэн мэдрэлийн мембраныг тогтворжуулан, мэдрэлийн давтан цэнэглэлтийг саатуулан, сэргээгч импульсийн синапсийн дамжуулалтыг багасгадаг. 
 • Түүний химийн томъёо: 5Hdibenzo [b,f] azepine-5-carboxamide. 
 • Молекул жин: 236.269 г/мол ба түүний молекулын тосъёо: C15H12N2O. 

Найрлага

 • Шахмал бүрийн агууламж: 
  • Карбамазепин BP                   200 мг, 
  • Туслах бодис шаардагдах хэмжээгээр агуулагдана.

Хадгалах нөхцөл

 • 25ºC-с дээшгүй хэмд хадгална. 

Савлалт

 • Цагаан өнгөтэй, дугуй хэлбэртэй, нэг талдаа зураастай, нөгөө тал нь цулгүй бүрхүүлгүй шахмал. 
 • Блистертээ 10 шахмалаар, хайрцагтаа 10 блистертэйгээр хэрэглэх заавар хавсаргагдан савлагдана. 

Хүчинтэй хугацаа: 

 • 36 сар. 

Үйлдвэрлэгч

KWALITY PHARMACEUTICALS LTD. 

AMRITSAR (PUNJAB) INDIA. 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.