Онасерон (Onaseron)
8 мг
Ондансетрон – Ondansetron
Incepta Pharmaceuticals Limited
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 530

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 265

Даатгуулагч төлөх дүн: 265

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Цисплатин>/=50мг/м2 зэрэг бөөлжилт үүсгэх ноцтой сөрөг нөлөөтэй хавдрын химийн эмчилгээний үед огилт, бөөлжилтөөс сэргийлэх зорилгоор,
 • Нилээд их бөөлжилт үүсгэх сөрөг нөлөөтэй хавдрын химийн эмчилгээний үед огилт, бөөлжилтөөс сэргийлэх зорилгоор,
 • Туяа эмчилгээний бүтэн биеийн, хэвлийн тодорхой хэсгийн нэг удаагийн өндөр тунгийн болон хэвлийн тодорхой хэсгийн өдөр бүрийн тунгийн үед илрэх огилт, бөөлжилтөөс сэргийлэх зорилгоор,
 • Мэс заслын дараах огилт, бөөлжилтөөс сэргийлэх зорилгоор тус тус хэрэглэнэ.
 • Ондансетроныг уг эмэнд хэт мэдрэгшсэн өвчтөнд хэрэглэхгүй. 

Ууж хэрэглэх

 • Бөөлжилт үүсгэх маш хүчтэй нөлөөтэй химийн болон туяа эмчилээний үед: Эмчилгээнээс 1-2 цагийн өмнө 8мг тунгаар уугаад цаашид 8 мг тунгаар 12 цагаар 5 хүртэл хоног ууна.
 • Бөөлжилт үүсгэх нилээд хүчтэй нөлөөтэй химийн эмчилээний үед: 8 мг тунгаар 12 цагаар 5 хүртэл хоног ууна. 
 • Хүүхдэд
  • 4 мг тунгаар 12 цагаар 5 хүртэл хоног ууна. 
 • Мэс заслын дараах огилт, бөөлжилтөөс сэргийлэх зорилгоор
  • Мэдээ алдуулалтаас 1 цагийн өмнө 16мг тунгаар уугаад цаашид 8мг тунгаар 8 цагийн зайтай 2 удаа ууна. 

Тарьж хэрэглэх

 • Бөөлжилт үүсгэх маш хүчтэй нөлөөтэй химийн болон туяа эмчилээний үед: Эмчилгээнээс өмнө 8мг тунгаар булчинд буюу судсанд тарина.
 • Бөөлжилт үүсгэх нилээд хүчтэй нөлөөтэй химийн эмчилээний үед: Эмчилгээ эхлэхийн өмнөхөн 8мг тунгаар булчинд буюу судсанд тариад цаашид шаардлагатай бол 8 мг тунгаар 2-4 цагаар 2 удаа тарина.
 • Хүүхдэд
  • Химийн эмчилгээний өмнөхөн 5мг/м2 тунгаар судсанд аажим тарина.
 • Мэс заслын дараах огилт, бөөлжилтөөс сэргийлэх зорилгоор
  • Үүсгэх унтуулгын үед 4мг тунгаар булчинд буюу судсанд аажим тарина.
  • 2-оос дээш насны хүхдэд: 100мкг/кг тунгаар(дээд тун 4мг) судсанд аажим тарина.

Хүүхдэд хэрэглэх

 • 4 болон түүнээс бага насны хүүхдэд хэрэглэх тунгийн талаарх мэдээлэл хомс байна.

Тун хэтрэлт

 • Ондансетроны тун хэтрэлтийн үед хэрэглэх өвөрмөц антидот байхгүй. Ондансетроны шахмалыг 48 мг тунгаар уусан өвчтөнд артерийн даралт буурч (ядарч цонхийн) байсан болно. 
 • Ондансетрон нь ерөнхийдөө зохимж сайтай.
 • Гэхдээ толгой өвдөх, суулгах, ядрах, толгой эргэх болон өтгөн хатах зэрэг зарим гаж нөлөө Ондансетроныг хэрэглэсний дараа үүс болзошгүй.
 • Ондансетрон нь 5-НТ3 рецепторын сонгомол хориглогч болно. Гэхдээ түүний үйлдлийн механизм бүрэн тайлбарлагдаагүй. Ондансетрон допамины рецепторыг хориглодоггүй.
 • Серотонины 5-НТ3 рецептор нь захын судас мэдрэлийн төгсгөл болон уртавтар тархины триггер зоны төвийн хеморецепторын аль алинд нь нөлөөлнө.
 • Ондансетроны бөөлжилт намдаах үйлдэл түүний төвийн, захын эсвэл хоёуланд нь нөлөөлдөгтэй холбоотой эсэх нь бүрэн тодорхой бус. Гэхдээ эс хордуулах эмийн химийн эмчилгээний үед нарийн гэдэсний эндохроматин эсээс серотонин ялгардаг болох нь тогтоогдсон. 
 • Дараах эмүүдийг Ондансетронтой хавсран хэрэглэх бол ихээхэн болгоомжтой хандах шаардлагатай. Үүнд
  • Фенитоин
  • карбамазепин
  • рифампицин
  • трамадол зэрэг болно.
 • Ондансетрон ходоод болон гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг идэвхижүүлэхгүй.
 • Ондансетроныг хэвлийн хөндийн мэс заслын дараа буюу химийн эмчилгээний улмаас үүссэн огилт бөөлжилтийн эмчилгээнд хэрэглэж байгаа үед гэдэс болон ходоод хэт дүүрч тэлэгдэх шинжийг бүдэгрүүлж болзошгүй. 

Жирэмсэн үед

 • Жирэмсэн эхэд зохимжтой хэлбэрээр сайтар хяналттай хийгдсэн судалгаа байхгүй. Жирэмсэн үед түүнийг зайлшгүй шаардлагатай үед л сая хэрэглэж болох юм.

Хөхүүл үед

 • Ондансетрон хүний хөхний сүүгээр ялгардаг эсэх нь тодорхойгүй. Ер нь ихэнх эм хүний хөхний сүүгээр ялгардаг тул Ондансетроныг хөхүүл эхэд хэрэглэх бол ихээхэн болгоомжлол шаардлагатай

Найрлага

 • Онасерон® шахмал: Хальсан бүрхүүлт шахмал бүрд 8мг Ондансетронтой тэнцэхүйц 9.977мг Ондансетрон гидрохлорид дигидрат агуулагдана.
 • Онасерон® 4мл, судас тариа: Нэг мл бүрд 2мг Ондансетронтой тэнцэхүйц 2.49мг Ондансетрон гидрохлорид дигидрат ВР агуулагдана.

Савлалт

 • Онасерон® шахмал: Хавтгайдаа 10 шахмалаар, хайрцагтаа 3 блистертэй савлагдана.
 • Онасерон® 4мл, судас тариа: 4мл ампулд, хйарцагтаа 5 ширхэгээр савлагдана.

Үйлдвэрлэгч

Incepta Pharmaceuticals Ltd., Dhaka, Bangladesh, ®Registered Trademark 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.