search-last
ПАЙЛОПАСС TМ
450 мг
Lactobacillus Reuteri DSMZ
Pharmavision
Эмийн хэлбэр: Capsul

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно !