Виамокс
500 мг
Амоксициллин – Amoxicillin
Landson
Эмийн хэлбэр: Шахмал, Капсул

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 280

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 84

Даатгуулагч төлөх дүн: 196

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Виамокс нь ампициллины 4-гидрокси аналоги бөгөөд олон төрлийн мэдрэмтгий халдварт хэрэглэнэ.
 • Эдгээрт гахайн хавдар
 • цөсний замын халдварууд
 • бронхит
 • зүрхний булчингийн үрэвсэл (ялангуяа урьдчилан сэргийлэлтийн үед)
 • ходоод нарийн гэдэсний үрэвсэл (E.coli, Salmonella-гаар үүсгэгдсэн нарийн гэдэсний үрэвсэл, гэвч шигеллёз биш)
 • заг хүйтэн
 • Лимийн өвчин
 • амны хөндийн халдварууд
 • дунд чихний үрэвсэл
 • уушигны үрэвсэл
 • дэлүүний өөрчлөлт (пневмококкын халдвараас сэргийлэх)
 • хижиг ба иж хижгийн халууралт
 • шээсний замын халдварууд
 • шээс бэлгийн замын халдваруудад (E.coli, P.mirabilis,Strep.faecalis-аар үүссэн) орно.

 

 • Цефалоспорин болон пенициллиний бүлгийн антибиотикт хэт мэдрэг өвчтөнд
 • Бета-лактамын антибиотик тухайлбал цефалоспоринд хэт мэдрэг өвчтөнд солбимол-хэт мэдрэгшил үүссэн байж болзошгүй тул болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Ердийн тун нь:250-500мг-аар 8 цагийн зайтай ууна.
 • 10-аас дээш насны хүүхэд:125-250мг-аар 8 цагийн зайтай
 • 20кг-аас бага жинтэй хүүхдэд: 20-40мг/кг жинд тооцон өдрийн тун г8 цагт хуваан уулгана.
 • Хэм мэдрэгшилын урвал: Арьс улайлтат гүвдрүүт тууралт, чонон хөрвөс, сийвэнгийн өвчин
 • Маш ховор тохиолдолд анафилаксийн шок илэрч болзошгүй.
 • Хоол боловсруулах замын хямрал:Дотор муухайрах ба бөөлжих, суулгах
 • Цусны талаас урвалууд илрэх боловч тэр нь ихэндээ эргэх шинж чанартай байдаг.
 • Амоксициллин нь үйлдэл, хэрэглээний хувьд ампициллинтай адилхан пенициллин ба аминопенициллинээс хагас нийлэгжүүлэн гарган авсан эм юм.
 • Амоксициллин нь in vitro орчинд Enterococcus faecalis, Salmonella spp-д илүү идэвхитэй нөлөөлдөг болов ч Shigellaspp-д идэвхи султай нөлөөлдөг.
 • Грам эерэг болон грам сөрөг бактерийн эсрэг идэвхитэй үйлчилдэг.
 • Хоол хүнснээс хамааран эмийн шимэгдэлт нь буурахгүй.
 • Амоксициллин нь ходоодны хүчилд тэсвэртэй.
 • Ууж хэрэглэсэн амоксициллины 60 орчим хувь нь 6 цагийн дотор бөөрний түүдгэнцрийн шүүгдэлт болон шээсний сувганцрын секрецээр ялгардаг.
 • Пробенецид эм нь амоксициллины бөөрөөр ялгарахыг удаашруулдаг.
 • Пробенецид эм нь амоксициллиний бөөрний сувганцрын түүдгэнцрийн ялгарлыг саатуулдаг. Амоксициллин ба пробенецид эмийг хамт хэрэглэхэд цусан дахь амоксициллины түвшин удаан хугацаагаар ихсэж болзошгүй.
 • Аллопуринолтой хамт хэрэглэхэд арьсан дээр тууралт гарах нөлөө нь ихэснэ.
 • Хлорамфеникол, макролидууд, сульфоаминууд болон тетрациклинууд нь амоксициллины бактерийн эсрэг үйлдлийг саатуулдаг.
 • Өвчтөн виамокст хэт мэдрэмтгий байвал нянгийн эсрэг өөр бүлгийн эм өгөх хэрэгтэй.
 • Эмний харшилын түүхтэй өвчтөнд виамоксыг маш болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Виамоксыг хөхүүл эхэд хэрэглэхэд нярайн мэдрэмтгий чанар нэмэгддэг. Иймээс хөхүүл эхэд виамокс хэрэглэхдээ болгоомжтой хэрэглэнэ.

Хадгалалт

 • 300C-аас ихгүй хэмд гэрлээс хамгаалж, хүүхэд хүрэхгүй газарт хадгална.

Савлалт

 • 1 хайрцагтаа10 блистер х 10 каплет

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.