Неулептол (Neuleptol)
300 мг
Габапентин – Gabapentin
Whan in Pharm.Co., Ltd
Эмийн хэлбэр: Капсул

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 520

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 315

Даатгуулагч төлөх дүн: 156

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Эпилепси
 • Невропатийн өвдөлт 
 • Бэлдмэлийн идэвхтэй бодис болон бусад нэгдэлд хэт мэдрэг бол
 • Цочмог панкреатит бүхий өвчтөнд
 • Бүтэн болон холимог уналттай өвчтөнд (инвалид) хориглоно. 
 • Эпилепси
  • Хараат бус ба нэмэлт эмчилгээнд 13-аас дээш насны өвчтөнд хэрэглэнэ.
  • Өдөрт 900мг тунгаар хэрэглэхэд Габапентиныг хэрэглэхдээ эхний 3 хоногт титрлэлтийг гүйцэтгэнэ. 

Хүснэгт 1     
Тун- Ердийн титрлэлт     
Эхний өдөр  Хоёрдох өдөр  Гурав дах өдөр 
Өдөрт нэг удаа 300мг 

(Габапентин 300мг\өдөр) 

Өдөрт хоёр удаа 300мг 

(Габапентин 600мг\өдөр) 

Өдөрт гурван удаа 300мг 

(Габапентин 900мг\өдөр) 

  • Эхний тунгаар Габапентин 300мг-аар өдөрт 3 удаа хэрэглэх ба өдөрт Габапентин 1,200 мг хүртэл нэмэгдэх боломжтой боловч Габапентины тун өдөрт 2,400 мг-аас хэтрэхгүй (Габапентин 2,400 мг тунг хэтрүүлэхтэй холбоотой тогтвортой байдал, үр дүнгийн талаар хангалттай лавлагаа байхгүй байна)
  • 3 хүртэлх насны, 12-аас доош насны хүүхдүүдэд нэмэлт эмчилгээ
  • Габапентин гэж 30мг / кг / өдөр тунг тохируулахын тулд эхний 3 хоногт титрлэлтийг гүйцэтгэнэ. 

Хүснэгт 1     
Тун- Ердийн титрлэлт     
Эхний өдөр  Хоёрдох өдөр  Гурав дах өдөр 
10мг\кг 

(Габапентин 10мг\өдөр) 

20мг\кг 

 (Габапентин 20мг\өдөр) 

30мг\кг 

 (Габапентин 30мг\өдөр) 

  • Хэрэв шаардагатай бол тунг 40мг/кг/өдөрт хүртэл нэмэгдүүлнэ.
  • Хоногийн нийт тунг гурав хуваан хэрэглэнэ. 
 • Невропатийн өвдөлт
  •  18-с дээш насны: Габапентин өдрийн тунг 900мг гэж тооцон эхний 3 хоногт титрлэнэ. 

Хүснэгт 1     
Тун- Ердийн титрлэлт     
Эхний өдөр  Хоёрдох өдөр  Гурав дах өдөр 
Өдөрт нэг удаа 300мг 

(Габапентин 300мг\өдөр) 

Өдөрт хоёр удаа 300мг 

(Габапентин 600мг\өдөр) 

Өдөрт гурван удаа 300мг 

(Габапентин 900мг\өдөр) 

  • Эхний тунгаар Габапентин 300мг-аар өдөрт 3 удаа хэрэглэж байгаа бол Габапентиныг өдөрт 1800мг хүртэл нэмэгдүүлж болох ч Габапентины тун өдөрт 3,600 мг-аас хэтрэхгүй байна.
  • Хоногийн нийт тунг гурав хуваан хэрэглэнэ.
  • Эрүүл мэнд ерөнхий муу хүмүүс: биеийн жин багатай, эрхтэн шилжүүлэн суулгуулсан өвчтөнд Габапентин 100мг нэгжээр тунг нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна.
  • Өндөр настай өвчтөн: нас ахих бүр бөөрний үйл ажиллагаа буурах тул тунг тохируулна (доорх хүснэгтийг үзнэ үү)
  • Бөөрний дутагдалтай (креатинины клиренс ≤80 мл/мин), гемодиализтай өвчтөн 

Дараах хүснэгтэд үндэслэн тунг тохируулах шаардлагатай. 

  • Бөөрний эмгэгтэй өвчтөний хэрэглээ 

Креатинины клиренс (мл\мин)  Хоногийн дээд тун (мл\мин) 
≥80  900-2400 
50-79  600-1800 
30-49  300-900 
15-29  150-600 
<  150-300 

  • Хоногийн нийт тунг гурав хуваан хэрэглэнэ.
  • Өдөр бүр 3 * 100 мг-ийн тунгаар хэрэглэнэ.
  • Креатинины клиренс <15мл/мин өвчтөнд хоногийн тунг креатинины клиренстэй харьцуулан хэрэглэнэ.
 • Гемодиализ хийж буй өвчтөний хэрэглээ
  • Ердийн тун: Габапентин 300мг ~400мг.
  • Барих тун: гемодиализын 3 цаг тутамд габапентиныг 200 – 300мг тунгаар хэрэглэнэ. Диалезгүй чөлөөт өдрүүдэд габапентины эмчилгээг хийх ёсгүй.

Хэрэглэх арга, хугацаа

 • Энэ эмийг хоололт үл хамааран усаар аруулж ууна. Өдөрт 3 удаа таталт өгөхөөс сэргийлж эмчилгээ хийх хугацаа 12 цагаас илүү байж болохгүй.
 • Хэрэв та энэ эмийг хэрэглэхээ мартсан бол (сүүлийн 12 цагаас дээш хугацаагаар) эмч нэмэлт эмчилгээ шаардлагатай эсэхийг шийдэх ёстой.
 • Хэрэв та хөнгөн цагаан, магни агуулсан анатацидууд хэрэглэх бол Габапентиныг антацидуудаас доод тал нь 2 цагийн зайтай ууна.
 • Эмчилгээний хугацааг эмнэл зүйн шаардлагад нийцүүлэн өөрчилж болно. Эпилепситэй холбоотой эмчилгээг урт хугацаанд хийх шаардлагатай байдаг. Эпилепситэй өвчтөнд эпилепсийн эсрэг эмчилгээг зогсоохгүй байх магадлал байхгүй. Энэ эмийг таслан зогсоох, бусад эпилепсийн эсрэг эмтэй хавсарсан тохиолдолд 1 долоо хоногоос багагүй хугацаанд аажмаар өөрчилнө.
 • Невропати өвдөлтийг эмчлэхэд 5 сараас дээш хугацаанд тогтвортой байдал, үр дүнг үнэлээгүй
 • Нойргүйдэл, зовиур, ядаргаа, атакси зэрэг үндсэн гаж нөлөөг бууруулахын тулд 1-р шатны удирдлагыг унтахдаа хийх шаардлагатай

Тун хэтрэлт

 • Габапентин 49г-с их тунгаар хэрэглэхэд цочмог аминд аюултай хордлого ажиглагдаагүй. Тун хэтрэх үед толгой эргэх, юм давхар харагдах, хэл яриа саармагжих, нойрмоглох, ухаангүй болон, хөнгөн суулгалт ажиглагдана. Бүх өвчтөн дэмжих эмчилгээнд эргэн сэргэнэ. Габапентиныг өндөр тунгаар хэрэглэх нь хордлогын үед эмийн шингээлтийг хязгаарлаж, улмаар хордлогын улмаас үүсэх хоруу чанарыг багасгана. Габапентиныг өндөр тунгаар ялангуяа ТМС дарангулах эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд комд орно. 
 • Хэдийгээр габапентиныг гемодиализаар зайлуулж болох ч өмнөх туршлага дээр тулгуурлан гемодиализ хийх шаардлагагүй байдаг. Гэсэн хэдий ч бөөрний хүндрэлтэй өвчтөнд гемодиализ хийж болно.
 • Хулгана, харханд 8000мг\кг –с өндөр тунгаар хэрэглэхэд габапентины үхлийн тун тодорхойлогдоогүй. Амьтанд цочмог хордлогын үед атакси, амьсгал дарангуйлагдах, идэвх буурах шинж үүссэн. 

Эпилепси (нэмэлтээр, дан эмчилгээнд) болон невропатид хийгдсэн эмнэлзүйн судалгаагаар ажиглагдсан сөрөг хариу урвал. Эпилепси (нэмэлтээр, дан эмчилгээнд) болон невропатитай өвчинд хийсэн эмнэлзүйн судалгаанд ажиглагдсан гаж нөлөөг анги, давтамжаар нэг жагсаалтаар гаргаж өгсөн: 

 • маш элбэг (≥ 1/10)
 • элбэг (≥ 1/100 - < 1/10)
 • цөөн (≥ 1/1,000 - < 1/100)
 • ховор (≥ 1/10,000 - < 1/1,000)
 • маш ховор (< 1/10,000).

Эмнэлзүйн судалгаанд янз бүрийн давтамжтайгаар гаж нөлөө илэрсний дараа хамгийн их давтамжтай мэдээлэгдсэн байна. 

 • Эмнэл зүйн дараах тайланд дараах нэмэлт урвалууд давтамжтай илэрсэн.
 • Давтамж тодорхойгүй (боломжит өгөгдлөөс тооцох боломжгүй) доорх жагсаалтанд налуугаар бичсэн.
 • Давтамж бүрийг нэгтгэх нь гаж нөлөөг багасгахын тулд хүсээгүй үр нөлөөг харуулдаг.

Эрхтэн систем  Эмийн гаж нөлөө 
Халдвар   
Маш элбэг  Вирусийн халдвар 
Элбэг  Пневмони, амьсгалын замын халдвар, шээсний замын халдвар, дунд чихний халдвар 
Цус, тунгалагийн системийн эмгэг   
Элбэг  Лейкопени 
Давтамж тод\гүй  Тромбоцитопени 
Дархлалын системийн эмгэгүүд   
Цөөн  Харшлын урвалууд (чонон хөрвөс) 
Давтамж тод\гүй  Хэт мэдрэгшлийнхам шинж (халууралт, тууралт, элэгний үрэвсэл, гепатит, лимфаденопати, эозинофили, заримдаа бусад шинж тэмдэг илэрч), анафилакси (4 хэсгийг үзнэ үү) 
Бодисын солилцоо, тэжээлийн эмгэгүүд   
Элбэг  Анорекси, хоолны дуршил ихсэх 
Цөөн  Гипергликеми (чихрийн шижинтэй өвчтөнд) 
Ховор  Гипогликеми (чихрийн шижинтэй өвчтөнд) 
Давтамж тод\гүй  Гипонатриеми 
Сэтгэцийн эмгэгүүд   
Элбэг  дайсагнал, төөрөгдөл, сэтгэлийн хөдлөлийн байдал, сэтгэлийн хямрал, мэдрэлийн эмгэг, хэвийн бус гэж боддог 
Цөөн  Агитаци 
Давтамж тод\гүй  Хий юм харах 
Мэдрэлийн системийн эмгэгүүд   
Маш элбэг  Нойрмоглох, толгой эргэх, атакси 
Элбэг  Таталдаа, гиперкинези, дисартри, амнези, салганах, нойргүйдэх, толгой өвдөх, тал саа, гипастези, баримжаа алдагдах, нистагм, рефлексүүд ихсэх, багасах, арилах 
Цөөн  Гипокинези, сэтгэц өөрчлөгдөх 
Ховор  Ухамсар доройтох 
Давтамж тод\гүй  Хөдөлгөөний эмгэгүүд (хореоатетозис, дискинези) 
Нүдний эмгэгүүд   
Элбэг  Харааны өөрчлөлт, амблиопи, диплопи 
Чих, дунд чихний эмгэгүүд   
Элбэг  Толгой эргэх 
Давтамж тод\гүй  Чих шуугих 
Зүрхний эмэгүүд   
Цөөн  Зүрх дэлсэх 
Судасны эмгэгүүд   
Элбэг  Гипертензи, судас өргөсөх 
Амьсгал, цээжний хөндий, голтын эрхтэний эмгэгүүд   
Элбэг  Амьсгаадах, бронхит, фарингит, ханиалгах, ринит 
Ховор  Амьсгал дарангуйлагдах 
Ходоод гэдэсний эмгэгүүд   
Элбэг  Бөөлжих, дотор муухайрах, шүд өвдөх, гингивит, суулгах, хэвлийгээр өвдөх, диспепси, өтгөн хатах, ам хоолой хатах, гэдэс дүүрэх 
Давтамж тод\гүй  Нойр булчирхайн үрэвсэл 
Элэг цөсний эмгэгүүд   
Давтамж тод\гүй  Гепатит, шарлалт 
Арьс, арьсан доорх эдийн эмгэгүүд   
Элбэг  Нүүр хавагнах, purpura нь ихэнхдээ биеийн гэмтэлээс үүдэлтэй хөхөрсөн гэж тодорхойлсон байдаг, тууралт, загатнаа, батга 
Давтамж тод\гүй  Стевенс-Жонсын хам шинж, судасны хаван, олон хэлбэрт улайлт, үс халцрах, эозинофили, системин шинж тэмдэгийн эмийн тууралт 
Араг ясны булчин, холбогч эдийн эмгэгүүд   
Элбэг  Артралги, булчин өвдөх, нуруу өвдөх, хөших 
Давтамж тод\гүй  Рамбдомиолиз, миоклоник 
Бөөр, шээсний замын эмгэгүүд   
Давтамж тод\гүй  Бөөрний цочмог эмгэг, хоргүйжүүлэлт алдагдах 
Нөхөн үржихүйн систем, хөхний эмгэг   
Элбэг  Бэлгийн сулрал 
Давтамж тод\гүй  Хөх томрох, гинекомасти, бэлгийн дур буурах (бэлгийн хөвчрөл, дуршил буурах) 
Ерөнхий эмгэгүүд, хэсэг газарт үүсэх эмгэг   
Маш элбэг  Ядрах, халуурах 
Элбэг  Захын хаван, хэвлий дүүрэх, астени, өвдөт, томуу төст шинж 
Цөөн  Ерөнхий хаван 
Давтамж тод\гүй  гарах урвал (ихэвчлэн сэтгэлийн зовиур, нойргүйдэл, дотор муухайрах, өвдөх, хөлрөх), цээж өвдөх байна 

Габапентинтэй эмчилгээний учир шалтгааны холбоо хаана байгааг тогтоогдоогүй гэнэтийн тайлбарлаагүй үхэл 

Бусад   
Элбэг  Цусны цагаан эс цөөрөх, жин нэмэгдэх 
Цөөн  Элэгний үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд АсАТ, АлАТ, билирубин ихсэх 
Давтамж тод\гүй  Цусанд креатинины фосфокиназа ихсэх 
Гэмтэл, хордлого, ажилбарын хүндрэлүүд   
Элбэг  Гэнэтийн осол, хугарал, абрасион 
Цөөн  Уналт 

 • Цочмог нойр булчирхайн үрэвсэл габапентины эмчилгээнд илэрдэг. Габапентинтай холбоотой шалтгаан нь тодорхойгүй байна.
 • Бөөрний төгсгөлийн шатанд, гемодиализтай өвчтөнд креатинины клиренсын түвшин ихсэн миопати үүснэ.
 • Амьсгалын замын халдвар, дунд чихний үрэвсэл, таталдаа, бронхит зэрэг нь эмнэл зүйн судалгаанд зөвхөн хүүхдэд илэрсэн. Мөн хүүхдүүдийн эмнэлзүйн судалгаанд түрэмгий зан, гиперкинези түгээмэл байдаг. 

Эозинофили бүхий эмийн тууралт, амь насанд аюултай, системийн хэт мэдрэмтгий урвал болон эм хэрэглээт өвчтөнүүдэд системийн шинж тэмдэг илэрдэг. Халуурах эсвэл лимфаденопати гэх мэт хэт мэдрэгшилийн эрт илрэлүүдэд тууралт тодорхойгүй ч байж болох юм. Хэрэв ийм шинж тэмдэг илэрвэл өвчтөнийг үнэлэх шаардлагатай. Хэрэв шинж тэмдгийн альтернатив шалтгааныг тогтоох боломжгүй бол габапентиныг зогсоох хэрэгтэй. 

Анафилакси 

 • Габапентин анаилакси үүсгэнэ. Тайланд тусгасан шинж тэмдгүүдэд амьсгалахад хүндрэлтэй, уруул, хоолой, хэл хөөх, яаралтай эмчилгээ шаардсан гипотензи зэргийг багтаасан байна. Өвчтөнд гепатентиныг зогсоож, анафилаксийн шинж тэмдгүүд илрэх үед яаралтай эмнэлгийн тусламж авна. 

Амиа хорлох санаа, зан үйл 

 • Амиа хорлох санаа, зан үйл эпилепси эсрэг эмчилгээт өвчтөнүүдэд хэд хэдэн шинж тэмдгээр мэдээлдэг. Эпилепсийн эсрэг эмэнд санамсаргүй түүвэрлэсэн плацебо мета-анализ аргад амиа хорлох үзэл бодол, зан үйлийн эрсдэл багатайг харуулж байна. Энэ эрсдлийн механизм нь мэдэгддэггүй бөгөөд боломжтой өгөгдөл нь габапентинд эрсдэлийг нэмэгдүүлэх боломжийг үгүйсгэхгүй.
 • Тиймээс өвчтөнийг амиа хорлох сэдэл, зан үйлийн шинж тэмдгүүдэд хяналт тавьж, зохих эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Өвчтөнүүд (өвчтөний асран халамжлагч) эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөхдөө амиа хорлох сэдэл, зан үйлийн шинж тэмдгийг харгалзан үзэхийг зөвлөж байна. 

Цочмог пакреатит 

 • Габапентины эмчилгээний үед өвчтөнд цочмог нойр булчирхайн үрэвсэл үүсвэл габапентиныг зогсоох нь зүйтэй. 

Уналт 

 • Габапентинтай хавсарсан сэргэлтийн шинж тэмдэг илрээгүй ч гэсэн.
 • Эпилепситэй өвчтөнд уналтын эсрэг эмүүдийг түргэн зогсоох нь статик эпилептикийг үүсгэдэг. Эпилепсийн эсрэг бусад эмүүдийн адилаар зарим өвчтөнүүд уналтын давтамж нэмэгдэх, эсвэл шинэ хэлбэрийн уналт үүсэх магадлал өндөр байдаг.
 • Бусад эпилепсийн эсрэг нэгээс олон эмчилгээ хийлгэсэн өвчтөнд эпилепсийн эмчилгээг зогсоох оролдлого, Габапентинаар эмчлэх зорилгод хүрэхэд амжилтын түвшин бага байна.  Габапентиныг анхан шатны ерөнхий эмгэгийн эсрэг үр дүнгүй гэж үзэхгүй бөгөөд зарим өвчтөнд эдгээр уналтыг улам хүндрүүлж болно. Тиймээс габапентиныг холимог хавсарсан өвчтөнүүд болон амралтгүй байгаа өвчтөнүүдэд болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. 

Өндөр настан (65-с дээш насны) 

 • Габапентин эмчилгээт 65 ба түүнээс дээш настай өвчтөнд системтэй судалгааг хийгээгүй. Невропати өвдөлт, нойр булчирхайн үрэвсэл, захын хаван, астенитай өвчтөнүүдэд үр дүн нэг удаагийн давхар нууцлалт судалгаанд 65 ба түүнээс дээш настай өвчтнүүдэд залуу өвчтөнүүдээс харьцангуй өндөр хувьтай байна. Эдгээр үр дүнгээс гадна энэ насны бүлгийн эмнэлзүйн судалгаагаар залуу өвчтөнд ажиглагдаж буй өвчнөөс ялгаатай шинж тэмдэг илрээгүй. 

Бага насны хүүхэд 

 • Хүүхэд, өсвөр насныханд суралцах, оюун ухаан, хөгжилд үзүүлэх габапентины эмчилгээг удаан хугацааны туршид (36 долоо хоногоос дээш) хангалттай судлаагүй. Ийм эмчилгээний үр нөлөөг тооцохын тулд удаан хугацааны эмчилгээний ач тусыг жинлэх хэрэгтэй. 

Хараат байдал 

 • Эмнэл зүйн дараах судалгааны үзүүлэлтэнд эмэнд донтолын тохиолдол бүртгэгдсэн.
 • Өвчтөнийг мансууруулах бодис хэрэглээ өвчтөний түүхийг сайтар үнэлэх эмийн дасал, тунг нэмэгдүүлэх, тэвчих, габапентинд донтолын шинжийг ажигла. Габапентины эмчилгээнд толгой эргэх, өвдөлт намдаах, осол гэмтлийн тохиолдлыг нэмэгдүүлдэг (уналт). Эмнэл зүйн дараах тайланд ухамсарт ухаан алдах, сэтгэхүйн хямрал үүсэлт бүртгэгдсэн. Тиймээс өвчтөнд эмчилгээний үед болзошгүй нөлөө мэдэгдэх хүртэл болгоомжтой байхыг зөвлөж байна. 

Опиоидын хослол 

 • Опиоидтой хавсаран эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнүүдийн төв мэдрэлийн системийн (ТМС) дарангуйлагдах, сэтгэл гутралын шинж тэмдэг, тухайлбал, тайвшруулах, амьсгал дарангуйлагдах зэрэг шинжүүд үүснэ. Габапентин, морфин хэрэглэдэг өвчтөнүүд нь габапентины концентрацид ихэсч болно. Габапентин эсвэл опиоидын тунг тохируулах хэрэгтэй. 

Лабораторийн үзүүлэлт 

 • Нийт шээсний уургийн хагас тоон тодорхойлолтод dipstick туршилтаар хуурамч эерэг гарна. Тиймээс эерэг dipstick сорилын үр дүнг Biuret арга, turbidimetric, dye-binding аргууд гэх мэт янз бүрийн аналитик зарчимд тулгуурлан баталгаажуулах, эсвэл эхнээсээ эдгээр аргыг ашиглахыг зөвлөж байна. 

Тэмдэглэл: Өндөр нягтралт полиэтилен сав нь чийг шингээнэ. Зажилж болохгүй. 

Жирэмсэн 

 • Эпилепси, эпилепсийн эсрэг эмийн бэлдмэлээс шалтгаалсан эрсдэл
  • Төрөлхийн гажиг үүсэх эрсдэл нь эпилепсийн эсрэг эмийн эмчилгээнд хамрагдсан эх үрсийн 2-3 хүчин зүйлээр нэмэгддэг. Хамгийн түгээмэл тохиолддог гажиг нь уруулын сэтэрхий, зүрх судасны гажиг, мэдрэлийн хоолойн согог юм.
  • Эпилепсийн эсрэг олон эмийн хэрэглээнд төрөлхийн гажиг үүсэх эрсдэл их тул аль болох дангаар эмчилгээнд хэрэглэх нь зүйтэй.
  • Мэргэжилтэн жирэмсэн болон жирэмслэхээр төлөвлөж буй эмэгтэйд эилепсийн эсрэг эмийн эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай эсэхийг сайтар тооцно.
  •  Эпилепсийн эсрэг эмчилгээг гэнэт зогсоох нь эх, нярайн аль алинд нь ноцтой үр дагаварт хүргэх гэнэтийн осол үүсгэж болзошгүй.
  • Эпилепситэй эхчуудийн хуухдийн хөгжлийн хоцрогдол ховор тохиолддог.
  • Удмын, нийгмийн хүчин зүйлүүд, эхийн эпилепси буюу эсрэг эмчилгээний улмаас хөгжил удааширахыг ялгах боломжгүй юм. 
 • Габапентинтай холбоотой эрсдэл
  • Габапентиныг жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд хэрэглэсэн хангалттай мэдээлэл байхгүй. Амьтанд хийгдсэн туршилтанд нөхөн үржихүйн хордлогыг харуулсан. Хүний эрүүл мэндэд учрах эрсдэл нь тодорхойгүй байдаг.
  • Жирэмсэн үед эхэд үзүүлэх боломжит ашиг тус нь урагт үзүүлж болзошгүй эрсдлээс илт давуу байх тул габапентиныг хэрэглэхгүй.
  • Габапентин жирэмслэлтийн үед ургийн гажиг үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг эсэх талаар тодорхой ойлголтгүй тул эпилепси болон жирэмслэлт тус бүрт эпилепсийн эсрэг эм бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэдэг. 

Хөхүүл 

 • Габапентин нь хүний сүүгээр ялгардаг. Хөхүүл хүүхдэд үзүүлэх нөлөө тодорхойгүй тул габапентинийг хөхүүлэх эхэд болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Габапентиныг хөхүүл эхэд үзүүлэх нөлөө эрсдлээс давсан тохиолдолд болгоомжтой хэрэглэнэ. 

Төрөлт 

 • Туршилтын амьтанд төрөлтөнд нөлөө үзүүлээгүй. 

ШАХМАЛ ДАХ ИДЭВХТЭЙ НЭГДЭЛ

 • Невлептол бүрээс 300мг:
  • Габапентин………………………………………300мг 

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 

 • Невлептол бүрээс 300мг: цагаан саарал өнгийн нунтаг агуулсан цайвар шар өнгийн толгой, их бие цайвар шар өнгөтэй бүрээст бэлдмэл.

ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ

 • битүүмжлэлтэй саванд (1 ~30°C) хэмд хадгална. 

ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА

 • үйлдвэрлэснээс хойш 36 сар хадгална. 

САВЛАЛТ

 • Неороптол бүрээс 300мг x 30 бүрээс 

Үйлвэрлэгч

50, Gongdan-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

Монгол дах ханган нийлүүлэгч

Asia Pharma. Co., Ltd 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.