doctor1
Нэвтрэх
 • Розувастатин – Rosuvastatin

  Жортой
  Эмчийн ангилал: B, C, D
  Липид бууруулах эм / HMG-CoA редуктазын ингибитор
  Бүгдийг нээхБүгдийг хаах
  Хэрэглэх заалт

  Гиперхолестеринемийн эмчилгээ 

  • Насанд хүрэгсэд болон хүүхэд өсвөр насныхны (10  ба түүнээс дээш насны) анхдагч гиперхолестеринеми (IIa хэлбэр, гетерозигот гэр бүлийн гиперхолестеринеми орно) болон холимог дислипидемийн (төрөл IIb) үед хоол эмчилгээн дээр нэмж хэрэглэх ба хоол болон бусад эмийн бус эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй үед хэрэглэнэ. Жишээлбэл: биеийн хүчний дасгал, биеийн жин буурах.
  • Гомозигот гэр бүлийн гиперхолестеринемийн үед хоол болон өөх тос бууруулдаг бусад эмчилгээн (жишээ нь БНЛП-аферез) дээр нэмж хэрэглэх буюу эсвэл уг эмчилгээ хангалттай үр дүн үзүүлэхгүй байгаа үед  хэрэглэнэ 

  Зүрх судасны хүндрэлээс сэргийлэх зорилгоор 

  • Эмнэлзүйн шинж тэмдэггүй зүрхний ишеми өвчтэй (гэвч артерийн даралт ихсэх эмгэг, цусанд агуулагдах  ХС-ӨНЛП-ын концентраци бага байх, тамхидалт, зүрхний ишеми өвчин эрт илэрдэг гэр бүлийн өгүүлэмж зэрэг нэмэлт хүчин зүйлээс дор хаяж 1 нь байгаа үед түүнийг үүсгэх эрсдэл (50 дээш насны эрэгтэй, 60 дээш насны эмэгтэй, цусанд агуулагдах С-реактив уураг өндөр (>2мг/л) нь ихэсдэг) насанд хүрсэн өвчтөний зүрх судасны хүнд явцтай хүндрэл үүсэх эрсдлийг багасгах зорилгоор  хэрэглэнэ. 
  Эсрэг заалт
  • Бэлдмэлийн найрлаганд орсон үйлчлэгч болон туслах бодист хэт мэдрэг хүмүүс
  • Элэгний эмгэгийн идэвхжилтийн үе, ялангуяа “элэгний” трансаминазын идэвх удаан хугацаагаар ихсэх, түүнчлэн  цусан дахь трансаминазын идэвх хэвийн хэмжээний дээд хязгаараас 3 дахин өндөр байгаа тохиолдолд хэрэглэхгүй.
  • Бөөрний үйл ажиллагааны илэрхий өөрчлөлт (КК  30мл/мин-аас бага)
  • Миопати
  • Циклоспоринтай хамт хэрэглэх
  • Тухайн өвчтөн миотоксик хордлого үүсэх хандлагатай
  • Жирэмсэн болон хөхүүл эх
  • Найдвартай жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэл хэрэглэдэггүй төрөх насны эмэгтэй
  • Лактоз зохидоггүй хүмүүс, лактазын дутагдал буюу эсвэл глюкоз-галактозын шингээлтийн алдагдал
  • Розувастатины 40мг шахмалыг миопати/рабдомиолиз үүсэхэд өртөмхий хүмүүст хэрэглэхийг хориглоно. Үүнд:
  • Бөөрний үйл ажиллагааны илэрхий өөрчлөлт (КК нь 60мл/мин-аас бага)
  • Гипотериоз
  • Удамшлын гаралтай булчингийн эмгэгийн хувь хүний болон гэр бүлийн өгүүлэмжтэй хүмүүс
  • ГМГ-КоА-редуктаза (3-гидрокси 3-метилглутарилкоэнзим А-редуктаза)-г саатуулагч бусад бэлдмэл  болон фибратын бүлгийн бэлдмэлийг хэрэглэхэд булчин хорддог гэсэн асуумжтай хүмүүс
  • Розувастатин болон бэлдмэлийн найрлаганд орсон бодист хэт мэдрэг тохиолдолд хэрэглэхгүй.
  • Архи хэт ихээр хэрэглэдэг хүмүүс
  • Цусанд агуулагдах розувастатины хэмжээг ихэсгэдэг нөхцөл байдал
  • Шар арьстан
  • Фибратын бүлгийн эмтэй хамт хэрэглэх 

  Гол агуулгыг цааш уншихад гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

  Хэрэглэх арга ба тун
  Гаж нөлөө
  Фармакодинамик
  Фармакокинетик
  Эмийн харилцан үйлчлэл
  Анхааруулга
  Жирэмсэн болон хөхүүл үе
  Бусад мэдээлэл

  Хэрэглэгчийн мэдээлэл

  Зургын дээд хэмжээ: 512 KB