Сэтгэл гутрал ба дасгал хөдөлгөөн

Matthew Pearce тэргүүтэй эрдэмтэдийн JAMA psychiatry сэтгүүлд нийтэлсэнээр Дасгал хөдөлгөөн болон сэтгэл гутралын эрсдэлийн хоорондын хамаарлыг 15 жилийн хугацаанд 2 сая гаруй хүн  хамарагдсан мета-анализ   судалгаа хийсэн байна.

Уг судалгааны үр дүнд дасгал хөдөлгөөн болон сэтгэл гутралын хооронд урвуу муруй шугаман холбоо байгаа идэвхитэй дасгал хөдөлгөөн хийх нь их хүрээний сэтгэл гутрах  эмгэг болон сэтгэл гутралийн шинжид  бага өртөх мөн эрсдэл буурах үр дүн гарсан байна.

Биеийн тамирын дасгал хийсэн  насанд хүрэгчид (2.5 цаг дасгал хөдөлгөөн / долоо хоногт) идэвхитэй дасгал огт хийдэггүй  насанд хүрэгчидтэй харьцуулахад сэтгэлийн хямралд орох эрсдэл бага үр дүн гарсан байна.

 

Ном зүй

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2790780

Хуваалцах:

Community

Шинээр нэмэгдсэн:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
427915581_910137951111480_621779622379685091_n