В лимфоцитын хөгжил

B лимфоцит

 • В эсүүд нь ясны хим дэх лимфойд прогенитор эгнээний эсүүдээс үүсэх ба иммунглобулины сегментийн генийн зохицуулалт болон рецепторын бүрдлүүд явагдана.
 • В эсийн рецептор бүхий ( B cell receptor) боловсорч гүйцсэн гэнэн В эс нь ясны химээс гарч захын тунгалгийн эрхтэн рүү нүүж гадаргуудаа IgM болон IgD илчилнэ.

В эсийн рецептор ( B cell receptor – BCR)

 • Иммунглобулин болон дохио дамжуулагч молекулуудаас бүрдэнэ.
 • Иммунглобулин нь хүнд болон хөнгөн гинжээс тогтох ба мембран холбогч иммунглобулины тусламжтай эсийн гадаргууд зүүгдэж байрлана.
  • Хүнд гинжний молекулууд (μ, δ, γ, α, болон ε) нь дисульфидийн гүүрээр хөнгөн гинжтэй холбогдоно (κ эсвэл λ)
  • Энэхүү бүтэц нь антиген холбогдогч хувирамтгай хэсэг болон байнгын хэсгүүдээс бүрддэг.
 • В лимфоцитын доторх генийн бүрдлүүдийн нийлмэлээр ямар төрлийн иммунглобулины молекул ялгарах нь зохицуулагддаг ажээ. Ингэснээр бие биеээсээ ялгаатай маш олон В лимфоцитыг үйлдвэрлэж олон халдварын эсрэг тэмцэх боломжтой.  (зураг 1)

 В лимфоцитын идэвхжил 

 • Ингэхдээ дараах 2 алхмаар идэвхэжнэ.
  • Алхам 1: антиген В лимфоцитын рецептортой холбогдох
  • Алхам 2: В лимфоцитын идэвхжилд маш чухал нөлөөтэй ба уг алхамгүйгээр В лимфоцит идэвхжихгүй. ( Ингэх нь хоргүй антигений эсрэг идэвхжихээс сэргийлнэ.)
 • Т эс хамааралт идэвхижил 
  • В лимфоцитын рецептортой холбогдсон антиген эндоцитозлогдож задарна.
  • Задарсан антиген MHC II молекултай холбогдоно.
  • Цаашид В лимфоцит тунгалгийн зангилаагаар дамжин идэвхэжсэн CD 4+ Т туслагч эстэй уулзах ба энд Т туслагч эс антиген – MHC II молекулыг таньж В эсийг идэвхжүүлнэ. Үүний дүнд В лимфоцит олширно. (Зураг 2)

 • Т эс үл хамааралт идэвхижил 
  • Дурдсанчлан энэхүү идэвхжилд Т эсүүдийн оролцоо шаардлагагүй
  • Бактерийн полисахаридууд ( Стрептокок пневмони болон Хемопльюс инфлуенза) зэрэг зарим антигенууд В лимфоцит эсийг шууд идэвхжүүлдэг.
  • Иммунглобулин М ийн нийлэгжил бүхий богино хугацааны дархлааны хариу урвал үзүүлэх ба дархлааны санамж үүсдэггүй онцлогтой.
 • Идэвхэжсэн В лимфоцитүүдээс үйл ажиллагааныхаа хувьд ялгаатай В эсүүд үйлдвэрлэхийн тулд дараах процесс өрнөнө.
  • В эсүүд олшрох
  • Авцаал чанар боловсрох
   • Өөрөөр хэлбэл зөвхөн тухайн антигенд өвөрмөц болох
   • Дээрх үйл явц нь соматик хипермутаци буюу иммунглобулины хүнд, хөнгөн гинжний программчлагдсан мутацийн дүнд үүснэ
   • В лимфоцитийн гадаргуугийн рецепторийн антиген таних болон холбогдох чадвар сайжирна
 • Ангийн солигдолт
  • Хүнд гинжний генийн экспресс нь аль төрлийн иммунглобулин үйлдвэрлэгдэхийг шийднэ (IgM, IgG, IgE, IgA, IgD
  • Уг үйл явц цитокины нөлөөгөөр явагдана.
 • Сийвэнгийн эс буюу санамжийн эс болон ялгаран хөгжих ( Зураг 3)

Эх срвалж: https://www.lecturio.com/concepts/humoral-adaptive-immunity//Developments of B cells

Хуваалцах:

Community

Шинээр нэмэгдсэн:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
427915581_910137951111480_621779622379685091_n