Covid-19-н оношилгоонд Thorax-CT нь RT-PCR-аас илүү үр дүнтэй байна.

2020.01.06 – 02.06-ны хооронд БНХАУ-ын Ухань хотод цээжний CT ба PCR (RT-PCR)-ын шинжилгээ хийлгэсэн 1014 өвчтөн энэхүү судалгаанд хамрагдсан. RT-PCR-ыг лавлагааны стандартын дагуу COVID-19 оношлох цээжний CT-ийн гүйцэтгэлийг үнэлсэн судалгааг та бүхэндээ хүргэж байна.

Ковид-19 халдварыг эрт оношлоход Thorax-CT нь PCR (RT-PCR) тесттэй харьцуулахад өндөр мэдрэг байгаа нь доорх судалгаагаар батлагдсан байна.

Судалгаанд 51( ± 15) насны нийт 1.014 өвчтөн хамрагдсан ба 46 % буюу (467/1.014) эрэгтэй хүмүүс байсан.

 • RT-PCR эерэг гарсан: 59 % (56 %–62 %).
 • Thorax-CT-р батлагдсан: 88 % (86 %–90 %).
 • Thorax-CT нь 97% өндөр мэдрэг (95 %–98 %), 25%-н өвөрмөц чанартай.
 • Thorax-CT нарийвчлал нь 68 % (65 %–70 %).
 • Эерэг таамагласан утга:
  • ≥ 60 насны өвчтөнүүдийн 72% (p = 0.001);
  • < 60 насны өвчтөнүүдийн 62 % (p = 0,009).
 • RT‑PCR сөрөг гарсан нийт 308 өвчтөнд Thorax-CT хийхэд Covid-19 шинжүүд илэрсэн.
  • 48%-д энэ нь маш өндөр магадлалтай, 33%-д магадлал дунд зэрэг, 19%-д нь магадлал бага байсан байна.
 • Эхлээд RT-PCR сөрөг, дараа нь эерэг гарсан бүлэг:
  • Нийт RT-PCR сөрөг гарсан 15 өвчтөний 10-д нь буюу 67%-д нь СТ шинжилгээгээр Covid-19 батлагдсан.
  • 14 өвчтөнд RT-PCR тест эерэг гарахаас өмнө СТ дээр Covid-19 эерэг шинжүүд гарч байсан. (median interval: 8 өдөр; нийт хугацаа: 0–21 өдөр).

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд цээжний CT нь COVID-19-г оношлох өндөр мэдрэг байна гэж үзэж байгаа ба Thorax-CT-г халдварын голомт бүс нутгуудад одоогийн COVID-19 илрүүлэх үндсэн хэрэгсэл гэж судлаачид үзэж байна.

Эх сурвалж: Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W, Tao Q, Sun Z, Xia L. Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases.  Radiology. Published Online:Feb 26 2020.

Абстракт ?

Хуваалцах:

Community

Шинээр нэмэгдсэн:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
427915581_910137951111480_621779622379685091_n